ฮวงจุ้ยดีหันถูกทิศชีวิตร่ำรวย

หันถูกทิศ ชีวิตร่ำรวย

แต่ละบุคคลจะมีทิศที่ถูกโฉลกแตกต่างกัน จัดวางเตียง หันศีรษะนอนไปทิศที่ถูกโฉลกกับดวง จะส่งผลดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจที่สดชื่น มีความรักที่โรแมนติค 

รวมถึงจัดวางตำแหน่งโต๊ะทำงาน นั่งหันทำงาน ไปทิศที่ถูกโฉลกกับดวง เพื่อรับโอกาสที่ดี ส่งเสริมให้ฐานะการเงินมั่งคั่งร่ำรวย คุ้มค่ากับเวลางาน ที่ทุ่มเททั้งชีวิต

 

ถอดรหัสชีวิตด้วยสูตรการคำนวณวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล จะแบ่งบุคคลเป็น 2 ราศี 8 รหัส ได้แก่

1 ชาวราศีตะวันออก และ 

2 ชาวราศีตะวันตก 

ซึ่งในแต่ละบุคคล มีทิศประจำตัว/ทิศมงคล ตัวอย่างเช่น...  

1.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับ การเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน 

2.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับ สุขภาพ

3.ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับความรักและ มิตรภาพ 

4.ทิศมงคลที่ถูกโฉลกส่งผลดีกับการศึกษา

 

5.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ ล้มละลาย 

6.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ทะเลาะวิวาท 

7.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ ถูกฆาตกรรม 

8.ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้รับอันตราย 

 

หันทิศให้ตรงทิศมงคล ที่ถูกโฉลกกับดวงเกิดก็จะได้รับผลที่ดีตามมา และ

 

หลีกเลี่ยงทิศที่ไม่ถูกโฉลกกับดวงเกิด

Visitors: 120,333