3 วัฏจักรฮวงจุ้ย

วัฏจักร ฮวงจุ้ย

ยกตัวอย่าง ในยุคเจ็ด ในตอนที่1 เราได้ตรวจสอบพลังที่จับต้องได้และพลังที่จับต้องไม่ได้ในฮวงจุ้ย ไปแล้ว อิทธิพลเหล่านี้มีมิติต้านเทศะในแง่ของทิศทางและที่ตั้ง มันยังมีมิติของกาละอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละช่วงของกาลเวลา มันจะเคลื่อนไหวตามแบบแผนของวัฏจักรที่แน่นอนตายตัว การที่เราจะเข้าใจแบบแผนของพลังที่จับต้องไม่ได้นั้น เราต้องทำความคุ้นเคยกับมิติของกาละ อีกนัยหนึ่งคือทำความเข้าใจมโนทัศน์ของวัฏจักรแห่งกาลเวลาในฮวงจุ้ย

 

ในโหราศาสตร์ตะวันตก เวลาแบ่งออกเป็น 12 สุริยลักษณ์ในจักรราศี ขณะนี้เราเข้าสู่ยุคของราศีกุมภ์ ซึ่งยาวนานถึง 2,000 ปี ในฮวงจุ้ยก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับวัฏจักรของกาลเวลาในแบบที่คล้ายคลึงกันนี้ แต่แทนที่จะแบ่งเวลาตามจักรราศีซึ่งครองด้วยกลุ่มดาว ระบบของจีนกลับแบ่งออกเป็น 9 ยุค แต่ละยุคกินเวลา 20 ปี เวลา 20 ปี แบ่งออกเป็น 3 ช่วงซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งมหายุค ดังนั้น หนึ่งวัฏจักรจึงกินเวลา 180 ปีกว่าจะครบรอบ แต่ละยุคจะมีตัวเลขหนึ่งตัวเลขจาก 1 ถึง 9

เรียงกันตามลำดับ  การแบ่งเวลาเป็นยุคเช่นนี้มีกำเนิดมาจากการเรียงลำดับทางคณิตศาสตร์อันลึกลับที่เรียกว่าแผนภูมิโหลชู เช่นเดียวกับปากัว (เครื่องหมายตรีลักษณ์ทั้ง 8) ในคัมภีร์อี้จิง (คัมภีร์แห่งความเปลี่ยนแปลง)

 

 

วัฏจักร 180 ปี
ยุคต้น

ยุคกลาง

ยุคปลาย

ยุค1 (1864-1883) 

ยุค2 (1884-1903)

ยุค3 (1904-1923)

ยุค4 (1924-1943)

ยุค5 (1944-1963)

ยุค6 (1964-1983)

ยุค7 (1984-2003)

ยุค8 (2004-2023)

ยุค9 (2024-2043)

 

ระบบวัฏจักรและยุคของฮวงจุ้ย

 

ระบบของตะวันตกกับตะวันออก นอกจากจะแตกต่างกันอย่างสำคัญแล้ว ยังมีความคล้ายคลึงกันอีกมากเช่นกัน นั่นคือ ระบบ 20 ปีของจีนใกล้เคียงกับการที่ดาวพฤหัสฯ และดาวเสาร์โคจรมาร่วมราศีเดียวกันทุก 20 ปี แม้ว่าเวลาจะไม่ตรง

กันเสียเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น ดาวพฤหัสฯ และดาวเสาร์โคจรมาร่วมราศีเดียวกันครั้งสุดท้ายในปี 1980 แต่ยุคเจ็ดของจีนเริ่มต้นในปี 1984 เราจะกล่าวถึงแผนภูมิปากัวและโหลชู รวมทั้งอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสฯ และดาวเสาร์โคจรมาร่วมราศีเดียวกันอย่างละเอียดทีหลัง

 

เรามาดูยุคที่ยกตัวอย่างกันดีกว่า ตั้งแต่ปี 1984 เป็นต้นมา เราเริ่มเข้าสู่ยุคเจ็ดซึ่งจะไปสิ้นสุดในปี 2003 หมายเลข 7 ยังสามารถแทนด้วยเครื่องหมายตรีลักษณ์(กัว) ในสัญลักษณ์เครื่องหมายตรีลักษณ์นี้บ่งบอกถึงข้อมูลกว้างๆ ที่มีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ :

ทิศทาง-ตะวันตก

วัตถุ-ทอง โลทะ

บุคคล-หญิงสาว เพศหญิง

อาชีพ-วงการบันเทิง การทำนายโชคชะตา เรื่องของจิตใจ

การกระทำ-การพูด กามารมณ์ การรื้อถอนและการสร้างใหม่

ร่างกาย-ปาก

 

ดังนั้น จึงย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ยุคเจ็ดจะเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อข้างต้นผสมผสานกัน การที่ผู้หญิงขึ้นมามีอำนาจ ความเฟื่องฟูของธุรกิจทำนายโชคชะตา เรื่องเหนือธรรมชาติ

ที่ได้รับความนิยมชมชอบอย่างกว้างขวาง ความหวือหวาของธุรกิจบันเทิง การปลดปล่อยทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้น ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากอิทธิพลของหมายเลข 7 แนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีที่ท่าว่าจะซาลงจนกระทั่งถึงปี 2003 (โปรดจำไว้ด้วยว่ายุคระหว่างปี1964 ถึง 1984 คือยุคหก และยุคระหว่างปี 1984 ถึงปี 2003 คือยุคเจ็ด)

ยุคเจ็ด หมายเลข 7 คือหมายเลขประจำยุค มันยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภอีกด้วย ถ้าหมายเลขนี้สัมพันธ์กับข้าวของส่วนตัว อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัว เลขที่บ้าน ทะเบียนรถยนต์ หรือหมายเลขใด ๆ ก็คามที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 ย่อมถือได้ ว่ามันเป็นเครื่องหมายบ่งขี้ถึงโชคดี

หมายเลขถัดไปคือหมายเลข 8 แต่ยุคแปดจะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งปี 2004 ขณะนี้หมายเลข 8 จึงบ่งบอกถึงโชคลาภในอนาคตที่ไม่ยาวไกลนัก มันเป็นสัญลักษณ์ของความเติบโตและความหวัง ยิ่งกว่านั้นหมายเลข 8 เป็นธาตุดิน ส่วนหมายเลข 7 เป็นธาตุทอง 8 จึงก่อกำเนิด 7 และเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ 7

ดังนั้น เลขโชคจึงได้แก่หมายเลขทั้งสองนี้รวมกัน คือ 87 

Visitors: 167,351