15 โสมนัสและโทมนัส พลังของฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฏจักร

โสมนัสและโทมนัส พลังของฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวัฏจักร

โสมนัสและโทมนัส การขึ้นและการลง คือบรรทัดฐานแห่งชีวิตประจำวันของเรา ปีหนึ่งเราอาจมีสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรือง ทว่าอีกปีหนึ่งมีแต่ความกลัดกลุ้มและความเจ็บป่วย หรือนักธุรกิจอาจพิศวงว่า ทั้งๆ ที่ทุ่มเทความพยายามเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังกลับขาดทุนอยู่เรื่อย ๆ สำหรับฮวงจุ้ยนั้น จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ไม่ใด้เกิดขึ้นอย่างสะเปะสะปะ และฮวงจุ้ยสำนักดาวเหินเชื่อว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบด้านกาละ

 

พลังที่จับต้องไม่ได้มีลักษณะพลวัต และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะเป็นแบบวัฏจักร และเกิดขึ้นในแบบแผนที่แน่นอนตายตัว

ฮวงจุ้ยสำนักดาวเหินถือว่ามีดาวทั้งหมด 9 ดวง (1 ถึง 9) และดาวแต่ละดวงมีคุณสมบัติและนัยอันเฉพาะเจาะจงของมัน รวมทั้งครอบครองตำแหน่ง (ทิศ) หนึ่งในแผนภูมินวจัตุรัส การเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆ จะมีกำหนดเวลาที่แน่นอน นั่นคือ เปลี่ยนตามวัฏจักร 20 ปี 1 ปี 1 เดือน และ 1 วัน ในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปใด้ที่จะกำหนดวัฏจักรรายชั่วโมงด้วย แต่เนื่องจากผลการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของมันมีเพียงน้อยนิด และการทำเช่นนี้เป็นงานหนักมาก จึงไม่ค่อยมีการใช้กัน

 

เรามักใช้วัฏจักร 20 ปีเพื่อการพยากรณ์ฮวงจุ้ยในระดับมหภาค กล่าวคือพยากรณ์ประเทศ นคร และภูมิภาคต่างๆ ทั้งยังใช้ผูกดวงชะตากำเนิดของบ้านอีกด้วย สำหรับความเปลี่ยนแปลงในแบบขึ้นๆ ลง ๆ ในด้านความมั่งคั่งร่ำรวยและสุขภาพของคนเรานั้น วัฏจักรปีและเดือนจะมีประโยชน์มากกว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นมักเป็นสาเหตุแห่งการขึ้น ๆ ลงๆ ในชีวิตของเรา

 

แบบแผนแห่งความเคลื่อนไหวในสำนักดาวเหินถือกำเนิดจากแผนภูมิโหลซูดาวทั้ง 9 จะเคลื่อนไหวแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 3 หนกว่าจะเหินในแผนภูมิได้ครบถ้วน แบบแผนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่เร้นลับอยู่มาก และใน A New Edition for the Fortune of House ระบุว่า สามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสัญลักษณ์ของปรัชญา "สามระดับ" ซึ่งเกิดขึ้นก่อนยุคทฤษฎี หยิน-หยาง ตัวอย่างเช่น วัตถุทุกชนิดแบ่งออกได้เป็นระดับบน ระดับกลาง และระดับล่าง และวัตถุทุกชนิดยังแบ่งออกได้เป็น 3 สภาวะอีกด้วย นั่นคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

 

สิ่งที่น่าสังเกตคือ จะเห็นสามเหลี่ยมด้านเท่าปรากฎอย่างเด่นชัดในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับทั้งหลายในโหราศาสตร์เรามีความสัมพันธ์แบบมุม 120 องศา โดยดาว 3 ดวงทำมุมกันใน 3 จุดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ถึงแม้มโนทัศน์นี้จะน่าสนใจสักเพียงใดก็ตาม ทว่ามันก็ยังคงเป็นเรื่องเร้นลับอยู่ดี และไม่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ฮวงจุ้ยในทางปฏิบัติ

 

แผนภูมิดาวเหินประจำปี(ภาพบน)

 

ในภาพตัวอย่างตัวเลขที่ศูนย์กลางของแต่ละจัตุรัสจะแทนพลังที่จับต้องไม่ได้ของปี1989 ตัวเลขที่มีขนาดเล็กกว่าที่มุมคือพลังที่จับต้องไม่ได้ในเดือนกุมกาพันธ์ 1989 เนื่องจากตัวเลขประจำปีและประจำเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกัน ความเข้มข้นของพลังที่จับต้องไม่ได้จึงยิ่งทวีขึ้นในเดือนนี้ ตัวอย่างเช่น มีหมายเลข 5 อยู่ 2จำนวนในจัตุรัสซ้ายล่าง นี่หมายความว่าซาของ 5 รวมตัวกันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ การที่จะระบุว่าซาของ 5 ส่งผลกระทบต่อบ้านในทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไรนั้น เราต้องทาบแผนภูมิฮวงจุ้ยประจำปีและเดือนลงไปบนแผนภูมิดวงชะตากำเนิดของบ้าน

 

แผนภูมิดวงชะตากำเนิดบ้าน(ภาพบน)

 

ส่วนภาพ(ข้างล่าง)นี้แสดงให้เห็นผังชั้นล่างของบ้าน

 

ดวงชะตากำเนิดของบ้านบ่งบอกว่าหมายเลข 2 (ดาวแห่งความเจ็บป่วย) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นตำแหน่งของทางเข้าหลัก หมายเลข 5 ที่ศูนย์กลางทำหน้าที่เป็นดาวน้ำ และทำหน้าที่เป็นดาวภูเขาที่ทิศใต้ ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าเตียงนอนของผู้ชายซึ่งวางผิดที่ทางทิศใต้ และได้รับอิทธิพลร้ายโดยตรงจากซาของ 2 และ 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 1989 2 และ 5 ทวีความเข้มข้นขึ้นเนื่องจาก 5 รายเดือน และรายปีที่ทางเข้า และ 2 ก็เหินอยู่ที่ทางเดินกลางบ้าน 

ทั้งหมดรวมกันทำให้เกิดเคราะห์ร้ายและความเจ็บป่วยในบ้านนี้ในเดือนกุมภาพันธ์

 
Visitors: 168,277