ขั้นตอนที่3ในการดูฮวงจุ้ยคำนวณดวงบ้าน

พลังฮวงจุ้ยบ้านเสริมพลังคน 

พลังดินสะท้อนดาว 

1.วิชาฮวงจุ้ยอัฏฐะเรือน หรือ "บ้านแปดทิศ" จะต่อเนื่องมาจาก ขั้นตอนที่2"หมิงกัว"คำนวณดวงคน ที่บ่งบอกดวงชะตาของแต่ละคนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1.คนดวงราศีตะวันออก 4 ประเภท 

2.คนดวงราศีตะวันตก 4 ประเภท

 

"บ้าน" ก็เช่นกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเหมือนกันนั้นก็คือ 

1.บ้านตะวันออก 4 ประเภท 

2.บ้านตะวันตก 4 ประเภท 

 

นี้คือการจับคู่ "ดวงคน" และ "ดวงบ้าน" เข้าด้วยกัน หมายถึง "คนราศีตะวันออกควรอยู่ในบ้านกลุ่มราศีตะวันออก" 

ส่วน "คนราศีตะวันตกก็ควรอยู่ในบ้านกลุ่มราศีตะวันตก"

 

2.วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน สูตรนี้เป็นหัวใจของฮวงจุ้ย ให้เข้าใจง่ายๆว่า  "ถ้าดวงบ้านและดวงคนต่างราศีกัน" จะแก้ไข ปรับ เสริมฮวงจุ้ยอย่างไร? และ "ถ้าดวงบ้านและดวงคนราศีเดียวกัน" จะเสริมพลังให้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งๆขึ้นทำอย่างไร?

 

ทิศที่ก่อเกิดโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยต้องเพิ่มพลัง ส่วนทิศที่ส่งผลร้ายกับชะตาชีวิต แก้ฮวงจุ้ยเพื่อลดอิทธิพลความร้ายกาจของมัน 

 

"นี้แหละคือ ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง"

เราจะมีโชคดีได้

ก็ต่อเมื่อเราสร้างโชคให้ตัวเอง


 1.วิชาฮวงจุ้ยอัฏฐะเรือน

ทำเล ที่ตั้ง

อัฏฐะเรือนเกี่ยวพันกับ8กัวในอี้จิง เนื่องจาก8กัว แทน 8 ทิศ ระบุว่าบ้านทุกหลังแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทตามทิศที่ตั้งของมัน

ตัวอย่างเช่น บ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าบ้านเฉียน 

 

สูตรนี้แบ่งประเภทบ้านถือเอาหลังอิงเป็นหลัก ดวงบ้านทั้ง 8 ทิศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่

 

 

1 "กลุ่มบ้านตะวันออก"  กลุ่มนี้ประกอบด้วยธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ 

เนื่องจาก น้ำก่อเกิดไม้ และไม้ก่อเกิดไฟ บ้านกลุ่มตะวันออกจึงมีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูก ดังนั้นมันจึงกลมกลืนกัน

น้ำ→ไม้→ไฟ วัฏจักรก่อเกิด

 

2 "บ้านตะวันตก" ประกอบด้วยธาตุทองและธาตุดิน 

บ้านกลุ่มตะวันตกก็มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน เนื่องจากธาตุดินก่อเกิดธาตุทอง 

 

ดิน→ทอง วัฏจักรก่อเกิด 

 

ในทางตรงข้าม บ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มตะวันออก จะไม่กลมกลืนกับบ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มตะวันตก 

ตัวอย่างเช่น บ้านเจิ้น (ตะวันออก) เป็นธาตุไม้ บ้านตุ้ยเป็นธาตุทอง และธาตุทองทำลายธาตุไม้ ดังนั้นมันจึงไม่กลมกลืนกัน 

 

ทองตัดไม้ (เส้นประ---วัฏจักรการทำลาย)

 

 

บ้านกลุ่มตะวันตก

ชื่อบ้าน สัญลักษณ์ หลังอิง หน้าหัน ธาตุ
เฉียน   ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ทอง
คุน   ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ดิน
เกิ้น   ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ดิน
ตุ้ย   ตะวันตก ตะวันออก ทอง

 

บ้านกลุ่มตะวันออก

ชื่อบ้าน สัญลักษณ์  หลังอิง หน้าหัน ธาตุ
หลี   ใต้ เหนือ ไฟ
ขั่น   เหนือ ใต้ น้ำ
เจิ้น   ตะวันออก ตะวันตก ไม้
ซวิ่น   ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ไม้

 

ปฏิสัมพันธ์ 8 กัวของบ้าน (ดวงบ้าน) จะทวีความสลับชับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อนำเอาดวงคน (หมิงกัว) มาประกอบการคำนวณด้วย 

เพราะในกรณีนี้เราต้องคำนึงถึงปีเกิดของคนคนนั้น บ้านสามารถจำแนกประเภทออกเป็นอัฏฐะเรือนได้ฉันใด คนเราก็สามารถจำแนกประเภทออกเป็น "ชาวราศีตะวันออก" กับ "ชาวราศีตะวันตก" ได้ฉันนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำสำหรับวิชาอัฏฐะเรือนคือ

1.ดวงบ้านตะวันตกเหมาะกับหมิงกัว(ดวงคน)ราศีตะวันตก และ

2.ดวงบ้านตะวันออกเหมาะกับหมิงกัว(ดวงคน)ราศีตะวันออก 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในปี 1952 คุณคือเจิ้นกัว และเป็นชาวราศีตะวันออก (ดูภาพข้างล่าง) บ้านที่เหมาะกับคุณที่สุดคือ กลุ่มบ้านตะวันออก อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ หน้าหันไปทางทิศเหนือ

 

สิ่งสำคัญอันดับถัดไปที่ต้องพิจารณาคือประตูหน้า คนชาวราศีตะวันออกควรเปิดประตูหน้าในทิศทางเดียวกับบ้านกลุ่มตะวันออก 

ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณหันไปทางทิศใต้ (หลังอิงทิศเหนือ) บ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านขั่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน บ้านกลุ่มตะวันออก 

 

แต่มีปัญหายุ่งยากอยู่ข้อหนึ่งคือ ถ้าคนในครอบครัวมีทั้งชาวราศีตะวันออกกับชาวราศีตะวันตกล่ะ พวกเขาจะเลือกบ้านให้ถูกโฉลกกับปีเกิดของทุกคนได้อย่างไร? คำตอบคือ ควรหาทางประนีประนอมโดยเลือกบ้านที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่สุด และจึงจัดการตกแต่งภายในให้เหมาะกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน 

หัวหน้าครอบครัวคือผู้หาเงินเข้าบ้าน ซึ่งปกติมักได้แก่พ่อ แต่หัวหน้าครอบครัวอาจได้แก่ใครก็ได้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านรายได้การเงินแก่ครอบครัวมากที่สุด

 


  

2.วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน 

คือหัวใจของฮวงจุ้ย

 

Visitors: 130,036