2 เบญจธาตุ ปฐมกฎของฮวงจุ้ย

เบญจธาตุ ปฐมกฎของฮวงจุ้ย

พื้นฐานทางปรัชญาของฮวงจุ้ยและการทำนายโชคชะตาของจีนคือ ทฤษฎีเบญจธาตุ เชื่อกันว่าธาตุเหล่านี้ อันได้แก่ ทอง (โลหะหรือแร่ธาตุ) ไม้ (ลม) น้ำ ไฟ และดิน เป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ทั้งก็มีอิทธิพลอันใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน

 

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้สามารถจำแนกประเภทโดยใช้ทฤษฎีนี้ ตัวอย่างเช่น

สิงโตคือธาตุทอง เสือคือธาตุดิน เด็กทารกเพศชายที่เกิดในปี 1988 คือธาตุไม้ ฯลฯ เนื่องจาก เบญจธาตุ ประกอบกันขึ้นเป็นพลังพื้นฐาน 5 ประการในจักรวาล ดังนั้น ทุกคน (ยกเว้นเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์) จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของมัน เราควรระลึกไว้เสมอว่านามของธาตุเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งกว่าข้อจำกัดของชื่อสมมติของมันมากนัก

อย่างไรก็ตาม การคำนึงเพียงเฉพาะคุณสมบัติด้านกายภาพของ แต่ละธาตุหาเป็นไรไม่ ตัวอย่างเช่น ในธาตุไม้เราจะพบไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และสีเขียว ไม้ต้องการน้ำเพื่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตได้ดีในฤดูใบไม้ผลิ หลักการเดียวกันนี้สามารถประยุกต์ใช้กับธาตุอื่นอีก 4 ธาตุด้วย

 

มีกฎธรรมชาติที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ของเบญจธาตุ จุดเริ่มต้นในของฮวงจุ้ยอยู่ที่การทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์นี้ รูป 2 แสดงให้เห็นวัฏจักรแห่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล่านี้ เราเรียกมันว่าวัฏจักรก่อเกิด หัวลูกศรแสดงถึงทิศทาง

ตัวอย่างเช่น

 

วัฏจักรก่อเกิด

ทองก่อเกิดน้ำ ทองเหมือนแม่ที่ให้กำเนิดน้ำซึ่งเป็นลูก ดังนั้น กระบวนการนี้จึงทำให้น้ำเข้มแข็งขึ้น และทำให้พลังของธาตุทองอ่อนแอลง

 

หลักการของฮวงจุ้ย คือให้แขวนหรือวางวัตถุบางอย่างไว้ในที่บางแห่ง เพื่อบั่นทอนพลังร้ายซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ ถ้าให้ปูพรมแดงใต้เก้าอี้ตัวโปรดของคุณ นั่นหมายความว่าอิทธิพลร้าย ซึ่งส่งกำลังกระทำกับบริเวณที่คุณวางเก้าอี้ต้องเป็นธาตุไม้ ทั้งนี้เพราะสีแดงเป็นธาตุไฟ และมันจะดึงเอาพลังของไม้ไปเป็นการลดทอนอำนาจร้ายลง

 

 

กฎแห่งการก่อเกิดจะเห็นได้จากอีกตัวอย่างหนึ่ง คุณลองนึกดูเล่นๆ ก็ได้ว่าสมมติบ้านหลังตรงข้ามกับบ้านของคุณตั้งรูปปั้นเสือหน้าตาดุร้ายเอาไว้ และทุกครั้งที่คุณออกนอกบ้านไปทำงานในตอนเช้า คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะเจ้าเสือที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ ซินแสฮวงจุ้ยจะแนะนำคุณให้ตั้งภาพสิงโตที่หน้าประตูของคุณเพื่อต่อกรกับเสือ เมื่อพิจารณาจากกฎแห่งการก่อเกิด สิงโตจะชนะ เพราะเสือเป็นธาตุดิน และสิงโตเป็นธาตุทอง พลังดินของเสือถูกบั่นทอนเพราะให้กำเนิดสิงโตซึ่งเป็นธาตุทอง

 

กฎนี้ยังประยุกต์ใช้กับสีอีกด้วย ธาตุทองมีสีทองหรือสีโลหะ (วับวาว) ธาตุไม้มีสีเขียวหรือน้ำตาล ธาตุน้ำสีฟ้า น้ำเงิน ดำ ธาตุไฟสีแดง หรือสีม่วง และธาตุดินสีเหลือง

 

ถ้าซินแสฮวงจุ้ยแนะนำคุณให้เพิ่มสีแดงเข้าไปในห้อง นั่นหมายความว่า ดวงชะตาของคุณบ่งบอกว่าคุณเป็นคนธาตุดิน และต้องการไฟ (สีแดง) เพื่อทำให้คุณเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

มีวัฏจักรในทางตรงข้ามอยู่วัฎจักรหนึ่ง เรียกว่าวัฏจักรทำลาย 

 

วัฎจักรทำลาย(เส้นประ)

หัวลูกศร(เส้นประ)แสดงว่า ทองควบคุมหรือทำลายไม้ ส่วนไม้ก็ควบคุมหรือทำลายดิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัฏจักรนี้แสดงถึงความเป็นปฏิปักษ์ และขัดขวางความกลมกลืน จึงไม่แนะนำให้ใช้เมื่อจำเป็นต้องขจัดอิทธิพลร้าย กล่าวอย่างสั้นๆ คือวัฏจักรก่อเกิดคือความกลมกลืน เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก จึงสามารถใช้วิธีการนี้แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสันติ แต่วัฏจักรทำลายจะมีสภาพตรงข้าม ปกติแล้วมันมักเป็นตัวก่อปัญหา

 

Visitors: 167,352