รับดาวโชคดีหลีกดาวโชคร้ายฮวงจุ้ยช่วยได้

สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริง ยกตัวอย่าง เฉกเช่น กลิ่นหอม หรือ กลิ่นเหม็น เราไม่สามารถมองเห็นกลิ่นได้ แต่เรารับความรู้สึกได้ พลังงานในบ้านก็เช่นกัน แต่ละทิศของบ้านแต่ละหลัง จะมีดาวดี และ ดาวเสียทุกบ้าน ที่ส่งผลดี และผลร้าย ต่างกันออกไป

 

1 เป็นดาวดี ให้ประโยชน์ เพราะดาวธาตุน้ำแทนความมั่งคั่ง เป็นสถานที่ดีสำหรับ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น

 

2 ดาวป่วย เป็นดาวธาตุดินและเป็นดาวโชคร้าย มันยิ่งเลวร้ายถ้าผสมกับดาว 5 ซึ่งเป็นดาวโชคร้ายธาตุดินอีกดวงหนึ่ง ไม่ดีสำหรับห้องอาหาร ห้องครัว และเตียงนอน

  

 

3 ดาวดวงนี้ยั่วยุให้เกิดการโต้แย้งการให้ร้าย และคดีความ ไม่ดีสำหรับห้องนั่งเล่น หรือห้องที่มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

 

4 ดาวดีสำหรับงานวิชาการและงานวรรณกรรม เหมาะสำหรับห้องอ่านหนังสือ หรือ ออฟฟิศ งานที่ใช้ความคิด

 

5 ดาวธาตุดินและเป็นดาวโชคร้าย สร้างความยากลำบากมากที่สุด อย่าให้มีดาวดวงนี้ในห้องครัว ห้องการศึกษา อ่านหนังสือลูก ห้องทำงาน โต๊ะทานข้าว รวมถึงวางเตียงนอน

 มันจะเลวร้ายยิ่งขึ้นถ้าผสมกับดาว 2 หรือดาว 9 ให้ใช้ธาตุทองเพื่อทอนกำลังผลร้ายของมัน 

 

6 เป็นดาวมงคล เนื่องจากดาวดวงนี้เชื่อมโยงกับตรีลักษณ์เฉียนหรือฟ้าซึ่งเกี่ยวพันกับธาตุทอง ดีสำหรับทำกิจกรรม ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร ห้องทำงาน วางเตียงนอน

 

7 ดาวที่ไม่เป็นประโยชน์  มันมักเกี่ยวพันกับการถูกขโมย ถูกเนรเทศ , ไต/หู เจ็บป่วย , ติดสุรา/ติดผู้หญิง

เสื่อมสมรรถนะทางเพศ , ไฟไหม้ , ยาพิษ , เจ็บป่วยเกี่ยวกับคอ อย่าใช้ดาวดวงนี้บริเวณที่มีกิจกรรม เช่นห้องครัว ห้องอาหาร ห้องนอน

 

8 ดียิ่งสำหรับความมั่งคั่ง

 

9 เป็นดาวดี นำความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตถ้าผสมกับดาวดี หากผสมกับดาวร้าย เช่น 

9 2 จะส่งผลให้โง่ หากลูกนอนหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ดาวดวงนี้ ส่งผลให้การศึกษาไม่สำเร็จ หากอยู่ในห้องทำงานจะไม่ประสบความสำเร็จ และเป็นดาวที่ส่งผลเสีย ทำให้บกพร่องสุขภาพจิต เป็นต้น

9 3 ส่งผลทำให้ผู้อาศัยในห้องนี้ ใจแคบ เห็นแก่ตัว

9 5 ส่งผลบ่งบอกถึงหายนะอันแท้จริงทุกรูปแบบ มันส่งเสริมการพนัน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ และปัญหาความบกพร่องทางจิต 

9 7 ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ 

 


 

ดาวแต่ละดวง ระบบฮวงจุ้ยดาวเหิน มีความเชื่อมโยงระหว่างเวลาปัจจุบัน ทิศของอาคาร เวลาก่อสร้างหรือถูก

ครอบครอง เข้าอาศัยของผู้พำนัก ต้องรู้คุณสมบัติของดาวแต่ละดวง เข้าถึงแก่นแท้ วิชาฮวงจุ้ยการเดินดาว 

 

เพื่อใช้เชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ คือการนอน การกิน และการศึกษา รวมถึงอาชีพการงาน ห้องต่างๆ ในบ้าน หรือส่วนของอาคาร ต้องประกอบด้วยดาวเหินในที่ให้พลังผลดี คือ ห้องที่คุณนอน กิน ศึกษา หรือหาเงิน ควรเป็นห้องที่ ดาวดี การผสมตัวเลขดาวเหินที่เป็นมงคล 

 

ในทางตรงข้าม ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องชักล้าง แลกระทั่งห้องครัว ต้องอยู่ใน ตำแหน่งที่การผสมดาว ที่เหมาะสม ซึ่งพลังของมันจะถูกถ่ายเทออกไป ด้วยน้ำที่ระบายออก และไฟเพื่อเผาผลาญพลังร้าย

 

ถ้าการผสมดาวที่ไม่ดีตกอยู่ในห้องสำคัญละก็ ต้องใช้วิธีความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของธาตุ เพื่อปรับ

เปลี่ยน ลดทอน หรือลบพลังผลกระทบร้ายๆเหล่านี้ 

ในทางกลับกัน เราก็สามารถเสริมแรงการผสมดาวเหินที่เป็นประโยชน์ ดาวมงคลด้วย ธาตุที่เหมาะสม ผลของการทำฮวงจุ้ยเช่นนี้จะส่งผลที่ดี และรวดเร็วมาก นี่คือแก่นแท้ของฮวงจุ้ยดาวเหิน 

ในการใช้ความรู้ เหล่านี้ เราจำเป็นต้องเข้าใจความสอดคล้องกันของดาวแต่ละดวง ว่ามีความสัมพันธ์กับ 5 ธาตุอย่างไร 

 

 

Visitors: 130,038