8 ทางเดินภายในจากประตูหน้าและบันได

ทางเดินภายในจากประตูหน้าและบันไดเป็นมุมมองเดียวกันในมโนทัศน์ของฮวงจุ้ย 


ประตู และ บันได ทั้งคู่นี้ ต่างก็ถ่ายทอดชี่จากประตูหน้าไปสู่ห้องต่างๆ ของบ้าน 


มันเป็นท่อชี่ภายในอาคาร ความแตกต่างคือบันไดมีความลาดชัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชี่ไหลเร็วกว่า และดังนั้นจึงเป็นอันตรายกว่า เพราะชี่ที่ไหลเร็วสามารถเปลี่ยนเป็นชี่ที่ตัดเฉือนได้ง่าย

 

ดังนั้นบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดในที่นี้ จึงอาจได้แก่การตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ที่ตีนบันไดบ้าง เพราะเราสามารถลดความเร็วในการไหลของซี่ให้น้อยลงได้ง่ายๆ ด้วยระฆังลม สิ่งที่พึงปรารถนาในพื้นที่เหล่านี้คือดาวดี แต่เนื่องจากไม่มีใครอยู่ที่ทางเดิน ภายในจากประตูหน้าหรืออยู่ที่บันได ดาวผสมในพื้นที่เหล่านี้จึงไม่ค่อยสำคัญเท่าใดนัก 

การคิดว่าอิทธิพลของดาวที่ทางเดินภายในจากประตูหน้าจะทำให้ชี่ของห้องติดกันเป็นมลหินจึงไม่ถูกต้อง

 


Visitors: 168,278