16 โชคชะตาแบบต่างๆ

เมื่อเราตรวจสอบชุดจตุสดมภ์แห่งโชคชะตา เราจะเห็นว่าคนบางคนเกิดมาพร้อมกับมีธาตุประจำตัวที่แข็งแกร่ง ในขณะที่คนอื่นเกิดมาพร้อมกับธาตุประจำตัวที่อ่อนแอ ธาตุทั้งสองประเภทนี้ถือเป็นธาตุที่สามัญที่สุด แต่ก็ยังมีประเภทอื่นอีกเข่นกัน ในบางครั้ง กล่าวคือธาตุประจำตัวอาจจะแข็งแกร่งที่สุดหรืออ่อนแรงที่สุด และวิธีที่จะเลือกธาตุที่ถูกโฉลกก็แตกต่างกันไป ตามประเภทของธาตุที่เป็นแบบฉบับทั้งสองนี้ ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักประเภทของโชคชะตาแบบพิเศษและ ตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษของคนเหล่านั้น

 

ก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องลักษณะของจตุสดมภ์ที่เป็นข้อยกเว้น ลองมาทบทวนแบบฉบับประเภทของธาตุประจำตัวที่แข็งแกร่ง และธาตุประจำตัวที่อ่อนแอกันก่อน

 

 

ธาตุประจำตัวแข็งแกร่ง

หลักการของจตุสดมภ์คือเราต้องทำให้ได้มาซึ่งความสมดุลในโชคชะตาของเรา หากธาตุประจำตัวแข็งแกร่งก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ธาตุนั้นอ่อนลงและลดความแข็งแกร่งที่เกินอัตราลงไป ดังนั้นเราจะใช้ธาตุมาบั่นทอนพลังของธาตุประจำตัว 

ยกตัวอย่างเช่น หากธาตุประจำตัวเป็นธาตุไม้ที่แข็งแกร่ง เราก็จะใช้ไฟและดินเป็นธาตุที่ถูกโฉลก ทั้งนี้เพราะไม้จะถูกทำให้อ่อนแรงลงเมื่อผลิตไฟ และยังต้องหมดพลังไปกับการเอาชนะธาตุดินอีกด้วย ธาตุไฟคือสติปัญญา ธาตุดินคือเงินตรา ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วสติปัญญาและเงินทองจะมีประโยชน์ในฐานะที่เป็นธาตุที่ถูกโฉลกเมื่อธาตุประจำตัวเป็นธาตุที่แข็งแกร่ง นอกจากสองธาตุนี้ เรายังต้องพิจารณาธาตุที่สาม ซึ่งก็คือธาตุโลหะ โลหะเป็นธาตุแห่งอำนาจ จึงเป็นการดีในแง่ที่ว่าธาตุโลหะสามารถทำลายไม้ที่เกินอัตรา แต่ก็ยังมีผลกระทบในทางลบตรงที่โลหะผลิตน้ำซึ่งจะกลับมาเสริมให้ไม้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าธาตุแห่งอำนาจเป็นธาตุที่ถูกโฉลกหรือไม่ กุญแจสำคัญคือให้ดูว่าธาตุไม้ที่แข็งแกร่งนี้หลักๆ แล้วเกิดจากการมีธาตุไม้มากเกินไป หรือมีธาตุน้ำมากเกินไป หากธาตุประจำตัวแข็งแกร่งเนื่องมาจากมีธาตุประจำตัวอยู่เป็นจำนวนมากเกินไป อำนาจก็จะดีสำหรับทำลายธาตุประจำตัวที่มากเกินไป แต่หากธาตุประจำตัวแข็งแกร่งเนื่องจากมีธาตุทรัพยากร (ธาตุน้ำ) มากเกินไป ธาตุแห่งอำนาจก็จะไม่มีประโยชน์ เพราะจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีในการนำธาตุทรัพยากรที่ไม่ถูกโฉลกมาให้มากยิ่งขึ้น

 

ธาตุประจำตัวอ่อนแอ

หากธาตุประจำตัวอ่อนแอ ก็จำเป็นที่จะต้องหาธาตุที่ส่งเสริมธาตุประจำตัวและทำให้ธาตุประจำตัวแข็งแกร่งขึ้น ตัวเลือกแรกคือธาตุทรัพยากร ตัวเลือกที่สองคือธาตุมิตรสหาย (เป็นธาตุเดียวกัน) ยกตัวอย่างเช่น หากธาตุประจำตัวเป็นธาตุไม้อ่อน เราควรเลือกน้ำและไม้เป็นธาตุถูกโฉลก นอกจาก 2 ธาตุนี้แล้ว  เราควรพิจารณาธาตุที่สามด้วย ซึ่งก็คือธาตุแห่งอำนาจ ในกรณีนี้คือธาตุโลหะ เพราะเหตุใดธาตุโลหะจึงมีประโยชน์ต่อธาตุไม้อ่อน หลักการคือโลหะสามารถส่งเสริมธาตุทรัพยากรซึ่งก็คือน้ำ ดังนั้นหากธาตุไม้อ่อนมีธาตุทรัพยากร ธาตุอำนาจจะส่งผลที่เป็นบวกในการเสริมธาตุทรัพยากร 

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ธาตุไม้อ่อนไม่มีธาตุทรัพยากร ธาตุอำนาจจะโจมตีไม้โดยตรงและสร้างแรงกดดันให้กับไม้มากขึ้น ดังนั้นหากธาตุประจำตัวเป็นธาตุอ่อน ธาตุที่ถูกโฉลกโดยทั่วไปที่ควรเลือกคือธาตุทรัพยากร มิตรสหาย และเสริมด้วยธาตุอำนาจหากมีธาตุทรัพยากรอยู่ในแผนผัง

 

ธาตุประจำตัวแข็งแกร่งเต็มพิกัด

ลักษณะนี้เป็นกรณีที่ไม่ค่อยจะพบบ่อยนักเมื่อธาตุประจำตัวมีพลังเกินต้านทานจนถึงระดับที่เกือบจะมีธาตุเพียงหนึ่งเดียวที่

ครอบครองจตุสดมภ์ทั้งหมด ตัวอย่างคลาสสิคของรูปแบบผังดวงชะตาแบบนี้คือแม่ทัพจีนผู้มีชื่อเสียงในยุค "สามก็ก"

ปี 220 ถึง 265 ก่อนคริสตกาล) ผู้มีนามว่า "เตียวหุย" ต่อไปนี้คือจตุสดมภ์ของเขา

ในจตุสดมภ์ของเตียวหุยมีธาตุน้ำเพียงธาตุเดียวเท่านั้น! ดังนั้นน้ำจึงแข็งแกร่งอย่างที่สุด ด้วยเหตุนี้เขาจึงจัดอยู่ในประเภท "แข็งแกร่งเต็มพิกัด" ซึ่งจัดอยู่ในประเภทจตุสดมภ์ที่ธาตุประจำตัวมีอำนาจครอบคลุมโดยสมบูรณ์ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าธาตุทั้งแปดช่องจะต้องเป็นธาตุเดียวกันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากจตุสดมภ์ของเตียวหุยมีธาตุโลหะอยู่บ้าง เขาก็ยังคงจัดอยู่ในประเภท "แข็งแกร่งเต็มพิกัด" เนื่องจากธาตุโลหะเสริมสร้างธาตุน้ำนั่นเอง

 

เมื่อชุดของจตุสดมภ์มีความแข็งแกร่งเต็มพิกัด ก็เหมือนกับรถยนต์ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูง ดังนั้นจึงเป็นอันตรายที่จะไปหยุดหรือขัดขวางไว้  อุปสรรคใดๆ ก็แล้วแต่อาจจะทำให้เกิดการพุ่งชนได้ ดังนั้นเมื่อจะเลือกธาตุถูกโฉลกสำหรับคนที่มีธาตุประจำตัวแข็งแกร่งที่สุดนี้ หลักการคือจะต้องไม่ไปขวางธาตุประจำตัว ธาตุที่เหมาะสมคือธาตุที่ส่งเสริมธาตุประจำตัว ซึ่งก็คือธาตุทรัพยากรและธาตุของตัวเอง ธาตุแห่งสติปัญญาก็ถือว่าดีเนื่องจากไม่ไปขัดขวางธาตุประจำตัวธาตุที่ไม่ดีคือธาตุแห่งอำนาจและเงินทอง

 

จากตัวอย่างข้างต้น เตียวหุยจึงเป็นคนธาตุน้ำที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง ธาตุถูกโฉลกของเขาจะต้องเป็นธาตุโลหะ ธาตุน้ำ และธาตุไม้ ส่วนธาตุดินและธาตุไฟเป็นอริกับเขา เพราะธาตุเหล่านี้ก่อให้เกิด "อุปสรรค" มาสู่ธาตุน้ำของเขา ดังนั้นจากสดมภ์แห่งโชคของเขา เราจะเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างมากก่อนวัย 35 เมื่อเขาผ่านช่วง 20 ปีของสดมภ์แห่งโชคธาตุโลหะ เขาประสบความสำเร็จในการรบและเป็นแม่ทัพระดับสูง แต่โชคของเขาตกต่ำลงจากสดมภ์แห่งโชคธาตุดินเมื่ออายุ35 ปี และเขาก็ถูกปลิดชีพเมื่อถึงสดมภ์แห่งโชคช่วงอายุ 45 ปี ซึ่งเป็นธาตุไฟและธาตุดิน

 

กรณีของธาตุแข็งแกร่งเต็มพิกัดนี้เป็นกรณีที่ไม่ค่อยพบเห็น ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาตัวอย่างมาแสดง นี่คือจตุสดมภ์ของนักร้องชื่อดัง ริคกี้ มาร์ติน

ริคกี้ มาร์ติน 24 ธันวาคม 1971 (2514)

ริคกี้ มาร์ตินเป็นคนธาตุน้ำ เขาเกิดในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูที่ธาตุน้ำแข็งแกร่งที่สุด และเขายังถูกแวดล้อมด้วยธาตุโลหะถึงแม้ว่าจะมีธาตุดินอยู่ แต่ก็ไม่สามารถขัดขวางน้ำได้ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ดินในฤดูหนาวค่อนข้างอ่อนแรงประการที่สอง ดินจะถูกบั่นทอนจนหมดสิ้นโดยธาตุโลหะที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงจัดว่าเขาเป็นคนที่มีธาตุประจำตัวแข็งแกร่งอย่างมาก และธาตุน้ำก็ครอบครองจตุสดมภ์ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้ธาตุที่ถูกโฉลกกับเขาจึงเป็นธาตุโลหะและธาตุน้ำ ลักษณะเช่นนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในสดมภ์แห่งโชคในปัจจุบันซึ่งเป็นธาตุโลหะ หลังจากอายุ 25 ปีไปแล้ว และจนกระทั่งขณะนี้ในวัย 30 ของเขา ตั้งแต่ปี 1991 (2534) ถึงปี 2000 (2543) ก็ยังเป็นธาตุโลหะและธาตุน้ำอย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วย ทั้งหมดนี้จึงช่วยสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเขาในช่วงปีเหล่านั้น

 

 

ธาตุประจำตัวอ่อนแอเต็มพิกัดหรือ "ติดตามผู้นำ"

นี่คือรูปแบบโชคชะตาที่สำคัญมากซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ของช่วงเวลา นั่นคือธาตุประจำตัวที่อ่อนแออย่างมาก จนถึงระดับที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ ลักษณะเช่นนี้มักเกิดขึ้นเมื่อธาตุทรัพยากรขาดไปและไม่มีธาตุมิตรสหายอยู่ที่ก้านดินที่คอยเป็นฐานรากให้อยู่รอดได้ ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าธาตุประจำตัวตายและไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมธาตุประจำตัวอีกต่อไปเหมือนกับคนป่วย คุณยังสามารถปรนนิบัติเขาด้วยยาได้ แต่ถ้าเขาตายแล้ว ยาอะไรก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นธาตุที่ถูกโฉลกจะเป็นธาตุที่ไม่ได้ส่งเสริมธาตุประจำตัว เช่น ธาตุสติปัญญา เงินทอง อำนาจ ธาตุที่เสริมธาตุประจำตัว อย่างธาตุมิตรสหาย และธาตุทรัพยากรถือเป็นธาตุที่ไม่ถูกโฉลก

 

โชคชะตาแบบนี้มีชื่อเรียกว่า "ติดตามผู้นำ" ความหมายคือหากธาตุประจำตัวเป็นธาตุที่อ่อนแอมากๆ ก็เหมือนกับทารกแรกเกิดที่ถูกพ่อแม่เอามาทิ้งไว้ข้างถนน ทารกคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตด้วยตนเองได้เลย แต่แล้วเกิดมีคนผ่านมาและเก็บทารกคนนี้กลับไปที่บ้าน เลี้ยงดู และกลายเป็นพ่อแม่ผู้ชุบเลี้ยงของทารก ที่จริงแล้วพ่อแม่อุปถัมภ์ก็เหมือนเจ้านายมาเฟีย เขาเลี้ยงดูทารกให้เติบโตขึ้นมาเพื่อติดตามแกงค์มาเฟียและทำงานให้เขา หากพ่อแม่อุปถัมภ์ประสบความสำเร็จ ทารกก็จะมีโชคที่ดี แต่หากพ่อแม่อุปถัมภ์ประสบปัญทา ทารกก็จะลำบากด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกว่า "ติดตามผู้นำ" ความหมายในการนำไปใช้ก็คือเมื่อเราจะเลือกธาตุที่ถูกโฉลกสำหรับกรณีที่ธาตุประจำตัวอ่อนแอมากๆ เช่นนี้ เราจะต้องเลือกธาตุที่ไม่ได้ไปเสริมธาตุประจำตัว แต่ต้องเลือกธาตุที่ส่งเสริมธาตุอื่นที่แข็งแกร่งกว่าในจตุสดมภ์ ธาตุเหล่านี้มักจะเป็นธาตุสติปัญญา เงินทอง และอำนาจ ธาตุที่ส่งเสริมธาตุประจำตัวจะไม่มีประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าจตุสดมภ์ที่อ่อนแอมากๆจะประสบโชคร้ายเมื่อมีธาตุทรัพยากร เนื่องจากธาตุนี้จะทำให้ธาตุประจำตัวฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้ง ความหมายในแง่ของทารกที่ถูกทอดทิ้งก็เหมือนกับเมื่อเขาโตขึ้นและต้องการแยกจากแกงค์มาเฟีย แต่หัวหน้ามาเฟียไม่ยอมให้เขาไป และจะทำให้เขาพบกับความยากลำบากหรือแม้กระทั่งถูกคนในแกงค์ฆ่า

 

จะเป็นการดีมากที่จะทำความเข้าใจกรณีเช่นนี้ด้วยการศึกษาจากตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นจตุสดมภ์ของนักร้องชื่อดัง ซีลีน ดิออน

ซีลีน ดิออน 30 มีนาคม 1968 (2511)

ซีลีน ดิออน เกิดในวันธาตุดิน เธอจึงเป็นผู้หญิงธาตุดิน แต่ธาตุดินนี้ค่อนข้างอ่อนแอ เพราะไม่มีธาตุไฟอยู่ในจตุสดมภ์เพื่อคอยส่งเสริมธาตุดิน ธาตุเดียวที่ส่งเสริมเธอดูเหมือนจะเป็นธาตุดินในสดมภ์ยาม แต่ธาตุดินนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ ในก้านดินของสดมภ์เดือน วัน และยามของเธอ เป็นของนักษัตรเถาะ กุน และมะแม ทั้งสามนักษัตรนี้รวมกันเป็นไม้ที่แข็งแกร่ง ดังนั้นดินจึงไม่ใช่ดินโดยสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถเป็นรากฐานให้กับธาตุดินของเธอได้

 

ด้วยเหตุนี้เธอจึงมีคุณสมบัติอยู่ในประเภท "อ่อนแอเต็มพิกัด" และ "ติดตามผู้นำ" เงื่อนไขเบื้องต้นสองประการสำหรับใช้ตัดสินว่าคนคนหนึ่งเป็นคนประเภท "อ่อนแอเต็มพิกัด" หรือไม่นั้นคือ

1) จะต้องไม่มีธาตุทรัพยากรปรากฏอยู่เลย แม้จะมีธาตุทรัพยากรปรากฎอยู่ ก็จะไม่มีพลังอำนาจใดๆ

 

2) จะต้องขาดฐานรากในส่วนก้านดินที่จะช่วยส่งเสริมธาตุประจำตัวได้ ฐานรากนี้อาจเป็นทั้งธาตุที่เหมือนกับตัวเอง หรือ ธาตุทรัพยากรก็ได้ในส่วนก้านดิน

ในกรณีของซีลีน ดิออน จตุสดมภ์ของเธอเข้ากับเงื่อนไขทั้งสองประการ ดังนั้นเธอจึงเป็นประเภท "ติดตามผู้นำ"

 

ด้วยเหตุนี้ธาตุที่ถูกโฉลกกับเธอจะต้องเป็นธาตุไม้ ธาตุโลหะ และธาตุน้ำ ธาตุที่ไม่ถูกโฉลกกับเธอจะเป็นธาตุไฟและธาตุดิน บ่อยครั้งเราจะไม่พบว่าธาตุประจำตัวจะเป็นภัยมากนัก แต่โดยทั่วไปมักจะเป็นธาตุทรัพยากรที่เป็นบ่อนทำลายมากที่สุด

 

ในปี 2005 (2548) ซีลีน ดิออน มีอายุครบ 37 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของสดมภ์แห่งโชคของนักษัตรชวดธาตุน้ำ ซึ่งกินช่วงเวลาตั้งแต่อายุ 28 ถึง 37 ปี โชคของเธอในช่วง 10 ปีสุดท้ายนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจริงๆ และสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเธออยู่ในประเภท "ติดตามผู้นำ" เพราะโชคของธาตุน้ำ ไม่ใช่ธาตุไฟ ได้นำความสำเร็จ ชื่อเสียง และโชคลาภมหาศาลมาให้เธอ แม้แต่ภาพยนตร์เรื่อง "ไททานิค" ซึ่งทำให้เธอขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมหาสมุทรซึ่งเป็นธาตุน้ำ

 

ตัวอย่างต่อไปเราจะมาดูเรื่องของนักมวยชื่อดังผู้มีนามว่า รูบิน "เฮอริเคน" คาร์เตอร์ เขาเป็นนักมวยแชมเปี้ยนแต่โชคร้ายที่เขาถูกจับกุมและถูกตัดสินผิดว่าเป็นฆาตกรในปี 1967 (2510) เมื่อเขาอายุ 30 ปี เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและถูกจำคุกเป็นเวลา 18 ปี จนถึงปี 1985 (2528) การไต่สวนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆ เขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่ออายุ 48 ปี เรื่องนี้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง "เฮอริเคน" ซึ่งนำแสดงโดยแดนเซล วอชิงตัน

เฮอริเคน คาร์เตอร์, 6 พฤษภาคม 1937 (2480)

เขาเป็นคนธาตุน้ำและจตุสดมภ์ของเขาก็เป็นแบบ "ติดตามผู้นำ" ไม่มีธาตุโลหะปรากฎอยู่เลย เขาจึงไม่มีธาตุทรัพยากรที่คอยส่งเสริมธาตุประจำตัวของเขา และในก้านดินก็ไม่มีรากฐานที่ส่งเสริมธาตุน้ำด้วย เขาจึงถูกจัดอยู่ในประเภทอ่อนแอที่สุด ธาตุที่ถูกโฉลกกับเขาคือธาตุไม้ ธาตุไฟ และธาตุดิน ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเขาคือธาตุโลหะซึ่งนำโชคร้ายมาให้เขา ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่าเคราะห์ร้ายของเขามาเยือนเมื่อเขาอายุ 30 ปีซึ่งเป็นตอนที่เขาเข้าสู่ช่วงสดมภ์แห่งโชคของธาตุโลหะ และโชคร้ายนี้ยังกินเวลาต่อไปยังสดมภ์แห่งโชคถัดไปซึ่งเป็นของธาตุโลหะและธาตุน้ำเมื่ออายุ 40 ปีโชคร้ายของเขาสิ้นสุดลงเมื่ออายุ 48 ปีเมื่อสดมภ์แห่งโชคของธาตุโลหะและธาตุน้ำใกล้จะผ่านพ้นไป โลหะเป็นธาตุทรัพยากร ทรัพยากรเป็นศัตรูกับธาตุสติปัญญา (ไม้) สติปัญญาคืออิสระในการทำสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นทรัพยากรจึงเป็นธาตุที่ลิดรอนอิสรภาพ นี่เองที่เป็นสาเหตุให้เขาถูกจำคุกเมื่อธาตุทรัพยากรที่แข็งแกร่งเข้ามาก่อปัญหาให้กับเขา

 

เฮอริเคน คาร์เตอร์ เป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จก่อนวัย 30 ทั้งนี้เพราะเขาอยู่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคที่ดีของธาตุไม้ วันที่ 17 มิถุนายน ในปี 1966 (2509) มีการยิงกันในร้านอาหารกึ่งบาร์ และคาร์เตอร์กับคนขับรถของเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุ ทั้งสองถูกจับกุมและในปี 1967 (2510) เมื่ออายุ 30 ปี ทั้งสองถูกพิพากษาว่าเป็นฆาตกรและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต คนขับรถของเขาเสียชีวิตในเรือนจำ แต่เขาอยู่รอดต่อมาและได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งเมื่ออาย 37 ปี หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจจากมวลชนและเขาได้รับการสนับสนุนจากศิลปินอย่างบ็อบ ดีแลน ผู้แต่งเพลง "เฮอริเคน" ให้แก่เขา เนื่องจากการขึ้นมาเรียกร้องของมวลชน ทำให้เขาได้รับการไต่สวนใหม่อีกครั้งในปี 1985 (2528) ซึ่งเป็นปีของธาตุไม้และธาตุดิน และเขาได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ ดังนั้นเคราะห์ร้ายของเขาจึงสืบเนื่องมาจากธาตุทรัพยากรในสดมภ์แห่งโชคของเขา

 

เนื่องจาก "ติดตามผู้นำ" เป็นจตุสดมภ์แห่งโชคชะตาประเภทที่มีความสำคัญมาก เราลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายกัน

 

ไมเคิล แจ็คสัน, 29 สิงหาคม 1958 (2501)

ไมเคิล แจ็คสัน เป็นคนธาตุดิน แต่ไม่มีธาตุไฟในจตุสดมภ์ของเขาที่จะคอยสนับสนุนธาตุดินของเขาอยู่เลย ดังนั้นธาตุดินของเขาจึงค่อนข้างอ่อนแอ ธาตุสนับสนุนของเขาเพียงหนึ่งเดียวคือนักษัตรจอธาตุดินในสดมภ์ปีของเขา นักษัตรจอธาตุดินนี้น่าจะเป็นรากฐานให้กับธาตุดินของเขาและหล่อเลี้ยงให้ธาตุดินของเขาคงอยู่ แต่ธาตุดินนี้อาจจะอ่อนแรงเกินไปเพราะเขาเกิดในเดือนที่ที่ธาตุโลหะแข็งแกร่ง และนักษัตรจอธาตุดินในสดมภ์ปีอาจจะอ่อนแอเกินกว่าจะส่งเสริมเขาได้ ดังนั้นเขาจึงอยู่บนเส้นคาบเกี่ยวระหว่าง "ธาตุดินอ่อน" กับ "ธาตุดินอ่อนเต็มพิกัด" เมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อสงสัยว่าเป็นประเภท "อ่อนแอ" หรือ "แข็งแกร่ง" หรือเป็นประเภท “ติดตามผู้นำ” หรือเปล่า จะเป็นการดีหากตรวจสอบกับเรื่องในอดีตของคนคนนั้น

 

เราทุกคนรู้ดีว่าไมเคิล แจ็คสัน เป็นซุปเปอร์สตาร์มาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นจึงพูดได้ว่าเขาไม่ได้โชคร้ายตอนสมัยเด็ก เมื่อดูที่สดมภ์แห่งโชคของเขา ช่วงปีที่เขาประสบความสำเร็จล้วนแต่เป็นสดมภ์แห่งโชคของธาตุโลหะและธาตุน้ำทั้งสิ้น ไม่มีไฟเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นความสำเร็จของเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีธาตุไฟเลย นี่จึงเป็นเหตุผลที่สรุปได้ว่าเขาเป็นคนที่ธาตุอ่อนแออย่างที่สุด และอยู่ในประเภท "ติดตามผู้นำ" ด้วยความเข้าใจเช่นนี้ เราจะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าทำไมเขาจึงมีชื่อฉาวโฉ่ในช่วงสดมภ์แห่งโชคตอนอายุ 43 ปีโดยเฉพาะในปีธาตุไฟและธาตุดินซึ่งตรงกับปี 2001 (2544) ถึงปี 2003 (2546) การเป็นคนธาตุดินที่อ่อนมาก ๆ เช่นนี้ ธาตุที่ถูกโฉลกกับเขาที่สุดคือธาตุโลหะและธาตุน้ำ ส่วนธาตุไม้ก็ใช้ได้เช่นกัน

แต่ศัตรูของเขาคือธาตุไฟและธาตุดิน เนื่องจากเขามีธาตุดินอยู่ในสดมภ์ปี และเขาอยู่ในช่วงโชคของธาตุดิน ปีธาตุไฟและธาตุดินยังกระตุ้นธาตุดินนี้ซึ่งเป็นอริกับเขายิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นเขาจึงต้องผ่านการทดสอบที่ทรหดและเรื่องอัปยศปีแล้วปีเล่ามาตั้งแต่ปี 2001 (2544) และในปี 2003 (2546) เขาถูกจับข้อหาทำร้ายเด็ก ปี 2003 (2546) เป็นปีมะแม ซึ่งรวมกับนักษัตรจอในสดมภ์ปีและนักษัตรฉลูในสดมภ์แห่งโชคของเขาเกิดเป็น "สามโทษทัณฑ์" แห่งธาตุดิน ดังนั้นธาตุดินที่แข็งแกร่งจึงหมายถึงศัตรูของเขาร่วมแรงกันโจมตีเขา โชคยังดีที่ศาลพิพากษาให้เขาไม่มีความผิดและพ้นข้อกล่าวหาในเดือนมิถุนายน 2005 (2548) ซึ่งเป็นปีระกาธาตุโลหะที่ถูกโฉลกกับเขา

 
Visitors: 168,280