11 ดวงบ้านและดวงคนถูกโฉลกกันหรือไม่

บ้าน และ คน ถูกโฉลกกันหรือไม่

ตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดี หรือฮวงจุ้ยไม่ดี หลังจากพบบ้านที่มีทิศทางเหมาะกับกัว (ดวงชะตาเกิด) ของบุคคลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจัดการตกแต่งภายในให้เหมาะสมที่สุด สำหรับฮวงจุ้ยสำนักอัฏฐะเรือน 

 

ภายในบ้านแต่ละหลังสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ตำแหน่งตามทิศทางของแต่ละกัว แต่ละตำแหน่งจะมีชื่อเฉพาะของมัน และมันจะเป็นตัวแทนของอิทธิพลที่ดีและเลวในบ้าน ต่อไปนี้คือตำแหน่งทั้ง 8 พร้อมกับความหมายของมัน 

 

1. ตำแหน่งฝูเว่ย (มั่นคง) #ดี มันอยู่ในทิศเดียวกับหลังบ้าน เหมาะสำหรับตั้งเตียงนอน เปิดประตู และตั้งเจ้า (หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะ) ส่วนเตานั้นควรตั้ง

ในทิศตรงข้ามกับตำแหน่งประธาน

 

2. ตำแหน่งจือหมิง (ชีวิตย่ำแย่) มันบ่งบอกถึงอุบัติเหตุ สุขภาพที่ไม่ดี โชคร้ายและความสูญเสีย เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งห้องน้ำห้องส้วม

 

3. ตำแหน่งเทียนอี (สุขภาพดี) มันนำสุขภาพที่ดีและพละกำลังมาให้ เหมาะสำหรับตั้งเตียงนอน เปิดประตู เป็นที่ตั้งของห้องนอนใหญ่ และโต๊ะอาหาร

 

4. ตำแหน่งฮั่วไฮ่ (เคราะห์ร้าย) มันบ่งบอกถึงเรื่องพิพาท การทะเลาะเบาะแว้งแค้นเคือง คดีความ และความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจ เหมาะสำหรับห้องเก็บของหรือห้องน้ำห้องส้วม

 

5. ตำแหน่งลิ่วซา (สังหาร) มันบ่งบอกถึงความสูญเสีย ความเกียจคร้าน เรื่องอื้อฉาวทางเพศ เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งห้องน้ำห้องส้วม หรือห้องครัว

 

6. ตำแหน่งหยันเนี๋ยน (มิตรภาพดี) มันนำสุขภาพที่ดี ความกลมกลืน และความสงบสุขมาให้ เหมาะสำหรับตั้งเตียงนอน โต๊ะอาหาร เป็นที่ตั้งของห้องนอนคนชรา และห้องอาหาร

 

7. ตำแหน่งอู่กุ่ย (ห้าผี) มันบ่งบอกถึงการลักขโมย โจรกรรม ความสูญเสียทางการเงินและอัคคีภัย เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งห้องเก็บของหรือห้องน้ำห้องส้วม

 

8. ตำแหน่งเซิงชี่ (มั่งคั่งร่ำรวย) นี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง พละกำลัง พลังงาน ความมั่งคั่งร่ำรวย และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มันคือตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดสำหรับประตูหน้า ประตูห้องรับแขก ประตูห้องครัวเหมาะสำหรับตั้งเตียงนอน โต๊ะทำงาน และวัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับสุขภาพที่ดีและความเจริญรุ่งเรือง

 

#อย่างไรก็ตามทั้งนี้ต้องคำนวณแผนภูมิดาวเหินประกอบกันด้วยเพื่อหาความสมดุล

 

การหาตำแหน่งทั้ง 8 ในบ้านของคุณมีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนแรกคือกำหนดกัวของบ้านตามทิศของหลังอิงและหน้าหันก่อน (ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณหลังอิงทิศเหนือและหน้าหันไปทางทิศใต้ บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านขั่น)

 

หลังจากนั้นคุณสามารถมองหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้จากตาราง 4 อย่างไรก็ตามมีวีธีหาตำแหน่งต่าง ๆ ของบ้านได้ง่ายกว่านี้ 

กล่าวคือ ถ้าบ้านของคุณเป็นประเภทจัตตุเรือนตะวันออก อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ละก็ ตำแหน่งของทิศทั้ง 4 นี้จะเป็นตำแหน่งที่ดี และตำแหน่งของอีก 4 ทิศ อันได้แก่  ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นตำแหน่งที่เลว 

 

 

อย่างไรก็ตาม การทำฮวงจุ้ยต้องนำเบญจธาตุมาประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ดีที่สุดในบ้านขั่น (บ้านที่หลังอิงทิศเหนือ หน้าหันไปทางทิศใต้ ธาตุน้ำ) คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ธาตุไม้) เพราะธาตุน้ำก่อเกิดธาตุไม้

 

 

ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ 

 

ส่วนตำแหน่งที่เลวที่สุดสำหรับบ้านขั่นคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ธาตุดิน) เพราะธาตุดินทำลายธาตุน้ำ หลังจากนั้นให้วาดผังพื้นชั้นต่าง และหาจุดศูนย์กลาง แล้ววาดวงกลมขึ้นมาเพื่อแบ่งออกเป็น 8 ส่วน  ช่วยให้คุณสามารถประเมินตำแหน่งบ้านของคุณตามทฤษฎีของสำนักอัฏฐะเรือนได้

 ดินทำลายน้ำ

(เส้นประคือวงจรการทำลาย)

พื้นฐานของทฤษฎีอัฎฐะเรือนเรื่องจัดการตกแต่งภายในคือ คุณควรใช้ตำแหน่งที่ดีเป็นที่ตั้งห้องนอน เตียงนอน ที่นั่ง โต๊ะทำงาน และประตู 

ส่วนตำแหน่งที่เลวเป็นที่ตั้งห้องน้ำห้องส้วม ห้องครัว และท้องเก็บของ  ห้องในตำแหน่งที่เลว วางเตาแก๊ส/เตาไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งที่เลว แต่ให้ลูกบิดของเตาแก๊สหันไปทางทิศมงคล

 

Visitors: 168,277