9 โหลผาน เข็มทิศฮวงจุ้ย

โหลผาน เข็มทิศฮวงจุ้ย

กำเนิดของอุปกรณ์ฮวงจุ้ยที่จำเป็นอย่างขาดเสียมิได้นี้ สามารถสืบสาวย้อนกลับไปถึงตำนานจีนในยุคโบราณ เชื่อกันว่าจักรพรรดิเหลืองได้รับเข็มทิศแม่เหล็กจากเทพธิดาองค์หนึ่ง และอุปกรณ์นี้ช่วยพระองค์ให้ได้ชัยชนะในการรบกับพวกหัวหน้าพ่อมดหมอผีในราวศตวรรษที่ 26 ก่อนคริสต์ศักราช

 

ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา โหลผานได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ละเอียดยิ่งขึ้นทุกที โหลผานสมัยใหม่มักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีสีแดงโดยมีเข็มแม่เหล็กอยู่ตรงกลาง และแวดล้อมด้วยวงแหวนเป็นชั้น ๆ ภายในมีทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์จีน ในฮ่องกงและไต้หวันจะมี โหลผาน พื้นฐานอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ เข็มทิศสามยุค เข็มทิศสามประสาน และเข็มทิศผสม ความแตกต่างของโหลผานแต่ละแบบอยู่ที่ตัวอักษรและสัญลักษณ์จีน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในการประเมินบ้านหยิน (ฮวงซุ้ยฝังศพ) 

 

หน้าที่หลักของโหลผานก็เหมือนกับเข็มทิศธรรมดาทั่วไป นั่นคือ ชี้ทิศ พลังที่จับต้องไม่ได้ของฮวงจุ้ยคือทิศต่าง ๆ และแม้แต่การวางหรือติดตั้งวัตถุในทิศทางที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิดผลอันรุนแรงได้ ดังนั้น การคำนวณทิศทางจึงต้องแม่

 

ขั้นตอนแรกในการเรียนรู้วิธีใช้โหลผานคือ ทำความคุ้นเคยกับการอ่านทิศวงกลมในฮวงจุ้ยจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศใหญ่ เรื่องยากคือ แทนที่จะเรียกทิศเหล่านี้ว่าทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเฉียงทั้งหลาย กลับเรียกมันว่าแปดกัว (ตรีลักษณ์) ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นเส้นเต็มและเส้นขาดประกอบกัน 3 เส้นสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะแปดกัวจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลและแต่ละกัวครอบคลุมความหมายกว้างขวางยิ่งกว่าแต่ละทิศมากมายนัก 

แสดงให้เห็นความหมายง่าย ๆ ของแต่ละกัว

ตารางปากัว (ตรีลักษณ์ทั้ง 8)

 

การแบ่งวงกลมออกเป็น 8 ส่วนยังไม่ละเอียดพอ ดังนั้น แต่ละกัว จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ทั้งหมดจึงกลายเป็น 24 ส่วนและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ"24 ภูเขา" แต่ละภูเขาจะครอบครองบริเวณเป็นมุม 15 องศา

 

แสดงให้เห็นวงแหวนของ 24 ภูเขาบนโหลผาน พร้อมกับทิศที่สอดคล้องกับมัน เข็มทิศจะถูกฝังอยู่ตรงกลาง ซึ่งเรียกว่า "สระสวรรค์" พื้นหลังของเข็มทิศจะเป็นสีขาวและมีเส้นผ่าศูนย์กลางสีแดงบาง ๆ เส้นหนึ่งพาดอยู่ บนแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของโหลผานจะมีเชือกไนลอนเส้นบางเล็ก ๆ 2 เส้นตรึงไว้ และมันพาดผ่านจุดศูนย์กลางของ "สระสวรรค์" โดยทำมุมฉากกันพอดี

ในขณะวัดทิศของวัตถุ จงถือโหลผานในระนาบที่ขนานกับพื้น เพื่อที่เข็มทิศจะได้หมุนอย่างเป็นอิสระ แล้วชี้ปลายเส้นเชือกไนลอนตรงไปยังวัตถุนั้น จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือหมุนแป้นตรงกลางเพื่อให้เข็มทิศกับเส้นผ่าศูนย์กลางสีแดงบน"สระสวรรค์" ตรงกัน ตัวอักษรที่อยู่ใต้เส้นเชือกไนลอนจะบ่งบอกถึงทิศของวัตถุ 

Visitors: 167,345