14 ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหิน

ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหิน

ฮวงจุ้ยสำนักอัฏฐะเรือนเน้นเรื่องทิศและการตกแต่งภายในของบ้าน และย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะกับคนที่เกิดในปีที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม การประเมินฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านกาละและเทศะด้วย ปัจจัยเหล่านี้มีนัยในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าซินแสฮวงจุ้ยคนหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีของสำนักอัฏฐะเรือน เลือกทำเลสุสาน "ที่เป็นเลิศ" นั่นจะหมายความว่าลูกหลานของผู้ตายจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปหรือเปล่า? คำตอบที่เห็นได้ชัดคือ "ไม่" ประวัติศาสตร์ของจีนแสดงให้เห็นราชวงศ์ต่าง ๆ เถลิงอำนาจแล้วก็ล่มสลายไป ดังนั้น องค์ประกอบด้านกาละจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันอย่างเห็นได้ชัด 

 

ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหินผนวกเอาองค์ประกอบด้านกาละเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย โดยแบ่งเวลาออกเป็นช่วง 20 ปี ซึ่งเรียกว่ายุค แค่ละยุคจะมีดาวปกครองหรือกัว ซึ่งแทนด้วยตัวเลข ตัวอย่างเช่น ในระหว่างปี 1984 ถึง 2003 เป็นยุคเจ็ด และกัวปกครองคือตุ้ย ซึ่งแทนด้วยหมายเลข 7

วัฏจักร 180 ปี
ยุคต้น

ยุคกลาง

ยุคปลาย

ยุค1 (1864-1883) 

ยุค2 (1884-1903)

ยุค3 (1904-1923)

ยุค4 (1924-1943)

ยุค5 (1944-1963)

ยุค6 (1964-1983)

ยุค7 (1984-2003)

ยุค8 (2004-2023)

ยุค9 (2024-2043)

ระบบวัฏจักรและยุคของฮวงจุ้ย

 

เราสามารถผูกดวงชะตากำเนิดของบ้านจากทิศและยุคในขณะสร้างบ้านหลังนั้น ดวงชะตากำเนิดของบ้านจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับต้องไม่ได้ในแง่ที่สัมพันธ์กับบ้าน

ภาพนี้ แสดงดวงชะตากำเนิดของบ้านที่สร้างเสร็จ ในปี 1985 ด้านหน้าและด้านหลังของบ้านหันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามลำดับ แต่ละจัตุรัสจะแทนแต่ละทิศ ทุกช่องจะมีหมายเลขอยู่ 3 หมายเลข หมายเลขที่มีขนาดใหญ่กว่าตรงกลางมาจากยุคในระหว่างที่สร้างบ้านหลังนี้ อีก 2หมายเลขที่มีขนาดเล็กกว่าแทนอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับต้องไม่ได้ซึ่งบ้านจะได้รับจากทิศที่เฉพาะเจาะจง หมายเลขเหล่านี้เรียกกันทั่วไปว่า "ดาว" ถึงแม้มันจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับดาวฤกษ์และดาวพระเคราะห์ในจักรวาลก็ตาม 

 

ดาวด้านซ้ายมือคือ "ดาวภูเขา" และดาวด้านขวามือคือ "ดาวน้ำ" ซึ่งมาจากทิศของด้านหลังและด้านหน้าของสิ่งก่อสร้างตามลำดับ โดยทั่วไปแล้วดาวภูเขาจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรา ส่วนดาวน้ำจะมีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรือง

 

หลักการหนึ่งที่สำคัญมากและควรจดจำคือ ดาวภูเขาแห่งความเมดตาสามารถถูก "กระตุ้น" ให้ส่งอิทธิพลดีต่อเมื่อมันอยู่ "บนภูเขา" กล่าวคือ ตำแหน่งของมันควรเป็นผนังหรือวัตถุที่อยู่ใกล้ นิ่ง สูง หรือเป็นปีกแผ่น 

ในทางตรงข้าม ดาวน้ำที่ดีสามารถนำความมั่งคั่งร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ต่อเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งที่เปิด ของเหลว เคลื่อนไหว หรือไหล

 

ยกตัวอย่าง ดวงชะตากำเนิดของบ้านตัวอย่างที่สร้างในปี 1985 อยู่ในยุคเจ็ด ดาวเจ็ดจึงเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลฮวงจุ้ยที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุด จากภาพตัวอย่าง เราจะเห็นดาวภูเขาเจ็ดอยู่ทางทิศตะวันตก และดาวน้ำเจ็ดอยู่ทางทิศตะวันออก

 

 

ภาพนี้คือดวงชะตากำเนิดของบ้านที่สร้างเสร็จในปี 1985 ในทิศตะวันออก-ตก

ถ้าคุณใช้ห้องทางทิศตะวันตกเป็นห้องนอนจะดีที่สุด เพราะมันเป็นห้องที่มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งเหมาะกับดาวภูเขาอย่างยิ่งนั่นเอง ส่วนทางเข้าบ้านนั้น ถ้าอยู่ทางทิศตะวันออกได้เป็นดีที่สุด เพราะประตูจะปล่อยให้อากาศเข้าและถือกันว่าอากาศเป็นของไหล จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้ดาวน้ำนำความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในบ้าน 

ถ้าคุณทำในทางตรงข้าม สิ่งที่เราจะได้คือ "ดาวน้ำขึ้นภูเขา ดาวภูเขาตกน้ำ" ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่เลวมาก และจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง

 

อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า พลังที่จับต้องไม่ได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เป็นจริง มันจึงจะส่งอิทธิพลได้ ดังนั้นแม้แต่ดวงชะตากำเนิดของบ้านที่แย่มาก เราก็ยังสามารถฉวยประโยชน์จากมัน โดยให้มันส่งอิทธิพลแห่งความเมตตาได้อยู่ดี ถ้าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของบ้านดี และจัดการตกแต่งภายในของบ้านให้ดี

 
Visitors: 168,277