6 ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เหมาะที่จะต้องมีดาวร้ายมาอยู่ คุณจะโชคดีถ้ามีดาว 5-เหลือง หรือดาว 2-ดำ เหินมาอยู่ในห้องน้ำ 

 

ทำไมจึงโชคดี? ห้องเปียกทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทน้ำออก มันจึงถ่ายเทชี่ร้ายของดาวเหล่านี้ออกไปด้วย 

 

ในทางกลับกัน ถ้าคุณมีดาวดีในห้องน้ำ คุณย่อมสูญเสียผลดีของมันไปโดยเปล่าประโยชน์

 
Visitors: 168,277