10 ทฤษฎีฮวงจุ้ยสำนักอัฏฐะเรือน

ทฤษฎีฮวงจุ้ยสำนักอัฏฐะเรือน

มีสำนักฮวงจุ้ยหลายสำนักด้วยกัน แต่ 2 สำนักที่ได้รับความนิยมในฮ่องกงและไต้หวันคือ สำนักอัฏฐะเรือนและสำนักดาวเหิน ความแตกต่างหลักระหว่าง 2 สำนักนี้คือ สำนักแรกมีลักษณะสถิต ส่วนสำนักหลังมีลักษณะพลวัต เพราะมันให้น้ำหนักต่อการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีและเดือนต่อเดือนของพลังที่จับต้องไม่ได้ในฮวงจุ้ย การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ 2 สำนักนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ละสำนักต่างล้วนมีผู้สนับสนุน และควรเน้นไว้ด้วยว่า ผู้ทำฮวงจุ้ยอย่างเอาจริงเอาจังพึงทำความคุ้นเคยกับเทคนิคต่าง ๆ ของทั้ง 2 สำนัก เพราะมันล้วนมีประโยชน์ในสถานการณ์อันเฉพาะเจาะจง

 

สำนักอัฏฐะเรือนเกี่ยวพันกับแปดกัวในอี้จิง เนื่องจากแปดกัว แทน 8 ทิศ สำนักนี้ระบุว่าบ้านทุกหลังแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทตามทิศที่ตั้งของมัน ตัวอย่างเช่น บ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าบ้านเฉียน

 

อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า การแบ่งประเภทบ้านนั้นถือเอาหลังอิงเป็นหลัก ตาราง 2 แสดงถึงการแบ่งกลุ่มบ้านภายใต้แปดกัว จะเห็นได้ว่าบ้าน 8หลังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก อันได้แก่ "จัตตุเรือนตะวันออก" และ "จัตตุเรือนตะวันตก" กลุ่มแรกประกอบด้วยธาตุน้ำ ไม้และไฟ ส่วนกลุ่มหลังประกอบด้วยธาตุทองและดิน เนื่องจากน้ำก่อเกิดไม้และไม้ก่อเกิดไฟ จัตตุเรือนตะวันออกจึงมีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูก ดังนั้น มันจึงกลมกลืนกัน ในทำนองเดียวกัน จัตตุเรือนตะวันตกก็มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน เนื่องจากธาตุดินก่อเกิดธาตุทอง

 

ในทางตรงข้าม บ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มจัตตุเรือนตะวันออก จะไม่กลมกลืนกับบ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มจัตตุเรือนตะวันตก ตัวอย่างเช่น บ้านเจิ้น (ตะวันออก) เป็นธาตุไม้บ้านตุ้ยเป็นธาตุทอง และธาตุทองทำลายธาตุไม้ ดังนั้นมันจึงไม่กลมกลืนกัน

 

 

 

ทองตัดไม้ 

(เส้นประคือวงจรการทำลาย)

 

ตารางจัตตุเรือนตะวันออกและจัตตุเรือนตะวันตก

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแปดกัวจะทวีความสลับชับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อเราพิจารณาถึงโชคชะตาของมนุษย์ประกอบด้วย เพราะในกรณีนี้เราต้องคำนึงถึงปีเกิดของคนคนนั้น บ้านสามารถจำแนกประเภทออกเป็นอัฏฐะเรือนได้ฉันใด คนเราก็สามารถจำแนกประเภทออกเป็น "ชาวราศีตะวันออก" กับ "ชาวราศีตะวันตก" ได้ฉันนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำสำหรับสำนักอัฏฐะเรือนคือ จัดตุเรือนตะวันตกเหมาะกับชาวราศี

ตะวันตก และจัดตุเรือนตะวันออกเหมาะกับชาวราศีตะวันออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในปี 1952 คุณคือเจิ้นกัว และเป็นชาวราศีตะวันออก (ดูภาพข้างล่าง) บ้านที่เหมาะกับคุณที่สุดคือจัตตุเรือนตะวันออก อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ หน้าหันไปทางทิศเหนือ

 กัวบุคคลตามปีเกิด

 

สิ่งสำคัญอันดับถัดไปที่ต้องพิจารณาคือประตูหน้า คนชาวราศีตะวันออกควรเปิดประตูหน้าในทิศทางเดียวกับจัตตุเรือนตะวันออก ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณหันไปทางทิศใต้ (หลังอิงทิศเหนือ) บ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านขั่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน

จัดตุเรือนตะวันออก แต่มีปัญหายุ่งยากอยู่ข้อหนึ่งคือ ถ้าคนในครอบครัวมีทั้งชาวราศีตะวันออกกับชาวราศีตะวันตกล่ะ พวกเขาจะเลือกบ้านให้ถูกโฉลกกับปีเกิดของทุกคนได้อย่างไร? คำตอบคือ ควรหาทางประนีประนอมโดยเลือกบ้านที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่สุด และจัดการตกแต่งภายในให้เหมาะกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน หัวหน้าครอบครัวคือผู้หาเงินเข้าบ้าน ซึ่งปกติมักได้แก่พ่อ แต่หัวหน้าครอบครัวอาจได้แก่ใครก็ได้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านรายได้การเงินแก่ครอบครัวมากที่สุด

 
Visitors: 170,269