1 ทางเข้า

บริเวณนี้เป็นกุญแจสำคัญของฮวงจุ้ยของทั้งบ้าน ทางเข้าหลัก (มักเป็นทิศหันของบ้าน แต่ก็ไม่เสมอไป) ทางเข้าเป็นปากที่บ้านใช้หายใจ เข้าสู่มัน ดังนั้นชนิดของขี่ที่เข้าบ้านจึงถูกกำหนดด้วยดาวที่ทางเข้าประตู การมีดาวดีที่ทางเข้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก

 

ตัวอย่างเช่น ถ้า

คุณมีดาวที่ทางเข้า เป็นดาวผสม 5-2 (ร้าย) ที่ทางเข้า และมีดาวผสม 8-8 (ดี) หรือดาวผสมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในทำนองเดียวกันที่ทางเข้าที่สอง การปิดผนึกประตูทางเข้าด้านหน้าและใช้อีกทางเข้าหนึ่งในฐานะเป็นทางเข้าหลักใหม่จะเป็นประโยชน์ นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงฮวงยที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้จากตัวอย่างนี้

 

 

ดาวหันผสมประจำยุคที่เป็นมงคลได้แก่ ดาวขาวสามดวง ซึ่งประกอบด้วยดาว 1-ขาว ดาว 6-ขาว และดาว 8-ขาว และในบางสภาวการณ์ รวมเอาดาว 4-เขียวเข้าไว้ด้วย ก่อนเดือนกุมภาพันธ์

2004 ดาว 7-แดงก็ดีด้วยเช่นกัน ดาว 9-ม่วงจะช่วยเสริมพลังให้แก่ดาวเหล่านี้ไม่ว่าดวงใด ถึงแม้ผู้ทำฮวงจัยบางคนจะไม่อยากเห็นดาว 9-ม่วงที่ทางเข้าก็ตาม

 

ดาวผสมที่เลวร้ายที่สุดสำหรับบริเวณสำคัญนี้ย่อมได้แก่ ดาว2-5 เช่นเดียวกับดาว 2-2 และดาว 5-5 ทั้งดาวเหล่านี้ยังได้รับการกระตุ้นจากดาว 9-ม่วงอีกด้วย ซึ่งล้วนเป็นข้อห้ามขาดทั้งสิ้น การ

ผสมใดๆ ระหว่าง 2-5 จักต้องได้รับการแก้ไขฮวงจุ้ย แม้แต่การมีดาวขาวใน 1-5-4 ก็ไม่สามารถต้านทานความเข้มแข็งและการสร้าง

ความลำบากให้ของ 5-เหลืองได้มากพอ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีดาว 8-ขาว ซึ่งเป็นดาวธาตุดินที่ดีอยู่ด้วยละก็ ดาวผสม 1-5-8 ก็ใช้ได้ ถึง

แม้มันจะมีความโน้มเอียงไปหาธาตุดินอย่างหนักก็ตาม

 

ดาวผสม 2-3 จะยั่วยุให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง การทะเลาะวิวาท และบางทีอาจเกิดการฟ้องร้องก็ได้ โดยเฉพาะหลังเดือนกุมภาพันธุ์ 2004 ดาวผสม 6-7 จะดึงดูดขโมยและการย่อง-

เบา มันไม่ใช่ดาวผสมที่ดีสำหรับประตูหน้าของคุณ

Visitors: 168,279