11 การวางเตียงนอนภายในห้องนอน

ตำแหน่งของเตียงนอนภายในห้องสำคัญมากทางฮวงจุ้ย

คุณควรสังเกตกฎต่างๆ ต่อไปนี้จนกระทั่งคุณสามารถตั้งวางเตียงนอนได้อย่างเกือบสมบูรณ์แบบเท่าที่คุณจะทำได้ถึงแม้กฎเหล่านี้หลายข้อจะเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์และการอยู่ในแนวเดียวกันไม่ใช่ฮวงจุ้ยดาวเหินก็ตาม แต่มันก็มีคุณค่าสมควรพูดซ้ำในที่นี้ เพื่อที่คุณจะได้ภาพที่สมบูรณ์ในขณะพยายามตั้งวางตำแหน่งของเตียงนอน

 

กฎของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ที่สำคัญที่สุดในการตั้งวางตำแหน่งเตียงนอนคือ

 

ㆍ อย่าตั้งวางเตียงนอนไว้ใต้คานเหนือศีรษะ (หรือไม่ก็เปลี่ยนระดับของเพดานเสียใหม่) เนื่องจากจะก่อให้เกิดความกดดันชี่ที่ทำให้รู้สึกไม่น่าสบายต่อคนที่นอนหลับในตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาเปราะบางอย่างที่สุด และอาจทำให้เจ็บป่วยได้

 

ㆍ อย่าตั้งวางเตียงนอนที่ทำให้เท้าของผู้นอนชี้ไปตรงไปทางประตู

 

ㆍ ตั้งวางเตียงนอนในตำแหน่งที่คุณสามารถเห็นได้ทั่วทั้งห้องในขณะนั่งบนเตียงนอน

 

ㆍ อย่าตั้งวางเตียงนอนในตำแหน่งที่คุณมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเงาขณะที่นั่งบนเตียงนอน (รวมถึงเงาสะท้อนของจอทีวีด้วย)

 

ㆍ อย่าตั้งวางเตียงนอนในตำแหน่งที่อยู่ในแนวเดียวกับประตูที่เปิดไปสู่ห้องน้ำภายในห้องนอน

 

ㆍ ต้องแน่ใจว่าพนักหัวเตียงชิดผนัง หรือได้รับการค้ำจุนจากผนังและพนักหัวเตียงต้องไม่อิงหน้าต่าง

 

ㆍ อย่าให้หัวเตียงอยู่ใต้ตู้เก็บของที่ติดตายแบบแขวน

 

หลังจากคุณตรวจสอบกฏข้างต้นของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์เสร็จแล้ว อาจไม่มีตำแหน่งที่เหมาะสมหลงเหลืออยู่เลยก็ได้ ในระดับนี้รูปลักษณ์ต้องมาก่อน

 

สำหรับตำแหน่งที่เหลืออยู่นั้น ให้ตรวจสอบแผนภูมิดาวเหินจุลภาคเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของดาวเหิน ให้มองไปที่ดาวภูอย่างเฉพาะเจาะจง  และพยายามหาดาวที่ให้คุณ ดาว 1-ขาว 6-ขาว 8-ขาว และดาว 4-เขียวเป็นดาวดี บวกกับดาวทันยุค บางครั้งดาวร้ายที่ทางเข้าห้องก็สามารถถูกดาวดีที่ตำแหน่งของเตียงนอนลบล้างได้

 

 

ต้องหลีกเลี่ยงดาวผสม 5-2 สำหรับตำแหน่งของเตียงนอน โดยเฉพาะถ้ามันได้รับการเสริมแรงด้วยดาว 9-ม่วง ดาวผสม 2-3 จะทำให้เกิดการโต้แย้งกันเป็นอันมาก ส่วนดาว 4-เขียวส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ

Visitors: 168,280