7 ห้องเก็บของ ตู้เก็บของ ห้องนอนสำรอง

ห้องสาธารณูประโภค และโรงรถถึงแม้ปกติห้องเหล่านี้จะขนาดไม่ใหญ่นัก แต่มันสำคัญในแง่ที่กลับให้คุณ  ถ้ามีดาวร้ายอยู่ อาทิ ดาว 5-เหลือง หรือดาว 2-ดำ ห้องที่ปราศจากกิจกรรมเหล่านี้จะกดข่มดาวผสม 5-9 และ 2-9 ได้ดีที่สุด ถ้าชี่ของดาวเหล่านี้ไม่ถูกรบกวนบ่อยๆ ก็จะไมไปก่อกวนพลังร้ายของมันที่มีต่อชีวิตคุณ

 

โรงรถเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตในโรงรถแต่ดาวร้ายในที่นี้จะถูกก่อกวนให้สร้างความเดือดร้อนแก่เราได้เนื่องจากการเข้าๆ ออกๆ ของรถยนต์ 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้โรงรถเป็นห้องทำงานฝีมือ การมีดาวร้ายเหล่านี้อยู่ก็ยังพอใช้ได้ แต่ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ โปรดระมัดระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบสิ่งของด้วยตนเอง หรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า

Visitors: 168,277