28 ปัญหาเกี่ยวกับธาตุโลหะ ปอด พาร์คินสัน อัลไซเมอร์

ตามตำราแพทย์แผนจีน ธาตุโลหะจะเกี่ยวกับปอด และระบบอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจของเรา ซึ่งรวมไปถึงผิวหนังด้วย ธาตุโลหะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพฟัน กระดูก และการเคลื่อนไหวของเรา ดังนั้นธาตุโลหะจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์คินสัน และโรคอัลไซเมอร์

 

มาตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการหายใจตัวอย่างแรกกันก่อน นั่นก็คือโรคซาร์ส ซึ่งเป็นโรคระบาดที่แพร่ระบาดในประเทศจีน  ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี2003 (2546) โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอวัยวะที่ใช้ในการหายใจอย่างแน่นอน โรคไข้หวัดนกที่ระบาดและเชื้อไวรัสไข้หวัดรูปแบบอื่นๆ ก็เกี่ยวข้องกับธาตุโลหะด้วย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ตกเป็นเหยื่อโรคซาร์สในฮ่องกง

แพทย์อาสาสมัครผู้ติดเชื้อโรคซาร์ส

31 มีนาคม 1968 (2511)

แพทย์หญิงผู้นี้เป็นแพทย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซาร์สในโรงพยาบาล แต่โชคร้ายที่เธอกลับติดเชื้อเสียเอง เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2003 (2546) เมื่ออายุ 36 ปี เธอเป็นผู้หญิงธาตุโลหะที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิซึ่งธาตุไม้ที่แข็งแกร่งบั่นทอนธาตุโลหะของเธอ ดังนั้นเธอจึงเป็นคนธาตุโลหะอ่อนและจำเป็นต้องได้รับการเสริมจากธาตุดิน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเสริมจากธาตุไฟอีกที ดังนั้นธาตุน้ำจึงเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกอย่างมากเพราะไม่เพียงบั่นทอนธาตุโลหะเท่านั้น แต่ยังทำให้ธาตุไม้แข็งแกร่งเกินไปซึ่งจะไปทำให้ธาตุโลหะอ่อนแรงอีกต่อหนึ่ง ช่วงอายุ 35 ปี เธอได้เข้ามาอยู่ในสดมภ์แห่งโชคของน้ำที่เข็งแกร่งอย่างมาก ดังนั้นธาตุโลหะของเธอจึงอ่อนแรงลงมาก ธาตุโลหะคือปอดและอวัยวะที่ใช้ในการหายใจของเธอ นี่คือเหตุผลที่ชัดเจนที่อธิบายว่าทำไมเธอจึงเสียชีวิตด้วยโรคซาร์ส ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและปอดเป็นอย่างมาก

 

ในช่วงสองสามปีมานี้ บางที่อาจจะเป็นเพราะช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรทำให้โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชราเริ่มได้รับความใส่ใจมากขึ้นเรื่อยๆ เรายังไม่เข้าใจสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว อย่างเช่น พาร์คินสันและอัลไซเมอร์เป็นที่แน่ชัดนัก แต่ที่แน่นอนก็คือ ภาวะเครียดอ๊อกชิเดชันและอนุมูลอิสระซึ่งทำลายเชลล์เป็นปัจจัยสำคัญของโรคเหล่านี้

 

ในหนังสือ "Bio Nutrition - Winning the War within" (ชีวโภชนา - การเอาชนะสงครามภายใน) โดยด็อกเตอร์สแตรนด์., แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต ได้อธิบายเหตุผลที่สมองและประสาทถูกโจมตีจากภาวะเครียดออกซิเดนชันไว้อย่างง่ายๆ ว่า

1. เกี่ยวเนื่องกับจำนวน อัตราที่สูงขึ้นของปฏิกิริยาออกชิเดชันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก

2. อัตราของสารต้านอนุมูลอิสระภายในสมองและเนื้อเยื่อประสาทที่ลดลง

3. ระบบประสาทส่วนกลาง (สมอง) อาจจะถูกทำลายโดยภาวะเครียดอ๊อกซิเดนชันได้ง่าย และเมื่อถูกทำลายไปแล้วอาจก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติถึงชีวิต

 

หลายกรณีของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน มักจะพบธาตุโลหะที่มีปริมาณมากเกินไปอยู่เสมอ และยังพบด้วยว่าธาตุโลหะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วย ทั้งนี้เพราะธาตุไม้มีความเกี่ยวพันกับแขนขาของเราซึ่งเป็นอวัยวะเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของร่างกาย เนื่องจากธาตุโลหะทำลายธาตุไม้ ตังนั้นจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเคลื่อนไหวของเรา ยิ่งกว่านั้น กล้ามเนื้อคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว และเนื่องจากกล้ามเนื้อคือธาตุดิน ดังนั้นโลหะจึงบั่นทอนธาตุดินและทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแอด้วย ซึ่งจะลดพลังในการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานั้นเอง

 

มีตัวอย่างมากมายที่บ่งชี้ว่าธาตุโลหะมีความเกี่ยวพันกับโรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เราลองมาดูชุดจตุสดมภ์ต่อไปนี้ของสตีเฟน ฮอว์คิง นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ปราดเปรื่องผู้ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรค Motor Neuron (โรคความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว) ตั้งแต่อายุ 21  ปี โรคนี้ทำให้เขาเป็นอัมพาตทั้งตัว เคลื่อนไหวได้เฉพาะศีรษะและนิ้วมือเท่านั้น

 

สตีเฟน ฮอว์คิง 8 มกราคม 1942 (2485)

สตีเฟนเป็นคนธาตุโลหะแข็งซึ่งเกิดมาพร้อมกับมีธาตุโลหะอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ก้านดินยังมีการรวมกันของสามนักษัตรคือ มะเส็ง ฉลู และระกา จึงกลายเป็นธาตุโลหะที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้เขาจำเป็นต้องมีธาตุไม้และธาตุน้ำมาเป็นช่องทางระบายธาตุโลหะของเขา ธาตุดินและธาตุโลหะเป็นธาตุที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เขาขาดสมดุลยิ่งขึ้น เขามีสดมภ์แห่งโชคธาตุน้ำก่อนอายุ 21 ปี แต่ทันทีที่เขาเข้าสู่สดมภ์แห่งโชคช่วงอายุ 21 ถึง 30 ปี เขาได้เผชิญกับสดมภ์แห่งโชคที่ไม่ดีของธาตุดินที่แข็งแกร่ง ตรงนี้เองที่เป็นช่วงที่โรค Motor Neuron เข้ามา ธาตุน้ำและธาตุไม้เป็นช่องทางระบายพลังธาตุโลหะ ช่องทางระบายในที่นี้หมายถึงอิสระในการกระทำ ธาตุดินและธาตุโลหะที่มากเกินต้านทานได้ข่มธาตุน้ำและธาตุไม้ของเขาและด้วยเหตุนี้เขาจึงขาดอิสระในการเคลื่อนไหว สดมภ์แห่งโชคธาตุดินและธาตุโลหะที่แข็งแกร่งยังคงตามติดกันมาตลอดตั้งแต่อายุ 21 ถึง 61 ปี แม้กระทั่งหลังอายุ 61 ไปแล้วก็ยังไม่มีธาตุน้ำที่เข้ามาให้อิสระในการเคลื่อนไหวแก่เขา

 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณีโด่งดังของอดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน เขาทนทุกข์ทรมานจากโรคอัลไซเมอร์ และถึงแก่กรรมในปี 2004 (2547) ซึ่งเป็นปีวอก

อดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ รีแกน

 6 กุมภาพันธ์ 1911 (2454)

อดีตประธานาธิบดีเรแกนเป็นคนธาตุไฟ แต่ในจตุสดมภ์ของเขามีธาตุโลหะที่เข็งแกร่งเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับการเสริมจากธาตุดิน ธาตุดินและธาตุโลหะเหล่านี้บั่นทอนพลังธาตุไฟของเขา เขาจึงเป็นคนธาตุไฟอ่อนและจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ ธาตุน้ำเป็นธาตุที่ดีในการเกื้อหนุนธาตุไม้ ส่วนธาตุดินและธาตุโลหะเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลก ธาตุโลหะที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นในสดมภ์แห่งโชคของเขาเมื่ออายุ 31 นี่เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มเป็นอัลไซเมอร์และเขาได้แถลง อาการป่วยของเขาในปี 1994 (2537) ตรงกับปีจอซึ่งเป็นปีธาตุดิน โรคดังกล่าวเริ่มปรากฎอย่างชัดเจนในช่วงระหว่างปี 1991 (2534) ถึง 1993  (2536) ซึ่งล้วนแต่เป็นปีธาตุโลหะทั้งสิ้น ในท้ายที่สุดประธานาธิบดีเรแกนเสียชีวิตด้วยโรคนิวมอเนียในเดือนมิถุนายน 2004 (2547) ตรงกับปีวอกธาตุโลหะ และเดือนธาตุดินที่แข็งแกร่ง โรคนิวมอเนียเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ ดังนั้นจึงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับธาตุโลหะเช่นกัน โมฮัมหมัด อาลี แชมป์นักมวยรุ่นเฮฟวีเวทก็ป่วยเป็นโรคพาร์คินสันเมื่ออายุเพียง 39 ปี นัดแข่งขันครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่ 61 จัดขึ้นในปี 1981 (2524) ตรงกับปีระกาธาตุโลหะ และตั้งแต่นั้น เขาก็แขวนนวมและยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคพาร์คินสันจนถึงทุกวันนี้

 

โมฮัมหมัด อาลี

17 มกราคม 1942 (2485)

มีข้อที่เหมือนกันมากมายระหว่างชุดจตุสดมภ์ของโมฮัมหมัด อาลีกับชุดจตุสดมภ์ของสตีเฟน ฮอว์คิง ทั้งสองเป็นคนธาตุโลหะที่แข็งแกร่งมากและเกือบจะผ่านช่วงสดมภ์แห่งโชคแบบเดียวกันตรงที่มีธาตุดินและธาตุโลหะจำนวนมากตั้งแต่ช่วงอายุ20 ปีเป็นต้นไป ดังนั้นนี่คืออีกครั้งที่ธาตุโลหะซึ่งมีมากเกินต้านทานทั้งในส่วนจตุสดมภ์และในสดมภ์แห่งโชคเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้

 

กรณีของโรคพาร์คินสันที่กระตุ้นความสนใจมากที่สุดก็คือกรณีของดาราฮอลลีวู้ดผู้มีชื่อเสียง ไมเดิล เจ. ฟอกซ์ เขาเป็นโรคพาร์คินสันตั้งแต่ตรวจพบในปี 1991 (2531) ซึ่งเป็นปีมะแมธาตุโลหะ หลังจากที่เขาสังเกตพบอาการ "กระตุก" ที่นิ้วมือข้างซ้าย ตั้งแต่นั้นอาการเจ็บป่วยของเขาได้ลุกลามตลอดสองสามปีต่อมา ซึ่งส่งผลให้ร่างกายซีกซ้ายของเขาทั้งหมดมีอาการสั่นเกร็ง ในปี 2000 (2543) ซึ่งเป็นปีมะโรงธาตุโลหะ เขาได้ประกาศถอนตัวจากรายการโทรทัศน์ชื่อ Spin City

 

ไมเคิล เจ ฟอกซ์

 9 มิถุนายน 1961 (2504)

อาการป่วยโรคพาร์คินสันของไมเคิลอธิบายได้อย่างง่ายดายว่าเกิดจากการที่ธาตุไม้ของเขาถูกธาตุโลหะจู่โจม เขาเป็นคนธาตุน้ำแข็งที่ได้รับการเสริมจากธาตุโลหะและธาตุน้ำจำนวนมาก ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องมีธาตุไม้และธาตุไฟเป็นช่องทางระบายพลังธาตุน้ำของเขา ธาตุโลหะและธาตุน้ำเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกเพราะทั้งสองธาตุนี้มีอยู่มากเกินไปในจตุสดมภ์ของเขา ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าธาตุที่สำคัญที่สุดในจตุสดมภ์ของเขาคือธาตุไม้และธาตุไฟในสดมภ์เดือนของเขา ธาตุไม้คือธาตุแห่งความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาของเขา และนี่ยิ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อคนที่เป็นดาราหนัง เพราะธาตุแห่งสติปัญญาคือความสามารถในการแสดงของคนเหล่านี้

 

ในปี 1991 (2534) ไมเคิลอายุครบ 30 ปี และกำลังจะเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคสดมภ์ใหม่ของธาตุโลหะในช่วงอายุ 31 ปี ปี 1991 (2534) ยังเป็นปีธาตุโลหะที่แข็งแกร่งบนนักษัตรมะแม ธาตุโลหะที่แข็งแกร่งนี้เข้าจู่โจมธาตุไม้ของเขาในสดมภ์เดือน นี่คือตอนที่เขารู้สึกถึง "อาการกระตุกที่นิ้วมือข้างซ้าย" ทำไมถึงเกิดขึ้นที่แขนข้างซ้ายของเขา เมื่อเราดูที่ชุดจตุสดมภ์ของเขาก็เหมือนกับคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเรา สดมภ์ปีและสดมภ์เดือนคือแขนซ้ายของเขา ส่วนสดมภ์ยามคือแขนขวา ดังนั้นธาตุไม้ที่ปรากฎอยู่บนสดมภ์เดือนจึงแทนแขนข้างช้ายของเขา และธาตุไม้นี้เองที่ถูกจู่โจมโดยปีของธาตุโลหะในปี 1991 (2534) และสดมภ์แห่งโชคธาตุโลหะก็เข้ามาเมื่ออายุ 31 ปี

 

ไมเคิลเข้ารับการรักษาด้วยยาและแม้กระทั่งเข้ารับการผ่าตัดสมอง แต่ในท้ายที่สุดเขาก็ประกาศถอนตัวจากรายการโทรทัศน์ spin City ในปี 2000 (2543) เขาอายุ 39 ในปีนั้นและกำลังจะก้าวเข้าสู่สดมภ์แห่งโชคถัดไปของธาตุดินเมื่ออายุ 41 ปี ธาตุดินนี้ไม่ได้ช่วยธาตุไม้ของเขาแต่อย่างใด แต่กลับจะไปเสริมธาตุโลหะซึ่งเป็นศัตรูของเขา ปี 2000 (2543) เป็นปีธาตุโลหะที่แข็งแกร่งมากบนนักษัตรมะโรง ดังนั้นธาตุโลหะที่มีปริมาณเกินต้านทานได้ทำให้สภาพของเขาย่ำแย่ลงไปอีก

 

เราสามารถทำอะไรได้บ้างในการควบคุมธาตุโลหะที่มีปริมาณมากเกินไป โดยทั่วไปแล้วธาตุโลหะที่แข็งแกร่งจำเป็นต้องมีธาตุน้ำเป็นช่องทางระบาย ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องควบคุมธาตุโลหะเอาไว้ด้วยการใช้ธาตุไฟ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างธาตุน้ำและธาตุไฟ นอกจากธาตุไฟและธาตุน้ำแล้ว ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของธาตุโลหะที่แข็งแกร่งคือธาตุดิน ดังนั้นการควบคุมธาตุดินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเท่าเทียมกัน

 
Visitors: 168,277