26 ฮวงจุ้ยเสียหาย เพราะธาตุไม่สมดุล

 

จะแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยธาตุหรือ การเสริมธาตุ? คุณอาจกำลังสงสัยว่า...วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยธาตุแตกต่างกับการเสริมธาตุอย่างไร? 

 

เราใช้ธาตุมาแก้ไขฮวงจุ้ยเมื่อธาตุที่ต้องการขาดหายไป หรือเมื่อเราต้องการทำให้ธาตุที่ไม่ให้คุณเป็นกลางหรือลดทอนธาตุที่ไม่ให้คุณให้อ่อนแอลง 

 

เราใช้การเสริมธาตุ เมื่อธาตุนั้นมีอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องทำให้มันกระฉับกระเฉง และเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

 

หัวใจของฮวงจุ้ยคือการเดินดาว ในแผนภูมิบ้านแต่ละทิศ ซึ่งจะประกอบด้วยห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ รวมไปถึงส่วนของประตูหน้าบ้าน

แผนภูมิแต่ละทิศ จะประกอบด้วยดาวภูเขา ซึ่งเป็นพลังของความรักสามัคคี และดาวน้ำ ซึ่งเป็นพลังทางการเงิน

 

และต้องใช้วิชาปาจื้อ ควบคู่กันด้วย นี้คือหลักการ ใช้สี และวัตถุ/เฟอร์นิเจอร์ สำหรับประดับตกแต่งห้อง รวมถึงพื้นที่ใช้สอยในบ้านให้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงสี วัตถุที่ไม่เหมาะกับคุณ

 

 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการดูฮวงจุ้ย ต้องคำนวณดวงเกิด เพื่อหาผลของธาตุประจำตัว  ว่าเป็นคนธาตุใด เช่น 1.ธาตุทอง 2.ธาตุน้ำ 3.ธาตุไม้ 4.ไฟ 5.ธาตุดิน  สำหรับระบุโชคชะตาของแต่ละคน คือ "ปาจื้อ" หรือ 4 เสาหลักของโชคชะตา แต่ละเสาคือ  1.เวลา 2.ปี 3.เดือน 4.วัน  เพื่อนำมาใช้ในการปรับฮวงจุ้ย เป็นวิธีนำความมั่งคั่งร่ำรวยเข้าสู่ชีวิต และสามารถใช้วิธีนี้ นำความโชคดีให้ทวีคูณ และ แก้ฮวงจุ้ยลดเคราะห์ร้ายในชีวิตได้

 

 

ยกตัวอย่างนาย A เป็นคนธาตุไม้อ่อนแอ จากการคำนวณปาจื้อ ดวงชะตานายA ธาตุไม้อ่อนแอ ฉะนั้นต้องเสริมธาตุไม้ ให้เข้มแข็งขึ้น จึงต้องมีธาตุน้ำมาช่วยสนับสนุน แถมดวงชะตานายA ธาตุไฟก็อ่อนแออีกด้วย จำเป็นต้องใช้ธาตุไม้มาเสริมอีกทางด้วย 

 

 

วิธีการแก้ฮวงจุ้ย เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับ นาย A โดยใช้สีตามหลัก 5 ธาตุ ดังนั้นเฉดสีที่ดีที่สุด เหมาะที่สุดสำหรับห้องนอนของนาย A ควรเป็นสีฟ้า/สีน้ำเงิน/สีดำ เพราะ 3 สีดังกล่าวเป็นสีของธาตุน้ำ ที่ไปสนับสนุนธาตุไม้ในดวงให้เข้มแข็งขึ้น และหาตำแหน่งในบ้านสำหรับวางตู้ปลา ให้ธาตุน้ำเพิ่มพลังชีวิตอีก และต้องมีสีเขียว เพราะสีเขียวเป็นสีของธาตุไม้ ประดับห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เพิ่ม เพื่อไปเสริมธาตุไฟในดวงชะตาให้มีพลัง และต้องหลีกเลี่ยง ธาตุทอง สีขาว และสีทอง รวมถึงวัตถุที่ทำด้วยโลหะ เพราะธาตุทองทำลายธาตุไม้ 

 

2 ยกตัวอย่าง นาย B เป็นคนธาตุไม้เข้มแข็งเกินพิกัด จากการคำนวณปาจื้อ ดวงชะตาปาจื้อของนาย B เป็นคนธาตุไม้เกิดในฤดูใบไม้ผลิ 

ขณะที่ธาตุไม้กำลังเจริญเต็มที่ (โดยไม่มีธาตุทองคุกคามธาตุไม้ และพอมีธาตุน้ำส่งเสริมธาตุไม้) ย่อมถือได้ว่าธาตุไม้เข้มแข็ง ธาตุไม้ที่เข้มแข็งเกินไป (ธาตุเข้มแข็งเกินไปทำให้ทำลายการเงิน) เพราะทองตัดไม้ จำเป็นต้องมีธาตุทองมาควบคุมธาตุไม้ (เปรียบเหมือนการตัดแต่งไม้ใหญ่เพื่อให้มันกลายเป็นเครื่องเรือนที่มีประโยชน์)  และจำเป็นต้องมีธาตุดินมาช่วยสลายพลังงานส่วนเกินของมัน (ไม้ทำลายดิน ธาตุดินจึงเป็นธาตุเงินทอง)  ดังนั้น นาย B มีธาตุไม้เข้มแข็ง สีที่เหมาะสมกับเขา จึงได้แก่สีโลหะ สีทอง สีเงิน สีขาว หรือสีดินเหลือง เครื่องตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดคือ สิ่งที่ทำด้วยโลหะ ทอง เงิน และ ธาตุดิน เช่น เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หิน อัญมณี และไม่ควรปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงปลาไว้ในบ้านให้มากเกินไปอีกด้วย 

 

 

3 อีกหนึ่งตัวอย่าง นาย C เป็นคนธาตุดินอ่อนแอ จากการคำนวณปาจื้อ แนะนำให้นาย C เพิ่มสีแดงเข้าไปในห้อง นั่นหมายความว่า ดวงชะตาของนาย C ธาตุดินอ่อนแอ จึงต้องการไฟมาสนับสนุน (สีแดง) เพื่อทำให้ดวงชะตาดีขึ้น พลังชีวิตเข้มแข็งยิ่งขึ้น

เพราะธาตุไม้ทำลายธาตุดิน ต้องหลีกเลี่ยงสีเขียว รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่ทำจากไม้   และต้องลดธาตุทอง ไม่ควรมีวัตถุโลหะมากจนเกินไป เพราะธาตุทองไปบั่นทอนธาตุดิน เป็นต้น

 

 

ดังตัวอย่างที่ยกมาให้คร่าวๆ จะเห็นได้ว่าการดูฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง และได้ผลดี ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เป็นสิ่งที่สลับซ้ำซ้อน ล้ำลึกทุกขั้นตอน สูตรการคำนวณต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ในคัมภีร์ระบุไว้

 
Visitors: 168,277