2 ห้องนั่งเล่น หรือห้องครอบครัว และห้องอาหาร

ข้อห้ามตามปกติของดาว 5-เหลืองและดาว 2-ดำก็ปรับใช้กับห้องนั่งเล่นเช่นเดียวกัน ดาวผสม 2-3 เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทยังเป็นข้อห้ามสำหรับห้องครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยสาเหตุที่เห็นได้ชัด

ดาว 6-7 ที่โน้มน้าวให้เกิดการจี้ปลัน ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับห้องนั่งเล่นที่อยู่กลางบ้าน

 

ในสมัยก่อนที่มีภัยคุกคามจากไฟใหม้ในเมืองอยู่เสมอ เนื่องจากบ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้นั้น มักจะหลีกเสี่ยงดาวผสมอย่าง 9-7หรือ 2-7 โดยเฉพาะถ้ามีดาว 9-ม่วงซึ่งเป็นดาวธาตุไฟร่วมด้วย แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญเท่าใดนัก แม้ว่าจะยังคงถือเป็นข้อพิจารณาอยู่ โดยเฉพาะถ้าคุณมีหัวใจที่เปีดกว้าง ซึ่งโชคไม่ดีที่คนส่วนใหญ่ไม่มีกัน

 

ดาวผสมที่ดีที่สุดได้แก่ ดาว 1-ขาว ดาว 6-ขาว และดาว 8-ขาวที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และถ้าคุณพอยอมรับได้ละก็ ดาว 4-เขียวก็ใช้ได้ ดาวผสม 4-8 ดีสำหรับห้องครอบครัว

 

ส่วนห้องอาหารนั้น ข้อพิจารณาทั้งหมดข้างต้นย่อมปรับใช้กันมันอยู่เอง ส่วนดาวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการย่อยอาหารคือดาว 2-ดำ และดาวผสม 2-ดำกับดาว 3-เขียว ซึ่งจะยั่วยุให้เกิดการโต้แย้งในเวลารับประทานอาหาร มันไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับส่งเสริมการย่อยอาหารอย่างแน่นอน

 

ควรตรวจสอบดาวภูในห้องเหล่านี้โดยเฉพาะ ในยามตรวจสอบฮวงจุ้ยจุลภาคของห้อง ให้ใช้แผนภูมิดาวเหินจุลภาค (โดยกำหนดทิศในแบบเดียวกับแผนภูมิมหภาคของบ้านโดยรวม)

และตรวจสอบว่าตั้งวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องไว้ที่ไหนพยายามหาดาวภูที่ดีและลักษณะภูเขาอันแท้จริงภายนอก หรือหาบริเวณที่มีเฟอร์นิเจอร์หนักๆ หรืออย่างน้อยก็บริเวณที่เงียบสงบ และไม่ถูกซ้ำเติมด้วยโทรทัศน์หรือวิทยุ

 

Visitors: 168,277