2 ปัญหาครอบครัว

การโต้แย้งมักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดจากดาว 3-เขียว โดยเฉพาะถ้าพบมันอยู่ร่วมกับดาว 2-ดำ ดาวเหล่านี้ทำให้สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวชอบทะเลาะวิวาท ด้วยเหตุที่มันอยู่ในห้องนอนของเขา  

หรือไม่ก็ทั้งครอบครัวทะเลาะวิวาทด้วยเหตุที่ดาว 3 มันอยู่ในห้องนั่งเล่น หรือห้องที่ครอบครัวใช้ร่วมกัน 

 

วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยของดาวทั้งสองดวงนี้คือธาตุทอง เนื่องจากธาตุทองทำลายธาตุไม้ของดาว 3-เขียว และต้องลดทอนพลังธาตุดินของดาว 2-ดำ ด้วยการใช้เสียงนาฬิกาโลหะชนิดตีบอกเวลาอยู่ในห้องนั่งเล่นเป็นการแก้ฮวงจุ้ยลดผลร้ายของดาว2ธาตุดิน

Visitors: 170,272