วิธีสร้างโชคในระดับสูงสุด

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ย

ปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธี

รับประกัน

ได้ผลดีขึ้นจริง ร่ำรวยทันตาเห็น

 

สำนักฮวงจุ้ย เฟิง สุย ริช 

รับดูฮวงจุ้ย ทั่วประเทศ

 เปิดทำการทุกวัน ตลอดเวลา

จองคิว สายตรงโทร 08-9009-9090

เบอร์โทรสำนัก 02-197-8888

 


สำนักฮวงจุ้ยของแท้ ที่ทำครบสูตร 

โดยใช้เทคนิค สูตรวิชา

ที่ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับโลกใช้

ได้ผลดีขึ้นจริง 

 

อ.วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์  

ได้รับการถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงสุด

จากซินแสฮวงจุ้ยระดับโลกที่ Hong Kong

มีคุณวุฒิสำเร็จวิชาฮวงจุ้ยขั้น 9 ที่สูงสุด

1.เฟยซิง ดาวเหิน 

2.ปาไจ๋ อัฐเรือน

3.ซานเก๋อ สามกลมกลืน 

4.ซานหยวน สามวัฏจักร 

5.เสวียนคงต้ากัว 64 ฉักลักษณ์ 

6.ปาจื้อ ผูกดวงแบบจีนและโชคชะตา

7.อ่านใบหน้าโหงวเฮ้ง

8.การดูฤกษ์ยาม

9.อี้จิ้ง ศาสตร์แห่งฟ้าดิน  


3 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิต คือ  
1.บ้านที่อยู่อาศัย 
2.สถานที่ประกอบธุรกิจ 
3.ฮวงซุ้ยบรรพชน 


 
ถ้าปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย ฮวงจุ้ยของ 1.บ้านที่อยู่อาศัย และ 2.สถานที่ประกอบธุรกิจต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อส่งอิทธิพลนำพลังเสริมทำให้ชีวิตเกิดความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง กิจการก้าวหน้า ประกอบธุรกิจมั่งคั่งร่ำรวย รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง

 
ทิศทาง ทำเลที่ตั้ง และรูปลักษณ์ของตัวอาคาร รวมถึงการตกแต่งภายนอกและภายใน จำเป็นต้องมีความสอดคล้องสมดุลกลมกลืนถูกโฉลกกับดวงชะตา เพื่อส่งผลทำให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ ก้าวหน้า มั่งคั่งร่ำรวย มีความมั่นคงในชีวิตจะทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่น รวมถึงประกอบธุรกิจราบรื่น เกิดการคิดไอเดียดีๆใหม่ๆ 

ถ้าฮวงจุ้ยถูกทิศทางที่ถูกโฉลกกับดวงชะตา ทำให้การตัดสินใจในทางธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามช่วงจังหวะและโอกาส ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวยได้

 
ถ้าสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ภายนอกบ้านผิดหลักฮวงจุ้ย ประกอบกับทิศทางไม่ถูกโฉลก  มันดึงดูดพลังซาชี่ ซึ่งเป็นพลังทำลาย ทำให้หยินและหยางไม่สมดุล ส่งผลทำให้สมาชิกภายในบ้าน ไม่มีความสุขก่อให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เจ็บป่วย เกิดความรุ่มร้อน มีแต่ความยุ่งยาก รวมไปถึงมีเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 

 
ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ภายนอกบ้าน และพลังชี่
 
พลังชี่ คือพลังลึกลับที่ไหลเวียนในบ้าน เป็นพลังลึกลับที่ต้องใช้เข็มทิศในการอ่านค่าพลัง เพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไข ปรับปรุง เสริมฮวงจุ้ยใหม่ ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยให้ถูกโฉลกกับเจ้าของ มีผลทำให้เจ้าของและครอบครัวมีความสุข เจริญในหน้าที่การงาน มั่งคั่งร่ำรวย มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
 
เสริมโชคชะตา เชื่อมโยงพลัง ฟ้า ดิน คน เข้าด้วยกัน ด้วยสูตรฮวงจุ้ยดาวเหิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตา ยกระดับความเป็นอยู่ชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง

 
เมื่อจัดสรรพลังใหม่ให้กับบ้าน พลังลึกลับที่ไหลในบ้านเรือนให้ถูกวิธีตามหลักฮวงจุ้ยดาวเหิน

 
พลังลึกลับนี้เรียกว่า “ชี่” เพราะฮวงจุ้ยเกี่ยวข้องกับการไหลของชี่

 
ดาวเหินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นหัวใจในการวินิจฉัยลักษณะของพลังชี่ที่เคลื่อนจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งภายในอาคาร มันเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป 
 
การทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้องจะต้องเล็งเห็นความสำคัญของทิศทาง การนอนคือห้องนอน การกิน คือ ตำแหน่งโต๊ะกินข้าว ห้องครัว การศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน ประกอบอาชีพการทำมาหากิน คือตำแหน่งโต๊ะ และประตูซึ่งเป็นปากทางเข้าพลังชี่ ควรจะต้องอยู่ในดาวมงคลที่ให้คุณ ดาวดีมีพลังชี่ดีต้องเสริมให้มีพลังดีมากยิ่งขึ้น 
 
เมื่อดาวที่ส่งพลังชี่ร้ายมาถึง เหินเข้าสู่ห้องที่สำคัญ จะต้องใช้สูตรเกี่ยวกับวัฏจักร 5 ธาตุ เพื่อแก้ไขปรับฮวงจุ้ยให้พลังร้ายลดทอนลงไป 
 
ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัว ส่งเสริมฐานะการเงินดีขึ้น มั่งคั่งร่ำรวย

 

ป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาจากร้ายให้กลายเป็นดี ด้วยฮวงจุ้ย

 • 1 ปัญหาการเงิน
  การเงิน เป็นเรื่องของดาวน้ำ ดังนั้นต้องตรวจสอบดาวน้ำของยุคปัจจุบันเป็นสิ่งแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้า...
 • 2 ปัญหาครอบครัว
  การโต้แย้งมักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดจากดาว 3-เขียว โดยเฉพาะถ้าพบมันอยู่ร่วมกับดาว 2-ดำ ดาวเหล่านี้ทำให้สม...
 • 3 ปัญหาชีวิตสมรส
  บ่อยครั้งที่การโต้เถียงกันอยู่เสมอ มีสาเหตุมาจากการถูกกดดัน ข่มเหงทางความคิดและคำพูด คือต้นตอที่มาขอ...
 • 4 ปัญหาสุขภาพ
  ปัญหาโลกแตก รักษาสุขภาพอย่างดี สุดท้ายป่วยเป็นโรคแปลกๆ มีเงินรักษาไม่หาย ในกรณีของปัญหาสุขภาพ ต้องมุ...
 • 5 ปัญหาการศึกษาของลูก
  ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดในครอบครัวคือ ไม่อยากให้ลูกไปสู่สังคมที่ไม่ดีคบเพื่อนฝูงเกเร อารมณ์ร้อน ศึกษาเล่...

ทำความเข้าใจพลังของดาวเหินที่มีอิทธิพลต่อห้องต่างๆภายในบ้าน

รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

12 นักษัตร

ความสัมพันธ์หลักกับดวงชะตาชีวิต

คู่ปะทะ และ คู่ประสาน

สามพันธมิตร และ สามโทษทัณฑ์ 

 


 

5 ธาตุกลมกลืน

หยิน หยาง สมดุล 

สูตรทำฮวงจุ้ย
ส่งผลให้ชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยได้จริง
 
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น
รับดูฮวงจุ้ยพร้อมชี้แนะการแก้ฮวงจุ้ยปรับปรุงเสริมฮวงจุ้ยใหม่อย่างถูกวิธีได้ผลดีขึ้นจริงร่ำรวยทันตาเห็น

ทำไมชีวิตจึงมีปัญหา? มาดูสาเหตุกัน

ชีวิตมีปัญหา เพราะฮวงจุ้ยเสียหาย

ฮวงจุ้ยเกี่ยวพันกับชีวิต

ปาจื้อคือชีวิต การผูกดวงแบบจีนและโชคชะตาตามหลักฮวงจุ้ย

ปาจื้อ ห้าธาตุในแง่ของสุขภาพ

รับดูฮวงจุ้ย

บ้าน คอนโด สถานประกอบการทุกชนิด 
โชว์รูม ร้านค้า โรงงาน ออฟฟิศ สำนักงาน พื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศให้เช่า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า แหล่งช้อปปิ้ง อเวนิว โรงพยาบาล ตลาด กิจการต่างๆทุกสาขาอาชีพ เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป ร้านอาหารนานาชาติ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านซูชิ ร้านสเต๊ก ร้านบุฟเฟ่ต์ อุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด สินค้าการเกษตร ข้าว ฟาร์ม ไร่   เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม เครื่องดื่มสารพัดสกัดจากพืช สมุนไพร ผลไม้ ของหวาน ขนม นม เนย เบเกอรี่ ขนมนานาชาติ ขนมไทย อุตสาหกรรมขนม น้ำแข็งไส ไอศกรีม คลินิก เสื้อผ้า แฟชั่น ธุรกิจเสริมสวย สุขภาพ เสริมความงาม บอดี้แคร์ ลดน้ำหนัก ฟิตเนส ร้านทำเล็บ ทำผม สักคิ้วทาปาก ผับ บาร์ คาร์แคร์ โชว์รูม โครงการอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หอพัก อพาร์ทเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ธุรกิจการท่องเที่ยว ทัวร์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา กวดวิชา ร้านขายมือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์มือถือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กลูต้า สเต็มเซลล์ คอลลาเจน เปปไทด์ ลดน้ำหนักคุมน้ำหนัก ร้านขายยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ บำรุงหน้า นวดหน้า โรงงานผลิตน้ำหอม สบู่ แชมพู รวมถึงร้านค้าทั่วไป 
 
จัดดอกไม้ ร้านซักรีด แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ร้านเพชร จิวเวลรี่ เครื่องประดับ ซ่อม/ล้าง/แต่ง/ขาย รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน อุปกรณ์ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภค ทำระบบไฟฟ้า น้ำประปา ตอกเสาเข็ม โบรคเกอร์ประกันภัย/ประกันชีวิต  นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โรงงาน/ร้านค้า ชั้นวางสินค้า ผลิตถุง หลอด ช้อน ตะเกียบ บรรจุภัณฑ์ รักษาความปลอดภัย(ยาม) ทำความสะอาด แฟรนไชส์ทุกชนิด ดีลเลอร์คนกลางทุกสาขาอาชีพ #อุตสาหกรรมทุกชนิด
 
ด้วยสูตรการทำฮวงจุ้ยอย่างพิถีพิถัน
ครบทุกขั้นตอน ที่ได้ผลดีจริง
Visitors: 168,280