10 ตำแหน่งประตู

ตรวจสอบพลังดาวเดินที่ประตู ถ้าเป็นดาวผสมที่ไม่ดีอาทิเช่น ดาว 5-เหลืองและดาว 2-ดำ และถ้าคุณมีทางเลือก ก็จงย้ายประตูเสียใหม่เพราะผลกระทบของดาวร้ายที่ทางเข้ามันส่งผลเสียที่รุนแรง 

 
Visitors: 168,279