3 ห้องนอน

เราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตอยู่ในห้องนอนของเรา เวลาที่เราใช้ในการนอนในห้องนอนเป็นเวลาที่เราเปราะบางอย่างที่สุด

 

ดังนั้นห้องนอนจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่มีดาวผสมที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเราจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างเช่น ห้องส้วมหรือห้องน้ำที่อยู่ติดกัน รวมทั้งจากข้อพิจารณาอื่นๆ เกี่ยวกับรูปลักษณ์และการอยู่ในแนวเดียวกัน

 

ดาวผสมที่เลวร้ายที่สุดได้แก่ ดาว 2-ดำ (ความเจ็บป่วย) หรือดาวลำบาก 5-เหลือง

 

ดาวผสมที่ให้คุณ ต้องเป็นดาวประจำยุค ส่วนดาว 9-ม่วงเป็นดาวดีในที่นี้ ถ้ามันอยู่ร่วมกับดาวดีอื่นๆในสภาวการณ์ที่แน่นอน ดาว 4-เขียวในห้องนอนอาจนำไปสู่การพิชิตชัยทางเพศตามปกติ หรือการไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะมองอย่างไร ดาว 3-หยกจะไม่เป็นภัยคุกคาม แต่มีแนวโน้มที่จะทำให้คนที่นอนในห้องปัญญาทึบ ในห้องนอนนั้นดาวภูมีความสำคัญที่สุด

 

ในกรณีที่มีห้องนอนหลายห้อง คุณควรเลือกห้องนอนที่มีดาวดีที่สุดเป็นห้องนอนใหญ่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุด

Visitors: 168,277