ขั้นตอนที่1ในการดูฮวงจุ้ยคำนวณเข็มทิศ

ฮวงจุ้ยคือ การไหลเวียนของ "ชี่"

ฉะนั้น "ทิศทาง" จึงสำคัญที่สุด

  

วินิจฉัยฮวงจุ้ยอย่างผู้รู้จริง

ด้วยฮวงจุ้ยสูตรซานเก๋อ และ สูตรซานหยวน   

เพราะวงแหวนแต่ละวงเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ในการแก้ ปรับ เสริม ทำฮวงจุ้ยให้มีพลัง สูตรการคำนวณเข็มทิศเป็นประตูเปิดทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย 

 

ถ้าทิศทางถูกโฉลกก็รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นรางวัลชีวิต แต่ในทางตรงข้าม หากทิศทางไม่ถูกโฉลกก็จะมีแต่เรื่องขัดแย้ง

 

การคำนวณการไหลของพลังงานในแต่ละทิศทางเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำฮวงจุ้ย เป็นกุญแจใบเบิกทางให้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี

 

 

เข็มทิศพิเศษที่ผสมผสาน
ซานเก๋อ และ ซานหยวน
 
ทางสำนักใช้สูตรฮวงจุ้ยซานเก๋อ + สูตรฮวงจุ้ยซานหยวน ทั้ง 2 ระบบควบคู่กัน ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงในการต่อเชื่อมพลังงาน 
 
 
เข็มทิศฮวงจุ้ยระบบซานเก๋อ คือ สูตร 3 กลมกลืน เน้นความปรองดอง กลมกลืน ของ 
 
สวรรค์ คือ วงแหวนฟ้า ใช้สำหรับในการวัดการไหลของน้ำ สำหรับใช้สูตรน้ำในฮวงจุ้ยล้วนๆ
 
•มนุษย์ คือ วงแหวนคน ใช้สำหรับการวัดวัตถุในสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อทำการตัดสินว่าอิทธิพลนั้นเป็นบวกหรือลบ
 
•โลก คือ วงแหวนดิน การวัดมังกร ภูเขาหรือตึก
 
วงแหวน 3 วง ที่สำคัญมาก ในแต่ละทิศ ครอบคลุม 15 องศา เพราะในเข็มทิศมี 360 องศา นำมาหาร 24ส่วน 24คือดวงดาวแห่ง 24 ขุนเขา จะได้ส่วนละ 15 องศา แต่ละวงได้ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน 
 
โดยมีคุณสมบัติเน้น ความรักสามัคคี กับหน่วยทิศทาง เรียกว่าตระกูลสวรรค์ และ มนุษย์ที่อยู่บนโลก หมายถึง การใช้ดาวภูเขาและเส้นเลือดมังกรเพื่อดึงดูดพลังงาน และใช้สูตรมังกรน้ำในการเก็บสะสมพลังงาน
 
 
เข็มทิศฮวงจุ้ยระบบซานหยวน สูตร 3 ยุค 
 
สูตรนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง จนถึงราชวงศ์ชิงในระยะต้นๆ ของราชวงศ์ชิง อาจารย์ เฉียง ไท้ ซัง ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่ง ชื่อหนังสือแปลเป็นไทย มีชื่อว่า “บทพิสูจน์ของทฤษฎีฮวงจุ้ย” ทำให้ ฮวงจุ้ยซานหยวน ได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้น ตราบเท่าทุกวันนี้
 
ความสำคัญของระบบ ซานหยวน คือ ความสำคัญของอิทธิพลของกาลเวลา วัฏจักร 180 ปี ถูกหารออกเป็นครั้ง เช่น ยุค 1, 2, 3, 4 ถูกจัดเป็น ช่วงต้น และ ยุค 6, 7, 8, 9 ถูกจัดเป็นช่วงปลาย โดยไม่มียุค 5 ในระบบซานหยวน ดังนั้นมันก็จะแตกต่างจากการปฏิบัติระบบดาวเหินซึ่งใช้ระบบ 3 ช่วง และ 9 ยุค
 
วัฏจักร 180 ปี
ยุคต้น

ยุคกลาง

ยุคปลาย

ยุค1 (1864-1883) 

ยุค2 (1884-1903)

ยุค3 (1904-1923)

ยุค4 (1924-1943)

ยุค5 (1944-1963)

ยุค6 (1964-1983)

ยุค7 (1984-2003)

ยุค8 (2004-2023)

ยุค9 (2024-2043)

 

ระบบวัฏจักรและยุคของฮวงจุ้ย

 

หลักในระบบ ซานหยวน ก็คือ ถ้าบ้านถูกสร้างขึ้นใน ช่วงต้น ท่านควรรับการหันทิศทางที่เป็นมงคลและมั่งคั่ง สำหรับยุค 1, 2, 3, 4 ด้วยสัญลักษณ์เดียวกัน 
 
และถ้าบ้านถูกสร้างในระหว่างหรือช่วงใดช่วงหนึ่งของ ช่วงปลาย ยุคที่6, 7, 8, 9 ดังนั้น การหันของทิศทางควรรับยุคที่มั่งคั่งสำหรับยุค 6, 7, 8, 9 ในเข็มทิศฮวงจุ้ย ทิศทางพวกนี้ถูกกำหนดเครื่องหมายเป็นวัฏจักรของตัวเลขกัว
 
 
วัฏจักรของตัวเลขนี้ถูกเรียงเป็นลำดับ 94382761 การต่อเนื่องของตัวเลขนี้ จริงๆ แล้วเป็นตัวเลข ในจตุรัสหลัวซู (ตาราง 9 ดาวเหิน) โดยละเว้น 5 ในจุดศูนย์กลาง ที่หลัวซู มีเลข 9 4 3 8 คือ ข้างซ้าย – ข้างหยาง ของไท้จิ หรือ สวรรค์, ทะเลสาบ, ไฟ, สายฟ้า เรียบเรียงแบบทวนเข็มนาฬิกา ตัวเลขอีก 4 ตัว 2, 7, 6, 1 อยู่ข้างขวาหลัวซูซึ่งก็เป็นข้างหยิน ของไท้จิ หรือ ตรีลักษณ์ ลม, น้ำ, ภูเขา,โลก ตามลำดับแบบตามเข็มนาฬิกา
 
 
ภาพจัตุรัสหลัวซู 
ดาวเหินเป็นสิ่งสำคัญในการทำฮวงจุ้ย
 

 

  

 คุณสมบัติของเข็มทิศแต่ละวง

มีดังต่อไปนี้

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 1. 

 

THE HEAVEN’S POOL นี่คือวงกลมจุดกลางมีเข็มแม่เหล็กไว้สำหรับวัดองศา วงกลมนี้เรียกว่า "สระสวรรค์" 


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 3.

 

THE EARLY ARRANGEMENT OF EIGHT TRIGRAMS นี่คือแหวนของ 8 ตรีลักษณ์ในตำแหน่งดั้งเดิมของการจัดเรียงที่ประดิษฐ์โดยนักปราชญ์ FUSHI อะไรคือ 8 ตรีลักษณ์ที่แท้จริง ? พวกมันเป็นชุดของ 8 สัญลักษณ์ ประกอบด้วยเส้น 2 เส้นมีแบบเส้นตรง และเส้นขาดๆ เป็นระยะ ซึ่งแทนหยาง (ตัวผู้) และเส้นที่ขาดๆ เป็นระยะหรือเป็น 2 ตอน จะเป็นตัวแทนหยิน (ตัวเมีย) ด้วยเหตุนี้เอง นี่คือสัญลักษณ์ของหยาง และ หยิน เพื่อรวมเข้าด้วยกัน นี่คือขั้นพื้นฐานในการเข้าใจจักรวาล แปดตรีลักษณ์ที่ประดิษฐ์โดย FUSHI ความพิเศษของออกแบบของเขาคือมันเรียบง่ายแต่มีหลักการของ หยิน และ หยาง เป็นความหมายของจักรวาล FUSHI ได้ประดิษฐ์สัญลักษณ์เหล่านี้ และจารึกไว้ว่าเข้าได้สังเกตที่ท้องฟ้าและบนดิน ดังนั้น สัญลักษณ์ ได้แทนการสังเกตการณ์ของสิ่งแวดล้อมของเขา มันก็คือตัวแทนของธรรมชาติที่สังเกตโดย FUSHI ที่จริงแล้วสัญลักษณ์แต่ละอันของ 8 สัญลักษณ์ ได้แทนวัตถุธรรมชาติหรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสวรรค์, ทะเลสาบ, ไฟ, ฟ้าผ่า, ลม, ภูเขา และดิน

 

วงแหวนนี้ก็มีประโยชน์สำหรับการใช้ของสูตรน้ำ เรียกว่า “EIGHT DRAGON GATE METHOD” นี่คือสูตรสำหรับการตัดสินตำแหน่งที่มีความโชคลาภสำหรับน้ำไหลข้างหน้า และรอบๆ ภูมิทัศน์ โดยเทียบเคียงกับตำแหน่งของตรีลักษณ์ใน “EARLY ARRANGEMENT” กับ “LATER ARRANGEMENT” ที่ประดิษฐ์โดย KUNG WEN ของราชวงศ์ CHOU


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 4. 

 

THE LO SHU DIAGRAM แผนผัง LOSHU นี่คือวงแหวนของสัญลักษณ์ที่แทนด้วยตัวเลขซึ่งลอกเลียนจากแผนผังที่ลึกลับพบบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งในแม่น้ำ LO (RIVER LO) ในประเทศจีนประมาณ 6000 ปีที่แล้ว แผนผังได้แสดงแบบอย่างการเรียงที่แทนด้วยตัวเลข ซึ่งเป็นแบบแผนภูมิเก้าช่องสี่เหลี่ยมที่วิเศษ มันเป็นแผนผังอันนี้ที่ได้นำไปสู่การเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของฮวงจุ้ย หรือธาตุของดาวเหิน 

ดาวเหินของฮวงจุ้ยถูกจัดเป็นสิ่งล้ำลึก และระบบที่มีผลของการปฏิบัติฮวงจุ้ยซึ่งมักเน้นในพลังที่มองไม่เห็น จากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมของเรา ในระบบพลังที่เกี่ยวกับจักรวาล ถูกแบ่งออกเป็น 9 ชนิดต่างๆ และแต่ละชนิดก็ถูกแทนด้วยตัวเลขตัวหนึ่ง จาก 1 ถึง 9  

"ฮวงจุ้ยดาวเหิน"มาจากกลุ่มดาว (CONSTELLATION) “THE BIG DIPPER ตามที่ระบบฮวงจุ้ยดาวเหิน ได้เน้นความอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาบนความมั่งคั่ง มันก็ยังมีระบบเฉพาะเพื่อแสดงปัจจัยเวลาซึ่งเรียกว่า 3 ช่วง และ 9 ยุค 

เวลาถูกแบ่งออกเป็นวัฏจักร 180 ปี ซึ่งถูกแบ่งออกอีกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 60 ปี เรียกว่า 1.ช่วงต้น 2.ช่วงกลาง 3.ช่วงปลาย

จากนั้น ทุกยุค 60 ปียังถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 20 ปี (20 ปี ต่อ 1 ยุค) แต่ละยุคก็มีตัวเลขของมันเอง จากนั้นเราก็ยุค 1 ถึง 9 รวมกันเข้าก็จะเป็นวัฏจักรใหญ่ 180 ปี 

 

ทั้งหมด ระบบการนับเวลานี้ได้เริ่มตั้งแต่ปีก่อนคริสตศักราช 2637 ปี และมันก็นับไปเรื่อยๆ เวลาปัจจุบันระหว่าง 2004 ถึง 2024 ตกอยู่ใน “ยุค 8” ดังนั้นพลังตัวเลข 8 เป็นตัวแทน “ความมั่งคั่ง ปัจจุบัน” 

ตัวเลข 9 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคต” และตัวเลข 1 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งห่างไกล” อีกทางหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ตัวเลข 2 ถึง 7 เป็นของยุคที่ผ่านไป 

ดังนั้น พวกมัน (2 และ 7) จึงไม่มีโชคลาภ กับตัวเลข 5, 2, 7 และ 3 (รวม 2, 7) เป็นตัวเลขที่แย่สุดๆ ตัวเลข 5 หมายถึงโชคร้าย ตัวเลข 2 หมายถึง เจ็บไข้ได้ป่วย และตัวเลข 3 หมายถึง ความขัดแย้งและลักขโมย และตัวเลข 7 คืออื้อฉาว คดีความ


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 5. 

 

THE RING OF “SUBSTITUTE STARS” ในแบบ “ดาวเหิน” ของฮวงจุ้ย มันจำเป็นที่จะต้องวัดทิศทางของตึกให้แม่นยำ ภายในขอบเขตของหนึ่งของ 15 องศา “24 ภูเขา” อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์เวลาวัดทิศทางตกอยู่ในทิศทางเส้นยาแดง ก็จะถือว่าไม่แม่นยำแล้วและมันจำเป็นที่จะใช้สูตรพิเศษมาช่วยในสถานการณ์แบบนี้เรียกว่า “SUBSTITUTE STARS” ในทิศทางหนึ่งของ 45 องศา เช่น ทิศเหนือ LOPAN มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เรียกว่า “ภูเขา” ทิศทางเหนือถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ N1, N2, N3 ความสอดคล้องกับสูตรดาวเหิน บ้านหลังหนึ่งหันไปยังทิศN1 จะมีแผนภูมิดาวเหิน ต่างจากบ้านที่หันไปยัง N2 หรือ N3 เพราะฉะนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าการวัดของบ้านหลังหนึ่งแสดงทิศทางตกอยู่ ณ เส้นยาแดง ระหว่าง N1 และ N2 หรือ NW3 และ N1ถ้าแบบนี้เกิดขึ้น ในทางฮวงจุ้ย จะถูกเรียกว่า ทิศทางเป็น “โมฆะ” เพราะไม่มีแผนภูมิดาวเหิน สามารถเขียนขึ้นได้สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำการวัดอย่างระมัดระวังอีก ถ้าสามารถเห็นทิศทางตกอยู่ข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างแน่แท้ เช่น N1 ในกรณีนั้น มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะเขียนแผนภูมิดาวเหิน สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม มันก็ยังไม่ใช่กรณีที่ปกติอีกต่อไป  และยังต้องใช้สูตร “SUBSTITUTE STARS” 

ถ้าบ้านตกอยู่ในองศาโมฆะ หมายถึง ทุกสิ่งที่หามาจะพังทลาย การเงินสูญสิ้น ชีวิตไปสู่ความว่างเปล่า 


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 7

 

THE 24 MOUNTAINS (MAN’S PLATE) วงแหวนนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์ที่มีชื่อคือ LAI PO YEE ผู้สร้างวงแหวนกลางของ 24 ภู ซึ่งปัดไปทางขวาของ “วงแหวนดิน” 7.5 องศา การเบี่ยงเบนในการวัดทิศทางสืบเนื่องจากวิธีต่างๆ ของการตั้งทิศเหนือ ในวงแหวนดิน 

ทิศเหนือ หมายถึง แม่เหล็กเหนือของโลก อย่างไรก็ตามใน “วงแหวนคน” ทิศเหนือถูกวัดตามตำแหน่งของดาวที่ชื่อว่า “POLARIS”  (โพราริสคือดาวเหนือ เป็นจุดที่แน่นอนตายตัวซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วฟ้า มันเป็นศูนย์กลางของดาวต่างๆ และเป็นศูนย์กลางของจักรวาล) 

วงแหวนนี้ถูกสร้างใช้สำหรับวัดวัตถุ เช่น ก้อนหิน ภูเขาสูงๆ เสาไฟฟ้า หอคอยไฟฟ้าสูง ตึกสูง......เป็นต้น  ซึ่งอยู่โดยรอบของบ้านและธาตุจะแสดงให้เห็นว่าบ้านหยาง (คนเป็น) และบ้านหยิน (ฮวงซุ้ย) จะถูกสะท้อนในทางดีหรือไม่ดีโดยวัตถุแหล่งนี้ละแวกบ้าน จะแสดงให้เห็นว่าเราควรตัดสินอย่างไร เช่น ถ้ามีวัตถุที่ยื่นออกมาในละแวกบ้านจะสะท้อนถึงบ้าน


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 8

 

THE RING OF KUA NUMBERS (สำหรับทำฮวงซุ้ย สุสาน)

นี่คือวงแหวนสำคัญวงหนึ่งของแบบซานหยวน ของฮวงจุ้ยของบ้านหยิน เพื่อวัดลักษณะของความมั่งคั่งของมังกร (ภูเขาบรรพบุรุษที่กำลังจะเข้ามาอยู่ข้างหลังถ้ำมังกร) และทิศทางในการตั้งป้ายชื่อศิลาหน้าหลุมฝังศพแบบซานหยวน ได้เน้นไปที่อิทธิพลของมิติเวลาของความมั่งคั่ง ทิศทางต่างๆ ได้เกี่ยวโยงกับช่วงเวลาต่างๆ ตัวเลข 94382761 เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาเรียกว่า “ยุค” ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 8 หมายถึง “ยุค 8” เมื่อทำการคัดเลือกสถานที่ดี และมีความมั่งคั่ง ที่จะทำการฝังบรรพบุรุษ มันจำเป็นต้องมั่นใจว่าทิศทางของมังกรที่กำลังจะมา ต้องมาจากตัวเลขกัว ที่มั่งคั่ง เมื่อทำการตั้งป้ายชื่อศิลาหน้าฮวงซุ้ย มันก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มั่นใจว่ามันหันหน้าไปยังตัวเลขกัว ที่มั่งคั่งด้วย และยังต้องการดังนี้ :-

 

(A) ทิศทางของมังกรและศิลาหน้าฮวงซุ้ย

 

(B) ทิศทางของน้ำให้อยู่ตรงข้ามกับมังกรและการหันของศิลาหน้าฮวงซุ้ย ทั้งคู่ตกอยู่บนตัวเลข KUA ที่มีความเกี่ยวโยง กับ HOTO (1 และ 6, 2 และ 7, 3 และ , 4 และ 9) หรือในการผสมให้เป็นเลข 10


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 9

 

THE 64 HEXAGRAMS IN SYMBOLS 64 HEXAGRAMS ในสัญลักษณ์ภายใต้ตัวเลขกัว คือ 64 HEXAGRAMS เรียงลำดับในรูปแบบวงกลมในลำดับของ EARLY HERVEN ARRANGEMENT (การจัดเรียงตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า) ของ  8 ตรีลักษณ์ 

มันเป็นการจัดเรียงแบบ HEXAGRAMS แบบนี้ที่ได้สร้างขั้นพื้นฐานสำหรับตัวเลขกัว เช่น ข้างต้นการจัดเรียงแบบวงกลมของ HEXAGRAMS คือ 8 ตรีลักษณ์ ในการจัดเรียงแบบก่อนฟ้าที่อยู่บน 8 ตรีลักษณ์ที่เหมือนกัน ตัวเลขกัว คือตัวเลขโหลซู เกี่ยวโยงกับการจัดเรียงตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า

 

ตัวอย่างเช่น ตรีลักษณ์สวรรค์ อยู่ในทิศใต้ที่ซึ่งตัวเลขโหลซู คือ 9 ดังนั้น เมื่อตรีลักษณ์สวรรค์ ปรากฏอยู่ด้านบน ตัวเลขกัว คือ 9 เมื่อตรีลักษณ์ที่สูงกว่าคือทะเลสาบ ตัวเลขกัว คือ 4 .....เป็นต้น


 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 10

 

THE 9 STARS AND THE ASSOCIATED NUMBERS 9 ดาวและตัวเลขของดาวที่เกี่ยวโยงกัน 

 

9 ดาวหมายถึง กลุ่มดาวที่เรียกว่า “GREAT DIPPER” กลุ่มดาวไถใหญ่ แต่ละดวงมีความเกี่ยวโยงกับตัวเลข เรียกว่า “ตัวเลขดาว” ตัวเลขเหล่านี้ยังจัดหาบรรทัดฐานให้ในการตัดสินการผสมของสถานะที่สำคัญในแบบฮวงจุ้ยซานหยวน เพื่อสร้างถ้ำมังกรที่มั่งคั่ง 4 สถานะ คือ

 

(A) มังกรกำลังจะเข้ามา  (B) น้ำอยู่ตรงข้ามกับมังกร  (C) ข้างหลังของศิลาหน้าบ้านหยิน  (D) การหันหน้าของศิลาหน้าบ้านหยิน

 


 

 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 11.

 

THE 24 MOUNTAINS (Heaven’s Plate) คือวงแหวนของ 24 ภู สำหรับการวัดของการไหลของน้ำในแบบฮวงจุ้ย SANKE 

 

วงแหวนของ 24 ภู นี้มีการแตกต่างกัน 7.5 องศา จาก EARTH PLATE เพราะทิศทางเหนือของมันถูกวัดโดยการหมุนของพระอาทิตย์ ฮวงจุ้ยจานนี้สำคัญในการใช้สูตรน้ำของ SANKE เพื่อยืนยันทิศทางที่มีโชคลาภของน้ำที่เข้ามาและออกไป ตำแหน่งของน้ำและทิศทางของการไหล ตัดสินการไหลของน้ำจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย บนพื้นฐานของการหันของฮวงจุ้ยบ้านหยาง หรือฮวงจุ้ยบ้านหยิน

 

วงแหวนนี้ยังถูกใช้สำหรับสูตรน้ำที่มีชื่อ เรียกว่า “น้ำ YELLOW KILLING” และในทิศทางนั้นน้ำไม่ควรไหลออกไป

 


 

 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 12.

 

THE UPPER AND BOTTOM LINES OF  HEXAGRAMS ฮวงจุ้ยแบบซานหยวน  เพื่อทำการเลือกทิศทางที่มีโชคลาภมากที่สุด เพื่อทำการตั้งการหันของบ้านหยิน  หรือ บ้านหยาง มีเครื่องหมายแบ่งขีดอย่างละเอียดของ 384 ส่วนแบบเล็กๆ ของวงกลม โดยต้องวัดองศาอย่างระมัดระวังหรือพิถีพิถันให้มากๆ มันคือทิศทางหนึ่งซึ่งน้อยกว่าหนึ่งองศา 384 ส่วนที่ละเอียดยิบหมายถึงทุกๆ 6 เส้นของ 64 HEXAGRAM แต่ละเส้นได้นำพลังชนิดต่างๆได้ 

 


 

 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 13.

 

THE 384 LINES OF THE 64 HEXAGRAM ในระบบซานหยวน บ้านหยิน จะรับพลังต่างๆ ถ้าการหันทิศทางของมัน ไปตกอยู่บนเส้นต่างๆ ของ HEXAGRAM ซึ่งมีเครื่องหมายบนจานเข็มทิศ แต่ละตรีลักษณ์มีตัวเลขกัว ตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขโหลซู มีความเกี่ยวโยงกับตรีลักษณ์ในแต่ละ HEXAGRAM มี 2 ตรีลักษณ์ ด้วยกัน 

ดังนั้นมันก็จะมีตัวเลขกัว สองตัวเลข ถ้าความเกี่ยวข้องระหว่างสองตัวเลขนี้เป็นความเกี่ยวข้อง HOTO (1และ6, 2 และ 7, 3 และ 8, 4 และ 9) หรือมันอาจบวกเข้าด้วยกันแล้วผลเป็นสิบ (1 และ 9, 2 และ 8, 3 และ7, 4 และ 6) ดังนั้น HEXAGRAM ก็จะถูกจัดเป็นเหมาะสม ในวงแหวนของ 384 ส่วนนี้ บางส่วนเป็นสีแดงและบางส่วนเป็นสีดำ ส่วนที่เป็นสีแดงหมายถึงเส้นที่มีโชคลาภของ HEXAGRAM ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขของการผสมสิบของ HOTO มีความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงใช้เส้นสีแดงเหล่านี้เมื่อทำการเลือกทิศทางของการหันของบ้านหยิน หรือบ้านหยาง

 


 

 

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 14.

 

THE 360 DEGREES OF A CIRCLE วงแหวนนี้สามารถแปลงการอ่าน 24 ภูเขา เป็นการอ่านองศาในเข็มทิศทั้ง 360 องศา รวมถึงองศาที่มีโชคลาภร่ำรวย

 


 

 เห็นได้ว่าภายในเข็มทิศ แต่ละวงแหวน ที่มีความสลับซับซ้อน 

รวมไปถึงสูตรการคำนวณทิศทางฮวงจุ้ยที่ลึกซึ้ง

ที่นำไปใช้แล้วเห็นผลดีจริง

โดยมี

"ปริญญา 5 ใบ ของอาจารย์"

จากสำนักฮวงจุ้ยที่ฮ่องกง

และประสบการณ์ เป็นสิ่งยืนยัน

ความรู้ ความสามารถ วิชาฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง! 

Visitors: 167,352