6 พลังด้านกายภาพที่มีผลต่อฮวงจุ้ย

พลังด้านกายภาพที่มีผลต่อฮวงจุ้ย

พลังเลวร้ายหรืออิทธิพลของซา (ซาหมายถึงพลังเร้นลับของฮวงจุ้ย) ที่จับต้องไม่ได้ มีซา "ด้านกายภาพ" (หมายถึงทำเล) เป็นของคู่กัน เมื่อรวมกันเข้าจะหมายถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ทำเล สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร ที่จริงมันก็คือโครงสร้างใด ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดอิทธิพลของฮวงจุ้ยที่เลวต่อผู้คนนั่นเอง มีซาด้านกายภาพอยู่ 3 ประเกทหลักด้วยกัน

 

ประเภทแรก หมายถึงโครงสร้างต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ตัวอย่างเช่น มลภาวะหรือปัญหาด้านสุขอนามัย กรณีที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นอาจได้แก่โรงงานเคมี และโกดังเก็บวัตถุระเบิด หรือคลังแสง

 

ซาด้านกายภาพประเภทที่สอง หมายถึงอาคารและโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีจุดประสงค์พิเศษ ซึ่งอาจส่งผลด้านจิตวิญญาณต่อบรรยากาศรอบ ๆ มัน สุสาน สถานที่จัดงานศพ และโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไร้ความสุข เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและความตาย เชื่อกันว่าโครงสร้างเหล่านี้ ปล่อยธาตุอัปมงคลออกสู่สภาพแวดล้อม สถานีตำรวจ แม้จะเป็นสถานที่จำเป็นซึ่งมีประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จัดอยู่ในประเภทนี้เหมือนกัน เพราะเชื่อกันว่าอาวุธรบกวนความกลมกลืน นอกเหนือจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความชั่วอีกด้วย

 

วัดหรือโบสถ์แผ่อิทธิพลด้านจิตวิญญาณออกมา จึงไม่ควรอยู่ใกล้ วัดหรือโบสถ์เก่ามักสร้างบนทำเลที่มีฮวงจุ้ยดี และมันจะดูดชับพลังานจากบรรยากาศรอบๆ บ้านที่อยู่ใกล้วัดหรือโบสถ์จะมีส่วนเกื้อกูลต่อความเจริญรุ่งเรืองของวัดหรือโบสถ์ เพราะเหตุที่สูญเสียพลังฮวงจุ้ยให้มัน อีกเหตุผลหนึ่งคือ สิ่งก่อสร้างทางศาสนามักได้รับความคุ้มครองจากพลังด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะสร้างเครื่องกำบังปกป้องสิ่งแปลกปลอม หรือแผ่อิทธิพลที่เป็นปฏิปักษ์ออกมา เครื่องกำบังนี้จะปกปักรักษาวัดหรือโบสถ์แต่อาจส่งผลวิบัติต่อบ้านที่อยู่ใกล้ ๆ ก็ได้

 

ซาด้านกายภาพประเกทที่สาม ซึ่งสำคัญที่สุด หมายถึงโครงสร้างที่ส่งผลคุกคามบางอย่างต่อจิตใจ ซาที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในประเกทนี้ได้แก่จุดแหลมหรือขอบคมของตึก

ตัวอย่างเช่น รูปทรงที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกันมาก ของอาคารธนาคารแห่งประเทศจีนในฮ่องกง กล่าวกันว่ามันก่อให้เกิดซาจากเหลี่ยมมุมที่แหลมคมของมัน และมันส่งผลกระทบต่ออาคารอื่น ๆ รอบข้าง ซาที่พบเห็นได้บ่อยอีกอย่างหนึ่งคือ "สายน้ำคันศร" หรือถนนรูปคันศร ถ้าถนนคันศร นี้เป็นถนนยกระดับ เทียบได้กับคมมีดที่ทำท่าจะตัดบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด้านโค้งของมัน

 

 

ถนนตรงที่รถยนต์แล่นอย่างเร็วพุ่งเข้าหาบ้าน ก็ก่อให้เกิดซาด้านกายภาพอีกประเภทหนึ่ง มันเหมือนกับลูกธนูที่เล็งมายังหัวใจของคนในบ้าน ความเข้มข้นของซาจะเพิ่มขึ้นถ้ารถยนต์แล่นลงมาจากทางลาดเอียง

บ้านที่สร้างบนทางแยก โดยเฉพาะบ้านที่ตั้งอยู่บนแกนทิศเหนือ-ใต้ หรือแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งรถยนต์เหมือนจะแล่นมาชนทางมุมขวา จะเกิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศ เชื่อกันว่าถนนสองสายที่ตัดผ่านกันเป็นเครื่องหมายแทนขาของผู้หญิง 

 

 

มีตัวอย่างของ ซาด้านกายภาพนับร้อยตัวอย่างที่บันทึกอยู่ในตำราฮวงจุ้ยโบราณ ซาแต่ละอย่างก่อให้เกิดภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจง และสามารถขจัดปัดเป่าได้ด้วยวิธีการฮวงจุ้ยที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นไว้ด้วยว่าซาด้านกายภาพก่อให้เกิดภัยคุกคามเท่านั้น ตัวมันเองไม่สามารถทำอันตรายโดยไม่ได้รับการกระตุ้นจากพลังร้ายที่จับต้องไม่ได้ โชคร้ายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพลังร้ายที่จับต้องไม่ได้หรือดาวเหินที่ร้ายบังเอิญเหินมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของซาด้านกายภาพ

 

เนื่องจากพลังที่จับต้องไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งไปตามกาลเวลา ซาด้านกายภาพจึงเปรียบได้กับระเบิดเวลา ซึ่งจะระเบิดโชคร้ายออกมาเมื่อซาที่จับต้องไม่ได้ หรือดาวเหินมาถึงตำแหน่งของมัน นี่คือสาเหตุที่ซินแสฮวงจุ้ยมักแนะนำให้หลีกเลี่ยงซาด้านกายภาพ

 
Visitors: 168,277