9 ดวงขึ้นลงในสดมภ์แห่งโชค

เมื่อเราเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของชีวิตทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งธาตุที่ถูกโฉลกและไม่ถูกโฉลกแล้ว ตอนนี้เราก็สามารถทำการวิเคราะห์ได้โดยง่ายและติดตามประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในช่วงต่างๆ ของสดมภ์แห่งโชคได้ กระบวนการง่ายๆ คือหากสดมภ์แห่งโขคของบุคคลประกอบด้วยธาตุที่ถูกโฉลก ก็หมายความว่าคนคนนั้นจะมีโชคลาภที่ดีในช่วงสิบปีนั้นๆ ลักษณะของโชคลาภที่ดีจะตัดสินจากความหมายของธาตุนั้น ๆ  ที่มีต่อแง่มุมทั้ง 5 ของชีวิต และเราสามารถทำเช่นเดียวกันนี้กับสดมภ์ที่อับโชคด้วย 

 

 

ลองมาดูสดมภ์แห่งโชคของประธานาธิบดีบุชกัน โชคช่วงแรกของเขาเริ่มตั้งแต่อายุ 1 ถึง 10 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเด็กและธาตุที่ปรากฏคือธาตุไม้บนธาตุดิน ไม้ไม่ใช่ธาตุที่ถูกโฉลกแต่ดินเป็นธาตุที่ถูกโฉลก เราจะวิเคราะห์โชคลักษณะนี้อย่างไร มีกฎพื้นฐานบางประการที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเมื่อจะทำการวิเคราะห์โชค

 

มีธาตุสองธาตุในสดมภ์แห่งโชคซึ่งครอบคลุมช่วงเวลา 10 ปี เรามักจะพิจารณาให้ก้านดินมีน้ำหนักมากกว่ากิ่งสวรรค์ ก้านดินถือเป็นฐานราก ดังนั้นจึงมีความมั่นคงและมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ โชคในช่วงแรกของประธานาธิบดีบุช เราจะถือว่าถูกโฉลกเพราะธาตุดินของก้านดินมีความสำคัญกว่าธาตุไม้ของกิ่งสวรรค์ ในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา โดยทั่วไปเราจะให้กึ่งสวรรค์มีความแข็งแกร่งในช่วงห้าปีแรก ธาตุไม้หมายถึงด้านเงินทอง และ สำหรับเด็กก็มักจะหมายถึงการถูกหันเหความสนใจเล็กๆ น้อย ๆ โดยวัตถุภายนอกและยากที่จะมีสมาธิในการเรียน เมื่อธาตุไม้เป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลก เราจึงต้องใช้ความหมายในเชิงลบ อย่างไรก็ตาม เจ้าชะตาพัฒนาและเรียนได้ดีขึ้นหลังจากอายุ 5 ขวบไปแล้วเมื่อธาตุดินเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

 

สดมภ์แห่งโชคที่สองตั้งแต่อายุ 11 ถึง 20 ปีเป็นธาตุไฟและธาตุโลหะ ทั้งคู่เป็นธาตุที่ดี ไฟหมายถึงอำนาจและสถานะส่วนโลหะหมายถึงการสนับสนุนจากเพื่อนฝูง ธาตุที่เหมือนกันนี้ปรากฎอีกในโชคช่วงที่สามของเจ้าชะตาคือช่วงอายุ 21 ถึง 30 ปี การมีธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุแห่งอำนาจปรากฎขึ้นในสดมภ์แห่งโชคยังมีความหมายถึงเจ้านาย เจ้าชะตาทำงานในองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่ด้านการจัดการ

 

โชคตั้งแต่อายุ 31 ถึง 40 ปีเป็นธาตุดินสองตำแหน่งซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่แข็งแกร่งและถูกโฉลก ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการประสบความสำเร็จที่ดี ความก้าวหน้า และการเรียนรู้ ธาตุดินที่แข็งแกร่งนำร่องธาตุไฟที่แข็งแกร่งของเจ้าชะตาในสดมภ์เดือนและสดมภ์ปีไปสู่ธาตุที่ถูกโฉลก ซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จด้านอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในช่วงนี้ประธานาธิบดีบุชที่จริงแล้วได้แต่งงานเมื่ออายุ 31 ปีและดำเนินธุรกิจก๊าชและน้ำมันของเขาเองในช่วงโชคดังกล่าว

 

โชคตั้งแต่อายุ 41 ถึง 50 ปีนั้นถือว่าก้ำกึ่ง ธาตุดินบนกิ่งสวรรค์นั้นดีแต่ธาตุน้ำที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวบั่นทอน ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหนื่อยและทำงานหนัก น้ำคือธาตุแห่งสติปัญญาได้ปะทะกับธาตุไฟ ซึ่งก็คืออำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ช่วงเริ่มต้นของโชคช่วงนี้..ธุรกิจก๊าชและน้ำมันของเขาไม่ค่อยจะดีนักและถูกถือครองกรรมสิทธิ์โดยบริษัทดัลลัส ประธานาธิบดีบุชช่วย พ่อของเขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 1988 (2531) ความสำเร็จของพ่อก็สามารถถือเป็นโชคของเขาด้วย 

พ่อของเขาคือธาตุไม้ในสดมภ์เดือนของเขาและธาตุไม้นี้ได้รับการเสริมจากธาตุน้ำในช่วงโชคระหว่างอายุ 41 ถึง 50 ปี ดังนั้น ความสำเร็จของพ่อจึงบ่งชี้อยู่ในสดมภ์แห่งโชคของผู้เป็นลูกชายด้วย และเขาได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสในช่วงครึ่งที่สองของโชคช่วงนี้ ช่วงปีที่เขาได้รับเลือกตั้งคือ 1993 (2536) และ 1998 (2541) ซึ่งถือเป็นช่วงธาตุโลหะและธาตุดิน ซึ่งเป็นธาตุที่ถูกโฉลกและแข็งแกร่ง

 

โชคในตอนนี้ของเขาคือ 51 ถึง 60 ปีโดยมีธาตุโลหะหยางอยู่บนนักษัตรชวดธาตุน้ำ โลหะหยางคือมิตรที่คอยสนับสนุน แต่นักษัตรชวดปะทะกับธาตุไฟของเจ้าชะตาซึ่งหมายความว่าอำนาจและตำแหน่งของเขาจะต้องทำทายที่สาหัส เจ้าชะตาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 2000 (2543) ซึ่งเป็นปีธาตุโลหะและธาตุดินที่ถูกโฉลกและแข็งแกร่ง แต่สมัยของการเป็นประธานาธิบดีของเขาเป็นช่วงที่สับสนอลหม่านและสหรัฐเข้าร่วมในสงครามต่อด้านผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2001 (2544) และร่วมในสงครามอัฟกานิสถานและอีรัค ความสับสนวุ่นวายดังกล่าวถูกบ่งชี้ไว้ในโชค ธาตุน้ำที่แข็งแกร่งของธาตุด้านสติปัญญา สติปัญญาเป็นเพียงแค่คำเรียกทั่วๆ ไป ที่จริงแล้วยังหมายถึงความชำนาญ อิสระ ในการแสดงออก ความก้าวร้าว และแม้กระทั่งความกระด้างกระเดื่อง ดังนั้นโชคของธาตุน้ำที่แข็งแกร่งนี้ยังอธิบายทัศนคติ ที่ก้าวร้าวของเขาในทางการเมืองและสงครามอีกด้วย

 

เมื่อมองไปข้างหน้าในสดมภ์แห่งโชคถัดไปของข่วงอายุ 61 ถึง 70 ปี ประธานาธิบดีบุชจะเข้าสู่ช่วง 10 ปีของธาตุที่ถูกโฉลก กับเขาคือธาตุโลหะและธาตุดิน ซึ่งมีความหมายถึงมิตรสหายและทรัพยากร เราจึงคาดหวังได้ว่าเขาจะมีช่วงปีที่มั่นคงสุขสบาย และสอดประสานมากขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2006 (2549) เป็นต้นไป และเราหวังไว้ว่าสิ่งนี้จะหมายถึงโลกที่สุขส่งบมากขึ้นด้วย 

 

เราได้เห็นกระบวนการพื้นฐานในการวิเคราะห์โชคชะตากันแล้ว ตอนต่อไป เราจะมาดูวิธีขัดเกลาการวิเคราะห์ และการดึงข้อมูลในเชิงรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของชีวิต ซึ่งรวมไปถึงบุคลิก อาชีพการ การเงิน การแต่งงาน และปัญหาสุขภาพ

 
Visitors: 168,277