20 ดาวสัญลักษณ์ ดาววิชาการ ดาวศิลปะ และดาวแห่งคลังสมบติ

ดาววิชาการ  คือดาวแห่งสติปัญญา คนที่มีดาวเหล่านี้อยู่ในจตุสดมร์มักจะชอบศึกษาหาความรู้ รักการอ่าน และประสบความสำเร็จทางวิชาการ นักเขียนที่มีชื่อเสียงและนักวิชาการส่วนใหญ่จะมีดาวแห่งวิชาการ ตัวอย่างของคนที่มีดาวแห่งวิชาการในจตุสดมภ์คือสตีเฟ่น คิง, เจ. เค. โรว์ลิ่ง, องค์ดาไล ลามะ, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, ลีโอนาโด ดา วินชี เป็นต้น ดาววิชาการก็เหมือนกับคนที่มีพรสวรรค์ ดังนั้นจึงสัมพันธ์กับกิ่งสวรรค์ของสดมภ์ปีและสดมภ์วัน ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีในการหาดาววิชาการ

 

ธรรมชาติของดาววิชาการมีความเกี่ยวพันกับธาตุแห่งสติปัญญา ดังที่เราเห็นได้จากตารางข้างบนว่าดาววิชาการคือธาตุที่เกิดจากกึ่งสรรค์ ยกตัวอย่างเข่น ธาตุไม้หยางใช้นักษัตรมะเส็งเป็นดาววิชาการ เนื่องจากไม้ผลิตไฟ ธาตุดินหยางใช้วอก เนื่องจากดินผลิตโลหะ เป็นต้น ดาววิชาการเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของบุคคล ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวเนื่องก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในจตุสดมภ์เท่านั้น

 

แต่หากปรากฎอยู่ในสดมภ์แห่งโชคหรือในปี หรือเดือน หรือวัน ก็จะมีความหมายเป็นอย่างอื่น

 

ตำแหน่งของดาววิชาการในจตุสดมภ์ของบุคคลยังแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการ

 

ยกตัวอย่างเช่น

หากบุคคลเกิดในวันของดาววิชาการ เช่น วันนักษัตรวอกธาตุดินหยาง หรือวันระกาธาตุดินหยิน ดาววิชาการอยู่ในเรือนของคู่ชีวิต ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าคู่ชีวิตมีคุณสมบัติด้านวิชาการ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคนที่มีดาววิชาการ

 

สตีเฟ่น คิง  เขาเกิดในปีธาตุไฟหยินและวันธาตุน้ำหยิน ดาววิชาการ สำหรับธาตุไฟหยินคือระกา และดาววิชาการ สำหรับธาตุน้ำหยินคือเถาะ และเขามีทั้งสองอย่าง

จตุสดมภ์ของสตีเฟ่น คิง

21 กันยายน 1947 (2490)

 

 

เจ. เค. โรว์ลิ่ง เธอเกิดในวันของธาตุไฟหยางและดาววิชาการของเธอคือนักษัตรวอกในสดมภ์ยามของเธอ

จตุสดมภ์ของ เจ. เค. โรว์สิ่ง

 31 กรกฎาคม 1965 (2508)

 

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  เขาเกิดในวันธาตุไฟหยางเหมือนกับเจ. เค. โรว์ลิ่ง และมีนักษัตรวอกอยู่ที่สดมภ์วัน ซึ่งเป็นดาววิชาการของเขา

จตุสดมภ์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

14 มีนาคม 1879 (2422)

 

ดาวแห่งศิลปะ

หมายถึงสี่นักษัตรธาตุดินได้แก่ มะโรง จอ จลู และมะแม ทั้งสี่นักษัตรนี้คือสุสานในนักษัตรสามพันธมิตร คนที่มีธาตุเหล่านี้อยู่จะมีคุณสมบัติด้านศิลปะ อย่างไรก็ตาม ศิลปินหลายคนจะมีอารมณ์อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว เพราะงานศิลปะของพวกเขาอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณะได้ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้ดาวดวงนี้จึงนำความโดดเดี่ยวมาให้ด้วย ลักษณะเช่นนี้จะรุนแรงมากขึ้นหากปรากฎขึ้นในสดมภ์วันหรือสดมภ์ยาม ทั้งนี้เพราะก้านดินของสดมภ์วันเป็นเรือนของคู่ชีวิต ส่วนก้านดินของสดมภ์ยามเป็นเรือนของลูก หากดาวศิลปะปรากฎอยู่ใน 2 สดมภ์ดังกล่าว จาจหมายถึงความรู้สึกอ้างว้างในชีวิตแต่งงานหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับลูก คนที่มีดาวศิลปะอยู่ในสดมภ์วันจึงมักไม่ค่อยได้แต่งงานหรือรู้สึกอ้างว้างแม้ว่าจะแต่งงานไปแล้ว และคนที่มีดาวศิลปะอยู่ในสดมภ์ยามก็จะมีลูกยาก หรือรู้สึกเหงาแม้ว่าจะมีลูกแล้ว

 

 

จตุสดมภ์ข้างล่างนี้เป็นของจิอานนี เวอร์ซาเช่ ก้านดินในสดมภ์วันของเขาเป็นนักษัตรจอซึ่งเป็นดาวศิลปะ

จิอานนี เวอร์ซาเช่

 2 ธันวาคม 1946 (2489)

 

ลีโอนาโด ดา วินชี มีดาวศิลปะซึ่งก็คือมะโรงในสดมภ์เดือนของเขาเช่นกัน

ลีโอนาโด ดา วินชี

15 เมษายน 1452 (1995)

 

ดาวแห่งความว้าเหว่

นอกจากดาวศิลปะแล้ว ยังมีดาวอีกดวงที่เกี่ยวข้องกับความว้าเหว่ในความสัมพันธ์ ชีวิตคู่ หรือด้านลูก ดาวแห่งความว้าเหว่ ไม่ได้เกิดจากนักษัตรสามพันธมิตร แต่เกิดจากสามนักษัตรที่รวมกันเป็นฤดูกาล ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีหาดาวแห่งความว้าเหว่

ยกตัวอย่างเช่น ขาล เถาะ และมะโรงเป็นนักษัตรของเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ซึ่งแทนฤดูใบไม้ผลิ นักษัตรที่มาก่อนหน้ากลุ่มนักษัตรดังกล่าวคือฉลูซึ่งอยู่ก่อนขาล และนักษัตรที่ตามหลังกลุ่มนักษัตรนี้คือมะเส็งซึ่งอยู่หลังนักษัตรมะโรง

 

=หากคนคนหนึ่งเกิดในปีขาล เถาะ หรือมะโรง และมีนักษัตรฉลูหรือมะเส็งอยู่ภายในจตุสดมภ์จะแสดงว่าคนคนนั้นมีดาวแห่งความว้าเหว่อยู่ หากดาวแห่งความว้าเหว่อยู่ในสดมภ์วันจะหมายถึงความว้าเหว่ในชีวิตคู่ และอาจจะเป็นเหตุของอุปสรรคในการที่จะแต่งงานด้วย หากดาวแห่งความว้าเหว่อยู่ในสดมภ์ยามจะแสดงถึงอุปสรรคในการมีลูก หรือมีความรู้สึกอ้างว้างในเรื่องลูก ลีโอนาโด ดา วินชี เกิดในปีวอก และเขามีนักษัตรมะแมอยู่ที่สดมภ์วัน ซึ่งเป็นดาวแห่งความว้าเหว่ของเขา

 

ต่อไปนี้เป็นจตุสดมภ์ของร็อคสตาร์ บริทนีย์ สเปียร์ส

บริทนีย์ สเปียร์ส 2 ธันวาคม 1981 (2524)

เธอมีดาวศิลปะ ซึ่งเป็นนักษัตรฉลูในสดมภ์ยาม รวมทั้งดาวแห่งความว้าเหว่ ซึ่งเป็นนักษัตรกุนในสดมภ์เดือนของเธอ

 

คลังแห่งเงินทอง

นักษัตรธาตุดินทั้งสี่ ได้แก่ มะโรง จอ ฉลู และมะแม ซึ่งปรากฎอยู่ที่ลำดับสุดท้ายของนักษัตรสามพันธมิตรเรียกว่าสุสาน

เนื่องจากนักษัตรเหล่านี้เป็นตัวแทนของเดือนที่แต่ละธาตุเข้าสู่สุสานหลังจากตายแล้ว ดังนั้นเมื่อธาตุเข้าสู่สุสานจะหมายถึงการถูกเก็บไว้ภายในสุสาน นักษัตรมะโรงคือคลังแห่งธาตุน้ำ นักษัตรจอคือคลังแห่งธาตุไฟ นักษัตรฉลูคือคลังแห่งธาตุโลหะ และนักษัตรมะแมคือคลังแห่งธาตุไม้ แต่จะไม่มีคลังเฉพาะสำหรับธาตุดิน เพราะนักษัตรขุนคลังทั้งสี่เป็นนักษัตรธาตุดินอยู่แล้ว ดังนั้นนักษัตรทั้งหมดนี้จึงเป็นคลังแห่งธาตุดิน

 

ในบรรดาแง่มุมทั้ง 5 ของชีวิต มีเพียงเงินเท่านั้นที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้ และสามารถกักตุนไว้ได้ ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดของคลังสมบัติก็คือด้านเงินทอง หากใครคนหนึ่งมีคลังเก็บเงินในจตุสดมภ์จะหมายความว่าคนคนนั้นสามารถเก็บสะสมความมั่งคั่งได้ดีกว่าคนอื่นๆ

 

การระบุหาคลังเก็บเงิน เราจะต้องระบุธาตุแห่งเงินตามธาตุประจำตัวก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นให้มองหาสุสานของธาตุแห่งเงินนั้นๆ ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีหาคลังเก็บเงินสำหรับธาตุประจำตัวที่แตกต่างกัน

 

 

ตัวอย่างที่ดีของคลังเก็บเงินสามารถพบได้ในจตุสดมภ์ของบิล เกตส์

จตุสดมภ์ของบิล เกตส์

 28 ตุลาคม 1955 (2498)

บิล เกตส์ เป็นคนธาตุน้ำ ดังนั้นธาตุแห่งเงินทองของเขาคือราตุไฟ คลังเก็บเงินของเขาคือนักษัตรจอ และเราพบนักษัตรจอ ถึง 3 ตำแหน่งในจตุสดมภ์ของเขา

 
Visitors: 168,277