37 ประตูที่ควรหลีกเลี่ยง

ป้องการการสูญเสียความมั่งคั่ง สูญเสียความไม่ปรองดองในครอบครัว  เริ่มจาก “ประตู” ที่เป็นด่านแรกที่เชื่อมพลังชี่จากโลกภายนอกสู่ภายในบ้าน ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายคนเราก็คือปาก ทานอาหาร 

 

โชคลาภความเป็นอยู่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ พื้นฐานมาจากประตูนั่นเอง ก่อนที่จะเสริมฮวงจุ้ยให้มีโชคมีลาภให้ก่อเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย

 

ควรต้องสำรวจตรวจสุขภาพของประตูบ้านกันก่อน เพราะถ้าประตูหันไปทิศทางดีเป็นมงคล แต่ประตูที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไร้ความหมาย

 

ในทางฮวงจุ้ยนอกจากเรื่องทิศแล้ว เสียง และ กลิ่น รวมถึงรูปลักษณ์ก็มีผลกระทบกับพลังชีวิตของคนในบ้านด้วย 

 

หลีกเลี่ยงปัญหาตั้งแต่แรก หรือถ้ามีปัญหาอยู่แล้วก็ให้แก้มันทันที เพื่อสกัดกั้นชี่ไม่ดี

 

1.เสียงดัง ของบานพับ และลูกบิดเอี๊ยดแอ๊ด รวมถึงเสียงกระแทกทั้งตอนเปิด และปิด คลื่นเสียงเหล่านี้ส่งผลให้สุขภาพจิตเสียโดยไม่รู้ตัว 

 

2.บานประตู และ วงกบ มีรอบขีดข่วน บิ่น แตกร้าว ส่งผลกระทบที่ไม่ดี

 

3.วางสิ่งของหลังประตู ทำให้เปิดประตูไม่สุด ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตติดขัด

 

4.เมื่อมองออกข้างนอก หรือ มองกลับเข้าข้างในประตู  หากแขวนไม้ประดับ ปลูกต้นไม้ มีสิ่งของกีดขวาง ลักษณะเช่นนี้มันปิดกั้นชี่ไม่เพียงไม่เข้าเท่านั้น แต่ยังถูกบีบให้ออกไปอีกด้วย 

 

5.บริเวณภายใน ภายนอกบ้านที่อยู่ใกล้กับประตูใหญ่ ชื้นแฉะ มืดมิด หม่นมัว และเหม็นอับ นี่บ่งชี้ว่าบริเวณนั้น

เป็นหยินมากเกินไป ชี่หยินเข้มแข็งเกินไป ส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วย 

 

6.แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องเข้าถึงธรณีประตูบ้านได้ จะก่อเกิดซาหยินซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของคนในบ้าน 

 

 

Visitors: 168,278