12 ปะทะกันสี่คู่กิ่งสวรรค์ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน

กิ่งสวรรค์ที่ปะทะกัน ต่อไปนี้แสดงให้เห็นคู่ปะทะกันสี่คู่ของกิ่งสวรรค์

 

ไม้หยาง甲 โลหะหยาง庚

ไม้หยิน乙 โลหะหยิน辛

น้ำหยาง壬 ไฟหยาง丙

น้ำหยิน癸 ไฟหยิน丁

 

การปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างกิ่งสวรรค์สองกิ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ 180 องศาในตำแหน่งตรงข้ามกันพอดีในเข็มทิศจีน เนื่องจากกิ่งสวรรค์ธาตุดินไม่ปรากฎในเข็มทิศเลย เราจึงไม่มีคู่ปะทะของธาตุดินในตารางข้างต้น ธาตุที่ปะทะกันเหล่านี้จะจัดอยู่ในเพศเดียวกันคือหยางปะทะกับหยาง และหยินปะทะกับหยิน และธรรมชาติของทั้งสองธาตุก็ยังเป็นลักษณะที่ธาตุหนึ่งชนะอีกธาตุหนึ่งด้วย เช่น ระหว่างโลหะกับไม้ หรือน้ำกับไฟ

 

เนื่องจากการสอดประสานหมายถึงความกลมกลืนกัน การปะทะกันหมายถึงความไม่กลมกลืนกันและความขัดแย้ง ดังนั้นในกรณีที่มีการปะทะกันระหว่างกิ่งสวรรค์ประจำตัวในสดมภ์วันกับกิ่งสวรรค์ในสดมภ์เดือน ก็หมายความว่ามีความขัดแย้งและความไม่กลมกลืนระหว่างเจ้าชะตาและผู้เป็นพ่อของเจ้าชะตา ลักษณะเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างเจ้าชะตากับกิ่งสวรรค์ของสดมภ์ยาม ซึ่งหมายความว่าลูกชายและเจ้าชะตามีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน

 
Visitors: 168,277