รับดูฤกษ์ พิธีหมั้น มงคลสมรส

รับดูฤกษ์ พิธี มงคลสมรส 

ดูฤกษ์ 1.พิธีหมั้นสู่ขอ 2.มงคลสมรส 3.จดทะเบียนสมรส

ครบสูตร ทั้ง 3 รายการ ค่าครู 4,800 บาท

แบบฟอร์มนี้ ควรกรอกให้ครบทุกช่อง

วัน เดือน ปี เกิด ต้องกรอกให้ตรงกับบัตรประชาชน