12 การวางโต๊ะอ่านหนังสือ

ในห้องศึกษา การตั้งวางต๊ะสำคัญมาก แรกที่สุด มีกฎเกี่ยวกับการอยู่ในแนวเดียวกันซึ่งเราต้องทำตาม

 

กฎเหล่านี้ได้แก่ การตั้งวางโต๊ะในตำแหน่งที่ทำให้ผู้นั่งมีที่ค้ำจุนด้านหลังมากๆ นี่หมายความว่านักศึกษาไม่ควรนั่งหันหลังให้ประตูหรือหน้าต่าง แต่ควรนั่งโดยมีผนังทึบค้ำจุนอยู่ด้านหลัง

 

นอกจากนั้นตำแหน่งของโต๊ะยังทำให้ผู้นั่งอยู่ในตำแหน่งที่บัญชาการห้องได้ และสามารถมองเห็นผู้ที่กำลังเข้ามาในห้องได้ทันที อย่าตั้งวางโต๊ะไว้ใต้คานหรือใต้เพดานที่เปลี่ยนแปลงระดับ เนื่องจากมันจะก่อให้เกิดชี่ที่กดดันซึ่งไม่เหนี่ยวนำให้มีสมาธิทำงาน และอาจทำให้ปวดศีรษะเป็นประจำ

 

สำหรับฮวงจุ้ยอัฏเรือนนั้น โต๊ะจะตั้งวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้ามันอยู่ในส่วนหิศตะวันออก-เฉียงเหนือของห้อง

 

หลังจากทำตามกฎเหล่านี้แล้ว เรามาดูข้อพิจารณาของฮวงจุ้ยดาวเหินกันดีกว่า สำหรับการวางโต๊ะ ต้องเขียนแผนภูมิดาวเหินลงบนห้องนี้อีกครั้งหนึ่ง (โดยหันทิศเดียวกับบ้าน) ดาวดวงเดียวกันที่ประยุกต์ใช้กับห้องศึกษาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับระดับจุลภาค ตัวอย่างเช่น ดาวผสมของ 4-เขียว ซึ่งเป็นดาวศึกษา กับดาว 1 ใน 3ดาวขาว คือการผสมที่เป็นมงคล (ดาว 1 ดาว 6 ดาว 8 คือดาวขาว)

 

ตัวอย่างประกอบ เจ้าบ้านในห้องที่มีดาวผสม 8-8-4 ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่งคั่งในอนาคตจากความพยายามด้านสติบัญญา ในระดับจุลภาค

 

เจ้าบ้านอยู่ในวังเดียวกับห้องของบ้านทั้งหลัง (ดาว 8-8-4 อีกครั้งหนึ่ง) และหันไปหาตำแหน่งเชิงชี่ของเจ้าบ้านโดยบังเอิญ นี่เป็นลักษณะที่ควรแก่การมุ่งหมาย ธรรมชาติของธาตุดินของดาว 8-ขาวสองดวงยังช่วยให้ความคิดกลายเป็นความจริงในรูปแบบของการเขียนอีกด้วย

เจ้าบ้านสามารถคาดหวังได้ว่าดาวผสม 8-4 จะก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดีๆ สักสองสามอย่าง! (ส่งผลให้มีธุรกิจใหม่)

Visitors: 168,277