13 จัดระเบียบบ้านของคุณ ด้วยพลังฮวงจุ้ย

จัดระเบียบบ้านของคุณ ด้วยพลังฮวงจุ้ย

หลังจากหาตำแหน่งของกัวต่างๆ ด้วยสูตรคำนวณตามหลักฮวงจุ้ย ของบ้านคุณได้ถูกต้องแล้ว ต้องนำมาเปรียบเทียบกับกัวของปีเกิดคนอาศัยในบ้าน และดูว่าเข้ากันได้หรือไม่ 

 

กรณีที่แสดงถึงการเข้ากันได้ดี กัวสัมพันธ์กันคือ เมื่อกัวของบ้าน และกัวของคน อยู่ในกลุ่มกัวตะวันตก เหมือนกัน

 

ตัวอย่างเช่น บ้านตุ้ย (หลังอิงทิศตะวันตก) และ ดวงคนราศีตะวันตก หมิงกัว 6

  คนราศีตะวันตก หมิงกัว 6 ธาตุทองหยิน

   พลัง  ส่งผลให้ชีวิต ทิศ
 เซิงชี่   มั่งคั่งร่ำรวย
ประสบความสำเร็จ
มั่งคั่งร่ำรวย
มีชื่อเสียงที่ดี
 ตะวันตก
 เทียนอี   สุขภาพดี เพิ่มพลังชีวิต เยียวยาให้มีสุขภาพแข็งแรง
จิตใจเข้มแข็ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์
ได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 ตะวันออกเฉียงเหนือ

 หยัน

เนี๋ยน 

 มิตรภาพดี

มีโชคดีมิตรภาพไมตรีที่ดี
ส่งเสริมให้การเจรจาราบรื่น
 ตะวันตกเฉียงใต้
 ฝูเว่ย  มั่นคง บริหารการจัดการล้ำเลิศ
ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
การศึกษาสำเร็จบรรจุผล 
 ตะวันตกเฉียงเหนือ
ฮั่วไฮ่   เคราะห์ร้าย ทะเลาะวิวาท ล้มละลาย
สิ้นเนื้อประดาตัว
 ตะวันออกเฉียงใต้
 อู่กุ่ย  ห้าผี โดนทรยศหักหลัง โดนโกง
ถูกหลอกลวง
โดนขโมยจี้ปล้น
 ตะวันออก
 ลิ่วซา  สังหาร ต้องคดีความ ถูกฟ้องร้อง
ทะเลาะวิวาท
บาดเจ็บทางร่างกาย
 เหนือ

 จือ

หมิง

 ชีวิตย่ำแย่

นำเคราะห์ร้ายทั้งปวงเข้าสู่ชีวิต
ปัญหาทางจิต
สุขภาพทรุดโทรม
อุบัติเหตุ
ครอบครัวแตกแยก
ชีวิตสมรสพังทลาย
 ใต้

 

  

ขั้นตอนต่อไปคือ ตรวจสอบทิศของประตูและตำแหน่งของเตียงนอน โต๊ะทำงาน ฯลา เพื่อดูว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในกลุ่มกัวตะวันตกหรือไม่ คุณยังควรแน่ใจด้วยว่า ห้องน้ำห้องส้วม ห้องเก็บของ และเตาตั้งอย่างเหมาะสมในกลุ่มกัวตะวันตกด้วย #ต้องดูแผนภูมิดาวเหินประกอบอีกด้วย

 

ขณะหาตำแหน่งทั้ง 8 ทิศของบ้าน ต้องวาดแผนภูมิฮวงจุ้ย เพื่อหาจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นหัวใจบ้าน แล้วเขียนวงกลม และแบ่งวงกลมออกเป็น 8 ส่วนตามทิศต่างๆทั้ง 8 ทิศ จากนั้นใส่ตัวเลขดาวเหินของแต่ละส่วนลงไปโดยอาศัยการอ่านจากเข็มทิศ ซึ่งบ่งบอกทั้งทิศและตำแหน่ง 

 

คุณอาจประสบกับปัญหาต่าง ๆ ได้มาก ถ้าบ้านของคุณมีรูปทรงที่ไม่สมภาค และจุดศูนย์กลางอยู่นอกผังชั้นล่าง  หากบ้านของคุณเป็นอย่างนี้ ต้องแบ่งบ้านออกเป็นส่วน ๆ และวัดตำแหน่งทั้ง 8 จากจุดศูนย์กลางของแต่ละส่วน ถ้าจุดศูนย์กลางยังคงอยู่ในบ้าน  ให้ลากเส้นประเพื่อจะได้เกิดรูปทรงที่สมภาค และกำหนดตำแหน่งต่างๆ โดยถือเอาจุดศูนย์กลางเป็นหลัก

ในกรณีนี้ตำแหน่งต่าง ๆ จะกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ และบางตำแหน่งจะครอบครองพื้นที่มากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ

การหาจุดศูนย์กลางบ้านเพื่อหาตำแหน่งฮวงจุ้ย

 

อิทธิพลต่าง ๆ ของฮวงจุ้ยเกิดจากทิศ ดังนั้น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจึงไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ กล่าวคือ สามารถประยุกต์ใช้กับประเทศ (ไท่จี๋ใหญ่) หรือห้องนอน(ไท่จี๋เล็ก) คุณสามารถหาตำแหน่งทั้ง 8 ภายในห้องนอนหรือห้องหนังสือของคุณโดยหาจุดศูนย์กลางของแต่ละห้อง และแบ่งมันออกเป็น 8 ส่วน

 

ที่กล่าวมานี้คือสถานการณ์ในอุคมคติ แต่ในชีวิตจริงกลับพบได้ทั่วไปว่า ชาวราศีตะวันออกอยู่ในบ้านกัวตะวันตก และพวกเขาหาเหตุผลที่ดีพอสำหรับการย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ อาทิ เป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายออกทันที หรือเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นชาวราศีตะวันออกที่อยู่ในบ้านกลุ่มตะวันตก คุณสามารถปรับปรุงฮวงจุ้ยบ้านให้ดีขึ้นได้ โดยเปลี่ยนแปลงการจัดวางเครื่องเรือนตามกัวบุคคลของคุณและไม่ใส่ใจกับกัวของบ้าน ในทำนองเดียวกัน คุณควรหาตำแหน่งกัวของคุณ (ไม่ใช่กัวของบ้าน) แล้วใช้ตำแหน่งที่ดี (มั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพ มิตรภาพ มั่นคง) และหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เลว (เคราะห์ร้าย ห้าผี สังหาร ชีวิตย่ำแย่) เป็นแนวทางในการจัดวางเครื่องเรือน 

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นชาวหลีกัว (ชาวราศีตะวันออกหมิงกัว9) ที่อยู่ในบ้านเฉียน (บ้านกลุ่มตะวันตก) คุณย่อมไม่สามารถเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านกลุ่มตะวันออกเพื่อให้เหมาะกับกัวของคุณ สิ่งที่คุณทำได้คือ จัดวางเครื่องเรือนในบ้านของคุณให้เหมาะกับคุณ 

 คนราศีตะวันออก หมิงกัว 9 ธาตุไฟ

   พลัง  ส่งผลให้ชีวิต ทิศ
 เซิงชี่   มั่งคั่งร่ำรวย
ประสบความสำเร็จ
มั่งคั่งร่ำรวย
มีชื่อเสียงที่ดี
 ตะวันออก
 เทียนอี   สุขภาพดี เพิ่มพลังชีวิต เยียวยาให้มีสุขภาพแข็งแรง
จิตใจเข้มแข็ง
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์
ได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 ตะวันออกเฉียงใต้

 หยัน

เนี๋ยน 

 มิตรภาพดี

มีโชคดีมิตรภาพไมตรีที่ดี
ส่งเสริมให้การเจรจาราบรื่น
 เหนือ
 ฝูเว่ย  มั่นคง บริหารการจัดการล้ำเลิศ
ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
การศึกษาสำเร็จบรรจุผล 
 ใต้
ฮั่วไฮ่   เคราะห์ร้าย ทะเลาะวิวาท ล้มละลาย
สิ้นเนื้อประดาตัว
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 อู่กุ่ย  ห้าผี โดนทรยศหักหลัง โดนโกง
ถูกหลอกลวง
โดนขโมยจี้ปล้น
 ตะวันตก
 ลิ่วซา  สังหาร ต้องคดีความ ถูกฟ้องร้อง
ทะเลาะวิวาท
บาดเจ็บทางร่างกาย
 ตะวันตกเฉียงใต้

 จือ

หมิง

 ชีวิตย่ำแย่

นำเคราะห์ร้ายทั้งปวงเข้าสู่ชีวิต
ปัญหาทางจิต
สุขภาพทรุดโทรม
อุบัติเหตุ
ครอบครัวแตกแยก
ชีวิตสมรสพังทลาย
 ตะวันตกเฉียงเหนือ

 

ตำแหน่งทั้ง 8 ของชาวหลี(ชาวราศีตะวันออกหมิงกัว9) มี 4 ทิศที่ดี คือ 1.ทิศใต้ 2.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3.ทิศเหนือ 4.ทิศตะวันออก  ส่วน 4 ทิศมรณะได้แก่ 1.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5.ทิศตะวันตก 

จากนั้นคุณควรใช้ตำแหน่งเซิงชี่ ตรงทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งห้องนอน และใช้ตำแหน่งจือหมิง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นที่ตั้งห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น #ทั้งนี้ต้องดูแผนภูมิดาวเหินประกอบอีกด้วย

 

อย่างหนึ่งของฮวงจุ้ยสำนักอัฎฐะเรือนคือหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เลวทั้ง 4 ได้ยาก เนื่องจากเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งเตียงนอนหรือที่นั่งทั้งหมดในตำแหน่งที่ดีทั้ง 4 ทั้งก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูทุกบานไปยังทิศที่ดีทั้ง 4 อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าทิศและตำแหน่งของประตู เตียงนอน และเตามีความสำคัญที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในบ้าน ซินแสง่อชีชิง แนะนำไว้ในหนังสือ

A Bible for Houses ว่า เตาควรหันไปยังทิศฝูเว่ย (มั่นคง) เพราะจะช่วยให้กำเนิดบุตรหลาน หรือถ้าคุณรู้สึกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยสำคัญกว่า ก็ให้หันเตาไปยังทิศเซิงชี่ (มั่งคั่งร่ำรวย) เพราะมันจะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ 

ในกรณีที่สามีกับภรรยามีกัวแตกต่างกัน คือคนนึงราศีตะวันออก ส่วนอีกคนราศีตะวันตก ซินแสง่อซีชิงแนะนำว่าควรตั้งเตียงนอนและเปิดประตูห้องนอนให้หันไปยังทิศที่ดีของภรรยา แต่ควรตั้งเตาให้หันไปยังทิศที่ดีของสามี

 

Visitors: 167,351