รับดูฮวงจุ้ย

ตรวจวินิจฉัย ชี้แนะ วิธีแก้ ปรับปรุง เสริมพลัง ฮวงจุ้ยอย่างพิถีพิถัน ทุกมุม ทุกจุด
 
1.ทิศของตัวบ้าน 2.ทิศของประตูใหญ่ 3.ตำแหน่งของประตูใหญ่ และ ประตูเล็กที่ 2 (ถ้ามี) 4.สี ภายนอกตัวบ้าน 5.สี ภายในของห้องต่างๆ ให้สอดคล้องกับดวงของแต่ละคนในบ้าน 6.ตำแหน่งเตาไฟ (ห้องครัว) 7.ห้องน้ำ 8.ห้องพระ 9.ห้องทำงาน 10.ตั้งตู้เซฟเก็บเงิน 11.โต๊ะกินข้าว 12.ห้องรับแขก 13.ห้องนอน 14.หันหัวเตียงให้ถูกโฉลกกับทิศของแต่ละคนในครอบครัว 15.โต๊ะศึกษาเล่าเรียนอ่านหนังสือของบุตรหลาน 16.ตำแหน่งวางน้ำในบ้าน และ นอกบ้าน 17.ภูมิทัศน์ภายนอกบ้าน 18.ตำแหน่งตั้งเจ้าที่
 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

 1.เริ่มจากการวัดองศาทิศหลักของตำแหน่งบ้าน โดยการใช้เข็มทิศแบบพิเศษ (ไม่เหมือนเข็มทิศที่วางขายในท้องตลาด) ด้วยเข็มทิศฮวงจุ้ยสูตรซานเก๋อ (สูตร 3 กลมกลืน) ผสม ฮวงจุ้ยสูตรซานหยวน (สูตร 3 วัฏจักรหรือ 3 ยุค)   

 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 1. 

THE HEAVEN’S POOL นี่คือวงกลมและจุดกลางมีเข็มแม่เหล็ก ในสมัยโบราณ เข็มนี้จะลอยอยู่ในน้ำ จากนั้นวงกลมนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นสระ (POOL) ลักษณะเด่นที่ให้เห็นของวงกลมนี้คือเส้นแดงบางกับจุดเล็กๆ 2 จุดพิมพ์ที่กันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเป็นที่พักอย่างถูกต้องแท้จริงของเข็มทิศในเวลาเมื่อ LOPAN อยู่ ณ ขวาและตำแหน่งทิศใต้


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 3.

THE EARLY ARRANGEMENT OF EIGHT TRIGRAMS นี่คือแหวนของ 8 ตรีลักษณ์ในตำแหน่งดั้งเดิมของการจัดเรียงที่ประดิษฐ์โดยนักปราชญ์ FUSHI อะไรคือ 8 ตรีลักษณ์ที่แท้จริง ? พวกมันเป็นชุดของ 8 สัญลักษณ์ ประกอบด้วยเส้น 2 เส้นมีแบบเส้นตรง และเส้นขาดๆ เป็นระยะ ซึ่งแทน YANG (ตัวผู้) และเส้นที่ขาดๆ เป็นระยะหรือเป็น 2 ตอน จะเป็นตัวแทน YIN (ตัวเมีย) ด้วยเหตุนี้เอง นี่คือสัญลักษณ์ของ YANG และ YIN เพื่อรวมเข้าด้วยกัน นี่คือขั้นพื้นฐานในการเข้าใจจักรวาล แปดตรีลักษณ์ที่ประดิษฐ์โดย FUSHI ถูกจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยทุกชนชาติและสามารถผ่านพ้นการพิสูจน์ของกาลเวลา ความพิเศษของออกแบบของเขาคือมันเรียบง่ายแต่มีหลักการของ YIN และ YANG ความหมายที่ลึกซึ้งของจักรวาล FUSHI ได้ประดิษฐ์ สัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างไร มันมีการจารึกไว้ว่าเข้าได้สังเกตที่ท้องฟ้าและบนดิน ดังนั้น สัญลักษณ์ ได้แทนการสังเกตการณ์ของสิ่งแวดล้อมของเขา มันก็คือตัวแทนของธรรมชาติที่สังเกตโดย FUSHI ที่จริงแล้วสัญลักษณ์แต่ละอันของ 8 สัญลักษณ์ ได้แทนวัตถุธรรมชาติหรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสวรรค์, ทะเลสาบ, ไฟ, ฟ้าผ่า, ลม, ภูเขา และดิน

วงแหวนนี้ก็มีประโยชน์สำหรับการใช้ของสูตรน้ำ เรียกว่า “EIGHT DRAGON GATE METHOD” นี่คือสูตรสำหรับการตัดสินตำแหน่งที่มีความโชคลาภสำหรับน้ำไหลข้างหน้า และรอบๆ ภูมิทัศน์ โดยเทียบเคียงกับตำแหน่งของตรีลักษณ์ใน “EARLY ARRANGEMENT” กับ “LATER ARRANGEMENT” ที่ประดิษฐ์โดย KUNG WEN ของราชวงศ์ CHOU


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 4. 

THE LO SHU DIAGRAM แผนผัง LOSHU นี่คือวงแหวนของสัญลักษณ์ที่แทนด้วยตัวเลขซึ่งลอกเลียนจากแผนผังที่ลึกลับพบบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งในแม่น้ำ LO (RIVER LO) ในประเทศจีนประมาณ 6000 ปีที่แล้ว แผนผังได้แสดงแบบอย่างการเรียงที่แทนด้วยตัวเลข ซึ่งเป็นแบบแผนภูมิเก้าช่องสี่เหลี่ยมที่วิเศษ มันเป็นแผนผังอันนี้ที่ได้นำไปสู่การเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของฮวงจุ้ย หรือธาตุของ Flying Stars เมื่อเวลาผ่านไป แบบ Flying Stars ของฮวงจุ้ยถูกจัดเป็นสิ่งล้ำลึก และระบบที่มีผลของการปฏิบัติฮวงจุ้ยซึ่งมักเน้นในพลังที่มองไม่เห็น จากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมของเรา ในระบบพลังที่เกี่ยวกับจักรวาล ถูกแบ่งออกเป็น 9 ชนิดต่างๆ และแต่ละชนิดก็ถูกแทนด้วย ตัวเลขตัวหนึ่ง จาก 1 ถึง 9 มีการเชื่อว่า 9 Flying Stars ค้นพบการริเริ่มของมันจากกลุ่มดาว (CONSTELLATION) “THE BIG DIPPER ตามที่ระบบ Flying Stars ได้เน้นความอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาบนความมั่งคั่ง มันก็ยังมีระบบเฉพาะเพื่อแสดงปัจจัยเวลาซึ่งเรียกว่า “3 PERIOD และ 9 AGES” (3 ช่วง และ 9 ยุค) เวลาถูกแบ่งออกเป็นวัฏจักร 180 ปี ซึ่งถูกแบ่งออกอีกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 60 ปี เรียกว่า “UPPER” (ช่วงต้น) “MIDDLE” (ช่วงกลาง) “LOWER” (ช่วงปลาย) จากนั้น ทุกยุค 60 ปียังถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 20 ปี (20 ปี ต่อ 1 ยุค) แต่ละยุคก็มีตัวเลขของมันเอง จากนั้นเราก็ยุค 1 ถึง 9 รวมกันเข้าก็จะเป็นวัฏจักร 180 ปี ทั้งหมด ระบบการนับเวลานี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2637 BC และมันก็นับไปเรื่อยๆ เวลาปัจจุบันระหว่าง 2004 ถึง 2024 ตกอยู่ใน “ยุค 8” ดังนั้นพลังตัวเลข 8 เป็นตัวแทน “ความมั่งคั่ง ปัจจุบัน” ตัวเลข 9 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคต” และตัวเลข 1 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งห่างไกล” อีกทางหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ตัวเลข 2 ถึง 7 เป็นของยุคที่ผ่านไป ดังนั้น พวกมัน (2 และ 7) จึงไม่มีโชคลาภ กับตัวเลข 5, 2, 7 และ 3 (รวม 2, 7) เป็นตัวเลขที่แย่สุดๆ ตัวเลข 5 หมายถึงโชคร้าย ตัวเลข 2 หมายถึง เจ็บไข้ได้ป่วย และตัวเลข 3 หมายถึง ความขัดแย้งและลักขโมย และตัวเลข 7 คืออื้อฉาว


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 5. 

THE RING OF “SUBSTITUTE STARS” ในแบบ “Flying Star” ของฮวงจุ้ย มันจำเป็นที่จะต้องวัดทิศทางของตึกให้แม่นยำ ภายในขอบเขตของหนึ่งของ 15 องศา “24 ภูเขา” อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์เวลาวัดทิศทางตกอยู่ในทิศทางเส้นยาแดง ก็จะถือว่าไม่แม่นยำแล้วและมันจำเป็นที่จะใช้สูตรพิเศษมาช่วยในสถานการณ์แบบนี้เรียกว่า “SUBSTITUTE STARS” ในทิศทางหนึ่งของ 45 องศา เช่น ทิศเหนือ LOPAN มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เรียกว่า “ภูเขา” ทิศทางเหนือถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน – N1, N2, N3 ความสอดคล้องกับสูตร Flying Star บ้านหลังหนึ่งหันไปยังทิศN1 จะมีแผนภูมิ Flying Star ต่างจากบ้านที่หันไปยัง N2 หรือ N3 เพราะฉะนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าการวัดของบ้านหลังหนึ่งแสดงทิศทางตกอยู่ ณ เส้นยาแดง ระหว่าง N1 และ N2 หรือ NW3 และ N1ถ้าแบบนี้เกิดขึ้น ในทางฮวงจุ้ย จะถูกเรียกว่า ทิศทางเป็น “โมฆะ” เพราะไม่มีแผนภูมิ Flying Star สามารถเขียนขึ้นได้สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำการวัดอย่างระมัดระวังอีก ถ้าสามารถเห็นทิศทางตกอยู่ข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างแน่แท้ เช่น N1 ในกรณีนั้น มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะเขียนแผนภูมิ Flying Star สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม มันก็ยังไม่ใช่กรณีที่ปกติอีกต่อไป  และยังต้องใช้สูตร “SUBSTITUTE STARS”


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 7

THE 24 MOUNTAINS (MAN’S PLATE) วงแหวนนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์ที่มีชื่อคือ LAI PO YEE ผู้สร้างวงแหวนกลางของ 24 ภู ซึ่งปัดไปทางขวาของ “วงแหวนดิน” 7.5 องศา การเบี่ยงเบนในการวัดทิศทางสืบเนื่องจากวิธีต่างๆ ของการตั้งทิศทาง NORTH ในวงแหวนดิน ทิศเหนือ หมายถึง แม่เหล็กเหนือของโลก อย่างไรก็ตามใน “วงแหวนคน” ทิศเหนือถูกวัดตามตำแหน่งของดาวที่ชื่อว่า “POLARIS”  (โพราริสคือดาวเหนือ เป็นจุดที่แน่นอนตายตัวซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วฟ้า มันเป็นศูนย์กลางของดาวต่างๆ ดังนั้นมันจึงถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล) วงแหวนนี้ถูกสร้างใช้สำหรับวัดวัตถุ เช่น ก้อนหิน ภูเขาสูงๆ เสาไฟฟ้า หอคอยไฟฟ้าสูง ตึกสูง......เป็นต้น  ซึ่งอยู่โดยรอบของบ้านและธาตุจะแสดงให้เห็นว่าบ้าน YANG และบ้าน YIN จะถูกสะท้อนในทางดีหรือไม่ดีโดยวัตถุแหล่งนี้ละแวกบ้าน จะแสดงให้เห็นว่าเราควรตัดสินอย่างไร เช่น ถ้ามีวัตถุที่ยื่นออกมาในละแวกบ้านจะสะท้อนถึงบ้าน


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 8

THE RING OF KUA NUMBERS (สำหรับทำฮวงซุ้ย สุสาน)

นี่คือวงแหวนสำคัญวงหนึ่งของแบบ SAN YUEN ของฮวงจุ้ยของบ้าน YIN เพื่อวัดลักษณะของความมั่งคั่งของมังกร (ภูเขาบรรพบุรุษที่กำลังจะเข้ามาอยู่ข้างหลังถ้ำมังกร) และทิศทางในการสร้างศิลาหน้าหลุมฝังศพ แบบ SAN YUEN ได้เน้นไปที่อิทธิพลของมิติเวลาของความมั่งคั่ง ทิศทางต่างๆ ได้เกี่ยวโยงกับช่วงเวลาต่างๆ ตัวเลข 94382761 เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาเรียกว่า “ยุค” ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 7 หมายถึง “ยุค 7” เมื่อทำการคัดเลือกสถานที่ดี และมีความมั่งคั่ง ที่จะทำการฝังบรรพบุรุษ มันจำเป็นต้องมั่นใจว่าทิศทางของมังกรที่กำลังจะมา ต้องมาจากตัวเลข KUA ที่มั่งคั่ง เมื่อทำการสร้างศิลาหน้าหลุมฝังศพ มันก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มั่นใจว่ามันหันหน้าไปยังตัวเลข KUA ที่มั่งคั่งด้วย และยังต้องการดังนี้ :-

(A) ทิศทางของมังกรและข้างหลังของศิลาหน้า YIN HOUSE

(B) ทิศทางของน้ำให้อยู่ตรงข้ามกับมังกรและการหันของศิลาหน้า YIN HOUSE ทั้งคู่ตกอยู่บนตัวเลข KUA ที่มีความเกี่ยวโยง กับ HOTO (1 และ 6, 2 และ 7, 3 และ , 4 และ 9) หรือในการผสมให้เป็นเลข 10


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 9

THE 64 HEXAGRAMS IN SYMBOLS 64 HEXAGRAMS 

ในสัญลักษณ์ภายใต้ตัวเลข KUA คือ 64 HEXAGRAMS เรียงลำดับในรูปแบบวงกลมในลำดับของ EARLY HERVEN ARRANGEMENT (การจัดเรียงตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า) ของ  8 ตรีลักษณ์ 

มันเป็นการจัดเรียงแบบ HEXAGRAMS แบบนี้ที่ได้สร้างขั้นพื้นฐานสำหรับตัวเลข KUA เช่น ข้างต้น

การจัดเรียงแบบวงกลมของ HEXAGRAMS คือ 8 ตรีลักษณ์ ในการจัดเรียงแบบก่อนฟ้าที่อยู่บน 8 ตรีลักษณ์ที่เหมือนกัน ตัวเลข KUA คือตัวเลข LOSHU เกี่ยวโยงกับการจัดเรียงตรีลักษณ์ตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า

ตัวอย่างเช่น ตรีลักษณ์ HEAVEN อยู่ในทิศใต้ที่ซึ่งตัวเลข LOSHU คือ 9 ดังนั้น เมื่อตรีลักษณ์ HEAVEN ปรากฏอยู่ด้านบน ตัวเลข KUA คือ 9 เมื่อตรีลักษณ์ที่สูงกว่าคือทะเลสาบ ตัวเลข KUA คือ 4 .....เป็นต้น


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 10

THE 9 STARS AND THE ASSOCIATED NUMBERS 9 ดาวและตัวเลขของดาวที่เกี่ยวโยงกัน 

9 ดาวหมายถึง กลุ่มดาวที่เรียกว่า “GREAT DIPPER” กลุ่มดาวไถใหญ่ แต่ละดวงมีความเกี่ยวโยงกับตัวเลข เรียกว่า “ตัวเลขดาว” ตัวเลขเหล่านี้ยังจัดหาบรรทัดฐานให้ในการตัดสินการผสมของสถานะที่สำคัญในแบบฮวงจุ้ย SAN YUEN 

เพื่อสร้างถ้ำมังกรที่มั่งคั่ง 4 สถานะ คือ

(A) มังกรกำลังจะเข้ามา  (B) น้ำอยู่ตรงข้ามกับมังกร  (C) ข้างหลังของศิลาหน้า YIN HOUSE  (D) การหันหน้าของศิลาหน้า YIN HOUSE


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 11.

THE 24 MOUNTAINS (Heaven’s Plate) คือวงแหวนของ 24 ภู สำหรับการวัดของการไหลของน้ำในแบบ SANKE ฮวงจุ้ย 

วงแหวนของ 24 ภู นี้มีการแตกต่างกัน 7.5 องศา จาก EARTH PLATE เพราะทิศทางเหนือของมันถูกวัดโดยการหมุนของพระอาทิตย์ (SUN DIAL) ฮวงจุ้ยจานนี้ (PLATE) สำคัญในการใช้สูตรน้ำของ SANKE ในฮวงจุ้ยบ้าน YIN เพื่อยืนยันทิศทางที่มีโชคลาภของน้ำที่เข้ามาและออกไป ตำแหน่งของน้ำและทิศทางของการไหล ตัดสินการไหลของน้ำจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย บนพื้นฐานของการหันของฮวงจุ้ยบ้าน หรือฮวงจุ้ย YIN HOUSE

วงแหวนนี้ยังถูกใช้สำหรับสูตรน้ำที่มีชื่อ เรียกว่า “น้ำ YELLOW KILLING” และในทิศทางนั้นน้ำไม่ควรไหลออกไป

 


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 12.

THE UPPER AND BOTTOM LINES OF  HEXAGRAMS ฮวงจุ้ยแบบ SAN YUEN  เพื่อทำการเลือกทิศทางที่มีโชคลาภมากที่สุด เพื่อทำการตั้งการหันของบ้าน YIN  หรือ บ้าน YANG  มีเครื่องหมายแบ่งขีดอย่างละเอียดของ 384 ส่วนแบบเล็กๆ ของวงกลม โดยต้องวัดองศาอย่างระมัดระวังหรือพิถีพิถันให้มากๆ มันคือทิศทางหนึ่งซึ่งน้อยกว่าหนึ่งองศา 384 ส่วนที่ละเอียดยิบหมายถึงทุกๆ 6 เส้นของ 64 HEXAGRAM แต่ละเส้นได้นำพลังชนิดต่างๆได้ 


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 13.

THE 384 LINES OF THE 64 HEXAGRAM ในระบบ SANYUEN บ้าน YIN จะรับพลังต่างๆ ถ้าการหันทิศทางของมัน ไปตกอยู่บนเส้นต่างๆ ของ HEXAGRAM ซึ่งมีเครื่องหมายบน LOPAN แต่ละตรีลักษณ์มีตัวเลข KUA ตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลข LOSHU มีความเกี่ยวโยงกับตรีลักษณ์ในแต่ละ HEXAGRAM มี 2 ตรีลักษณ์ ด้วยกัน ดังนั้นมันก็จะมีตัวเลข KUA สองตัวเลข ถ้าความเกี่ยวข้องระหว่างสองตัวเลขนี้เป็นความเกี่ยวข้อง HOTO (1และ6, 2 และ 7, 3 และ 8, 4 และ 9) หรือมันอาจบวกเข้าด้วยกันแล้วผลเป็นสิบ (1 และ 9, 2 และ 8, 3 และ7, 4 และ 6) ดังนั้น HEXAGRAM ก็จะถูกจัดเป็นเหมาะสม ในวงแหวนของ 384 ส่วนนี้ บางส่วนเป็นสีแดงและบางส่วนเป็นสีดำ ส่วนที่เป็นสีแดงหมายถึงเส้นที่มีโชคลาภของ HEXAGRAM ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขของการผสมสิบของ HOTO มีความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงใช้เส้นสีแดงเหล่านี้เมื่อทำการเลือกทิศทางของการหันของบ้าน YIN หรือบ้าน YANG 


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 14.

THE 360 DEGREES OF A CIRCLE วงแหวนนี้สามารถแปลงการอ่าน 24 ภูเขา เป็นการอ่านองศาในเข็มทิศทั้ง 360 องศา รวมถึงองศาที่มีโชคลาภร่ำรวย


2.คำนวนดาวเหินลงในแผนภูมิฮวงจุ้ย ใช้สูตรดาวประจำยุค ดาวภูเขา ดาวน้ำ ที่มีผลต่อพลังงานที่ส่งผลต่อโชคชะตาบ้าน 

แผนภูมิฮวงจุ้ยนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการทำฮวงจุ้ย ซึ่งใช้ในการค้นหาดาวมั่งคั่งในบ้าน ให้สอดคล้องของผู้อยู่อาศัย เพื่อวางตำแหน่งห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ 

การรวมตัวของดวงดาวมงคล ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในบ้าน จะบ่งชี้ถึงโชคที่วิเศษสุด ควรกระตุ้นและใช้ประโยชน์จากดาวผสมที่ดี ในทางกลับกัน หากการรวมตัวของดวงดาวอัปมงคล ก็แก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดีได้

สูตรเหอถู เป็นสิ่งสำคัญของฮวงจุ้ยดาว ที่เป็นสูตรลับเฉพาะโดยปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับโลก ใช้ในการทำฮวงจุ้ย ซึ่งอาจารย์นำสูตรนี้ มาใช้ทำฮวงจุ้ยให้สำหรับท่านด้วย 

ยกตัวอย่างแผนภูมิ บ้านหันทิศเหนือ 15 องศา ยุค8 

แผนภูมิสี่เหลี่ยมนี้คือ ขนาดกว้าง x ยาว ของบ้าน อาคาร ที่ดินที่เริ่มทำฮวงจุ้ย  

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

1.ใส่ดาวประจำยุค ลงไปในวังศูนย์กลาง

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

ขั้นที่ 2 คำนวณดาวภูเขา (ทิศนั่ง) ดาวภูเขาคือความรักมิตรภาพความกลมกลืนของมนุษย์

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

 สู่ขั้นที่ 3 คำนวณดาวน้ำ (ทิศหัน) ความมั่งคั่งทางการเงินจะถูกกำหนดโดยดาวน้ำ

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

การเดินดาวด้วยแผนภูมิฮวงจุ้ย คือ  "สูตรเชื่อมดวงบ้านและดวงผู้อาศัยเข้าหากัน"  เป็นกุญแจสำคัญในการทำฮวงจุ้ย 

ที่ประกอบด้วยดาว 9 ดวง ได้แก่...

1. ดาวขาว ธาตุน้ำ 2. ดาวดำ ธาตุดิน 3. ดาวหยก ธาตุไม้ 4. ดาวเขียว ธาตุไม้ 5. ดาวเหลือง ธาตุดิน 6. ดาวขาว ธาตุทอง 7. ดาวแดง 8. ดาวขาว ธาตุดิน 9. ดาวม่วง ธาตุไฟ 

และดาว 2 ดวงในแผนภูมินี้ ส่งผลร้ายสำหรับชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เป็นดาวล้มละลาย

1.ดาวนั่ง (ดาวภูเขา) ตำแหน่งบนซ้าย คือ ความสัมพันธ์กับครอบครัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ และการ

เจริญพันธุ์ (อวัยวะเพศ ชาย/หญิง)  

2.ดาวหัน (ดาวน้ำ) ตำแหน่งบนขวา คือ ความมั่งคั่ง การเงิน อาชีพการงาน

หลีกเลี่ยงตำแหน่ง ห้องนอน ห้องครัว ประตูทางเข้าออกบ้าน ในดาวคู่ผสมนี้

 

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

ทำแผนภูมิการเดินดาว

ในแปลนบ้าน

เป็นหัวใจในการทำฮวงจุ้ย

 


 

3.ตรวจสอบดาวผสมภายในบ้าน ด้วย 16 สูตร สำหรับการแก้ฮวงจุ้ย และ เสริมฮวงจุ้ยให้มีพลังรับความมั่งคั่งร่ำรวย

 

หยิน หยาง รวมตัวกันเข้าเพื่อกระจายพลัง เชื่อมต่อกับบ้าน คุ้มครองทุกทิศทางในบ้าน ส่งผลดีกับผู้อาศัย ด้วยการทำฮวงจุ้ยครบ 16 สูตร ทำฮวงจุ้ยที่ครบระบบ จะผลิตพลังงานมงคลที่เข้มข้นกว่าปกติ ที่สามารถฟื้นฟูความกระปรี้กระเปร่า ให้บ้านที่อาศัยอยู่แล้วมีความสุขมากๆยิ่งๆขึ้น ทั้ง 16 สูตร มีดังต่อไปนี้ 

สูตรที่ 1. THREE HARMONY SANKE SCHOOL คือ 3 วงแหวนของ 24 ภูเขา

วงแหวนแรก คือวงแหวนดิน สำหรับวัดมังกร , ภูเขา และตึกรามบ้านช่อง

วงแหวนที่2 คือวงแหวนคน สำหรับวัดพลังของวัตถุในสภาพแวดล้อมของบ้าน เพื่อตัดสินอิทธิพลนั้นเป็นบวก หรือ ลบ

วงแหวนที่3  คือวงแหวนฟ้า ใช้สำหรับในการวัดการไหลของน้ำ คือสูตรน้ำซานเหอ  

 


 

สูตรที่ 2. The 72 Dragons นี่คือสูตรที่สำคัญอีกสูตรหนึ่ง ใช้สำหรับการประเมิน โชคลาภของมังกร สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุที่ทำธุรกิจค้าขายได้เงินมา แล้วเงินสูญเปล่าแบบไม่มีสาเหตุ คือทิศที่เป็นโมฆะและใช้การไม่ได้  

 


 

สูตรที่ 3. 60 Dragons คือทิศที่มีโชคลาภ 

 


 

สูตรที่ 4. 24 Dragons ซึ่งถูกจัดว่ามีโชคลาภมากที่สุด ในคัมภีร์ฮวงจุ้ยเรียกว่า “24มังกรที่ล้ำค่า” 

 


 

สูตรที่ 5. 120 Golden Divisions สูตรนี้ใช้เฉพาะกับบ้านหยิน 


 

สูตรที่ 6. The 8 Dragon Gate water formula หรือเรียกอีกชื่อว่า สูตรน้ำซานหยวน ใช้สำหรับเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ดีสำหรับการไหลเข้า/ออกของน้ำ นี่คือระบบที่ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับโลกใช้ เป็นที่นิยมกันใน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงค์โปร์ มาเก๊า ลาสเวกัส  

 


 

สูตรที่ 7. The 8 Shar Yellow Killing ตำแหน่งที่ไม่เหมาะที่จะมีน้ำไหลเข้า/ออกของบ้าน  รวมถึงวัตถุที่ส่งผลร้ายกับบ้าน และดวงชะตาที่ชงกับทิศบ้าน ที่จะส่งผลให้โชคร้าย มีปัญหาเสียเงินทองโดยใช่เหตุ รวมถึงถูกโจรกรรม ลักขโมย เป็นต้น 

 


 

สูตรที่ 8. The 3 Harmony School water formula เหมาะสำหรับน้ำ หรือการจราจรที่หลั่งไหลแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือ ทวนเข็มนาฬิกา เช่นน้ำไหลออกในตำแหน่งที่ดี ก็เหมือนกับทำให้เงินทองไหลไปที่อื่น 

 *มีสูตรน้ำที่สำคัญหลายสูตรในฮวงจุ้ย และแต่ละสูตรก็ให้จุดประสงค์ที่ต่างกัน

 


 

 สูตรที่ 9. The Yellow Killing Water คือน้ำควรจะไหลเข้าจากด้านที่มั่งคั่งตามธาตุการหันของทิศบ้าน หากน้ำที่ไหลออกในตำแหน่งที่ดี ตำแหน่งที่มั่งคั่งของบ้าน จะนำไปถึงการเสียเงินเสียทอง พื้นฐานของสูตรนี้คือ ไม่ควรให้น้ำไหลออกในบางทิศ 

 


 

สูตรที่ 10. The 9 Star Water method คือวิธีทำน้ำกับดาว 9 ดวง ในฮวงจุ้ยเรามักจะอ้างอิงถึงดาว 9 ดวง ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มดาวไถใหญ่” หรือ บิ๊กดิปเปอร์ เป็นกลุ่มดาวในท้องฟ้าทางทิศเหนือ สูตรนี้ใช้สำหรับการเสาะหาตำแหน่งน้ำที่ดี 

 


 

สูตรที่ 11. 5 Ghost Transporting wealth นี่คือสูตรที่โด่งดังมากในฮวงจุ้ย เป็นสูตรที่ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับโลกใช้ เป็นที่นิยมกันใน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงค์โปร์ มาเก๊า ลาสเวกัส สูตรนี้เพื่อตัดสินว่าที่ไหนจะวางประตู และระบุตำแหน่งวางน้ำที่ดีที่สุด ตามทิศทางของบ้าน 

 


 

สูตรที่ 12. Ho To 5 Rat Formula สูตรนี้มุ่งไปที่การออกแบบภายใน และสภาพแวดล้อมของบ้าน การวางเฟอร์นิเจอร์ วัตถุตกแต่ง รวมถึงสีที่ถูกโฉลกกับผู้อาศัย และบ้านเลขที่ถูกโฉลก  

 


 

สูตรที่ 13. The Great Sun Formula ฤกษ์งามยามดี เพื่อปรับปรุงบ้าน งานก่อสร้าง หรือ ย้ายเข้าบ้านใหม่ 

 


 

สูตรที่ 14. 3 Star Formula สูตรนี้ใช้สำหรับดูฤกษ์ สร้างบ้านหยิน  

 


 

สูตรที่ 15. Flying Star คัมภีร์ปรมาจารย์ซัมซุนกง ที่เป็นสูตรฮวงจุ้ยดาวเหินของแท้ ต้นตำรับ  

 


 

สูตรที่ 16. THE 3 PERIOD SAN YUAN SCHOOL 


4.ตรวจสอบดวงชะตาคน ต้อนรับความเจริญรุ่งเรือง และ หลีกเลี่ยงทิศที่ไม่ถูกโฉลกกับดวงเกิด ที่ส่งผลเสียกับดวง ด้วยการคำนวณวันเดือนปีเกิด ถอดรหัสชีวิต เพื่อหาทิศประจำตัวของบุคคล ด้วยปฏิทินทงชูซึ่งเป็นตำราที่สำคัญในการดูฮวงจุ้ย

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น 

ถอดรหัสชีวิตด้วยสูตรการคำนวณวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลจะแบ่งบุคคลเป็น 2 ราศี 8 รหัส ได้แก่

1 ชาวราศีตะวันออก และ 2 ชาวราศีตะวันตก 

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น 

ซึ่งในแต่ละบุคคล มีทิศประจำตัว/ 4ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ตัวอย่างเช่น...

หันหัวเตียงนอน/โต๊ะทำงาน

1.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับ การเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน

2.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับ สุขภาพ

3.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับความรักและ มิตรภาพ

4.ทิศมงคลที่ถูกโฉลกส่งผลดีกับการศึกษาให้ผลการเรียนดี เรียนเก่ง เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง 

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

และหลีกเลี่ยง 4 ทิศที่ไม่ถูกโฉลก ส่งผลเสียต่อดวงเกิด

5.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ ล้มละลาย

6.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ทะเลาะวิวาท

7.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ เจ็บป่วย,ถูกฆาตกรรม,อุบัติเหตุ,จากไปก่อนวัยอันควร

8.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้รับอันตราย,เกี่ยวกับภูติผีหลอกหลอน


 

5.เชื่อมธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ปรับฮวงจุ้ยในบ้านสอดคล้องกลมกลืน ธาตุที่ถูกโฉลกก็เหมือนกับยาสำหรับรักษาโรค เป็นธาตุที่จะช่วยเหลือบุคคลให้มีความสมดุลในโชคชะตา ยกตัวอย่างเช่น หากธาตุประจำตัวอ่อน ธาตุที่ถูกโฉลกจะต้องเป็นธาตุที่สามารถส่งเสริมเจ้าชะตา เพื่อทำให้เจ้าชะตาแข็งแกร่งขึ้นได้ ในทางกลับกันหากธาตุประจำตัวแข็งเกินไป ธาตุที่ถูกโฉลกก็จะต้องเป็นธาตุที่ช่วยทำให้ธาตุประจำตัวอ่อนลง หรือ ลดความแข็งที่เกินพิกัดปรับให้สมดุลกับดวงชะตา สูตรเชื่อมธาตุนี้ เป็นการเสริมสร้างพลังดี และ ลดพลังทำลายล้าง ของธาตุทั้ง 5 หมายถึงลดการโจมตีกันของธาตุต่างๆ เพื่อมิตรภาพที่ดี โดยการใช้วัตถุ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็น นำมาแก้ฮวงจุ้ย อาทิเช่น ไม้ ไฟ ดิน โลหะ น้ำ เพื่อปรับเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีพลังมั่งคั่งร่ำรวย

 


 

6.ใช้น้ำทำฮวงจุ้ย ด้วยระบบฮวงจุ้ยสูตรน้ำ กำหนดทำเลที่ตั้งของน้ำ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งดาวเหินภายในบ้าน และ นอกบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ดึงดูดพลังงานที่ดี ให้มั่งคั่งร่ำรวย และ ลดทอนพลังร้าย

 


 

ตรวจวินิจฉัย ชี้แนะ วิธีแก้ ปรับปรุง เสริมพลัง ฮวงจุ้ยอย่างพิถีพิถัน

ทุกมุม ทุกจุด เปิดโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย จิตใจสดชื่น ร่างกายแข็งแรง มีความรักที่หวานชื่น

1.ทิศของตัวบ้าน 2.ทิศของประตูใหญ่ 3.ตำแหน่งของประตูใหญ่ และ ประตูเล็กที่ 2 (ถ้ามี) 4.สี ภายนอกตัวบ้าน 5.สี ภายในของห้องต่างๆ ให้สอดคล้องกับดวงของแต่ละคนในบ้าน 6.ตำแหน่งเตาไฟ (ห้องครัว) 7.ห้องน้ำ 8.ห้องพระ 9.ห้องทำงาน ที่ส่งผลให้ร่ำรวย 10.ตั้งตู้เซฟเก็บเงิน 11.โต๊ะกินข้าว 12.ห้องรับแขก 13.ห้องนอน 14.หันหัวเตียงให้ถูกโฉลกกับทิศของแต่ละคนในครอบครัว 15.โต๊ะอ่านหนังสือ ให้ถูกโฉลกกับทิศของบุตรหลานท่าน เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้เรียนหนังสือเก่ง 16.ตำแหน่งวางน้ำในบ้าน และ นอกบ้าน 17.ภูมิทัศน์ภายนอกบ้าน 18.ตำแหน่งตั้งเจ้าที่

  

จองคิว นัดวันเวลา สถานที่  

สายตรงมือถือ 08-9009-9090

หรือ ทาง LINE ได้ตลอดเวลา

 

Visitors: 168,277