18 ปรับฮวงจุ้ยบันไดเลื่อนแหล่งกำเนิดแห่งความมั่งคั่ง

ปรับฮวงจุ้ยบันไดเลื่อนแหล่งกำเนิดแห่งความมั่งคั่ง 

ฮวงจุ้ยของเวิลด์ไวด์เฮาส์ชอปปิงอาเขตในเขตเซ็นทรัลของฮ่องกงเป็นอาคารที่มีผู้กล่าวขานกันมากในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อัตราผู้เช่าที่ต่ำอย่างน่าตกใจในช่วงปีต้น ๆ ก่อให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆ นานา อาคารเช่นนี้ย่อมเหมาะสำหรับการประเมินฮวงจุ้ยอย่างเป็นธรรมดา

 

จากการวัดทิศของเวิลด์ไวด์เฮาส์ที่ด้านถนนคอนนอจต์ โหลผานชี้ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เวิลด์ไวด์เฮาส์สร้างขึ้นในระหว่างปี 1964 - 1983 ดังนั้น แผนภูมิดวงชะตากำเนิดของมันจึงอยู่ในยุคหก 

 

ที่ตั้งและแผนภูมิดวงชะตากำเนิดของเวิลด์ไวด์เฮาส์

 

 

สิ่งแรกที่เราควรมองหาคือหมายเลข 6 ซึ่งพบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะมันคือดาวภูเขา และพบดาวน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นี่หมายความว่าดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้ง 2 อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง อิทธิพลแห่งความเจริญรุ่งเรืองของดาวน้ำทวีความเข้มข้นขึ้นเนื่องจากอ่าววิกตอเรีย รวมทั้งการจราจรที่ไหลผ่านเพดเดอร์สตรีต และถนนคอนนอจต์ จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศเหนือ  อาคารหลังนี้จึงควรเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของ

การเงินและทรัพยากรมนุษย์ แล้วอาคารหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือ? ผู้กระตือรือร้นในเรื่องฮวงจุ้ยส่วนใหญ่โต้แย้งว่า การจัดวางลักษณะอาคารไม่ส่งเสริมให้ทางเข้าหลักรับพลังดีที่จับต้องไม่ได้ และไม่มีหมิงถังที่ทางเข้า ซึ่งจะปล่อยให้พลังที่จับต้องไม่ได้รวมตัวและหมุนเวียนกันที่นั่น ความจริงทางเข้าจากถนนเดส์โวเออซ์นั้นพุ่งตรงออกสู่ด้านหลังที่ถนนคอนนอจต์ การไร้ความสามารถที่เก็บกักอิทธิพลที่ดีเอาไว้หมายความว่า ไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งร่ำรวยไว้ได้นอกจากนั้นยังมีปากทางสถานีรถใต้ดิน 2 แห่งเปิดสู่ใต้อาคารทั้งด้านถนนเดสโวเออซ์และถนนคอนนอจต์ด้วย บันไดเลื่อนที่มีผู้คนใช้กันอย่างคับคั่งก็ได้แต่นำผู้คนเข้าและออกจากสถานีรถใต้ดินเท่านั้น แต่ไม่ได้นำผู้คนเข้าสู่เวิลด์ไวด์เฮาส์แต่อย่างใด

 

ทางเปิดเช่นนี้เปรียบได้กับน้ำที่ไหลออก และเป็นสัญลักษณ์แห่งการรั่วไหลของน้ำและความมั่งคั่งร่ำรวย รวมทั้งผู้คนที่กำลังวิ่งออกจากอาคาร บันไดเลื่อนที่นำไปสู่ชอปปิงอาเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคาร และแผนภูมิดวงชะตากำเนิดของอาคารแสดงว่าดาวภูเขาก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้ เนื่องจากถือกันว่าทางเข้าบ้านเป็นทางที่อากาศและน้ำไหลเข้า การติดตั้งบันไดเลื่อนไว้ที่ตำแหน่งของภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรืองจึงหมายถึง "ภูเขาตกน้ำ" และดาวภูเขาส่งผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ นี่จึงหมายถึงการขาดนักจับจ่ายซื้อหา โดยเฉพาะก่อนปี 1984 (ยุคหก) ผลกระทบในด้านร้ายอย่างเดียวกันพบได้ในทิศใต้อีกด้วยเนื่องจากดาวภูเขาแปดก็ตกน้ำเช่นกัน ทั้งนี้เพราะมีสะพานเชื่อมระหว่างเวิลด์ไวด์เฮาส์กับสไวร์เฮาส์

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ หลังจากปี 1984 และปีต่อๆ มา อาเขตแห่งนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และมีผู้เช่าเต็ม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาเขตแห่งนี้เป็นจุดที่สาวใช้ชาวฟิลิปปินส์ และคนงานประเภทคอปกขาวในเขตเซ็นทรัลนิยมมาเที่ยวกันมาก

 

ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหินมีคำตอบสำหรับความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างกะทันทันกล่าวคือ ฮวงจุ้ยเปลี่ยนไปหลังปี 1984 (ยุคเจ็ด) และอิทธิพลของดาวหกในแผนภูมิดวงชะตากำเนิดลดลง ขณะเดียวกันดาวเจ็ดก็ขึ้นมามีอิทธิพลแทน เราพบดาวน้ำเจ็ดที่ทิศตะวันตก และการจราจรที่หนาแน่นไหลบนถนนเดโวเออซ์จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ช่วยเสริมอิทธิพลให้มันนำเงินทองมาให้ ส่วนดาวภูเขาเจ็ดนั้นอยู่ที่ทิศเหนือ แต่ก่อนปี 1984 มีแต่ท่าเรือแบลกและอ่าววิกตอเรีย ซึ่งหมายถึง “ภูเขาตกน้ำ” อย่างไรก็ตาม หลังปี 1984 ดาวภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้ถูก "ส่งกลับขึ้นเขา" เพราะการปรากฎของอาคารเอกซ์เชนจ์สแควร์หลังมหึมาทางทิศเหนือ ทำหน้าที่เป็นภูเขาซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองในด้านทรัพยากรมนุษย์มาสู่เวิลด์ไวด์เฮาส์ ผู้ที่ไม่ชอบความเร้นลับของดาวเหินก็อาจอธิบายความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายของอาคารหลังนี้ว่า เป็นเพราะผู้คนใช้สะพานลอยผ่านเวิลด์ไวด์เฮาส์ไปสู่เอกซ์เชนจ์สแควร์ ผลคือ มันนำนักจับจ่ายซื้อหาและผู้มาเยือนมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะมองกันเช่นไรก็คาม นี่ก็คือตัวอย่างแบบฉบับที่แสดงให้เห็นว่า ฮวงจุ้ยส่งผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองของชอปปิงอาเขดได้อย่างไร

 

ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดว่าทฤษฎีฮวงจุ้ยส่งผลกระทบต่อเมืองสมัยใหม่ และต่อลักษณะต่างๆ ของสิ่งก่อสร้าง อาทิ ทางเข้าและบันไดเลื่อนได้อย่างไรกันดีกว่า อาคารสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อนและร้านค้าจำนวนมาก คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ไม่นานมานี้ และเราย่อมไม่สามารถหาตัวอย่างชี้นำใด ๆ ได้จากตำราฮวงจุ้ยโบราณ

 

เมื่อมองจากภายนอก อาคารสมัยใหม่ที่สลับชับซ้อนอาจมีทางเข้าหลายแห่งและบอกได้ยากว่าทิศใดเป็นทิศหลักซึ่งรับพลังหลักที่จับต้องไม่ได้ ครั้นมองจากภายในร้านค้าต่าง " ก็ตั้งรายเรียงกันราวกับเขาวงกต และบอกได้ยากว่าร้านค้าใดได้รับอิทธิพลฮวงจุ้ยจากทิศใด หลังจากพิจารณาความล้มเหลวของชอปปิงอาเขตหลายแห่ง เราย่อมนึกภาพออกว่า ผู้ลงทุนทำร้านค้าในอาคารสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อนต้องเสี่ยงค่อนข้างมาก และต้องเลือกอาเขตที่ดีและทำเลที่ดีภายในอาเขตอย่างระมัด-ระวัง

 

สิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือแผนภูมิดวงชะตากำเนิดของอาคาร ชอปปิงอาเขตเป็นส่วนหนึ่งของอาคารใหญ่  ความเจริญรุ่งเรืองของตัวอาคารเองย่อมเป็นเงื่อนไข เบื้องต้นที่กำหนดความนิยมของอาเขตนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิดวงชะตากำเนิดของเวิลด์ไวด์เฮาส์ในเขตเซ็นทรัลบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง เพราะมีดาวภูเขาและดาวน้ำตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรับอิทธิพลแห่งความเจริญมั่งคั่ง

 

ขั้นตอนที่สองคือ ดูว่าการออกแบบผังชั้นล่างทำให้ชอปปิงอาเขตแห่งนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับอิทธิพลที่จับต้องไม่ได้ที่ดีที่สุดหรือไม่ ลองกลับไปดูตัวอย่างของเวิลด์ไวด์เฮาส์กันสักนิดก็ได้ เราจะเห็นว่าทั้ง ๆ ที่ตำแหน่งของทางเข้าหลักชั้นล่าง

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แด่บันไดเลื่อนกลับนำผู้คนไปยังตำแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันตก ในขณะที่พวกเขาขึ้นจากชั้นใต้ดินมายังชั้นล่างของอาคาร ดังนั้นตำแหน่งทางเข้าหลักของชอปปิงอาเขตในเวิลด์ไวด์เฮาส์จึงกลายเป็นทิศตะวันตกไป

โดยปริยาย และเป็นตำแหน่งเดียวกับดาวน้ำเจ็ด ซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ส่งผลอิทธิพลหลังปี 1984 พอดีเมื่อถึงยุคเจ็ด

 

เนื่องจากนักจับจ่ายซื้อหามีความสำคัญต่อชอปปิงอาเขตอย่างที่สุด ซึ่งหมายถึงความเจริญเราจึงควรตรวจสอบว่า ดาวภูเขาของแผนภูมิดวงชะตากำเนิด ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ และไม่เกิดปรากฎการณ์

"ภูเขาตกน้ำ" ปรากฎการณ์นี้เองที่ส่งผลให้เวิลด์ไวด์เฮาส์ไม่ได้รับความนิยมก่อนปี 1984 ทั้งนี้เนื่องจากดาวภูเขาหกอยู่ในตำแหน่งเดียวกับบันไดเลื่อน ดาวภูเขาเจ็ดตกลงสู่อ่าววิกตอเรีย และดาวภูเขาแปดดกลงสู่สะพานที่เชื่อมระหว่างสไวร์เฮาส์กับทิศใต้นั่นเอง

ถ้าคุณพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายนอกของชอปปิงอาเขตแล้ว คุณควรตรวจสอบการออกแบบภายในเป็นลำดับถัดไป เงื่อนไขเบื้องต้นข้อหนึ่งคือภาวะการเคลื่อนไหวควรมีลักษณะไหลต่อเนื่องอย่างราบรื่นภายในชอปปิงอาเขตแห่งนั้น นั่นคือ มันต้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่ผู้มาจับจ่ายซื้อหา สามารถเข้าถึงร้านค้าทุกแห่งโดยไม่เจอกับทางตัน ภาวะการเคลื่อนไหวที่ขาดความไหลต่อเนื่องมักทำให้ความนิยมและความเจริญรุ่งเรืองของอาเขตแห่งนั้นลดลง

 

การติดตั้งบันไดเลื่อนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาเขตนั้น ๆ  บันไดเลื่อนขึ้นและบันไดเลื่อนลงที่อยู่ห่างกัน จะส่งเสริมให้ผู้มาจับจ่ายซื้อหาเดินรอบอาเขตและเข้าไปในร้านค้าต่าง ๆ ดังนั้น จึงเท่ากับนำพลังที่จับต้องไม่ได้ไปยังทุกซอกทุกมุมบน

เส้นทางที่พวกเขาเดินผ่าน มีอาเขตเลื่องชื่อแห่งหนึ่งในมงก๊ก ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนสภาพเป็นชอปปิงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ หลังจากเคยเป็นห้างสรรพสินค้ามาก่อน แต่แล้วปิดตัวไป ชอปปิงเซ็นเตอร์แห่งนี้มี 3 ชั้น และชั้นที่ 3 เปิดเป็นภัตตาคารจีน บันไดเลื่อนขึ้นและบันไดเลื่อนลงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน นำผู้คนขึ้นตรงไปยังภัตตาคาร และนำพวกเขาลงจากภัตตาคารสู่ทางเข้าหลัก การติดตั้งบันไดเลื่อนในลักษณะนี้ไม่ส่งเสริมให้ผู้คนเที่ยวชมร้านค้าในอาเขตชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งๆ ที่อาคารแห่งนี้ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในมงก๊ก ซึ่งมีชอปปิงเซ็นเดอร์ ภัตตาคาร และโรงภาพยนต์ที่ได้รับความนิยมหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่ร้านค้าจำนวนมากภายในอาเขตแห่งนี้กลับขาดทุนและทยอยปิดไปทีละร้านสองร้าน ทว่าภัตตาคารจีนบนชั้นที่ 3 เจริญรุ่งเรืองอย่างขนานใหญ่ เพราะมันได้รับพลังที่จับต้องไม่ได้ทั้งหมด จากทางเข้าหลักที่ขึ้นบันไดเลื่อนตรงไปยังชั้นที่ 3 ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือ กิจการของร้านค้าที่ตั้งอยู่ติดกับบันไดเลื่อนก็ดำเนินไปด้วยดีเช่นกัน

เนื่องจากร้านค้าเหล่านั้นได้รับอิทธิพลที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งกระฉอกล้นจากบันไดเลื่อนนั่นเอง ส่วนร้านค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเขตกลับเดือดร้อนหนัก 

Visitors: 168,280