8 ธาตุแข็งหรืออ่อนและธาตุที่ถูกโฉลก

จุดประสงค์ของการให้คำปรึกษาด้านโชคชะตาคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจในศักยภาพ คุณสมบัติ สถานะ และช่วงชีวิต ที่ขึ้นและลงของตัวเอง เพื่อให้พวกเขาสามารถมีทางเลือกและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในชีวิตได้ ผู้ให้คำปรึกษาด้านดวงชะตาคือผู้แนะนำที่ดอยช่วยเหลือผู้คนให้แก้ปัญหาต่างๆ แต่ก่อนที่ผู้ให้คำปรึกษาจะยื่นความช่วยเหลือให้ได้ ผู้ให้คำปรึกษา จะต้องเข้าใจในปัญหาเสียก่อน ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากบทบาทของหมอรักษาโรค  หมอจะต้องวินิจฉัยโรค จะต้องรู้ว่าคนไข้ มีอาการผิดปกติอะไรก่อนที่จะจ่ายยาได้

 

ในกระบวนการวิเคราะห์จตุสดมภ์แห่งโชตชะตา เรายังต้องรู้จักปัญหาก่อนถึงจะช่วยคนคนนั้นได้ ในปรัชญาของระบบจตุสดมภ์ เรามักจะมุ่งที่การให้ได้มาซึ่งความสมดุล ดังนั้นปัญหาจึงหมายถึงความไม่สมดุล ซึ่งหมายความว่าธาตุประจำตัวของเจ้าชะตา อาจจะแข็งหรืออ่อนเกินไป หากธาตุประจำตัวแข็งแกร่งเกินไป ก็จำเป็นจะต้องทำให้เจ้าชะตาอ่อนลง เพื่อตัดธาตุที่มีมากเกินไปของเจ้าชะตาออก ในทางกลับกันหากธาตุประจำตัวอ่อน ก็จำเป็นจะต้องทำการเสริมมากขึ้นเพื่อให้เจ้าชะตาแข็งแกร่งขึ้น

 

เราจะดูออกได้อย่างไรว่าธาตุประจำตัวของเจ้าชะตาแข็งหรือว่าอ่อน มีหลายปัจจัยที่สำคัญด้วยกันในการตัดสิน ประการแรก เราจะต้องดูปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่ส่งเสริมธาตุประจำตัว ประการที่สอง เราจะต้องดูผลกระทบของฤดูกาลด้วยว่าฤดูกาลนั้นๆ เกื้อหนุนธาตุประจำตัวหรือไม่

 

 

ในตัวอย่างของจตุสดมภ์ของประธานาธิบดีบุช ธาตุประจำตัวคือธาตุโลหะ ดังนั้นธาตุโลหะจะได้รับการเสริมโดยธาตุดินและ ธาตุโลหะ และในจตุสดมภ์ทั้งชุด เราจะเห็นว่ามีธาตุดินอยู่สองตำแหน่งและมีธาตุโลหะหนึ่งตำแหน่งส่งเสริมธาตุโลหะของเขา อยู่ ในทางกลับกัน มีธาตุไพ่อยู่สามตำแหน่ง ธาตุน้ำหนึ่งตำแหน่ง และธาตุไม้หนึ่งตำแหน่ง ธาตุต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เกื้อหนุน ธาตุโลหะ ธาตุในฝ่ายของเจ้าชะตาจึงอ่อนกว่าธาตุที่ปะทะกับเขาในเชิงปริมาณ ดังนั้นเจ้าชะตาจึงเป็นคนอ่อน

 

เรายังสามารถดูที่ปัจจัยทางฤดูกาลได้อีกด้วย เจ้าชะตาเกิดในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนของไฟ ไฟคือธาตุที่ทำลายโลหะ และเดือนกรกฎาคมก็ตรงกับช่วงฤดูแห่งไฟพอดี จึงเป็นไฟที่แข็งแกร่งมาก ดังนั้นโลหะจึงถูกโจมตีและยังไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูกาลของโลหะอีกด้วย สิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินว่าเจ้าชะตาเป็นคนธาตุโลหะอ่อน

 

หลังจากที่เราตรวจดวงชะตาของประธานาธิบดีเป็นสุภาพบุรุษธาตุโลหะอ่อน เราจะไปยังขั้นต่อไปในการหาธาตุที่ถูกโฉลกและไม่ถูกโฉลกกับเขา 

 

 

"ธาตุที่ถูกโฉลก"

ธาตุที่ถูกโฉลกก็เหมือนกับยาสำหรับรักษาโรค เป็นธาตุที่จะช่วยเหลือบุคคลให้มีความสมดุลในโชคชะตา

 

 

ยกตัวอย่างเช่น หากธาตุประจำตัวของเจ้าชะตาอ่อน ธาตุที่ถูกโฉลกจะต้องเป็นธาตุที่สามารถส่งเสริมเจ้าชะตาและทำให้เจ้าชะตาแข็งแกร่ง ขึ้นได้ ในทางกลับกันหากธาตุประจำตัวแข็งเกินไป ธาตุที่ถูกโฉลกก็จะต้องเป็นธาตุที่ช่วยทำให้ธาตุประจำตัวอ่อนลงและ ลดความแข็งแกร่งลง

 

ในตัวอย่างของเรา เมื่อเรารู้ว่าประธานาธิบดีบุชเป็นคนธาตุโลหะอ่อน ธาตุที่ถูกโฉลกก็จะต้องเป็นธาตุดินและธาตุโลหะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธาตุโลหะของเขาได้ แต่นอกจากสองธาตุนี้แล้ว เราจะต้องพิจารณาธาตุที่ถูกโฉลกธาตุที่สามไว้เสมอ ซึ่งก็ คือธาตุไฟ ธรรมชาติของไฟจะทำลายโลหะ แต่ก็มีผลกระทบในแง่บวกกับโลหะด้วยเช่นกัน เพราะไฟสร้างดิน พลังของไฟ จะนำร่องผ่านธาตุดินไปเสริมธาตุโลหะ ดังนั้นเราจึงสามารถพิจารณาให้ธาตุไฟเป็นธาตุที่สามที่ถูกโฉลก

 

 

อีกสองธาตุที่เหลือคือธาตุไม้และธาตุน้ำเป็นธาตุที่ไม่ถูกโถลก ธาตุทั้งสองเป็นธาตุที่จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลกับธาตุโลหะ ทั้งธาตุไม้และธาตุน้ำจะบั่นทอนพลังของธาตุโลหะและทำให้โลหะอ่อนแรง เนื่องจากโลหะชนะไม้และสร้างน้ำ ในทั้งสอง กรณีนี้โลหะจะต้องสูญเสียพลังไป ด้วยเหตุนี้เองธาตุทั้งสองนี้จึงทำให้ธาตุโลหะอ่อนแรง ดังนั้นจึงจัดเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลก

 

การเลือกธาตุที่ถูกโฉลกและไม่ถูกโฉลกทำให้เราสามารถกำหนดช่วงขึ้นและลงในสดมภ์แห่งโชคได้ หลักการคือสดมภ์แห่งโชคที่มีธาตุที่ถูกใฉลกจะนำโชคลาภมาให้ในช่วงสิบปีนั้นๆ ในทางกลับกัน สดมภ์แห่งโชคที่มีธาตุที่ไม่ถูกโฉลกจะบ่งชี้ว่า ช่วงสิบบีนั้นจะเป็นช่วงที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรค

 

Visitors: 168,276