27 ความไม่สมดุลของธาตุดิน โรคมะเร็ง

มะเร็งมักจะปรากฎให้เห็นเป็นความไม่สมดุลของธาตุดิน ทั้งนี้เพราะธาตุดินเกี่ยวข้องกับท้องและกล้ามเนื้อ ซึ่งที่จริงแล้วคือเนื้อเยื่อร่างกาย และเซลล์ต่างๆ นั่นเอง

 

การค้นคว้าทางการแพทย์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าภาวะเครียดออกซีเดชันเป็นสาเหตุของเชื้อโรคที่เลวร้ายต่างๆ รวมไปถึงโรคมะเร็ง ภาระเครียดออกซิเดชันคือร่างกายนำออกชิเจนมาใช้ประโยชน์และผลิตโมเลกุลออกชิเจนที่มีประจุไฟฟ้าเรียกว่าอนุมูลอิสระ โมเลกุลออกซิเจนนี้จะมีอิเล็กตรอนที่ไม่เข้าคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวหลุดออกมา และอิเล็กตรอนที่ไม่เข้าคู่นี้จะคอยมองหาอิเล็กตรอนเพิ่มเติมจากแหล่งโมเลกุลอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง อนุมูลอิสระจะมีประจุไฟฟ้าและพร้อมที่จะทำปฏิกิริยา โดยจะแพร่กระจายเข้าไปภายในเซลล์ทั่ว ๆ ไปและจะทำลายดีเอ็นเอของเซลล์ร่างกาย ความเสียหายที่เกิดกับยีน เช่นนี้จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ เซลล์จะเริ่มอยู่นอกเหนือการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของดีเอ็นเอนี้จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายและกลายเป็นมะเร็ง พัฒนาการของเซลล์มะเร็งไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้น แต่เป็นกระบวนการที่แบ่งออกเป็นหลายระยะและอาจใช้เวลานานเป็นสิบปีในการเติบโต และเมื่อถึงเวลาที่มะเร็งพัฒนาพอที่จะปรากฎอาการหรือแสดงออกมาให้เห็นในการเอ็กซ์เรย์ ก็เป็นช่วงที่ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแล้วและโดยทั่วไปมักจะสายเกินกว่าที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิผลได้

 

ในระบบจตุสดมภ์ มะเร็งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับความไม่สมดุลที่มีธาตุดินมากเกินไป เนื่องจากธาตุดินคือส่วนท้องซึ่งทำหน้าที่ย่อยอาหารและอาหารทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งก็คือเซลล์ของเรา ดังนั้นความผิดปกติและความไม่สมดุลของธาตุดินจึงเป็นสัญญาณของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์ในร่างกาย นี่คือสัญญาณของมะเร็ง เพราะมะเร็งคือศูนย์กลางของธาตุดิน เราจะเห็นว่าธาตุไฟก็เป็นต้นเหตุของปัญหาด้วย เพราะธาตุไฟทำให้เกิดธาตุดินมากยิ่งขึ้น และธาตุไฟกับธาตุดินต่างก็ปะทะกับธาตุน้ำซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของคนเรา

 

ด้วยหลักการดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสืบหามะเร็งจากข้อมูลการเกิดของบุคคล และสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วมะเร็งจะใช้เวลายาวนานในการก่อตัวและยากที่จะตรวจพบในระยะแรก อย่างไรก็ตาม จตุสดมภ์และโชคของบุคคลเป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่เกิด ดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งเกิดออกมา เราจึงสามารถสังเกตแนวโน้มความไม่สมดุลของธาตุดินจากจตุสดมภ์ของคนคนนั้นได้ และสดมภ์แห่งโชคยังแสดงช่วงเวลาวิกฤตที่ธาตุดินอยู่ในระยะที่เกิดความไม่สมดุลอย่างเฉียบพลัน 

เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ นี่คือจตุสดมภ์ของยูล บรินเนอร์ ดาราภาพยนตร์ยอดนิยมสมัยก่อน ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในปี 1985 (2528)

ยูล บรินเนอร์ 11/7/1920 (2463) - 10/10/1985 (2528)

บรินเนอร์เป็นคนธาตุโลหะแข็ง เขาจึงจำเป็นต้องมีธาตุน้ำและธาตุไม้มาเป็นทางปลดปล่อยธาตุโลหะของเขา ธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเขาคือธาตุดินและธาตุโลหะ ธาตุไฟก็ไม่ดีเช่นกันเพราะจะเป็นตัวสร้างธาตุดินให้มากยิ่งขึ้น เขาเป็นคนสูบบุหรี่จัดและเป็นโรคมะเร็งปอด ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้ทำโฆษณาโทรทัศน์บอกผู้คนไม่ให้สูบบุหรี่แบบเขา

บรินเนอร์เสียชีวิตในปี 1985 (2528) เมื่อเขาอายุ 65 ปี ในช่วงเวลานี้เองที่เขาเข้ามาอยู่ในสดมภ์แห่งโชคของธาตุดินบนธาตุดิน ดังนั้นปริมาณที่มากเกินไปของธาตุดินที่ไม่ถูกโฉลกจึงเห็นได้อย่างชัดเจน ปีที่เขาเสียชีวิตยังเป็นปีฉลูซึ่งเป็นปีนักษัตรธาตุดินอีกด้วย และเขาเสียชีวิตในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนของนักษัตรจอและเป็นนักษัตรธาตุดินอีกเช่นกัน วันที่เขาเสียชีวิตเป็นวันมะเมีย ซึ่งเป็นไฟที่เดิมเชื้อให้กับดิน ในบทก่อน เราได้ตรวจสอบเรื่องการรวมตัวแบบ "สามโทษทัณฑ์" กันมาแล้ว

นักษัตรฉลู จอ และมะแม รวมกันก่อให้เกิดโทษทัณฑ์ธาตุดินที่แข็งแกร่งอย่างมาก และนี่เองที่ก่อให้เกิดหายนะแก่คนที่มีธาตุไม่ถูกโฉลกเป็นธาตุดิน ในกรณีของยูล บรินเนอร์ เรายังเห็นอีกด้วยว่า "สามโทษทัณฑ์" แห่งธาตุดินเข้ามามีอิทธิพลในช่วงที่เขาเสียชีวิต ปีนั้นเป็นปีฉลู สดมภ์แห่งโชคของนักษัตรฉลู เดือนนักษัตรจอ และเดือนเกิดในจตุสดมภ์ของเขาเป็นนักษัตรมะแม

10 ตุลาคม 1985 (2528)

ตัวอย่างนี้ชัดเจนมาก ธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเขาคือธาตุโลหะและธาตุดิน เขาจึงเสียชีวิตเมื่อธาตุโลหะและธาตุดินมีมากเกินอัตรา และอยู่นอกเหนือการควบคุม ธาตุโลหะคืออวัยวะที่ใช้ในการหายใจ ธาตุดินคือมะเร็ง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

 

ตัวอย่างที่สองเป็นของแจ็คเกอลีน เคนเนดี้ โอนาสซิส เธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 1994 (2537)

แจ็คเกอลีน เคนเนดี้ โอนาสซิส

28 กรกฎาคม 1929 (2472)

เสียชีวิต 19 พฤษภาคม 1994 (2537)

แจ็คเกอลีนเป็นสุภาพสตรีธาตุไม้ที่ไม่มีธาตุน้ำคอยเกื้อหนุน เธอจึงเป็นคนธาตุไม้อ่อนและจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุน้ำและธาตุไม้ ธาตุไฟและธาตุดินเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเธอ เธอมีธาตุดินอยู่มากแล้วในจตุสดมภ์แห่งโชคชะตา ดังนั้นเมื่อเธอเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคของวัย 54 ซึ่งเป็นโชคของธาตุไฟบนธาตุดิน ธาตุดินจึงมีมากเกินอัตราและเธอเสียชีวิตในปี 1994 (2537) ซึ่งเป็นปีธาตุติน นักษัตรจอ ในเดือนของธาตุดินและธาตุไฟ ในวันธาตุไฟและยามธาตุไฟ เธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณที่มากจนเกินด้านทานของธาตุไฟที่ส่งเสริมธาตุดิน ได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเธอซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับธาตุน้ำจนหมดสิ้น

 

เช่นเดียวกับกรณีของยูล บรินเนอร์ "สามโทษทัณฑ์"  แห่งธาตุดินได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายด้วย แจ็คเกอลีนมีนักษัตรจอและมะแมอยู่แล้วในสดมภ์วันและสดมภ์เดือนของเธอ และทั้งสองนี้ได้รวมเข้ากับสดมภ์แห่งโชคของนักษัตรฉลูหลังอายุ 54 ปี เกิดเป็นสามโทษทัณฑ์แห่งฉลู จอ และมะแม

 

"สามโทษทัณฑ์" มีอิทธิพลอย่างมากในจตุสดมภ์ ธรรมชาติของโทษทัณฑ์มักจะเป็นอันตรายที่แฝงเร้นซึ่งมักจะไม่เห็นเด่นชัดมากนัก ซึ่งก็เหมือนกับมะเร็งในร่างกายที่ไม่สามารถตรวจพบได้ง่าย ๆ ในระยะต้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความใส่ใจกับ "สามโทษทัณฑ์" ของธาตุที่ไม่ถูกโฉลก ไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟ หรือธาตุดิน เพราะธาตุเหล่านี้เป็นสัญญาณที่เด่นชัดของโรคภัยที่แอบแฝงอย่างมะเร็ง

 

คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างของมะเร็งประเภทต่างๆ กันให้มากขึ้น 

 

จอร์จ แฮริสัน แห่งวงสี่เต่าทอง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมองเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2001 (2544)

จอร์จ แฮริสัน 24 กุมภาพันธ์ 1943 (2486)

แฮริสันเป็นคนธาตุน้ำอ่อนและเขาจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุโลหะและธาตุน้ำ สดมภ์แห่งโชคธาตุน้ำและธาตุโลหะที่แข็งแกร่งของเขาซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 17 ถึง 57 ปีอธิบายสาเหตุของความสำเร็จของเขาในฐานะหนึ่งในวงสี่เต่าทอง ที่จริงแล้วเขายังคงอยู่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุดินบนธาตุโลหะในวัย 58 ซึ่งถือว่ายังคงโชคดีอยู่ แต่ปัญหาอยู่ที่การปะทะกันระหว่างนักษัตรวอกในสดมภ์แห่งโชคของเขากับนักษัตรขาลในสดมภ์เดือน เนื่องจากนักษัตรขาลในสดมภ์เดือนเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุด การปะทะกันระหว่างโละและไม้เช่นนี้จะไม่ทำให้ไม้ถูกทำลาย แต่จะยิ่งไปกระตุ้นไม้ ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้ธาตุไม้เป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกมากยิ่งขึ้น ปี 2001 (2544) เป็นปีมะเส็งซึ่งรวมกับนักษัตรขาลในสดมภ์เดือนและนักษัตรวอกในสดมภ์แห่งโชคเกิดเป็น "สามโทษทัณฑ์" แห่งธาตุไฟ ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกกรณีหนึ่งของ "สามโทษทัณฑ์" ที่ไม่ดี แต่ครั้งนี้เป็นโทษทัณฑ์ ธาตุไฟของนักษัตรขาล มะเส็ง และวอก ธาตุไฟผลิตธาตุดิน และการมีโทษทัณฑ์ธาตุไฟที่แข็งแกร่งจะทำให้ธาตุดินมีมากเกินไปและก่อให้เกิดมะเร็งร้าย

 

โอลิเวีย นิวตัน จอห์น นักร้องหญิงผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมในปี 1992 (2536) เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาด้วยเคมีบำบัด และกำจัดมะเร็งออกไปจนหมดได้ในปีถัดมา ต่อไปนี้คือจตุสดมภ์ของเธอ

26 กันยายน 1948 (2491)

โอลิเวียเป็นผู้หญิงธาตุไม้ที่เกิดในเดือนที่ธาตุโลหะแข็งแกร่ง เธอจึงเป็นคนธาตุไม้อ่อนและเธอจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากธาตุน้ำและธาตุไม้ ธาตุโลหะเป็นธาตุที่ถูกโฉลกเช่นกันเพราะช่วยเสริมธาตุน้ำได้ ในปี 1992 (2535) เธอมีอายุ 44 ปีและอยู่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคของนักษัตรมะเส็งธาตุไฟ ปี 1992 (2535) เป็นปีวอก เราจึงเห็น "สามโทษทัณฑ์" แห่งธาตุไฟปรากฏขึ้นอีกครั้ง ซึ่งได้แก่นักษัตรขาลในสดมภ์วันของเธอ นักษัตรมะเส็งในสดมภ์แห่งโชค และนักษัตรวอกซึ่งเป็นนักษัตรประจำปี เ992 (2535) รวมกันเป็นโทษทัณฑ์แห่งธาตุไฟที่แข็งแกร่ง ธาตุไฟที่แข็งแกร่งเช่นนี้โจมตีธาตุโลหะในสดมภ์เดือนของเธอ มีหลาย ๆ ตัวอย่างในกรณีเช่นนี้ที่บ่งขี้ว่ามะเร็งเต้านมมีความเกี่ยวข้องกับการที่ธาตุโลหะถูกโจมดี เหตุผลอาจเป็นเพราะว่าธาตุโลหะควบคุมในเรื่องของผิวหนัง รูปร่างหน้าตา และนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าอกด้วย

 

เบ็ทตี้ ฟอร์ด อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในปี 1974 (2517) ตั้งแต่เธอพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งเต้านม เธอได้อุทิศตัวเองให้กับการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและศึกษาเรื่องมะเร็งเต้านม เธอเป็นผู้หญิงธาตุไม้อ่อนและธาตุที่ถูกโฉลกกับเธอคือธาตุน้ำและธาตุไม้ รวมทั้งธาตุโลหะซึ่งช่วยเกื้อหนุนธาตุน้ำ ธาตุดินและธาตุไฟเป็นอริกับเธอ เนื่องจากธาตุทั้งสองนี้ข่มธาตุน้ำ ในปี 1974 (2517) เธอมีอายุ 56 ปีและกำลังเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคธาตุดินของนักษัตรจอ นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลย เพราะนักษัตรจอราตุดินปะทะกับนักษัตรมะโรงในสดมภ์เดือนของเธอ ซึ่งทำให้ธาตุดินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก ปี 1974 (2517) เป็นปีขาล นักษัตรขาลรวมกับนักษัตรมะเมียในสดมภ์ปีของเธอและนักษัตรจอในสดมร์แห่งโชคของเธอเกิดเป็นองค์รวมแห่งธาตุไฟที่แข็งแกร่ง ธาตุไฟและธาตุดินที่ไม่อาจต้านทานนี้เองที่ทำให้เธอเป็นมะเร็งเต้านม

จตุสดมภ์ของเบ๊ทตี้ ฟอร์ด

8 เมษายน 1918 (2461)

ในตัวอย่างนี้ เราจะเห็นสัญญาณขององค์รวมแห่งธาตุไฟกำลังจู่โจมธาตุโลหะอยู่ นี่เองที่น่าจะเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านม ตัวอย่างข้างบนแสดงให้เห็นธาตุดินและธาตุไฟที่มีมากเกินไปซึ่งบางครั้งจะถูกกระตุ้นโดยสามโทษทัณฑ์แห่งธาตุดินหรือไม่ก็ธาตุไฟ ลักษณะเช่นนี้เป็นสัญญาณชัดเจนที่บ่งชี้ถึงมะเร็ง เนื่องจากสัญญาณเหล่านี้สามารถพบได้ง่ายเมื่อเราทำการตรวจสอบจตุสดมภ์ของบุคคล ดังนั้นมาตรการป้องกันที่ทันท่วงทีจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้

 

การค้นคว้าวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาวะเครียดออกซิเดขันคือสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็ง ภาวะเครียดออกชิเดชันสามารถเกิดขึ้นได้จากความกดดันของชีวิตในเมืองใหญ่ ความเครียด มลภาวะในสิ่งแวดล้อม อาหารแปรรูป และสารพิษที่เกิดจากเคมีต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะเพิ่มภาวะเครียดออกชิเดชันและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ภาวะเครียดออกชิเดชันจะเพิ่มอนุมูลอิสระในร่างกายเรา การป้องกันร่างกายจากภาวะเครียดออกซิเดชันที่มากเกินอัตราจำเป็นจะต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่พอเหมาะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ

 
Visitors: 168,277