23 ดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรม

ดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรม เป็นดาวเสน่ห์อีกดวงหนึ่งที่ได้จากเดือนเกิดของบุคคล การหาดาวดวงนี้ทำได้ง่าย ๆ เพราะเป็นแค่กิ่งสวรรค์หยางของนักษัตรสามพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเดือนเกิดเท่านั้นเอง 

 

ยกตัวอย่างเช่น หากคนคนหนึ่งเกิดในเดือนขาล นักษัตรขาลเป็นหนึ่งในสามพันธมิตรของธาตุไฟ ดังนั้นการมีธาตุไฟหยางปรากฎอยู่บนกิ่งสวรรค์ของจตุสดมภ์ของคนคนนี้จะถือว่าเป็น "ดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรม" นั่นเอง ส่วนความหมายก็เช่นเดียวกับดาวสวรรค์แห่งคุณธรรม คือทำให้คนคนนั้นมีเสน่ห์ และยังมักพบในจตุสดมภ์ของคนดังหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเช่นกัน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรมของพระนางเอลิซาเบ็ธที่ 2 และองค์ดาไล ลามะ

 

พระนางเอลิซาเบ๊ธที่ 2

พระราชินีเอลิซาเบ็ธ, 21 เมษายน 1926 (2469)

พระราชินีทรงประสูติในเดือนนักษัตรมะโรง ธาตุน้ำหยางบนสดมภ์เดือนของพระนางเป็นดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรม

 

 

องค์ดาไล ลามะ

องค์ดาไล ลามะ, 17 มิถุนายน 1935 (2478)

องค์ดาไล ลามะ มีดาวแห่งคุณธรรมสองดวง ธาตุไฟหยางบนสดมภ์ยามเป็นดาวประจำเดือนแห่งคุณธรรม และนักษัตรกุนในสดมภ์ปีเป็นดาวสวรรค์แห่งคุณธรรม

 

กลับไปที่ตัวอย่างของลีโอนาโด ดา วินซี ในตอนที่แล้วที่ว่าด้วยเรื่องดาววิชาการ เรายังพบว่าเขามีดาวสวรรค์แห่งคุณธรรมธาตุน้ำหยางในสดมภ์ปีอีกด้วย

 
Visitors: 168,277