26 ความไม่สมดุลของธาตุไฟ โรคหัวใจและโลหิต

ร่างกายของเราและอวัยวะภายในทุกส่วนประกอบขึ้นด้วยธาตุพื้นฐานทั้งห้า ได้แก่ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ และดิน เมื่อธาตุต่างๆ มีความสมดุลกันดี คนคนนั้นจะมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นความเจ็บป่วยต่างๆ จึงเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุทั้งห้า ความไม่สมดุลกันนี้หมายความว่าธาตุใดธาตุหนึ่งอาจจะขาดไปหรือมีมากเกินไป เมื่อเราต้องการธาตุหนึ่งแต่ธาตุนั้นไม่มีหรืออ่อนแรงเกินไป หรือเมื่อเราไม่ต้องการธาตุหนึ่งแต่ธาตุนั้นกลับมีอยู่มากมาย ทั้งสองสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นความไม่สมดุลและคนคนนั้นจะเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับธาตุที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุล

 

การเข้าใจหลักการดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถสืบจากวันเกิดของบุคคลได้ เราลองมาตรวจสอบธาตุไฟและธาตุน้ำเป็นอันดับแรก ธาตุทั้งสองนี้เป็นธาตุที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเรา ธาตุไฟแทนหัวใจจึงมีความเกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนโลหิต ธาตุน้ำมีความเกี่ยวข้องกับไต ระบบภูมิคุ้มกัน อวัยวะสืบพันธุ์ และระบบปัสสาวะทั้งหมดนี้คือธาตุหยางและหยินในร่างกายเรา การคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างราตุไฟและราตุน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเท่ากับเป็นความสมดุลระหว่างหยางและหยินซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องของร่างกาย

โดยทั่วไปแล้ว สุขภาพสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหยางและประเภทหยิน ประเภทหยางหมายถึงคนคนนั้นมีธาตุไฟที่แข็งแกร่งกว่า ส่วนประเภทหยินหมายถึงคนคนนั้นมีธาตุน้ำที่แข็งแกร่งกว่า แนวทางโดยคร่าวๆ คือคนที่เกิดในฤดูใบไม่ผลิและฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมจะมีธาตุไฟอยู่มาก จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นหยาง ในทางกลับกันคนที่เกิดในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคมโดยทั่วไปจะมีธาตุไฟอ่อนกว่าและมีธาตุน้ำมากกว่า จึงจัดเป็นประเภทหยิน

 

คนประเภทหยางที่มีปริมาณธาตุไฟอยู่มากเกินไปมีแนวโน้มที่จะมีบัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ในทางกลับกันคนที่มีหยินมากเกินไปหรือมีธาตุไฟอ่อนเกินไปจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิตเช่นกัน เนื่องจากทั้งสองกรณีเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุไฟ

 

ต่อไปนี้คือจตุสดมภ์ของอดีตประธานาธิบดี บอริส เยลท์ซิน เขาเป็นคนธาตุไฟหยินซึ่งเกิดในฤดูหนาว อันเป็นเวลาที่ธาตุน้ำที่แข็งแกร่งมากจู่โจมธาตุไฟของเขา ธาตุไฟของเขาจึงอ่อนแอและเขาจำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ

 

จตุสดมภ์ของบอริส เยลท์ซิน

1 กุมภาพันธ์ 1931 (2474)

หากดูในสดมภ์แห่งโชคของเขา เมื่อเขาได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ สุขภาพของเขาจะดีขึ้น ดังนั้นเขาจึงมีสุขภาพที่ดีก่อนอายุ 51 ปี เมื่อธาตุไม้และธาตุไฟที่แข็งแกร่งอยู่ในโชคของเขา หลังจากอายุ 51 ปี จะเป็นช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุไม้บนธาตุดิน การเกื้อหนุนจากธาตุไม้ยังคงอยู่แต่อ่อนแรงลง เมื่อเขาเข้ามาสู่สดมภ์แห่งโชคของธาตุไฟและธาตุโลหะเมื่ออายุ 61 ปี ธาตุไฟนี้เปรียบได้กับพระอาทิตย์ยามตกดินซึ่งกำลังอ่อนแรง ดังนั้นปัญหาโรคหัวใจของเขาจึงรุนแรงขึ้น ปัญหายิ่งร้ายแรงขึ้นในช่วงปีที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณปี 1997 (2540) ถึงปี 1999 (2542) สุขภาพของเขาย่ำแย่และต้องเข้ารับการรักษาโรคหัวใจในโรงพยาบาลหลายครั้ง ท้ายที่สุดเขาต้องออกจากตำแหน่งในวันที่ 31ธันวาคม 1999 (2542) ช่วงเวลาที่เขาออกจากตำแหน่งก็เกี่ยวข้องกับธาตุไฟที่อ่อนแรงอย่างมากเช่นกัน แม้ว่าธาตุไฟของเขาจะอ่อนแอมากในโชคของเขา แต่ปี 1998 (2541) และปี 1999 (2542) เป็นปีขาลและปีเถาะ ทั้งสองเป็นธาตุไม้

ดังนั้นธาตุไม้ของปีจึงยังคงเกื้อหนุนธาตุไฟของเขาและเอื้อให้เขาอยู่ในตำเหน่งหน้าที่ แม้ว่าสุขภาพจะย่ำแย่มากก็ตาม อย่างไรก็ตามในปี 2000 (2543) เป็นปีธาตุโลหะบนธาตุดิน ทั้งสองธาตุนี้เป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับธาตุไฟของเขา แน่นอนว่าเขารู้สึกว่าความกดดันเริ่มรุนแรงขึ้นและสุขภาพของเขาก็ทรุดลงจนกระทั่งปลายปี 1999 (2542) เขาจึงจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่ง

 

เราลองมาตรวจสอบอีกตัวอย่างหนึ่งของธาตุไฟที่อ่อนแรงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจ ต่อไปนี้เป็นจตุสดมภ์ของแลร์รี่ คิง เขามีบัญหาโรคหัวใจในปี 1987 (2530)

 จตุสดมภ์ของแลร์รี่ คิง

19 พฤศจิกายน 1933 (2476)
แลร์รี่ คิง เป็นคนธาตุดินที่เกิดในฤดูหนาว มีธาตุไฟเพียงหนึ่งตำแหน่งอยู่ในสดมภ์ยามที่เกื้อหนุนธาตุดิน ธาตุดินของเขาจึงอ่อนแอและเขาจำเป็นต้องมีธาตุไฟมาเกื้อหนุนมากขึ้น ธาตุที่ถูกโฉลกกับเขาคือธาตุไฟและธาตุดิน ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีโชคที่ดีหลังจากอายุ 34 ปี และเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงของซีเอ็นเอ็น ในปี 1985 (2528) เมื่อเขามีอายุ 52 ปี ในช่วงสดมภ์แห่งโชคที่แข็งแกร่งที่สุด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1987 (2530) เขาหัวใจลัมเหลว ปีนั้นเป็นปีของธาตุไฟหยินบนนักษัตรเถาะ ซึ่งปะทะกับปีเกิดที่เป็นนักษัตรระกาธาตุน้ำของเขาโดยตรง ช่วงนั้นเขาอายุ 54 ปีและเพิ่งเข้าสู่สดมภ์แห่งโชคช่วงใหม่ของธาตุไฟหยินบนนักษัตรมะเส็ง สดมภ์แห่งโชคนี้ปะทะกับสดมภ์เดือนของเขาซึ่งเป็นธาตุน้ำหยินบนนักษัตรกุน เนื่องจากธาตุไฟหยินคือหัวใจและเป็นธาตุที่ถูกโฉลกกับเขาด้วย และเมื่ออยู่ภายใต้การปะทะและถูกจู่โจมเขาจึงประสบภาวะหัวใจล้มเหลว
 
มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับปัญหาโรคหัวใจ และส่วนใหญ่เกิดจากความอ่อนแอของธาตุไฟหยินซึ่งสื่อถึงหัวใจ เราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง เดวิด เล็ทเทอร์แมน เขาประสบปัญหาโรคหัวใจในเดือนมกราคม 2000 (2543) และเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2000 (2543)
 
 
เดวิด เล็ทเทอร์แมน
12 สิงหาคม 1947 (2490)
จตุสดมภ์ของเดวิด เล็ทเทอร์แมน แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนธาตุโลหะแข็ง เขาจำเป็นต้องมีน้ำและไม้เพื่อเป็นช่องทางระบายพลังธาตุโลหะที่มีมากเกินไป และเขายังจำเป็นต้องมีธาตุไฟมาควบคุมธาตุโลหะที่มีอยู่เป็นจำนวนมากของเขาด้วย ธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเขาคือธาตุดินและธาตุโลหะ ซึ่งเป็นธาตุประจำปี 2000 (2543) และเขายังมีอายุครบ 53 ปีและเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคช่วงใหม่ของธาตุดินหยางบนนักษัตรจอในปี 2000 (2543) อีกด้วย ธาตุดินและธาตุโลหะที่ไม่สามารถต้านทานได้นี้ได้บั่นทอนธาตุไฟของเขาจนหมดสิ้น ดังนั้นเขาจึงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ
 
เดวิด โบวีย์ ก็เป็นคนธาตุไฟอ่อนที่เกิดในฤดูหนาว จตุสดมภ์ของเขาคล้ายคลึงกับของบอริส เยลท์ซิน
 
 เดวิด โบวีย์, 8 มกราคม 1946 (2489)
 
เช่นเดียวกับบอริส เยลท์ซิน เดวิด โบวีย์จำเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนจากธาตุไม้และธาตุไฟ ดังนั้นเขาจึงมีสุขภาพที่ดีและมีโชคที่ดีเมื่อเขามีธาตุไม้และธาตุไฟจำนวนมากคอยเกื้อหนุนอยู่จนกระทั่งเมื่อเขาอายุ 58 ปีและกำลังเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุดิน ดังนั้นในปี 2004 (2547) เมื่อเขาเข้าใกล้วัย 59 เขาจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปในเดือนมิถุนายน 2004 (2547) และเข้ารับการผ่าตัดด่วน มีรายงานว่าแพทย์พบอาการ "หลอดเลือดหัวใจตีบตันแบบเฉียบพลัน"ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขา
 
จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโรคหัวใจมีสาเหตุมาจากธาตุไฟที่อ่อนแรงเกินไป ในกรณีที่ธาตุไฟแข็งแกร่งเกินไปก็สามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้เช่นกัน ซึ่งก็คือปัญหาหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูง ตัวอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีธาตุไฟที่แข็งแกร่งในจตุสดมภ์ก็คือ โทนี แบลร์
 
โทนี แบลร์ 6 พฤษภาคม 1953 (2496)
โทนี แบลร์ เป็นคนธาตุไฟแข็งและเขาจำเป็นต้องมีธาตุโลหะและธาตุดินเป็นช่องทางระบายพลังธาตุไฟของเขา น้ำเป็นธาตุที่ดีตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงกับนักษัตรมะเส็งธาตุไฟซึ่งเขามีอยู่ถึงสามตำแหน่งในก้านดินของสดมภ์ปี เดือน และวัน ในเดือนกันยายน 2004 (2547) เขาได้รับทุกข์ทรมานจากปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจและต้องเข้ารับการผ่าตัด เมื่อเขาอายุครบ 51 ปีและเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุโลหะบนนักษัตรกุน โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นช่วงโชค
ธาตุโลหะและธาตุน้ำที่ดี แต่ปัญหาคือสดมภ์ของนักษัตรกุนปะทะกับมะเส็งธาตุไฟที่มีอยู่ถึงสามตำแหน่งของเขา และการปะทะกันดังกล่าวจะไปกระตุ้นธาตุไฟและก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับธาตุไฟ เพื่อลดทอนการปะทะกันนี้ นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีแล้ว ชาวจีนยังมีวิธีการโบราณในการพกจี้นักษัตรขาลเพื่อดึงดูดนักษัตรกุนออกไป ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปี 2007 (2550) ซึ่งเป็นปีกุน
 
กรณีศึกษาต่อไปนี้เกี่ยวพันกับปัญหาที่เกิดจากธาตุไฟไม่สมดุล นี่คือจตุสดมภ์ของเด็กชายเล็กๆ คนหนึ่งที่เป็นโรค
หัวใจ "รั่ว"
 
เด็กชาย 22 สิงหาคม 2002 (2545)
เด็กคนนี้มีธาตุน้ำแข็ง ดังนั้นธาตุที่ถูกโฉลกของเด็กคือธาตุไม้และธาตุไฟ ไม่มีธาตุไม้อยู่ในจตุสดมภ์ มีแต่นักษัตรมะเมีย ธาตุไฟหนึ่งตำแหน่งในสดมภ์ปี ดังนั้นนักษัตรมะเมียธาตุไฟจึงเป็นธาตุที่สำคัญที่สุดของเขา แต่ธาตุไฟที่ถูกแวดล้อมด้วยธาตุน้ำและธาตุโลหะมากเกินไปโดยไม่มีธาตุไม้มาเกื้อหนุนก็อ่อนแรงและถูกโจมตีได้ง่ายมาก เนื่องจากธาตุไฟปรากฎอยู่ในสดมภ์ปีหมายความว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กชายอายุยังน้อย และเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
 
ความไม่สมดุลของธาตุไฟก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามมา ธาตุไฟคือหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต หากธาตุไฟแข็งแกร่งเกินไป โดยทั่วไปแล้วคนคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูง หลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ง่าย และธาตุไฟที่แรงเกินไปยังเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบในร่างกายอีกด้วย ปัญหาของโรคไฮเปอร์ไฮรอยด์ก็เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลของธาตุไฟด้วยเช่นกัน หากธาตุไฟแข็งเกินไป ธาตุโลทะและธาตุน้ำจะอ่อนแรง ธาตุน้ำที่อ่อนแรงจะนำไปสู่ภาวะไตอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ธาตุโลหะที่อ่อนแรงจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง ฟัน และระบบทางเดินหายใจ
 
ปัญหาสุขภาพหลายอย่างสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกิดจากภาวะเครียดออกชิเดชัน ในระบบจตุสดมภ์ลักษณะเช่นนี้ถือว่ามีปริมาณธาตุไฟที่มากเกินไปได้ 
 
เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ของนักร้องและนักแสดงชื่อดัง พอลล่า อับดุล ในการให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร People  เธอเปิดเผยว่าเธอได้รับบาดเจ็บเมื่ออายุ 17 ปีตอนที่เธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ เธอตกลงมาและได้รับบาดเจ็บที่กระดูกคอ อาการบาดเจ็บครั้งนั้นสร้างความเจ็บปวดเรื้อรังให้แก่เธอและเพิ่งจะเมื่อไม่นานนี้เองที่เธอพบวิธีรักษาที่ถูกต้อง
 
 
พอลล่า อับดุล 19 มิถุนายน 1962 (2505)
 
พอลล่าเป็นคนธาตุดินที่เกิดในฤดูร้อนซึ่งมีธาตุไฟอยู่มาก เธอจึงเป็นคนธาตุดินแข็งและเธอจำเป็นต้องมีธาตุโลหะและธาตุน้ำเป็นทางระบาย แต่ธาตุไฟและธาตุดินเป็นธาตุที่ไม่ดีต่อเธอ อย่างไรก็ตามเมื่อดูที่สดมภ์แห่งโชคของเธอในอดีตจะเห็นว่าเต็มไปด้วยธาตุไม้ ธาตุไม้สนับสนุนธาตุไฟและทำให้ไฟแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และนี่เองที่เป็นต้นเหตุของการติดเชื้อ
 
ความเจ็บปวดครั้งนี้ทำให้เธอต้องรับการผ่าตัดถึง 12 ครั้ง และผ่านการบำบัดด้วยการใช้ยาอย่างหนัก แต่เธอก็ไม่รู้สึกว่ามันจะช่วยได้แต่อย่างใด เมื่อไม่นานนี้เธอถูกตรวจพบว่าเธอเป็นโรคที่เรียกว่า Reflex Sympathetic Dystrophy ซึ่งเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่พบได้ยากและสร้างความเจ็บปวดรุนแรง และเธอได้รับยาเพื่อแก้อาการอักเสบและรู้สึกว่าได้ผล
 
Visitors: 168,277