4 ห้องครัว

นี่เป็นห้องที่สำคัญเท่ากับทางเข้า พวกเราส่วนใหญ่ที่มีชีวิตในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ลืมความสำคัญของห้องครัวในฐานะแหล่งรวมตัวของสมาชิกครอบครัว 

 

การเตรียมอาหารและการรับประทานอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำรุงเลี้ยงครอบครัว และต่อสวัสดิภาพของครอบครัว 

 

ทางเข้าให้แหล่งที่มาของชี่สำหรับบ้านฉันใด ห้องครัวก็ให้พลังชี่โดยตรงแก่ผู้พำนักในรูปแบบของอาหารฉันนั้น

 

ธาตุต่างๆ จะเข้มแข็งที่สุดในยามที่มันเป็นของจริง ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ ทำไมคุณจึงคิดว่าตู้ปลาเป็นวิธีแก้ไขฮวงจุ้ยที่เข้มแข็งกว่าภาพถ่ายของน้ำตก? เนื่องจากมันประกอบด้วยน้ำจริง ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์น้ำ 

 

ธาตุไฟในห้องครัวเป็นของจริง และมันสำแดงออกอย่างเข้มแข็งในรูปของไม้ที่กำลังลุกไหม้ในเตาไฟ ธาตุไฟเข้มแข็งน้อยลงในกรณีของเตาแก๊ส และเข้มแข็งน้อยที่สุดในเตาไฟฟ้าหรือเตาไมโครเวฟ อย่างไรก็ตาม เตาไฟใดๆก็ตามย่อมมีธาตุไฟที่เข้มแข็งและคุณควรระมัดระวังพลังนี้

 

ในห้องครัว เตาไฟย่อมให้ธาตุไฟเป็นอันมากอยู่แล้ว ดังนั้นดาวผสมในห้องครัวจึงควรหลีกเสี่ยงดาว 9-ม่วงที่เป็นธาตุไฟ การเลือกตำแหน่งที่ผิดอีกอย่างหนึ่งสำหรับห้องครัวคือ ดาว 2-ดำ ซึ่งเป็นดาวแห่งความเจ็บป่วย ไม่มีใครอยากปรุง "ความเจ็บป่วย" ในเชิงสัญลักษณ์เข้าไปในอาหาร ในยุค 7 ดาว 7-แดงไม่ควรอยู่ในห้องครัว เนื่องจากไฟในห้องครัว "หลอม" ดาวดวงนี้ในเชิงสัญลักษณ์

 

ถ้าเป็นไปได้ ควรกันดาว 2-ดำและดาว 5-เหลืองที่เป็นศัตรูเก่าแก่ออกจากห้องครัว เนื่องจากธาตุไฟของเตาไฟจะเสริมสร้างความเข้มแข็งความร้ายกาจให้ธาตุดินของดาวทั้งสองดวงที่ไม่พึงปรารถนานี้ (ธาตุ

ไฟก่อเกิดธาตุดิน) ดาวผสม 2-3 ก็ไม่ดี เนื่องจากจะเกิดการโต้แย้งและความไม่กลมกลืนเพิ่มขึ้นในห้องครัว

 

ดาวผสม 1-ขาว 6-ขาว และ 8-ขาว จะร่วมกันก่อให้เกิดซี่ที่เข้มแข็งในห้องครัว ทั้งนี้รวมทั้งดาว 4-เขียวด้วย ดาวผสม 1-6-4 เหมาะกับห้องครัวอย่างยิ่ง บาง

 

ในเชิงสัญลักษณ์นั้น เนื่องจากห้องครัว "วางอาหารบนโต๊ะ"ดาวของมันจึงสัมพันธ์กับอาชีพของผู้หารายได้หลักของครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นดาวผสม 3-7 และ 6-7 ในห้องครัวจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ทำมาหากินลำบากขึ้น และขัดขวางอาชีพของผู้หารายได้หลักของครอบครัว

 

การย้ายห้องครัวเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง ถ้าบังเอิญดาวในห้องครัวของคุณไม่เป็นมงคลมันก็คุ้มค่าสำหรับการย้าย

Visitors: 168,277