5 ห้องการศึกษาของลูก ห้องศึกษาเพื่อธุรกิจ หรือโฮมออฟฟิศ

ดาวที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมประเภทนี้ได้ดีคือดาว 4-เขียว ซึ่งจะช่วยให้งานเขียนหรือการศึกษาราบรื่น ดาวอื่นที่เหมาะสมกับที่นี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลามากน้อยเท่าใดในการศึกษา และงานที่ทำในห้องนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณทำงานที่บ้านและหารายได้จากห้องนี้ ก็จงเลือกห้องอย่างระมัดระวังให้มีดาวดี 

 

ปกติแล้วการทำงานในห้องนอนเป็นแนวคิดที่ไม่ดี เพราะการนอน (เป็นหยิน) และการทำงาน (เป็นหยาง) มันขัดแย้งกัน

 

ถ้าลูกใช้ห้องนี้ทำการบ้านอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีดาวดีเพื่อช่วยให้คะแนนที่โรงเรียนของลูกดีขึ้น ความสามารถด้านวิชาการนั้นกระตุ้นได้ด้วยดาว 4-เขียว หรือดาวผสมที่ดีของดาว 1-4, 6-4, 8-4 และ 9-4 ดาวผสม 1-4-9 ก็ดีมาก ดาวที่ให้ผลทางวิชาการน้อยกว่าคือ ดาวผสม 6-8 และดาว 1-6

 

ดาวลำบาก 5-เหลืองอาจส่งเสริมความประพฤติไม่ดีที่โรงเรียนและหลบเลี่ยงการส่งการบ้านได้ดาวผสม 2-3 ที่ชวนทะเลาะวิวาทก็ไม่เหมาะสมกับบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อสร้างสมาธิในการศึกษาและมีแนวโน้มที่จะยั่วยุให้เกิดปากเสียงภายในครอบครัวเรื่องการบ้านที่ทำไม่เสร็จ ที่จริงนี่เป็นปรากฎการณ์ธรรมดาสามัญสำหรับลูกๆ ที่

ทำงานในห้องที่มีดาวผสม 2-3

 

ถ้าใช้ห้องศึกษาเพื่องานธุรกิจ ดาวผสมที่มีดาว 4-เขียวอยู่ด้วยจะให้ผลดี ฮวงจุ้ยอัฐเรือนระบุว่าถ้าห้องศึกษาอยู่ในส่วนทิศตะวันตก-เฉียงเหนือของบ้านจะเป็นมงคลยิ่ง ในการกระตุ้นส่วนธาตุดินนี้ด้วยดาว 8-ขาวธาตุดินจะมีประสิทธิผลมาก แต่คุณไม่ควรมีดาวธาตุดินอื่นๆ อย่างดาว 2-ดำ หรือดาว 5-เหลืองอยู่ที่นี่

 

แนะนำว่าดาว 2-ดำที่อยู่ในห้องศึกษาซึ่งอยู่ในส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั้นไม่เป็นไร ถ้ามันอยู่ร่วมกับดาว 8-ขาว แต่ดาว 2-ดำไม่เหมาะกับห้องนี้ถ้าปราศจากดาว 8-ขาวซึ่งมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนมัน 

 

โปรดระวังดาว 2-ดำให้ดี เนื่องจากมันทำให้เกิดความเจ็บป่วย และความเจ็บป่วยทางธุรกิจสามารถนำไปสู่การล้มละลายได้

Visitors: 168,277