4 มหัศจรรย์เต่าแห่งแม่น้ำโหลกำเนิดฮวงจุ้ยดาวเหิน

มหัศจรรย์เต่าแห่งแม่น้ำโหลที่มาฮวงจุ้ยดาวเหิน 

เลขศาสตร์ในฮวงจุ้ยมีกำเนิดมาจากการเรียงลำดับทางคณิตศาสตร์อันลึกลับเรียกว่าแผนภูมิโหลซู ตามตำนานจีนกล่าวว่า ในราว 6,000 ปีมาแล้ว เต่ายักษ์ตัวหนึ่งผุดขึ้นจากแม่น้ำโหลในตอนกลางของจีน คนโบราณพบแบบแผนอย่างหนึ่งบนหลังเต่า 

แบบแผนนี้คือพื้นฐานของเลขศาสตร์จีน

และกลายเป็นผังนวจัตุรัส 

(แผนภูมิฮวงจุ้ย 9 ช่อง) ที่มีชื่อเสียง  

 

 

 

แผนภูมิโหลซู ต้นกำเนิดของนวจัตุรัส (แผนภูมิฮวงจุ้ย 9 ช่อง)

แต่ละจัตุรัสเป็นตัวแทนของ 1 ทิศ และ 1 หมายเลข นี้เรียกว่าแผนภูมิโหลซูซึ่งเป็นรากฐานของฮวงจุ้ยสำนักดาวเหิน สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผังนวจัตุรัสคือสามารถบวกตัวเลข 3 จำนวนในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเฉียง แล้วได้ ลลัพธ์เท่ากับ 15 เสมอ

 

กล่าวกันว่าจักรพรรดิจีนองค์หนึ่งที่ปัญญาเฉียบแหลม (จักรพรรดิฉู่) ผนวก ปากัว จาก อี้จิง เข้าไปในแผนภูมินี้ ผลของการรวมกันนี้ในที่สุดก็ค่อยๆ พัฒนาไปเป็นเลขศาสตร์และระบบฮวงจุ้ย การรวมกันระหว่างแผนภูมิ โหลซูกับปากัว คือรากฐานของเลขศาสตร์จีน เนื่องจากเชื่อกันว่า ปากัว ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล หมายเลขทั้งเก้าของแผนภูมิโหลซู จึงมีความสำคัญในการทำนายโชคชะตาดังนั้น การใช้เวลาสักเล็กน้อยจดจำความสำคัญของแต่ละหมายเลขจึงเป็นสิ่งคุ้มค่า

1 (ธาตุน้ำ) 6 (ธาตุทอง) และ 8 (ธาตุดิน) เป็นหมายเลขที่ดี ใน 3 หมายเลขนี้8 ดีที่สุด เนื่องจากมันเป็นตัวแทนของความหวังและความเจริญรุ่งเรือง (ดูตอนที่ 3) 6 เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองในยุคหก (1964-1983) เมื่อยุคเจ็ด "เข้ามาแทนที่" ในปี 1984 อิทธิพลที่ดีจาก 6 ก็เริ่มเสื่อมสลายไป 9 เป็นธาตุไฟ เนื่องจากยุคนี้จะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งปี 2024 9 จึงเป็นตัวแทนของโชคลาภในอนาคตอันยาวไกล และไม่สำคัญในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของธาตุไฟแห่งยุคเก้าเป็นภัยต่อยุคเจ็ดซึ่งเป็นธาตุทอง 2 และ 5 เป็นหมายเลขที่ไม่ดี เนื่องจาก 2 มักนำสุขภาพที่ไม่ดีมาให้ และ 5 เป็นตัวแทนของการใช้อำนาจตามอำเภอใจ 2 กับ 5 รวมกันเมื่อใด  จะนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เมื่อนั้นมันเทียบได้กับความโกรธและความขุ่นเคือง  4 เป็นตัวแทนของเรื่องรักๆ ใคร่ วรรณคดี การศึกษาและกามารมณ์ 

 

แม้แต่คนจีนสมัยก่อนก็มักแปลกใจในความสัมพันธ์ที่พูดถึงไปนี้ ตัวอย่างเช่น

คนกวางตุ้งชอบ 2 เพราะเมื่อออกเสียงคำว่า 2 ในภาษากวางตุ้ง จะฟังเหมือนคำว่า"ง่าย" เช่นเดียวกับคำว่า 8 ซึ่งฟังเหมือนคำว่า "เจริญรุ่งเรือง" ส่วน 4 เป็นหมายเลขต้องห้าม เพราะฟังเหมือนคำว่า "ตาย" แต่ในฮวงจุ้ย ต้องหลีกเลี่ยง 2 กับ 5 ให้จงได้ แต่เลข 4 สามารถนำเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาให้ ส่วน 8 ดีทั้งในแง่ของฮวงจุ้ย และในแง่ของความเชื่อตามประเพณีของชาวจีน การเรียงลำดับหมายเลขที่โดดเด่นจากเต่าลึกลับ ซึ่งเรียก กันว่าแผนภูมิโหลซูนี้  มีฐานะอันสำคัญยิ่งในฮวงจุ้ย เนื่องจากเชื่อกันว่าแบบแผนจากหมายเลข 1 ถึง 9 เผยถึงแบบแผนที่เคลื่อนไหวของพลังที่จับต้องไม่ได้ของฮวงจุ้ย

 

พลังที่จับต้องไม่ได้ในฮวงจุ้ยไม่อยู่นิ่ง มันมีลักษณะพลวัตและเคลื่อนไหวในแบบแผนที่ตายตัวตามกาละของมัน แบบแผนแห่งการเคลื่อนไหวเห็นได้ในผังนวจัตุรัส ผังนวจัตุรัสเป็นตัวแทนของ 8 ทิศทางและ 1 ศูนย์กลาง ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่านวจัตุรัส (ที่มาจากแผนภูมิโหลซู) หันหัวกลับเสมอ กล่าวคือ ทิศใต้อยู่ข้างบนในตำแหน่งของทิศเหนือ เนื่องจากมันเป็นแบบแผนต้นกำเนิดของแผนภูมิโหลซู 

 

แสดงแผนภูมิโหลซู โดยมีหมายเลข 5 อยู่ที่ศูนย์กลาง เราเรียกมันว่าแผนภูมิต้นกำเนิด เพราะมันคัดลอกมาจากแผนภูมิที่ปรากฏบนหลังเต่ายักษ์ในแม่น้ำโหลเราได้แบบแผนที่เคลื่อนไหวของพลังที่จับต้องไม่ได้จากแผนภูมิต้นกำเนิดนี้เอง

 

ถ้าเริ่มต้นจาก 5 ที่ศูนย์กลาง และนับไปหาหมายเลขถัดไปตามลำดับ จะพบแบบแผนดังต่อไปนี้คือ ศูนย์กลาง 5 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 6 ทิศตะวันตก 7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ทิศใต้ 9 ทิศเหนือ 1ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2 ทิศตะวันออก 3 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4 5 คือหมายเลขปกครอง และเป็นตัวแทนของยุคที่กำลังปกครองอยู่ ดังนั้น แผนภูมิโหลซูจึงสอดคล้องกับยุคห้า ในยุคซึ่งเป็นยุคเจ็ด หมายเลข 7 จะอยู่ที่ศูนย์กลาง และหมายเลขอื่น ๆ จะเปลี่ยนตำแหน่งของมันตาม

ผังของยุคเจ็ดแสดงให้เห็นในรูป 7 ผังนี้บ่งชี้ถึงพลังที่จับต้องไม่ได้ในระหว่างปี 1984 ถึงปี 2003 และเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการผูกดวง ชะตากำเนิดของบ้าน ซึ่งสร้างเสร็จในยุคนี้

 

ตัวอย่างพลังที่จับต้องไม่ได้ระหว่างปี 1984-2003 (ยุคเจ็ด)

 

เราสามารถวาดผังที่คล้ายคลึงกันได้ทุกปี โดยหมายเลขปกครองที่ศูนย์กลางเปลี่ยนไปปีต่อปี เดือนต่อเดือน และกระทั่งวันต่อวัน ตัวอย่างเช่น ในปี 1988 หมายเลขปกครองคือ 3 และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันหมายเลขปกครองคือ 6 เมื่อนำหมายเลขเหล่านี้มารวมกัน เราจะได้ผังแสดงพลังที่จับต้องไม่ได้สำหรับเดือนตุลาคม 1988  ผังนี้สามารถเปรียบเทียบกับดวงชะตากำเนิดของบ้าน เพื่อกำหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 1988

 

 

พลังที่จับต้องไม่ได้ในเดือนตุลาคม 1988

 

 

ก่อนหน้านี้เราเห็นแล้วว่า 2 กับ 5 คือหมายเลขที่ไม่ดี รูปนี้แสดงให้เห็นว่า ในเดือนตุลาคม 2 กับ 5 อยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ถ้าบ้านนี้ไม่มีฮวงจุ้ยด้านอื่น ๆ ที่ดีแล้ว ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้มากว่า จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่อยู่ในห้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม 1988 แน่นอนเหตุการณ์ไม่ดีแบบไหนและความรุนแรงของมันย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ดวงชะตากำเนิดของบ้าน ดวงชะตากำเนิดของคนที่ได้รับผลกระทบ การจัดเครื่องเรือน และการตกแต่งที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณนั้น สภาพแวดล้อมภายนอก และอื่นๆ

 

วีธีประเมินบ้านแบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแบบแผนที่เคลื่อนไหวของพลังที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเรียกว่าฮวงจุ้ยสำนักดาวเหินและซินแสฮวงจุ้ยในฮ่องกงและใต้หวันหลายคนนิยมใช้ (เหตุที่เรียกพลังที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งแทนด้วยหมายเลขนี้ว่าดาวเหิน ก็เพราะมันเหินผ่านมิติของกาละและเทศะ)

 

ตัวอย่างข้างบนนี้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างที่สลับซับซ้อนมากขึ้นในรูป(ข้างล่าง)กัน มันคือผังดาวเหินในเดือนมิถุนายน 1988 หมายเลข 1 6 และ 8 เป็นหมายเลขที่ดี และมันอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือตามลำดับ บ้านที่มีผังแบบนี้ถือว่าโชคดี 

ยกตัวอย่าง มีหญิงท่านนึง มีบ้านแห่งหนึ่งที่ได้รับผลดีจากทิศทางที่เป็นมงคลเช่นนี้ กล่าวคือ ทางเข้าบ้านอยู่ทางทิศเหนือ เตาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันออก ในเดือนมิถุนายน 1988 เธอให้กำเนิดลูกชายที่สุขภาพแข็งแรงคนหนึ่ง

พลังที่จับต้องไม่ได้ในเดือนมิถุนายน1988

 

 

Visitors: 168,279