9 วิธีใช้ประโยชน์จากดาวในบ้านและออฟฟิศ

พื้นที่หลักในออฟฟิศได้แก่ ออฟพีศของหัวหน้าฝ่ายบริหาร หรือชีอีโอ และห้องประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นที่ทำการตัดสินใจอันสำคัญต่อบริษัท ภายในทั้งสองห้องนี้จำเป็นต้องคำนวณตำแหน่งที่ตั้งวางเก้าอี้ของซีอีโออย่างระมัดระวังในทั้งสองบริเวณนี้ รวมถึงห้องต่างๆของบ้านพักอาศัย

 

สรุปคือ เราเห็นวิธีใช้ประโยชน์จากตำแหน่งๆ ที่มีดาวต่างๆ มาอยู่ อันได้แก่ 

 

1- ขาว นี่เป็นดาวดีสำหรับกิจกรรมทั้งหมดตำแหน่งของมันเป็นสถานที่ดีสำหรับห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องครัว

 

2- ดำ ดาวดวงนี้ไม่ดีสำหรับห้องอาหาร ห้องครัวหรือห้องนอน (เนื่องจากมีความโน้มเอียงที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย โดยเฉพาะถ้ามันเป็นดาวพันยุค)

 

3- หยก มีแนวโน้มที่จะยั่วยุให้เกิดการโต้แย้ง ดังนั้นจึงเป็นดาวที่ไม่ดีสำหรับห้องครอบครัวหรือห้องนั่งเล่น

 

4- เขียว พยายามอย่าให้ดาวดวงนี้อยู่ในห้องอาหารหรือห้องครอบครัว ถ้ามันอยู่ร่วมกับดาวอื่นที่ดี มันจะนำความสำเร็จด้านวิชาการมาให้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ดาวนี้ในห้องศึกษาหรือออฟฟิศได้

 

5-เหลือง ไม่ต้องสงสัยว่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่สร้างความลำบากให้มากที่สุด พยายามอย่าให้มีดาวดวงนี้ในห้องนอนห้องครัว หรือห้องศึกษา หากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนักๆ ที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆ สามารถ "กดทับน้ำหนัก" บริเวณเหล่านี้ได้อย่างเป็นประโยชน์ยิ่ง

 

เราสามารถใช้บริเวณเหล่านี้ในด้านลบให้เป็นประโยชน์บางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถทำให้ปรปักษ์ของคุณเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้ของห้องนี้ระหว่างอภิปราย หรือเข้าไปอยู่ในออฟฟิศที่ได้รับผลกระทบจากดาวนี้ ผลร้ายของดาวนี้อาจกลับเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อคุณก็ได้

 

6- ขาว ดาวดี ดีสำหรับกิจกรรมต่างๆ ห้องนอน ห้องอาหารห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน ดาวดวงนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยช้ายและผู้ช่วยขวา (ดาว 8 และดาว 9) ซึ่งเชื่อมโยงกันในทางดาราศาสตร์

 

7- แดง ดาวดวงนี้เป็นดาวอัปมงคล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นดาวทันยุค (ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 1984 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2004) นอกเหนือจากช่วงนี้แล้ว พยายามอย่าใช้บริเวณที่มีดาวดวงนี้อยู่สำหรับกิจกรรมสำคัญ อย่างเช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องนอนใหญ่ หรือกระทั่งโรงรถ ว้นแต่มันเป็นดาวทันยุค ให้พยายามใช้บริเวณที่มีดาวดวงนี้เป็นห้องเก็บ-ของหรือตู้เก็บของ

 

8-ขาว เราเห็นแล้วว่าผู้ช่วยช้ายและผู้ช่วยขวาไม่ใช่ดาวที่จะเห็นได้ง่ายในท้องฟ้า โดยทั่วไปถือกันว่าดาว 8-ขาวเป็นดาวดี ดังนั้นจึงเป็นดาวที่ควรอยู่ในห้องซึ่งใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอันมากมันเป็นดาวธาตุดิน มันจึงช่วยภารกิจที่สัมพันธ์กับธาตุดิน อาทิ การพัฒนาหรือการค้าอสังหาริมทรัพย์

 

9-ดาวม่วง ดาวดวงนี้จะปรับตัวให้เข้ากับดาวที่มันอยู่ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวร้ายหรือดาวดีก็ตาม ดังนี้จึงเป็นดาวที่ใช้ได้ถ้ามันอยู่ร่วมกับดาวดี แต่ใช้ไม่ได้ถ้ามันอยู่ร่วมกับดาวร้าย

 

 

 

Visitors: 168,277