ขั้นตอนที่3ในการดูฮวงจุ้ยคำนวณดวงบ้าน

พลังบ้านเสริมพลังคน 

พลังดินสะท้อนดาว 

1.วิชาฮวงจุ้ยอัฏฐะเรือน หรือ "บ้านแปดทิศ" คือขั้นตอนที่ 3 ซึ่งจะเกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 2 "หมิงกัว" คำนวณดวงคน ที่บ่งบอกดวงชะตาของแต่ละคนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1.คนดวงราศีตะวันออก 4 ประเภท 

2.คนดวงราศีตะวันตก 4 ประเภท

 

"บ้าน" ก็เช่นกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเหมือนกันนั้นก็คือ 

1.บ้านตะวันออก 4 ประเภท 

2.บ้านตะวันตก 4 ประเภท 

 

นี้คือการจับคู่ "ดวงคน" และ "ดวงบ้าน" เข้าด้วยกัน หมายถึง "คนราศีตะวันออกควรอยู่ในบ้านกลุ่มราศีตะวันออก" 

ส่วน "คนราศีตะวันตกก็ควรอยู่ในบ้านกลุ่มราศีตะวันตก"

 

2.วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิน สูตรนี้เป็นหัวใจของฮวงจุ้ย ให้เข้าใจง่ายๆว่า  "ถ้าดวงบ้านและดวงคนต่างราศีกัน" จะแก้ไข ปรับ เสริมฮวงจุ้ยอย่างไร? และ "ถ้าดวงบ้านและดวงคนราศีเดียวกัน" จะเสริมพลังให้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งๆขึ้นทำอย่างไร?

 

ทิศที่ก่อเกิดโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยต้องเพิ่มพลัง ส่วนทิศที่ส่งผลร้ายกับชะตาชีวิต แก้ฮวงจุ้ยเพื่อลดอิทธิพลความร้ายกาจของมัน 

 

"นี้แหละคือ ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง"

เราจะมีโชคดีได้

ก็ต่อเมื่อเราสร้างโชคให้ตัวเอง


 1.วิชาฮวงจุ้ยอัฏฐะเรือน

ทำเล ที่ตั้ง

อัฏฐะเรือนเกี่ยวพันกับ8กัวในอี้จิง เนื่องจาก8กัว แทน 8 ทิศ ระบุว่าบ้านทุกหลังแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทตามทิศที่ตั้งของมัน

ตัวอย่างเช่น บ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าบ้านเฉียน 

 

สูตรนี้แบ่งประเภทบ้านถือเอาหลังอิงเป็นหลัก ดวงบ้านทั้ง 8 ทิศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่

 

 

1 "กลุ่มบ้านตะวันออก"  กลุ่มนี้ประกอบด้วยธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ 

เนื่องจาก น้ำก่อเกิดไม้ และไม้ก่อเกิดไฟ บ้านกลุ่มตะวันออกจึงมีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูก ดังนั้นมันจึงกลมกลืนกัน

 

น้ำ→ไม้→ไฟ วัฏจักรก่อเกิด

 

2 "บ้านตะวันตก" ประกอบด้วยธาตุทองและธาตุดิน 

บ้านกลุ่มตะวันตกก็มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน เนื่องจากธาตุดินก่อเกิดธาตุทอง 

ดิน→ทอง วัฏจักรก่อเกิด 

 

ในทางตรงข้าม บ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มตะวันออก จะไม่กลมกลืนกับบ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มตะวันตก 

ตัวอย่างเช่น บ้านเจิ้น (ตะวันออก) เป็นธาตุไม้ บ้านตุ้ยเป็นธาตุทอง และธาตุทองทำลายธาตุไม้ ดังนั้นมันจึงไม่กลมกลืนกัน 

ทองตัดไม้ (เส้นประ---วัฏจักรการทำลาย)

 

 

บ้านกลุ่มตะวันตก

ชื่อบ้าน สัญลักษณ์ หลังอิง หน้าหัน ธาตุ
เฉียน   ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ทอง
คุน   ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ดิน
เกิ้น   ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ดิน
ตุ้ย   ตะวันตก ตะวันออก ทอง

 

บ้านกลุ่มตะวันออก

ชื่อบ้าน สัญลักษณ์  หลังอิง หน้าหัน ธาตุ
หลี   ใต้ เหนือ ไฟ
ขั่น   เหนือ ใต้ น้ำ
เจิ้น   ตะวันออก ตะวันตก ไม้
ซวิ่น   ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ไม้

 

ปฏิสัมพันธ์ 8 กัวของบ้าน (ดวงบ้าน) จะทวีความสลับชับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อนำเอาดวงคน (หมิงกัว) มาประกอบการคำนวณด้วย 

เพราะในกรณีนี้เราต้องคำนึงถึงปีเกิดของคนคนนั้น บ้านสามารถจำแนกประเภทออกเป็นอัฏฐะเรือนได้ฉันใด คนเราก็สามารถจำแนกประเภทออกเป็น "ชาวราศีตะวันออก" กับ "ชาวราศีตะวันตก" ได้ฉันนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำสำหรับวิชาอัฏฐะเรือนคือ

1.ดวงบ้านตะวันตกเหมาะกับหมิงกัว(ดวงคน)ราศีตะวันตก และ

2.ดวงบ้านตะวันออกเหมาะกับหมิงกัว(ดวงคน)ราศีตะวันออก 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในปี 1952 คุณคือเจิ้นกัว และเป็นชาวราศีตะวันออก (ดูภาพข้างล่าง) บ้านที่เหมาะกับคุณที่สุดคือ กลุ่มบ้านตะวันออก อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ หน้าหันไปทางทิศเหนือ

 

สิ่งสำคัญอันดับถัดไปที่ต้องพิจารณาคือประตูหน้า คนชาวราศีตะวันออกควรเปิดประตูหน้าในทิศทางเดียวกับบ้านกลุ่มตะวันออก 

ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณหันไปทางทิศใต้ (หลังอิงทิศเหนือ) บ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านขั่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน บ้านกลุ่มตะวันออก 

 

แต่มีปัญหายุ่งยากอยู่ข้อหนึ่งคือ ถ้าคนในครอบครัวมีทั้งชาวราศีตะวันออกกับชาวราศีตะวันตกล่ะ พวกเขาจะเลือกบ้านให้ถูกโฉลกกับปีเกิดของทุกคนได้อย่างไร? คำตอบคือ ควรหาทางประนีประนอมโดยเลือกบ้านที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่สุด และจึงจัดการตกแต่งภายในให้เหมาะกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน 

หัวหน้าครอบครัวคือผู้หาเงินเข้าบ้าน ซึ่งปกติมักได้แก่พ่อ แต่หัวหน้าครอบครัวอาจได้แก่ใครก็ได้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านรายได้การเงินแก่ครอบครัวมากที่สุด

 


  

2.วิชาฮวงจุ้ยดาวผสม 81 คู่

คือหัวใจของฮวงจุ้ยแท้จริง

เป็นแผนที่นำไปสู่วิธีแก้ฮวงจุ้ย

รวมถึงปรับฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น

เพื่อเสริมฮวงจุ้ยนำพาความเจริญรุ่งเรือง

และโชคลาภอันยิ่งใหญ่มาให้มั่งคั่งร่ำรวย 

 ดาว 1 ดาวดี ธาตุน้ำ

ความมั่งคั่ง ในยุค 8

 
ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
1 1

 

เชิงบวก

เป็นดาวผสมที่ดี โดยเฉพาะถ้าอยู่ในทิศเหนือ(ทิศเหนือเป็นวังของธาตุน้ำ)
นำพาความมั่งคั่งร่ำรวย อีกทั้งส่งเสริมทางการศึกษา สติปัญญาดี มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางศิลปะ
ก่อให้เกิดโชคดีแก่ผู้อยู่อาศัย เป็นห้องนอนที่ดีต่อผู้ที่มีเลขกัวเป็นธาตุไม้ 3/4 (เนื่องจากธาตุน้ำก่อเกิดธาตุไม้)

เชิงลบ
มีความสัมพันธ์นอกสมรส(ชู้สาว)
ส่งผลเสียสุขภาพของอวัยวะภายในที่เกี่ยวกับน้ำ การย่อยอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับไตและกระเพาะปัสสาวะ
หากอาศัยอยู่เนินเขา หรือบนอาคารสูง ดาวผสมคู่นี้ทำให้คนหูหนวกได้

 

1 2

ดิน ทำลาย น้ำ

เชิงลบ

ถ้าอยู่ในตำแหน่งเตียงนอน ชีวิตสมรสพังทลาย นิสัยเปลี่ยนเป็นคนจู้จี้จุกจิก และกิจกรรมทางเพศลดน้อยลง

อวัยวะเพศชายมีปัญหา

ส่วนเพศหญิงเป็นโรคนรีเวช มีโอกาสแท้งบุตร ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด และปัญหาเกี่ยวกับมดลูก
หากเป็นโต๊ะทำงาน จะเกิดความสูญเสียในธุรกิจถึงขั้นล้มละลาย
หากเป็นที่จอดรถ จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
เกิดปัญหาสุขภาพที่พัวพันกับความเจ็บปวดที่ท้อง กระเพาะ และระบบย่อย

 

1 3 น้ำ ผลิต ไม้

เชิงบวก
ในยุค 8 เป็นดาวผสมที่ดี นำความมั่งคั่งร่ำรวย มีชื่อเสียงดีความโด่งดังมาให้
แต่รายได้ที่ดี จะเสียเงินเท่ากับที่หาได้มา (ได้เร็วหมดเร็ว)
เชิงลบ
หากเป็นตำแหน่งประตู จะเกิดการโกง การโต้แย้ง และคดีความ
สุขภาพตับมีปัญหา
ถ้าดาว 3 เป็นตำแหน่งดาวภูเขา ส่งผลให้พฤติกรรมก้าวร้าว เจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล
ถ้าเป็นตำแหน่งเตียงนอน หรือห้องนอน ให้ย้ายออกจากห้องนี้
ถ้าดาวประจำปี 7 เหินเข้าสู่ดาวผสมคู่นี้ จะทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ขา ถูกโจรกรรม และถึงขั้นล้มละลาย ชีวิตคู่พังทลาย(มีชู้)

1 4 น้ำ ผลิต ไม้

เชิงบวก
ดีสำหรับเรื่องโรแมนซ์ ดาวผสมที่ดีสำหรับ "ห้อง" สตูดิโอ กิจกรรมทางศิลปะ การแสดง แนะนำให้ใช้เป็น "ห้อง" อ่านหนังสือ "ห้อง" ศึกษา
การรวมกันของ ดาว (1) ที่แสดงถึงความฉลาด และดาว (4) ผู้อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้จะมีความโดดเด่นในด้านการศึกษา การวิจัย ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ถ้าดาวเหินประจำปี 7 มาตำแหน่งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านมงคลของ 1 4 และหากอาคารสูงตั้งอยู่ในตำแหน่ง 14 จะเป็นการส่งเสริมความสำเร็จทางวิชาการ

เชิงลบ
ถ้าเป็นตำแหน่ง "ประตู" จะไม่ดี นำไปสู่การประพฤติผิดทางเพศ เรื่องอื้อฉาวทางเพศ ขี้เกียจ

1 5

ดิน ทำลาย น้ำ

เชิงลบ

ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความหายนะมาจากดาวร้าย 5 เหลือง
สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับ หู ระบบสืบพันธ์เสื่อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวมทั้งการแท้ง) มะเร็งมดลูก ไต กระเพาะปัสสาวะ อาหารเป็นพิษ และท้องเสีย
เป็นดาวผสมที่ไม่ดีสำหรับตำแหน่ง ประตู ห้องทำงาน ห้องนอนของคู่สมรส ห้องครัว ห้องอาหาร

 

1 6  โลหะ ผลิต น้ำ

เชิงบวก
ผู้ที่ทำงานในกองทัพทหาร ตำรวจจะมียศฐาบรรดาศักดิ์
ประกอบอาชีพ (นอกเครื่องแบบ) ส่งผลให้ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ดีสำหรับการเรียนรู้การศึกษา สำเร็จทางวิชาการ ดีในด้านสุขภาพ
ตำแหน่ง 16 นี้ ถ้าดาว 2 เหินประจำเดือน และประจำปี จะนำความก้าวหน้าในอาชีพมาสู่ผู้ครอบครอง
และถ้าดาว 8,9 เหินประจำเดือน และประจำปี มาถึงตำแหน่งประตู จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยสุดๆมาให้เพิ่มขึ้น
เชิงลบ
หากตำแหน่งนี้เป็นห้องน้ำ เตาไฟ ห้องครัว จะส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สมบัติ เกิดบาดแผลเป็น อาการปวดศีรษะข้างเดียวไมเกรน หรือการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

 

1 7 โลหะ ผลิต น้ำ
เป็นดาวพ้นยุค ดีในยุค 7 ระหว่างปี 1984-2003 เท่านั้น
เชิงลบ
ผู้อาศัยในตำแหน่งนี้จะถูกสัตว์มีพิษกัดเช่นงู เนื่องจาก 1 7 หมายถึงพิษในธาตุน้ำ พิษจะถูกปล่อยออกมาจากปากของสัตว์หรือแมลง
ดาวผสมคู่นี้จะเพิ่มโอกาสของอาหารเป็นพิษอีก ฉะนั้นหลีกเลี่ยงครัว เตาไฟ โต๊ะทานข้าว (1 หมายถึงปากและ 7 หมายถึงปาก)
สำหรับผู้ชายพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนจะเป็นผู้หญิง (ทั้งที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน) เพราะ 1 หมายถึงผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานซึ่งมีอายุมากกว่า 16 ปี และ 7 หมายถึงเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 14 ปี) การรวมตัวของดาวคู่ผสมนี้จะทำให้ผู้ชายเจ้าชู้เสาะแสวงหาและดูแลเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพื่อความสุขทางเพศได้อีกทางด้วย หากเป็นเด็กผู้หญิงจะใจแตก เกิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศ
ผู้อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้มีแนวโน้มที่จะมีเลือดออกง่ายเนื่องจากการรวมกันของเลือดที่เป็นตัวแทนของน้ำ 
1 8 ดิน ควบคุมน้ำ

กรณีของดาว 1 ซึ่งเป็นธาตุน้ำ จะมีพลังมากกว่าในฐานะดาวน้ำ (มีพลังต้องอยู่ทางขวา) ไม่ดีไม่มีพลังในฐานะดาวภูเขา (ถ้าอยู่ทางซ้าย)
พูดให้กระชับคือ ดาวน้ำยิ่งโดดเด่นด้วยธาตุน้ำ และดาวภูเขายิ่งโดดเด่นด้วยธาตุดิน
ดาวคู่ผสม 18 ในศัพท์ฮวงจุ้ยเรียกว่า "ดาวภูเขาตกน้ำ"ต้องแก้ฮวงจุ้ยให้ดาว 18 มีพลังด้วยสูตร "ส่งดาวน้ำขึ้นภูเขา" จึงจะให้ผลเชิงบวก

เชิงบวก
ดียิ่งสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวย ประกอบอาชีพธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

เชิงลบ
หากไม่แก้ฮวงจุ้ยส่งดาวน้ำขึ้นภูเขา เนื่องจาก ดิน ทำลายน้ำ
เกิดความยุ่งยากกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาทางการเงิน
สุขภาพมีปัญหาเรื่องหู การได้ยิน ไต กระเพาะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับน้ำ และปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์อีกด้วย

ยกเว้นกรณีนี้เมื่อส่วนหลังของบ้านอยู่ต่ำกว่าด้านหน้าซึ่งทำให้สอดคล้องกับภูมิประเทศแบบ "ขึ้นภูเขา" และ "ลงน้ำ"

1 9 เชิงบวก ดีในยุค 9
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สมรส
อาจมีลูกหลายคนเนื่องจากพลังคู่ผสมของดาวนี้ 19 จะนำมาซึ่งความสุขสนุกสนาน
ดีสำหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและความสัมฤทธิผลทางวิชาการ
ดาวคู่ผสมนี้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเข้ากฎเกณฑ์ภูมิทัศน์ฮวงจุ้ยภายนอกบ้านจะต้องดีด้วย
เชิงลบ
ถ้า 19 อยู่ในตำแหน่งห้องน้ำ จะส่งผลเสียทางการเงิน สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและดวงตา โรคติดต่อทางเพศ ระบบสืบพันธ์มีปัญหา และการแท้ง
คู่สามีภรรยาหมดเรื่องโรแมนซ์ไม่สามารถมีลูกได้

 

 

ดาว 2  เจ็บป่วย เป็นดาวร้าย! ธาตุดิน 

ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
2 1 ดิน ทำลาย น้ำ
เชิงลบ
ถ้าประตู เตาไฟ อยู่ในตำแหน่งนี้จะนำความโชคร้ายสุดๆ
ถ้าอยู่ในตำแหน่งเตียงนอน ชีวิตสมรสพังทลาย นิสัยเปลี่ยนเป็นคนจู้จี้จุกจิก และกิจกรรมทางเพศลดน้อยลง
อวัยวะเพศชายมีปัญหา นำความโชคร้ายสู่ลูกชายคนกลาง หรือ ผู้ชายที่อายุเกิน 16 ปี
ส่วนเพศหญิงเป็นโรคนรีเวช มีโอกาสแท้งบุตร ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด และปัญหาเกี่ยวกับมดลูก
หากเป็นโต๊ะทำงาน จะเกิดความสูญเสียในธุรกิจถึงขั้นล้มละลาย
หากเป็นที่จอดรถ จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
เกิดปัญหาสุขภาพที่พัวพันกับความเจ็บปวดที่ท้อง กระเพาะ และระบบย่อย
2 2 เชิงลบ
ก่อให้เกิด ความเจ็บป่วยเรื้อรัง ความสิ้นหวัง อุปสรรคทางการเงิน ล้มละลาย สูญเสียทุกสิ่งที่หามาได้
ไม่เหมาะสำหรับ ตำแหน่ง ประตู โต๊ะทำงาน รับประทานอาหาร ครัว เตาไฟ และเตียงนอน หากเด็กเล็กอยู่ในห้องนอนนี้ควรรีบย้ายออกด่วน
และดาว 2 จะยิ่งส่งพลังเลวร้ายมากขึ้น ถ้าดาวประจำปี หรือ ดาวประจำเดือน เหินเข้าสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ SW ซึ่งเป็นวัง “บ้าน” กำเนิดของดาวดวงนี้
2 3  

ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
ดาวผสมนี้เป็นสาเหตุซึ่งทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว (บ้านแตก) เป็นตัวการร้ายให้นิสัยก้าวร้าว เกิดการโต้เถียง ความตึงเครียดระหว่างพ่อแม่ลูก
รวมไปถึงปัญหาภายนอก มีเหตุให้โดนซุบซิบนินทา ใส่ร้ายป้ายสี เกิดการโต้แย้งด้วยความไม่ลงรอยกัน กระทบกระทั่งถึงขึ้นมีคดีความ พัวพันทางกฎหมาย ถูกฟ้องร้อง/จำคุก รวมไปถึงความยากลำบากในการเก็บเงินคืนจากลูกหนี้ เพราะ3 หมายถึง เงินและความมั่งคั่ง ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุ เมื่อ และ 2 รวมตัวกัน จะส่งผลให้เกิดการโต้แย้งด้วยความไม่ลงรอยกัน ไปสู่การฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะปัญหาทางการเงิน

ปัญหาโรคแทรกซ้อนทางสุขภาพสำหรับผู้หญิง เช่น การย่อยอาหาร ปัญหาช่องท้องในผู้หญิง เช่น อาการปวดประจำเดือน ความผิดปกติของการย่อย กระเพาะอาหาร และการรับประทานอาหาร ปัญหาช่องท้องและโรคอ้วน
พยายามทำให้ตำแหน่งนี้เงียบเข้าไว้ และอย่าไปกระตุ้นมัน หมายถึงให้หลีกเลี่ยงการกระตุ้นมันด้วยระบบเครื่องเสียง หรือโทรทัศน์ ปิดประตูกระแทกแรง

 

2 4  

ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงบวก
กระตุ้นความสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดีสำหรับห้องสตูดิโอ ความสำเร็จทางสติปัญญาและวิชาการ โดยเฉพาะนักเขียน ดีสำหรับห้องการศึกษา
กระตุ้นเรื่องโรแมนซ์ (แต่บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาทางเพศในด้านลบ) หากผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งห้องนี้
เชิงลบ
ถ้าผู้อาศัยในห้องนี้แต่งงานแล้ว มันอาจก่อให้เกิดการโต้เถียงระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ (ลูกสะใภ้แกล้งแม่)
เพราะดาวคู่ผสมนี้เป็นดาวหยิน มีอิทธิพลอันทรงพลัง และแก้ฮวงจุ้ยยาก จะมีปัญหาสุขภาพ ทำร้ายม้าม ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับ ท้องกระเพาะ และทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นเพราะส่งผลเสียต่อตับอ่อน ผู้หญิงจะเป็นโรคไขข้อที่สะโพก

 

2 5 เชิงลบ
เป็นดาวผสมที่เลวร้ายมากอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความหายนะทางสุขภาพเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต รวมไปถึงการเงินล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว
หากเตียงตั้งอยู่ในตำแหน่ง 25 หรือ 52 และมีเตานั่งบนดาว 7 และหันหน้าไปทางดาว 7 เด็กจะเกิดมาพิการหรือปัญญาอ่อนได้
ถ้าดาวภูเขาอยู่ทางทิศเหนือรวมกันเป็น 2,5 และ ดาว 8 อยู่ทางทิศใต้ทำให้เด็กหูหนวกได้
แต่ถ้าดาวน้ำเป็น 2 หรือ 5 กับดาวฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 2 หรือ 5 จะเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย
ปัญหาสุขภาพ มะเร็งกระเพาะอาหาร/ลำไส้ แท้งบุตร โรคระยะยาว และแม้กระทั่งความตาย
วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดคือ ไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยในตำแหน่งนี้ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนี้โดยสิ้นเชิงรวมไปถึงประตูบ้านด้วย
2 5 8 ดาว 8 เป็นดาวธาตุดินอีกดวง ที่จะช่วยกอบกู้ดาวธาตุดินอีกสองดวง(25) โดยเฉพาะ เมื่อดาว 8 เป็นดาวประจำยุค
(ในปี 2004-2024 ) ซึ่งนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย เจริญรุ่งเรื่อง พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน กลับร้ายให้กลายเป็นดี
ดาว 258 เมื่อรวมตัวกัน เป็นดาวมงคลส่งผลดีที่สุด สำหรับบ้านหยิน และ บ้านหยาง
2 6 ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
มั่งมีศรีสุข ดีสำหรับความมั่งคั่ง เมื่อดาวฤกษ์รุ่งเรือง (จะดีจะต้องขึ้นอยู่กับดาวฐานธาตุดินด้วย)
ดาวคู่ผสมหันหน้าเข้าหาสระน้ำรูปทรงน้ำเต้าด้วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง หากมีบุตรบ้านนี้จะผลิตแพทย์ที่มีชื่อเสียง
เชิงลบ
พฤติกรรมที่ตระหนี่ ขี้เหนียว รักเงิน แต่จะเสียเงินจำนวนมากให้กับคนหลอกลวงแบบไม่คาดคิด
ปัญหาสุขภาพ: ลำไส้อักเสบ ปวดท้อง กระเพาะอาหาร ท้องร่วง โรคทางเดินหายใจ ปวดประจำเดือนอันเนื่องมาจากกระดูกซี่โครงและช่องท้อง
ความขัดแย้งของหยินสุดขั้วและหยางสุดขั้ว สุดโต่งของทั้งสองอย่างไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้
ไม่ดีต่อผู้นำครอบครัว จะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์อย่างสุดโต่ง รวมไปถึงผีรบกวนต้องทนทุกข์จากฝันร้าย เผชิญกับวิญญาณที่น่าขนลุก 
2 7  

ดิน ผลิต ทอง
เชิงลบ
ได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมด ธุรกิจเสียหาย หมดตัว
ดาวทั้ง 2เป็นดาวหยิน ทำให้หญิงสาวที่มีอายุน้อยและสูงอายุไม่สามารถเข้ากันได้ดี เกิดความบาดหมางระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ ส่งผลให้เกิดการหย่าร้าง
ไม่เอื้ออำนวยกับผู้ชาย เพราะผู้หญิงในบ้านมีอำนาจมากกว่าผู้ชาย ข่มทางคำพูดเสียดสี
ความเจ็บป่วย เป็นไข้จะพัวพันกับความเจ็บปวดและบาดแผลเลือดไหล (ซึ่งอาจเกิดจากมีดบาด) และท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ฝีในท้อง รวมไปถึงโดนวางยาพิษ
ถ้าหน้าอาคารมีส่วนประกอบสีแดง เมื่อดาว 9 เป็นดาวประจำปี หรือดาวประจำเดือน เหินมาในตำแหน่ง27 เหตุเพลิงไหม้จะเกิดขึ้น เป็นอันตรายต่อธุรกิจส่ง เพราะไปส่งเสริมการเติบโตของคู่แข่ง ให้คู่แข่งทางธุรกิจมีพลังเหนือกว่า
ธาตุน้ำช่วยลดความร้อนของดาวผสมคู่นี้ได้

 

2 8 เชิงบวก
การรวมตัวของ หยิน 2 หยาง 8 เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้ เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย ชื่อเสียงดีโด่งดัง ความสำเร็จ ได้ทรัพย์สินมรดก
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินด้วย
เชิงลบ
กระทบลูกชายสุดท้อง
ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับปัญหาการย่อย
ผู้หญิงที่มีอายุ จะมีชู้กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า นายหญิงของบริษัท หรือ นายหญิงในบ้าน จะมีชู้กับคนรับใช้ที่มีอายุน้อยกว่า
2 9

ไฟ เลี้ยง ดิน
เชิงลบ
ไม่เหมาะสำหรับ ห้องนอนส่งผลเสียกับระบบสืบพันธ์ ปัญหาเกี่ยวกับสายตา รวมไปถึงระบบย่อยอาหาร ส่วนถ้าเป็นห้องทำงานจะเกิดปัญหาธุรกิจ
ถ้าเป็นห้องนอนเด็ก จะทำให้ลูกพัฒนาช้า กลายเป็นคนไม่ฉลาด หรือช้าในการพัฒนาทางวิชาการ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสำหรับห้องนอนเด็ก เนื่องจากมันก่อให้เกิดปัญหาความบกพร่องทางจิต รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม
ถ้าเป็นห้องนอนผู้หญิง จะทำให้นิสัยก้าวร้าว

 

 

ดาว 3  ทะเลาะวิวาท ธาตุไม้

ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
3 1 น้ำ ผลิต ไม้
เชิงบวก
ดาว 1 ส่งผลให้ฉลาด และ ดาว 3 ส่งผลให้มั่งคั่งร่ำรวย ประกอบอาชีพเจริญก้าวหน้า ดีสำหรับวิชาการด้วย ดาวผสมคู่นี้จะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีพลังใจที่เข้มแข็ง และความฉลาดในการหาเงิน ให้ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย และมีความหรูหราทางวัตถุ
เชิงลบ
หุ้นส่วน มิตรภาพ ความรัก ไม่ยั่งยืนเพราะดาวคู่นี้เป็นหยาง ทำให้ความสัมพันธ์ระยะสั้น คนหนึ่งจะรวยก่อนแล้วค่อยเสียเงิน
ถ้าประตูอยู่ในตำแหน่ง 31 จะมีปัญหาในการเก็บเงินไม่ว่าจะในการชำระหนี้และทวงหนี้
นำพาเรื่องอื้อฉาว เรื่องซุบซิบนินทา เข้าบ้าน รวมถึงถูกคนลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย
3 2 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
ถูกนินทาว่าร้ายด้วยข่าวลือที่เป็นเท็จ ถูกยั่วยุปลุกปั่น ใส่ร้ายป้ายสี ให้เกิดเรื่องอื้อฉาว นำไปสู่การฟ้องร้อง ผิดสัญญา ถึงขั้นถูกจำคุก
มีปัญหาในการเก็บเงิน/ทวงหนี้
ส่งผลเสียสุขภาพกับเพศหญิง ปัญหาในช่องท้อง ปวดประจำเดือน โรคกระเพาะ รวมไปถึงการกินผิดปกติทำให้เป็นโรคอ้วน
3 3 ไม้คู่
เชิงลบ
ดาวผสม ที่ก่อความยุ่งยากทางจิตใจ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง การต่อสู้ ทำร้ายร่างกาย
ปัญหาสุขภาพจะพัวพันกับ เท้า ปอด กระทั่งฮีสทีเรีย รวมถึงอาการชัก
คู่แต่งงานใหม่ไม่ควรใช้ห้องที่มีดาวนี้ มันจะยิ่งเลวร้ายถ้าตกอยู่ในวังทิศตะวันออก E ซึ่งเป็นวัง “บ้าน” ของมัน
มันสามารถทำให้เกิดการฟ้องร้อง อันเป็นผลมาจากการต่อสู้และการโต้เถียง
หากดาวประจำปี 7 หรือดาวประจำเดือน 7 เหินเข้าสู่ตำแหน่ง33 จะส่งผลให้มีการตายของเด็กด้วยการยิง รวมถึงเกิดการฆาตกรรม
3 4

ไม้คู่

เชิงบวก

ดาวผสมคู่นี้ ทำให้ชาย/หญิง มีพิธีแต่งงาน แต่จะไม่มีลูก เพราะดาว 34 เป็นคู่ที่ถูกต้อง หยินหยางสมดุล
ดาว 3 เป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ดาว 4 เป็นดาวเด่นทางวิชาการ ทำให้มีทักษะความสามารถ สร้างฐานะให้มั่งคั่งร่ำรวยได้

เชิงลบ
ส่งผลให้คนอยู่อาศัยมีนิสัยขี้ลังเล มักตัดสินใจผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน ถูกยักยอกเงิน
จะถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรม ให้มีนิสัยขี้ขโมยหลอกลวง
ดาวดวงนี้ยังส่งเสริมให้คนติดการพนันและเสียเงินจากการพนัน กลายเป็นคนยากไร้
ถ้าดาวประจำเดือน 5 เหินสู่ตำแหน่งนี้ คนอาศัยจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือเป็นโรคจิต
และถ้าดาวประจำเดือน 7 เหินมาสู่ตำแหน่งนี้ จะส่งผลให้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคม
ดาวผสมคู่นี้มักนำความยุ่งยากทางจิตใจและอารมณ์มาให้
ในตำแหน่งนี้ถ้าผู้หญิงอาศัยส่งผลให้นิสัยบ้าๆบอๆ
หากเป็นผู้ชายอาศัยจะโดนผู้หญิงหลอกยักยอกเงิน

3 5

ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
ดาว 5 ทำให้เสียชีวิตได้เนื่องจากสูญเสียความมั่งคั่ง ดาว 3 คือ ถูกโจรกรรม ดาวผสมคู่นี้ทำให้เกิดความยุ่งยากทางการเงิน และส่งผลยิ่งเลวร้ายต่อเนื่องเพราะนำพาชีวิตไปสู่การพนัน
การทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับเรื่องเงิน และโดนรังแกถูกหาเรื่องมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล สู้คดีจนกระทั่งนำความล้มละลายมาให้
ดาวผสมโชคร้ายคู่นี้ส่งผลคุกคามสุขภาพ ให้เจ็บป่วย โดยเฉพาะการติดเชื้อ แขนขาหัก มะเร็งตับ ลูกชายคนโตที่อยู่ในห้องนี้มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพ
3 คือ แมลงเชื้อโรค 5 คือ ยาพิษ 4 เป็นลม หากตำแหน่งนี้ ดาวประจำเดือน 4 หรือ ดาวประจำปี 4 เหินมาถึง จะส่งผลให้เจ็บป่วยติดเชื้อร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

3 6

ทอง ตัด ไม้

เชิงลบ
หากมีเตา จะส่งผลกระทบต่อผู้ชาย ไม่เหมาะสำหรับห้องนอนลูกชายคนโต และวัยรุ่น จะส่งผลให้ชีวิตยุ่งเหยิง
หลีกเลี่ยงห้องนอนนี้ให้กับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว

อุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมถึงได้รับบาดเจ็บจากวัตถุที่เป็นไม้ และ มีด บาดเจ็บที่ขาจากอุบัติเหตุ ส่งผลให้ขาเป๋เดินกะเผลก และปวดศีรษะเป็นไมเกรน โรคตับ

3 7

ทอง ตัด ไม้
เชิงลบ
ทองดาว 7 ทำลายไม้ ดาว 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของภรรยาหรือนายหญิง หมายถึง การพลัดพรากจากคู่สามีภรรยา
ดาวคู่นี้เป็นการผสมผสานที่ร้ายกาจ นำมาซึ่งการโจรกรรม ถูกหลอกลวง สูญเสียความมั่งคั่ง
จะได้รับบาดเจ็บจากมีด หรือวัตถุที่เป็นโลหะ กระสุน การยิงปืน
บ้าน/อาคาร จะถูกปล้น โดนโจรกรรม
คนอาศัยจะสูญเสียความมั่งคั่งจากความล้มเหลวของธุรกิจ
ดวงตา และ ขา มีปัญหา
มีคดีความที่นำพาความพินาศย่อยยับสู่ชีวิต
ถ้าดาวประจำเดือน 3 หรือ ประจำปี 3 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ ในบ้านที่ตรงกับทางสามแพร่ง T ทำให้หย่าร้างในชีวิตสมรส รวมไปถึงทะเลาะเบาะแว้งขั้นรุนแรงในครอบครัวได้ นอกจากนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

3 8

ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงบวก
38 ดาวน้ำขึ้นภูเขา ดียิ่งสำหรับเป็นประตูเข้าออก แต่ต้องไม่มีกำแพงบัง จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยสู่คนอาศัย ก็ต่อเมื่อทำเลของที่ตั้งบ้านจะต้องดีด้วย
เชิงลบ:
38 ดาวน้ำขึ้นภูเขา ห้ามเป็นห้องนอน หลีกเลี่ยงการใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนสำหรับเด็ก เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองไม่ลงรอยกัน
ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว ดาวผสมคู่นี้มีชื่อเสียงว่า จะกระตุ้นการรักร่วมเพศ
สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับ แขน ขา การแท้ง โรคหัวใจ โรคหืด แขนหัก

3 9 ไม้ ก่อให้เกิดไฟ
เชิงบวก
เป็นดาวคู่ผสมผสานหยินหยางที่สมบูรณ์
ผลิตเด็กฉลาด และขยันขันแข็ง นำโชคดี นำโชคลาภ มาที่บ้าน
เชิงลบ
อุบัติเหตุไฟไหม้น่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ดาว 7 ประจำปี เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้
ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยฉลาด แต่จะมีจิตใจโหดเหี้ยม ใจแคบ และตระหนี่เห็นแก่ตัว เมื่อดาว 7 ประจำปี เหินเข้าสู่ตำแหน่งประตูหลัก

 

ดาว 4 ธาตุไม้

ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
4 1 น้ำ ผลิตไม้
เชิงบวก
ดาวน้ำ 1 ผลิตดาวไม้ 4 ความสัมพันธ์หยิน→หยาง → วัฏจักรการผลิตที่ยาวนาน
การรวมตัวของดาวคู่ผสมนี้ ส่งผลดีทางการศึกษา ดียิ่งสำหรับวิชาการ
ตำแหน่งประตูที่ดี จะสนับสนุนทางการศึกษา หากตั้งน้ำในตำแหน่งนี้ จะส่งเสริมทางการศึกษาเล่าเรียนสู่ความเป็นเลิศได้
เชิงลบ
หากวางตำแหน่งน้ำผิด จะส่งผลเสียกับผู้ชายที่ยังไม่แต่งงาน และผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว มันหมายถึงผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่สะใภ้ของเขา จะนำไปสู่การประพฤติผิดทางเพศ
หากมีน้ำขังอยู่หลังบ้านก็จะส่งเสริมการประพฤติผิดทางเพศด้วย
4 2 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
เกิดความเข้าใจผิด มีการทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง ระหว่างแม่ (ดาว 2) และลูกสะใภ้ (ดาว 4)
ผู้หญิงจะเป็นโรคไขข้อที่สะโพก
มีปัญหาโรคเบาหวานเนื่องจากผลกระทบต่อตับอ่อน (หน้าท้อง คือดาว 2)
เพราะดาวทั้งสองเป็นดาวหยินทั้งคู่ จึงส่งอิทธิพลไม่สามารถรักษาให้หายป่วยได้
4 3  ไม้คู่
เชิงบวก
ดาวผสมคู่นี้ ทำให้ชาย/หญิง มีพิธีแต่งงาน แต่จะไม่มีลูก เพราะดาว 34 เป็นคู่ที่ถูกต้อง หยินหยางสมดุล
ดาว 3 เป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ดาว 4 เป็นดาวเด่นทางวิชาการ ทำให้มีทักษะความสามารถ สร้างฐานะให้มั่งคั่งร่ำรวยได้
เชิงลบ
ส่งผลให้คนอยู่อาศัยมีนิสัยขี้ลังเล มักตัดสินใจผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน ถูกยักยอกเงิน
จะถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรม ให้มีนิสัยขี้ขโมยหลอกลวง
ดาวดวงนี้ยังส่งเสริมให้คนติดการพนันและเสียเงินจากการพนัน กลายเป็นคนยากไร้
ถ้าดาวประจำเดือน 5 เหินสู่ตำแหน่งนี้ คนอาศัยจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือเป็นโรคจิต
และถ้าดาวประจำเดือน 7 เหินมาสู่ตำแหน่งนี้ จะส่งผลให้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคม
ดาวผสมคู่นี้มักนำความยุ่งยากทางจิตใจและอารมณ์มาให้
ในตำแหน่งนี้ถ้าผู้หญิงอาศัยส่งผลให้นิสัยบ้าๆบอๆ
หากเป็นผู้ชายอาศัยจะโดนผู้หญิงหลอกยักยอกเงิน
4 4  ไม้คู่
เชิงบวก
ดีสำหรับเรื่องโรแมนซ์ ทั้งก็ดีสำหรับการศึกษาและวิชาการอีกด้วย มันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นถ้าอยู่ในวังทิศตะวันออกเฉียงใต้ SE ซึ่งเป็นวัง “บ้าน” ของมัน
เชิงลบ
เด็กโชคร้าย และสมาชิกในครอบครัว จะตกงาน ดาวหยินคู่นี้ส่งเสริมให้ขี้เกียจ
สูญเสียเงินไปกับศิลปะ ความงาม และความบันเทิงที่มากเกินไป
ปัญหาสุขภาพ โรคหืด โรคเกี่ยวกับหลอดลม
4 5 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
ติดการพนันถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว คบหาสมาคมกับอันธพาล
ปัญหาสุขภาพ: โรคผิวหนัง ทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม เสื่อมสมรรถนะทางเพศ
4 6 ทอง ตัด ไม้
เชิงบวก
ชื่อเสียงดีโด่งดังเฉพาะในด้านวรรณกรรม และวิชาการ
เชิงลบ
ไม่ดีต่อผู้หญิงในบ้าน ส่งผลเสียกับสุขภาพ และทำลายมิตรภาพความรักความสัมพันธ์
ทองตัดไม้ หมายถึงบาดเจ็บด้วยมีด หรือวัตถุโลหะ
มันสามารถกระตุ้นให้ฆ่าตัวตาย ด้วยการแขวนคอ เนื่องจากดาว 4 คือ เชือกผูก ดาว 6 คือศีรษะ
ดาวไม้ 4 ถูกดาวทอง 6 ควบคุม แปลว่า ถูกเจ้านายกดขี่ ทำให้ชีวิตวุ่นวาย
เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตา ปาก และ แท้ง ห้ามหญิงตั้งท้องอาศัยในห้องนี้เด็ดขาด
ดาวผสมคู่นี้ส่งเสริมให้ฆ่าตัวตาย
4 7 ทอง ตัด ไม้
เชิงลบ
ทะเลาะวิวาทกันระหว่างพี่สาวน้องสาว ผู้หญิงในบ้านทะเลาะกัน ความไม่ลงรอยกันระหว่างพี่น้อง
มีปัญหาอุปสรรคในอาชีพ ไม่เป็นที่นิยมจากสังคม
เกิดการหย่าร้าง หรือหญิงเป็นม่ายก่อนวัยอันควร และมีคดีความฟ้องร้อง
ปัญหาสุขภาพได้แก่ ไอ ได้รับบาดเจ็บ และ แท้ง
ถ้าดาวผสม 4-6 และ 4-7 อยู่ในห้องใด จะแท้ง ผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่ควรใช้ห้องนั้น
อุบัติเหตุจากสิ่งมีคม
4 8  ไม้ ควบคุม ดิน

เชิงบวก
ถ้าเป็นประตู , ห้องรับแขก จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ผู้อยู่อาศัย
เชิงลบ
ห้ามเป็นห้องนอนเด็ก จะทำให้ป่วย ได้รับบาดเจ็บ ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
ถ้าเป็นห้องนอนคู่สมรส จะหย่าร้างกัน หรือเป็นห้องนอนใครก็ตาม จะมีปัญหาทางจิตใจอารมณ์ซึมเศร้าแยกตัวโดดเดี่ยว
ปัญหาสุขภาพ นิ่วในถุงน้ำดี โรคไต และข้ออักเสบ

 

4 9

ไม้ ก่อให้เกิดไฟ
เชิงบวก
ถ้ามีลูกชายจะฉลาด เด็กชายที่ปราดเปรื่องอัจฉริยะ ใส่ใจเรื่องเงิน สามารถออมทรัพย์และดูแลทรัพย์สินได้
แต่ 49 ทำให้ผู้ชายในบ้านเป็น “หยิน” หรือเป็นผู้หญิงมากกว่า หมายถึง ชายกลายเป็นหญิง
เชิงลบ
มีลูกผู้ชายยาก สูญเสียเงินเรื่องความรักโดยใช่เหตุ มีเรื่องอื้อฉาวทางเพศ พบเจอแต่คนตระหนี่ ดาวผสมคู่นี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ หมายถึงคู่สมรสมีพฤติกรรมทางเพศจากชายรักหญิง กลายเป็นชายรักชาย หรือ หญิงรักชาย กลายเป็นหญิงรักหญิงก็ได้ด้วย

 

 

ดาว 5 เคราะห์ร้าย ธาตุดิน

ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
5 1  ดิน ทำลาย น้ำ

เชิงลบ

ความตาย ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความหายนะมาจากดาวร้าย 5 เหลือง
สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับ หู ระบบสืบพันธ์เสื่อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวมทั้งการแท้ง) มะเร็งมดลูก ไต กระเพาะปัสสาวะ อาหารเป็นพิษ และท้องเสีย
เป็นดาวผสมที่ไม่ดีสำหรับตำแหน่ง ประตู ห้องทำงาน ห้องนอนของคู่สมรส ห้องครัว ห้องอาหาร

5 2  เชิงลบ
เป็นดาวผสมที่เลวร้ายมากอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความหายนะทางสุขภาพเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต รวมไปถึงการเงินล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว
หากเตียงตั้งอยู่ในตำแหน่ง 25 หรือ 52 และมีเตานั่งบนดาว 7 และหันหน้าไปทางดาว 7 เด็กจะเกิดมาพิการหรือปัญญาอ่อนได้
ถ้าดาวภูเขาอยู่ทางทิศเหนือรวมกันเป็น 2,5 และ ดาว 8 อยู่ทางทิศใต้ทำให้เด็กหูหนวกได้
แต่ถ้าดาวน้ำเป็น 2 หรือ 5 กับดาวฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 2 หรือ 5 จะเกิดความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจนำไปสู่การล้มละลาย
ปัญหาสุขภาพ มะเร็งกระเพาะอาหาร/ลำไส้ แท้งบุตร โรคระยะยาว และแม้กระทั่งความตาย
วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดคือ ไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยในตำแหน่งนี้ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนี้โดยสิ้นเชิงรวมไปถึงประตูบ้านด้วย
5 3 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ
ดาว 5 ทำให้เสียชีวิตได้เนื่องจากสูญเสียความมั่งคั่ง ดาว 3 คือ ถูกโจรกรรม ดาวผสมคู่นี้ทำให้เกิดความยุ่งยากทางการเงิน และส่งผลยิ่งเลวร้ายต่อเนื่องเพราะนำพาชีวิตไปสู่การพนัน
การทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับเรื่องเงิน และโดนรังแกถูกหาเรื่องมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล สู้คดีจนกระทั่งนำความล้มละลายมาให้
ดาวผสมโชคร้ายคู่นี้ส่งผลคุกคามสุขภาพ ให้เจ็บป่วย โดยเฉพาะการติดเชื้อ แขนขาหัก มะเร็งตับ ลูกชายคนโตที่อยู่ในห้องนี้มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพ
3 คือ แมลงเชื้อโรค 5 คือ ยาพิษ 4 เป็นลม หากตำแหน่งนี้ ดาวประจำเดือน 4 หรือ ดาวประจำปี 4 เหินมาถึง จะส่งผลให้เจ็บป่วยติดเชื้อร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
5 4

ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงลบ

ขัดขวางความก้าวหน้าทางการศึกษา เรียนไม่จบ
ติดการพนันถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว คบหาสมาคมกับอันธพาล
ปัญหาสุขภาพ: โรคผิวหนัง ทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านม เสื่อมสมรรถนะทางเพศ

5 5

เชิงลบ

เกิดความสับสน อลหม่าน มีปัญหาในครอบครัว หย่าร้าง ล้มละลาย ตาย เจ็บป่วยอย่างรุนแรงได้แก่ มะเร็งกระดูก ได้รับบาดเจ็บ และไร้สมรรถภาพทางเพศ

5 6 ดิน ผลิต ทอง
เชิงลบ
เจ็บป่วยได้ง่าย เป็นโรคมะเร็ง เกิดการแตกหักของกระดูก ภาวะแทรกซ้อนที่ศีรษะ
ลูกคนโตเป็นโรคจิต
5 7 ดิน ผลิต ทอง
เชิงลบ
ถ้าเป็นห้องครัว/ห้องอาหาร ส่งผลทำให้เกิดโรคทางปาก ดาวผสมคู่นี้นำความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และ ความตาย ถูกการนินทา ใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลัง ปัญหาทางความสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท เข้าสู่บ้าน
หากวางเตียงไว้ที่ 57 ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ถ้าดาว 2 ประจำปีเหินสู่ตำแหน่งนี้ และถ้าดาว 9 ประจำปี ดาว 9 ประจำเดือนเหินมาในตำแหน่ง 57 ผู้อยู่อาศัยจะทนทุกข์ทรมานจากติดโรคทางเพศสัมพันธ์
ดาวคู่ผสมนี้ เกี่ยวพันกับการค้าประเวณี ติดยาเสพติด และ ยาพิษ
5 8 เชิงบวก
ดีในยุค 8 ส่งเสริมการเงิน
เชิงลบ
ดาว 5 คือเจ็บป่วย ดาว 8 คือ ผิว ผู้อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้จะเป็นโรคผิวหนัง มะเร็ง อัมพาต ความเจ็บป่วยทางจิต ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกซี่โครงและเส้นเอ็น
ดาว 8 หมายถึงผู้ชายที่อายุต่ำกว่า 16 หมายถึงส่งผลร้ายต่อเด็กเล็ก โดยเฉพาะลูกชายคนสุดท้อง
5 9

ไฟ ก่อให้เกิด ดิน
เชิงลบ
เป็นความหายนะอันแท้จริง ธาตุไฟของดาว 9 เลี้ยงธาตุดิน ของดาว 5 มันส่งเสริมการพนัน ติดยาเสพติด ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ปัญหาความบกพร่องทางจิต
ถ้าดาว 7 ประจำปี เหินสู่ตำแหน่งนี้ ทำให้มีแรงกระตุ้นทางเพศที่นำไปสู่การติดเชื้อกามโรคกับชายหญิงที่ขายบริการทางเพศ ดาว 7 เหินประจำปีทำให้การผ่าตัด รวมไปถึงติดยาเสพติด /ยาพิษ ได้เช่นกัน
หากวางตำแหน่งเตาไม่ดี จะทำให้เกิดโรคหัวใจ มะเร็ง และปัญหาดวงตาได้

 

ดาว 6 ธาตุทอง
ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
6 1 โลหะ ผลิต น้ำ

เชิงบวก
ผู้ที่ทำงานในกองทัพทหาร ตำรวจจะมียศฐาบรรดาศักดิ์
ประกอบอาชีพ (นอกเครื่องแบบ) ส่งผลให้ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ดีสำหรับการเรียนรู้การศึกษา สำเร็จทางวิชาการ ดีในด้านสุขภาพ
ตำแหน่ง 16 นี้ ถ้าดาว 2 เหินประจำเดือน และประจำปี จะนำความก้าวหน้าในอาชีพมาสู่ผู้ครอบครอง
และถ้าดาว 8,9 เหินประจำเดือน และประจำปี มาถึงตำแหน่งประตู จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยสุดๆมาให้เพิ่มขึ้น
เชิงลบ
หากตำแหน่งนี้เป็นห้องน้ำ เตาไฟ ห้องครัว จะส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สมบัติ เกิดบาดแผลเป็น อาการปวดศีรษะข้างเดียวไมเกรน หรือการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

6 2 ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
มั่งมีศรีสุข ดีสำหรับความมั่งคั่ง เมื่อดาวฤกษ์รุ่งเรือง (จะดีจะต้องขึ้นอยู่กับดาวฐานธาตุดินด้วย)
ดาวคู่ผสมหันหน้าเข้าหาสระน้ำรูปทรงน้ำเต้าด้วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง หากมีบุตรบ้านนี้จะผลิตแพทย์ที่มีชื่อเสียง
เชิงลบ
พฤติกรรมที่ตระหนี่ ขี้เหนียว รักเงิน แต่จะเสียเงินจำนวนมากให้กับคนหลอกลวงแบบไม่คาดคิด
ปัญหาสุขภาพ: ลำไส้อักเสบ ปวดท้อง กระเพาะอาหาร ท้องร่วง โรคทางเดินหายใจ ปวดประจำเดือนอันเนื่องมาจากกระดูกซี่โครงและช่องท้อง
ความขัดแย้งของหยินสุดขั้วและหยางสุดขั้ว สุดโต่งของทั้งสองอย่างไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้
ไม่ดีต่อผู้นำครอบครัว จะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์อย่างสุดโต่ง รวมไปถึงผีรบกวนต้องทนทุกข์จากฝันร้าย เผชิญกับวิญญาณที่น่าขนลุก 
6 3

ทอง ตัด ไม้

เชิงลบ
หากมีเตา จะส่งผลกระทบต่อผู้ชาย ไม่เหมาะสำหรับห้องนอนลูกชายคนโต และวัยรุ่น จะส่งผลให้ชีวิตยุ่งเหยิง
หลีกเลี่ยงห้องนอนนี้ให้กับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว

อุบัติเหตุทางรถยนต์ รวมถึงได้รับบาดเจ็บจากวัตถุที่เป็นไม้ และ มีด บาดเจ็บที่ขาจากอุบัติเหตุ ส่งผลให้ขาเป๋เดินกะเผลก และปวดศีรษะเป็นไมเกรน โรคตับ

6 4 ทอง ตัด ไม้
เชิงลบ
ไม่ดีต่อผู้หญิงในบ้าน ส่งผลเสียกับสุขภาพ และทำลายมิตรภาพความรักความสัมพันธ์
ทองตัดไม้ หมายถึงบาดเจ็บด้วยมีด หรือวัตถุโลหะ
คล้ายคลึงกับดาวคู่ผสม 46 แต่แทนที่จะถูกแขวนคอเนื่องจากการฆ่าตัวตาย ผู้อยู่อาศัยจะถูกฆ่าโดยการรัดคอ
ดาวที่สลับกัน คือดาว 4 คือเชือก มาก่อนดาว 6 ที่หมายถึงศีรษะ 46 เชือกอยู่บนศีรษะ
ส่วน 64 เป็นสัญลักษณ์ของการบีบรัด เพราะศีรษะอยู่ล่างเชือก
การรวมกันของดาวผสมคู่นี้ สำหรับผู้ชาย ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเหงา/อกหัก/การสูญเสียภรรยา
ส่วนผู้หญิง ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยที่ยากเกินรักษา และนำไปสู่การฆ่าตัวตาย
6 5

ดิน ผลิต ทอง
เชิงลบ
เจ็บป่วยได้ง่าย เป็นโรคมะเร็ง เกิดการแตกหักของกระดูก ภาวะแทรกซ้อนที่ศีรษะ

ลูกคนโตเป็นโรคจิต

6 6 ทองคู่
เชิงลบ
เจ็บป่วยได้ง่าย เกิดการแตกหักของกระดูก โรคปอด หรือโรคเกี่ยวกับศีรษะทุกชนิด เช่น ไมเกรน เนื้องอกในสมอง อาการวิงเวียนศีรษะ
ไม่เอื้ออำนวยต่อลูกคนโต และคนชราในบ้าน
ลูกชายคนโต/พ่อ/หัวหน้าครอบครัว จะเป็นโรคจิต
ผลจากการปะทะกันของดาวธาตุทอง 2 ดวงจะก่อให้เกิดผลร้าย
6 7

เชิงลบ
ความรักของชายชรากับหญิงสาวไม่เข้ากันได้เนื่องจากความแตกต่างของอายุ
การต่อสู้จะเกิดขึ้น ความโกลาหลที่เกิดจากการปะทะกันของธาตุทอง 2 ชนิด คือ 6 และ 7 ซึ่งเรียกว่า "ดาบคู่พิฆาต"
ดาวผสมคู่นี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว คนในบ้าอารมณ์เสีย ส่วนเด็กที่เติบโตในบ้านนี้จะมีนิสัยที่ไม่เหมาะสม และรวมถึงการต่อสู้ของบุคคลากรในสำนักงาน ความคับข้องใจในหมู่พนักงานที่มีต่อฝ่ายบริหารอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ประตูหันไปทางนี้ รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอกที่ส่งผลเสีย การจราจรหนาแน่น แม่น้ำ สะพานลอย
การรวมกันของ 67 กับถนนโค้งรอบมุม SE และมุม NW จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้อยู่อาศัยกลายเป็นคนพิการ
ผู้อาศัย จะถูกตัด หรือถูกเชือดด้วยมีด สับ ดาบ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้
ยิ่งไปกว่านั้น ควรระวังการการแก้แค้นศัตรู
ดาวคู่ผสมนี้ จะเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างพี่น้อง ความบาดหมางกันในครอบครัว ความหึงหวงสามีภรรยาลงไม้ลงมือ การต่อสู้ การจลาจล การคดโกง การโจรกรรม และความตายที่เกี่ยวข้องกับโลหะ
ปัญหาสุขภาพ โรคที่เกี่ยวกับซีกซ้ายของร่างกาย โรคทางเพศ ผิวหนัง
หลีกเลี่ยง ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว รวมถึงประตูที่หันไปทางนี้ รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอกที่ส่งผลเสีย 

6 8  ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
ดาวคู่ผสมที่ดีสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวย อาชีพก้าวหน้า มีชื่อเสียงดีโด่งดัง นำความมั่งคั่งทางมรดกที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอีกด้วย
ส่วนอาชีพรับราชการทหาร และ อาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมาย มีอำนาจมากขึ้น
เมื่อดาว 1 เหินประจำปี และเหินประจำเดือน มาถึงตำแหน่งนี้ ส่งผลผู้อยู่อาศัยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
เชิงลบ
ปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น จิตใจที่ไม่มั่นคง ขี้เหงา
6 9 ไฟ หลอม ทอง
เชิงลบ
ไม่ดีสำหรับครอบครัว ลูกชายหัวกบฏ ดื้อรั้น ลูกไม่เชื่อฟังโดยเฉพาะลูกชาย พ่อใจร้อนหัวแข็งเพราะดาว 9 (ไฟ) ส่งผลให้เป็นเผด็จการ ไม่รับฟังลูกเช่นกัน ส่วนเด็กๆ จะกลายเป็นคนดื้อรั้น รวมไปถึง ลูกสาวคนกลาง หมายถึง ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอายุมากกว่า 16 ปี สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเด็กช่วงวัยรุ่น อีกด้วย
และยิ่งถ้าดาว 5 เหิน ประจำเดือน หรือ เหินประจำปี เข้าสู่ตำแหน่งนี้ จะเกิดโรคระบาดให้ผู้อยู่อาศัย เช่น โรคปากมือ โรควัวบ้า ไข้เลือดออก อีโบลา อหิวาตกโรค โรคระบาดร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
69 หมายถึง ไฟไหม้ประตูสวรรค์ ส่งผลเสียทำให้อาเจียนเป็นเลือด เพราะ 6 คือปอด มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอด สมอง ความดัน อวัยวะหายใจมีปัญหา มีปัญหาเกี่ยวกับเลือด

 

ดาว 7 ทัพแตก ธาตุทอง
ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
7 1 โลหะ ผลิต น้ำ
เป็นดาวพ้นยุค ดีในยุค 7 ระหว่างปี 1984-2003 เท่านั้น
เชิงลบ
ผู้อาศัยในตำแหน่งนี้จะถูกสัตว์มีพิษกัดเช่นงู เนื่องจาก 71 หมายถึงพิษในธาตุน้ำ พิษจะถูกปล่อยออกมาจากปากของสัตว์หรือแมลง
ดาวผสมคู่นี้จะเพิ่มโอกาสของอาหารเป็นพิษอีก ฉะนั้นหลีกเลี่ยงครัว เตาไฟ โต๊ะทานข้าว (1 หมายถึงปากและ 7 หมายถึงปาก)
สำหรับผู้ชายพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนจะเป็นผู้หญิง (ทั้งที่แต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่งงาน) เพราะ 1 หมายถึงผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานซึ่งมีอายุมากกว่า 16 ปี และ 7 หมายถึงเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 14 ปี) การรวมตัวของดาวคู่ผสมนี้จะทำให้ผู้ชายเจ้าชู้เสาะแสวงหาและดูแลเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเพื่อความสุขทางเพศได้อีกทางด้วย หากเป็นเด็กผู้หญิงจะใจแตก เกิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศ
ผู้อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้มีแนวโน้มที่จะมีเลือดออกง่ายเนื่องจากการรวมกันของเลือดที่เป็นตัวแทนของน้ำ นอกจากนี้ยังรวมถึงโรคพิษสุราเรื้อรัง
7 2 ดิน ผลิต ทอง
เชิงลบ
ได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมด ธุรกิจเสียหาย หมดตัว
ดาวทั้ง 2เป็นดาวหยิน ทำให้หญิงสาวที่มีอายุน้อยและสูงอายุไม่สามารถเข้ากันได้ดี เกิดความบาดหมางระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ ส่งผลให้เกิดการหย่าร้าง
ไม่เอื้ออำนวยกับผู้ชาย เพราะผู้หญิงในบ้านมีอำนาจมากกว่าผู้ชาย ข่มทางคำพูดเสียดสี
ความเจ็บป่วย เป็นไข้จะพัวพันกับความเจ็บปวดและบาดแผลเลือดไหล (ซึ่งอาจเกิดจากมีดบาด) และท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ฝีในท้อง ครรภ์เป็นพิษ รวมไปถึงโดนวางยาพิษ
ถ้าหน้าอาคารมีส่วนประกอบสีแดง เมื่อดาว 9 เป็นดาวประจำปี หรือดาวประจำเดือน เหินมาในตำแหน่ง 72 เหตุเพลิงไหม้จะเกิดขึ้น
เป็นอันตรายต่อธุรกิจส่ง เพราะไปส่งเสริมการเติบโตของคู่แข่ง ให้คู่แข่งทางธุรกิจมีพลังเหนือกว่า
ธาตุน้ำช่วยลดความร้อนของดาวผสมคู่นี้ได้
7 3 ทอง ตัด ไม้
เชิงลบ
ทองดาว 7 ทำลายไม้ ดาว 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของภรรยาหรือนายหญิง หมายถึง การพลัดพรากจากคู่สามีภรรยา
ดาวคู่นี้เป็นการผสมผสานที่ร้ายกาจ นำมาซึ่งการโจรกรรม ถูกหลอกลวง สูญเสียความมั่งคั่ง
จะได้รับบาดเจ็บจากมีด หรือวัตถุที่เป็นโลหะ กระสุน การยิงปืน
บ้าน/อาคาร จะถูกปล้น โดนโจรกรรม
คนอาศัยจะสูญเสียความมั่งคั่งจากความล้มเหลวของธุรกิจ
ดวงตา และ ขา มีปัญหา
มีคดีความที่นำพาความพินาศย่อยยับสู่ชีวิต
ถ้าดาวประจำเดือน 3 หรือ ประจำปี 3 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ ในบ้านที่ตรงกับทางสามแพร่ง T ทำให้หย่าร้างในชีวิตสมรส รวมไปถึงทะเลาะเบาะแว้งขั้นรุนแรงในครอบครัวได้ นอกจากนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
7 4 ทอง ตัด ไม้
เชิงลบ
ทะเลาะวิวาทกันระหว่างพี่สาวน้องสาว ผู้หญิงในบ้านทะเลาะกัน ความไม่ลงรอยกันระหว่างพี่น้อง
มีปัญหาอุปสรรคในอาชีพ ไม่เป็นที่นิยมจากสังคม
เกิดการหย่าร้าง หรือหญิงเป็นม่ายก่อนวัยอันควร และมีคดีความฟ้องร้อง
ปัญหาสุขภาพได้แก่ ไอ ได้รับบาดเจ็บ เลือดเสีย และ แท้ง
ถ้าดาวผสมนี้อยู่ในห้องใด จะแท้ง ผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่ควรใช้ห้องนั้น
อุบัติเหตุจากสิ่งมีคม
7 5 เชิงลบ
ถ้าเป็นห้องครัว/ห้องอาหาร ส่งผลทำให้เกิดโรคทางปาก ดาวผสมคู่นี้นำความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และ ความตาย ถูกการนินทา ใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลัง ปัญหาทางความสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท เข้าสู่บ้าน ลูกสาวคนสุดท้องมีปัญหา
หากวางเตียงไว้ที่ 75 ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ถ้าดาว 2 ประจำปีเหินสู่ตำแหน่งนี้ และถ้าดาว 9 ประจำปี ดาว 9 ประจำเดือนเหินมาในตำแหน่ง 75 ผู้อยู่อาศัยจะทนทุกข์ทรมานจากติดโรคทางเพศสัมพันธ์
ดาวคู่ผสมนี้ เกี่ยวพันกับการค้าประเวณี ติดยาเสพติด และ ยาพิษ
7 6 เชิงลบ

ความรักของชายชรากับหญิงสาวไม่เข้ากันได้เนื่องจากความแตกต่างของอายุ
การต่อสู้จะเกิดขึ้น ความโกลาหลที่เกิดจากการปะทะกันของธาตุทอง 2 ชนิด คือ 7 และ 6 ซึ่งเรียกว่า "ดาบคู่พิฆาต"
ดาวผสมคู่นี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว คนในบ้าอารมณ์เสีย ส่วนเด็กที่เติบโตในบ้านนี้จะมีนิสัยที่ไม่เหมาะสม และรวมถึงการต่อสู้ของบุคคลากรในสำนักงาน ความคับข้องใจในหมู่พนักงานที่มีต่อฝ่ายบริหารอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

ดังนั้น พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ประตูหันไปทางนี้ รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอกที่ส่งผลเสีย การจราจรหนาแน่น แม่น้ำ สะพานลอย
การรวมกันของ 7ุ6 กับถนนโค้งรอบมุม SE และมุม NW จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้อยู่อาศัยกลายเป็นคนพิการ
ผู้อาศัย จะถูกตัด หรือถูกเชือดด้วยมีด สับ ดาบ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้
ยิ่งไปกว่านั้น ควรระวังการการแก้แค้นศัตรู
ดาวคู่ผสมนี้ จะเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างพี่น้อง ความบาดหมางกันในครอบครัว ความหึงหวงสามีภรรยาลงไม้ลงมือ การต่อสู้ การจลาจล การคดโกง การโจรกรรม และความตายที่เกี่ยวข้องกับโลหะ
ปัญหาสุขภาพ โรคที่เกี่ยวกับซีกซ้ายของร่างกาย โรคทางเพศ ผิวหนัง
หลีกเลี่ยง ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว รวมถึงประตูที่หันไปทางนี้ รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอกที่ส่งผลเสีย 

7 7 ดีสำหรับ อาชีพ แพทย์ ทนาย ช่างตีเหล็ก คนขายเนื้อ ทำอาหาร ทหาร นักกีฬา  ซินแสฮวงจุ้ย เท่านั้น ถ้าไม่เข้ากฎเกณฑ์อาชีพเหล่านี้ จะเป็นอัปมงคล ทำให้ถูกจี้ ปล้นด้วยอาวุธ ผีหลอก และเกิดความเดือดร้อนอื่นๆ
7 8

ความสมดุลของหยินหยาง ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
ดาวคู่ผสมนี้อยู่ที่ประตูหลัก สามารถนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้
ดีสำหรับเรื่องโรแมนซ์สำหรับห้องนอนของคู่สมรส
เชิงลบ
หากอยู่ในห้องนอนหนุ่มสาววัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงาน ส่งผลให้หนีตามกันไป หรือ ท้องก่อนแต่ง รวมไปถึงแต่งงานช่วงวัยเยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นต้น
การผสมผสานนี้นำไปสู่การปล่อยตัวทางเพศ

7 9 เชิงบวก
เป็นดาวที่ทำให้มีเสน่ห์ยั่วยวน สะกดใจ คนโสดที่อยากมีคู่ครองให้นอนในตำแหน่งนี้ และถ้าหากทำกิจการ ไม่มีลูกค้ามาอุดหนุน ให้ย้ายห้องทำงานมาในห้องนี้ จะส่งผลให้เจรจาค้าขายง่าย มีเสน่ห์จูงใจลูกค้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าให้มั่งคั่งร่ำรวยได้
เพราะดาว 7 กลายเป็นดาวพ้นยุคไปแล้ว ส่วนดาว 9 เป็นดาวเจริญรุ่งเรืองที่กำลังมาถึงในยุค 9 เริ่มปีค.ศ. 2024 จะช่วยควบคุมความเลวร้ายของดาว 7 ที่เกินเลยของมัน
เชิงลบ
อัคคีภัยจะเกิดขึ้นหากดาวประจำปี 2 หรือ 5 และ ดาวเดือน 3 หรือ 4 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้
ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าของผู้หญิง
หากดาว 5 ประจำปีเหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ จะทำให้ป่วย เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรควัวบ้า ไข้เลือดออก อีโบลา อหิวาตกโรค โรคระบาดร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
ดาว 7 เป็นตัวแทนของผู้หญิง หรือโสเภณี ดาว 9 เป็นหัวใจและดวงตา หมายถึงการติดผู้หญิง ความคิดถึงอย่างมีราคะ เมื่อดาว 5 ประจำปีเหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ ทำให้ติดโรคทางเพศเนื่องจากการไปเยี่ยมซ่อง
ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ

 

ดาว 8 มั่งคั่งร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ธาตุดิน
ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
8 1 ดิน ควบคุมน้ำ
เชิงบวก
ดียิ่งสำหรับเป็นตำแหน่งประตูเท่านั้น จะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยสุดๆ
เชิงลบ
ไม่เหมาะสำหรับห้องนอน ส่งผลเสียกับลูกชายคนกลาง ทำให้เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้
8 2 เชิงบวก
การรวมตัวของ หยิน 2 หยาง 8 เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้ เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย ชื่อเสียงดีโด่งดัง ความสำเร็จ ได้ทรัพย์สินมรดก
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินด้วย
เชิงลบ
กระทบลูกชายสุดท้อง
ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับปัญหาการย่อย
ผู้หญิงที่มีอายุ จะมีชู้กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า นายหญิงของบริษัท หรือ นายหญิงในบ้าน จะมีชู้กับคนรับใช้ที่มีอายุน้อยกว่า
8 3 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงบวก
38 ดาวน้ำขึ้นภูเขา ดียิ่งสำหรับเป็นประตูเข้าออก แต่ต้องไม่มีกำแพงบัง จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยสู่คนอาศัย ก็ต่อเมื่อทำเลของที่ตั้งบ้านจะต้องดีด้วย
เชิงลบ:
38 ดาวน้ำขึ้นภูเขา ห้ามเป็นห้องนอน หลีกเลี่ยงการใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนสำหรับเด็ก เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองไม่ลงรอยกัน
ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว ดาวผสมคู่นี้มีชื่อเสียงว่า จะกระตุ้นการรักร่วมเพศ
สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับ แขน ขา การแท้ง โรคหัวใจ โรคหืด แขนหัก
8 4 ไม้ ควบคุม ดิน
เชิงบวก
ดีต่อทรัพย์สมบัติ (วางตู้เซฟ/เค้าเตอร์เก็บเงินสำหรับร้านค้า) จะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้
เชิงลบ
ห้ามเป็นห้องนอนเด็ก จะทำให้ป่วย ได้รับบาดเจ็บ ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
ห้ามเป็นห้องนอนคู่สมรส จะหย่าร้างกัน หรือเป็นห้องนอนใครก็ตาม จะมีปัญหาทางจิตใจอารมณ์ซึมเศร้าแยกตัวโดดเดี่ยว
ไม่เหมาะเป็นประตู หรือ ห้องรับแขก
ปัญหาสุขภาพ นิ่วในถุงน้ำดี โรคไต และข้ออักเสบ
8 5 เชิงบวก
ดีในยุค 8 ส่งเสริมการเงิน
เชิงลบ
ดาว 5 คือเจ็บป่วย ดาว 8 คือ ผิว ผู้อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้จะเป็นโรคผิวหนัง มะเร็ง อัมพาต ความเจ็บป่วยทางจิต ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกซี่โครงและเส้นเอ็น
ดาว 8 หมายถึงผู้ชายที่อายุต่ำกว่า 16 หมายถึงส่งผลร้ายต่อเด็กเล็ก โดยเฉพาะลูกชายคนสุดท้อง
8 6  ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
ดาวคู่ผสมที่ดีสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวย อาชีพก้าวหน้า มีชื่อเสียงดีโด่งดัง นำความมั่งคั่งทางมรดกที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอีกด้วย
ส่วนอาชีพรับราชการทหาร และ อาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมาย มีอำนาจมากขึ้น
เมื่อดาว 1 เหินประจำปี และเหินประจำเดือน มาถึงตำแหน่งนี้ ส่งผลผู้อยู่อาศัยจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น
เชิงลบ
ปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น จิตใจที่ไม่มั่นคง ขี้เหงา
8 7 ความสมดุลของหยินหยาง ดิน ผลิต ทอง
เชิงบวก
ดาวคู่ผสมนี้อยู่ที่ประตูหลัก สามารถนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้
ดีสำหรับเรื่องโรแมนซ์สำหรับห้องนอนของคู่สมรส
เชิงลบ
หากอยู่ในห้องนอนหนุ่มสาววัยรุ่นที่ยังไม่แต่งงาน ส่งผลให้หนีตามกันไป หรือ ท้องก่อนแต่ง รวมไปถึงแต่งงานช่วงวัยเยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นต้น
การผสมผสานนี้นำไปสู่การปล่อยตัวทางเพศ
8 8 ดียิ่งสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวย ลูกจะมีชื่อเสียง ทรงพลังยิ่งถ้าอยู่ที่ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NE ซึ่งเป็นวัง “บ้าน” ของมัน
และดีในตำแหน่งทิศใต้ S เพราะธาตุไฟเกื้อกูลเพิ่มพลังธาตุดินให้เข้มแข็ง
ดาว 88 เป็นทั้งดาวภูเขา และ ดาวน้ำ ผสมกัน จึงทำให้ดาวภูเขาตกน้ำ และ ดาวน้ำขึ้นภูเขา จะเข้ากฎเกณฑ์เป็นฮวงจุ้ยที่ดีมีพลังร่ำรวยก็ต่อเมื่อใช้สูตรฮวงจุ้ย เพื่อส่งดาวน้ำขึ้นภูเขา มิฉะนั้น 88 จะส่งผลให้เงินทองที่ได้มาจะสูญสิ้น ทำลายมิตรภาพ
8 9

เชิงบวก
นำความสุขสดชื่น การเฉลิมฉลอง ความสนุกสนาน กิจกรรมดีๆมากมาย ให้กับครอบครัว
เป็นเพราะ ดาว 9 ไฟ ที่ไปผลิต ดาว 8 ดินแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
และจะดียิ่งอีก ถ้า ดาว 8 หรือ ดาว 9 ที่เป็นดาวประจำปี หรือ ดาวประจำเดือน 2 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้จะได้เงินเยอะอย่างอัศจรรย์ใจ

 

 

ดาว 9 การเฉลิมฉลอง ในยุค 9 ปี 2024 ธาตุไฟ
ดาวภูเขา ดาวน้ำ ส่งผล
9 1 เชิงบวก ดีในยุค 9
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สมรส
อาจมีลูกหลายคนเนื่องจากพลังคู่ผสมของดาวนี้  จะนำมาซึ่งความสุขสนุกสนาน
ดีสำหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและความสัมฤทธิผลทางวิชาการ
ดาวคู่ผสมนี้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเข้ากฎเกณฑ์ภูมิทัศน์ฮวงจุ้ยภายนอกบ้านจะต้องดีด้วย
เชิงลบ
ถ้า 91 อยู่ในตำแหน่งห้องน้ำ จะส่งผลเสียทางการเงิน สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและดวงตา โรคติดต่อทางเพศ ระบบสืบพันธ์มีปัญหา และการแท้ง
คู่สามีภรรยาหมดเรื่องโรแมนซ์ไม่สามารถมีลูกได้
9 2 ไฟ เลี้ยง ดิน
เชิงลบ
ไม่เหมาะสำหรับ ห้องนอนส่งผลเสียกับระบบสืบพันธ์ ปัญหาเกี่ยวกับสายตา รวมไปถึงระบบย่อยอาหาร ส่วนถ้าเป็นห้องทำงานจะเกิดปัญหาธุรกิจ
ถ้าเป็นห้องนอนเด็ก จะทำให้ลูกพัฒนาช้า กลายเป็นคนไม่ฉลาด หรือช้าในการพัฒนาทางวิชาการ ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสำหรับห้องนอนเด็ก เนื่องจากมันก่อให้เกิดปัญหาความบกพร่องทางจิต รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม
ถ้าเป็นห้องนอนผู้หญิง จะทำให้นิสัยก้าวร้าว
9 3 ไม้ ก่อให้เกิดไฟ
เชิงบวก
เป็นดาวคู่ผสมผสานหยินหยางที่สมบูรณ์
ผลิตเด็กฉลาด และขยันขันแข็ง นำโชคดี นำโชคลาภ มาที่บ้าน
เชิงลบ
อุบัติเหตุไฟไหม้น่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ดาว 7 ประจำปี เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้
ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยฉลาด แต่จะมีจิตใจโหดเหี้ยม ใจแคบ และตระหนี่เห็นแก่ตัว เมื่อดาว 7 ประจำปี เหินเข้าสู่ตำแหน่งประตูหลัก
9 4

ไม้ ก่อให้เกิดไฟ
เชิงบวก
ถ้ามีลูกชายจะฉลาด เด็กชายที่ปราดเปรื่องอัจฉริยะ ใส่ใจเรื่องเงิน สามารถออมทรัพย์และดูแลทรัพย์สินได้
แต่ 49 ทำให้ผู้ชายในบ้านเป็น “หยิน” หรือเป็นผู้หญิงมากกว่า หมายถึง ชายกลายเป็นหญิง
เชิงลบ
มีลูกผู้ชายยาก สูญเสียเงินเรื่องความรักโดยใช่เหตุ มีเรื่องอื้อฉาวทางเพศ พบเจอแต่คนตระหนี่ ดาวผสมคู่นี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ หมายถึงคู่สมรสมีพฤติกรรมทางเพศจากชายรักหญิง กลายเป็นชายรักชาย หรือ หญิงรักชาย กลายเป็นหญิงรักหญิงก็ได้ด้วย

 

9 5 ไฟ ก่อให้เกิด ดิน
เชิงลบ
เป็นความหายนะอันแท้จริง ธาตุไฟของดาว 9 เลี้ยงธาตุดิน ของดาว 5 มันส่งเสริมการพนัน ติดยาเสพติด ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ปัญหาความบกพร่องทางจิต
ถ้าดาว 7 ประจำปี เหินสู่ตำแหน่งนี้ ทำให้มีแรงกระตุ้นทางเพศที่นำไปสู่การติดเชื้อกามโรคกับชายหญิงที่ขายบริการทางเพศ ดาว 7 เหินประจำปีทำให้การผ่าตัด รวมไปถึงติดยาเสพติด /ยาพิษ ได้เช่นกัน
หากวางตำแหน่งเตาไม่ดี จะทำให้เกิดโรคหัวใจ มะเร็ง และปัญหาดวงตาได้
9 6 ไฟ หลอม ทอง
เชิงลบ
ไม่ดีสำหรับครอบครัว ลูกชายหัวกบฏ ดื้อรั้น ลูกไม่เชื่อฟังโดยเฉพาะลูกชาย พ่อใจร้อนหัวแข็งเพราะดาว 9 (ไฟ) ส่งผลให้เป็นเผด็จการ ไม่รับฟังลูกเช่นกัน ส่วนเด็กๆ จะกลายเป็นคนดื้อรั้น รวมไปถึง ลูกสาวคนกลาง หมายถึง ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอายุมากกว่า 16 ปี สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเด็กช่วงวัยรุ่น อีกด้วย
และยิ่งถ้าดาว 5 เหิน ประจำเดือน หรือ เหินประจำปี เข้าสู่ตำแหน่งนี้ จะเกิดโรคระบาดให้ผู้อยู่อาศัย เช่น โรคปากมือ โรควัวบ้า ไข้เลือดออก อีโบลา อหิวาตกโรค โรคระบาดร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
9ุ6 หมายถึง ไฟไหม้ประตูสวรรค์ ส่งผลเสียทำให้อาเจียนเป็นเลือด เพราะ 6 คือปอด มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอด สมอง ความดัน อวัยวะหายใจมีปัญหา มีปัญหาเกี่ยวกับเลือด
9 7 เชิงบวก
เป็นดาวที่ทำให้มีเสน่ห์ยั่วยวน สะกดใจ คนโสดที่อยากมีคู่ครองให้นอนในตำแหน่งนี้ และถ้าหากทำกิจการ ไม่มีลูกค้ามาอุดหนุน ให้ย้ายห้องทำงานมาในห้องนี้ จะส่งผลให้เจรจาค้าขายง่าย มีเสน่ห์จูงใจลูกค้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าให้มั่งคั่งร่ำรวยได้
เพราะดาว 7 กลายเป็นดาวพ้นยุคไปแล้ว ส่วนดาว 9 เป็นดาวเจริญรุ่งเรืองที่กำลังมาถึงในยุค 9 เริ่มปีค.ศ. 2024 จะช่วยควบคุมความเลวร้ายของดาว 7 ที่เกินเลยของมัน
เชิงลบ
อัคคีภัยจะเกิดขึ้นหากดาวประจำปี 2 หรือ 5 และ ดาวเดือน 3 หรือ 4 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้
ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าของผู้หญิง
หากดาว 5 ประจำปีเหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ จะทำให้ป่วย เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรควัวบ้า ไข้เลือดออก อีโบลา อหิวาตกโรค โรคระบาดร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้
ดาว 7 เป็นตัวแทนของผู้หญิง หรือโสเภณี ดาว 9 เป็นหัวใจและดวงตา หมายถึงการติดผู้หญิง ความคิดถึงอย่างมีราคะ เมื่อดาว 5 ประจำปีเหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้ ทำให้ติดโรคทางเพศเนื่องจากการไปเยี่ยมซ่อง
ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ
9 8 เชิงบวก
นำความสุขสดชื่น การเฉลิมฉลอง ความสนุกสนาน กิจกรรมดีๆมากมาย ให้กับครอบครัว
เป็นเพราะ ดาว 9 ไฟ ที่ไปผลิต ดาว 8 ดินแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
และจะดียิ่งอีก ถ้า ดาว 8 หรือ ดาว 9 ที่เป็นดาวประจำปี หรือ ดาวประจำเดือน 2 เหินเข้าสู่ตำแหน่งนี้จะได้เงินเยอะอย่างอัศจรรย์ใจ
9 9 เชิงบวก
ดาวคู่ผสมที่ดียิ่งสำหรับความมั่งคั่ง หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทรงพลังอย่างยิ่งในวังทิศใต้ S ซึ่งเป็นวัง “บ้าน” ของดาว 9 ไฟ ส่งผลให้มีโชคทางการเงิน คู่รักมีลูก
เชิงลบ
หากภูมิทัศน์ภายนอกฮวงจุ้ยไม่ดี เช่น มีเหลี่ยม จั่ว มุมแหลม เนินเขาหิน ที่หันหน้าเข้าหาบ้าน จะทำให้ตาบอด

 

 

Visitors: 170,272