16 ฮวงจุ้ยคูหามังกร คือความเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกง

ฮวงจุ้ยคูหามังกร คือความเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกง 

ทำเลของฮวงจุ้ยเกิดจากภูเขา ที่ราบ และแม่น้ำ เทือกเขาจะเรียกว่ามังกรและมันมีอิทธิพลต่อการประเมินบ้าน หยิน (ที่ตั้งสุสาน) เช่นเดียวกับการประเมิน ฮวงจุ้ยระดับมหภาค (การพยากรณ์นครและประเทศ) 

 

สันเขาเรียกว่าเส้นเลือดมังกร สันเขาที่มีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ สูงๆ ต่ำๆ จะกอปรเป็นทำเลที่ทอดตัวลงสู่ทะเล บางครั้งมังกรจะตกลงไปในทุบเขา ที่ราบขนาดเล็ก หรือที่ราบขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของคูหามังกร และเชื่อกันว่าพลังที่จับต้องไม่ได้ของมังกร (ชี่หรือพลังปราณ) รวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งนั้น ถ้าคูหามังกรนี้มีลักษณะเป็นที่พำนักที่ดีทั้งด้านหลังและด้านข้างทั้งสอง รวมทั้งมีน้ำและภู "พิทักษ์" อันเป็นมงคลตั้งอยู่ด้านหน้าละก็ จะถือกันว่าทำเลแห่งนี้เสมือนบัลลังก์ที่ได้รับการปกป้องอย่างดี และเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับตั้งสุสาน ซึ่งจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกหลานของผู้ที่ถูกฝังอยู่ที่นั่น เทคนิคฮวงจุ้ยสำหรับบ้านหยินนี้ สามารถนำมาประเมินโชคชะตาของประเทศหรือทำเลสุสานได้ด้วย

 

มังกรของฮ่องกงมีกำเนิดในเทือกเขาคุนหลุนทางทิศตะวันตกของจีน เทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ไพศาล ซึ่งแยกออกเป็นหิวเขาหลายสาขานี้ ทอดตัวยาวเป็นระยะทางหลายพันไมล์ในจีน โดยเหยียดผ่านมาทางทิศตะวันออก ทิวเขาสาขาหนึ่งของมันขยายตัวมาสู่นิวเทอริทอรีส์ (ตอนเหนือของเกาลูน) เชื่อกันทั่วไปว่าไท่โหมซานคืออีกหิวเขาหนึ่งของเทือกเขาคุนหลุน และทิวเขานี้มาสิ้นสุดลงที่แหลมเกาลูนซึ่งเป็นที่ราบ ก่อนทอดตัวลงสู่อ่าววิกตอเรีย มังกรโจนลงสู่ทะเล และโผล่ขึ้นมาใหม่กลายเป็นเกาะฮ่องกงและวิกตอเรียพีก

 

เชื่อกันว่าจวนข้าหลวง แพลนเตชัน การ์เดน และอาคารธนาคารฮ่องกง ตั้งอยู่บนคูหามังกร ศัพท์เทคนิคที่ใช้เรียกทำเลของวิกตอเรียพีกคือ "มังกรหันหัวกลับไปคำนับบรรพบุรุษ" และถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีของตรงนี้มีส่วนเกื้อกูลต่อความเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกง ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อนี้คือไท่จี๋ (จักรวาล) ไท่จี๋แบ่งออกเป็นหลักการเพศหญิง (หยิน) และเพศชาย (หยาง)

 

ความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างหยินและ หยาง จะก่อให้เกิดความกลมกลืน ตัวอย่างเช่น ภูเขาคือหยิน ที่ราบคือหยาง และบริเวณที่ภูเขาลดระดับลงกลายเป็นที่ราบจะเป็นที่ที่หยินกับหยางมาพบกัน ดังนั้น ฮวงจุ้ยของบริเวณนี้จึงดี แหลมเกาลูนและตอนเหนือของฮ่องกง เป็นตัวอย่างที่ดีของบริเวณที่ว่านี้ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฮ่องกงเจริญรุ่งเรือง ยิ่งกว่านั้นแหลมเกาลูนยังก่อรูปเป็นที่ราบก่อนที่จะลาดลงทะเล และรูปทรงของอ่าววิกตอเรียที่ล้อมรอบเกาลูนอยู่ก็เป็นรูปทรงที่ดี เมื่อข้ามน้ำไป จะพบเกาะฮ่องกง (ที่มีวิกตอเรียพีก) หัน "หัว" ของมันไปยังเกาลูน กลายเป็นภูพิทักษ์ขึ้นมา ภูมิประเทศเช่นนี้กลมกลืนกับทฤษฎีฮวงจุ้ยบ้านหยินเป็นอย่างดี ความเจริญรุ่งเรืองในแถบสิ่มซาลุ่ย มงก๊ก และเซ็นทรัล

 

ฮ่องกงจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทำเลเหล่านี้ได้รับอิทธิพลที่ดีของฮวงจุ้ย ทฤษฎีไท่จี๋และหยิน- หยาง ยังสามารถปรับใช้กับการประเมินเขตต่างๆ ภายในตัวเมืองได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หยิ่วยัดชวน วอเตอร์ลูฮิลล์ และคาดูรีฮิลล์ในเกาลูนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเล็กน้อย และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เราจะพบหยินในหยาง

 

วิธีประเมินฮวงจุ้ยของฮ่องกงที่ง่ายกว่าคือ ทาทิศและตำแหน่งของมังกร แล้วเปรียบเทียบทิศและตำแหน่งของมังกรกับแผนภูมิ โหลซู '

 

อิทธิพลของเส้นเลือดมังกรเปลี่ยนไปตามกาละและเทศะ เช่นเดียวกับอิทธิพลที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านหยาง ตัวอย่างเช่น ถ้าถือเอาเกาลูนและเซ็นทรัลฮ่องกงเป็นจุดศูนย์กลางเมือง มังกรของฮ่องกงจะโดดเด่นที่สุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นั่นคือที่ไท่โหมซาน เมื่อใช้แผนภูมิโหลซู เราจะพบว่าหมายเลขที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ 6 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างปี 1964 - 1983 ระยะ 20 ปีนี้ เศรษฐกิจของฮ่องกงเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดด

 

Visitors: 168,277