แผนภูมิฮวงจุ้ยพลังดินสะท้อนดาว

แผนภูมิฮวงจุ้ย

การเดินดาว

สู่เส้นทางเศรษฐี

ประวัติที่มาสั้นๆของแผนภูมิฮวงจุ้ยดาวเหิน

เพื่อนำมาใช้จัด/ปรับ/เสริมฮวงจุ้ย ให้โชคดี ร่ำรวย

ในชีวิตของเรา ได้เจอโชคลาภขึ้นๆ ลงๆ ไม่มีบ้านไหนจะมีโชคลาภตลอดไป เรายังอยู่ใต้อิทธิพลของพลังที่มองไม่เห็นด้วย แต่มันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และมีอิทธิพลต่อที่อยู่อาศัยของเราตลอดไป ถึงแม้ว่าได้เลือกทำเล “ลม” และ “น้ำ” ที่ดีเลิศ 

เราก็ยังจำเป็นที่ จะออกแบบบ้านหันไปทางพลัง และกาลเวลาที่ถูกต้อง เพื่อที่จะประสบความร่ำรวย 

แต่พลังเหล่านี้ก็ยังไม่คงที่ พลังเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถึงแม้บ้านหนึ่งหันไปทางทิศที่ดี ณ.วันนี้ อาจไม่ดีหลัง 20 ปี และหลังจากนั้น บ้านหลังนี้อาจได้รับผลโชคร้ายเป็นเวลาระยะหนึ่ง และแล้ว หลังจากอีก 20 ปี ผ่านพ้นไป พลังที่ดีอาจกลับมาอีกครั้ง และบ้านหลังนี้อาจได้รับความดีกลับคืนมาอีก

พลังที่มองไม่เห็นก็คือดาวเหิน ดังนี้เราจึงต้องจัดสรรพลังงานของบ้าน ให้มีเสถียรภาพที่ดี ส่งผลกับผู้อยู่อาศัยให้มีพลังที่ดี

เต่าหลัวชูตามที่จักรพรรดิหยูทรงเห็น

烏龜背書(洛書)

 หลัวชู ปรากฎครั้งแรกบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่ง ที่มาโผล่ที่ฝั่งแม่น้ำหลัว ในรูปของจุดต่างๆ ที่แทนตัวเลขข้างต้น ซึ่งจักรพรรดิหยูทรงเห็นเต่าตัวนี้  พระองค์ทรงเลื่องลือว่าสามารถควบคุมอุทกภัยในจีนสมัยโบราณ หลัวซูจึงเกี่ยวพันกับการควบคุมน้ำเสมอ และดังนั้นจึงแผนภูมินี้จึงเกี่ยวพันกับฮวงจุ้ยโดยตรง

 

 แผนภูมิดาวเหิน เป็นสิ่งที่สำคัญในการประเมินพลังฮวงจุ้ย  ที่กระทบถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน 

 

แผนภูมินี้เกี่ยวพันกับดินและดวงดาว

แผนภูมิฮวงจุ้ย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จัตุรัสหลัวซู  เป็นหนึ่งในการประเมินฮวงจุ้ยที่สำคัญสุด คือตาราง 9ช่อง ที่มีเลขอยู่ในแต่ละช่อง ซึ่ง4เหลี่ยมจัตุรัสนั้นคือเป็นแบบพื้นฐานของธาตุดิน  

มีการเปลี่ยนลำดับเรียงเลขที่แตกต่างกันในแต่ละช่องในแต่ละยุค ของ9ยุค หลัวซูมีความมหัศจรรย์ ก็เพราะไม่ว่าจะบวกเลขในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง ผลรวมจะเท่ากับ15 เสมอ  

สัญลักษณ์ในภาพ คือการเริ่มต้นของแปดตรีลักษณ์ ที่สอดคล้องกับการจัดเรียงตรีลักษณ์แบบหลังฟ้า เพราะหลัวชูมี9ช่อง จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่แปดตรีลักษณ์จะเท่ากับด้านนอกของช่องหลัวชู เลข9ถือว่าเป็นหยางมากที่สุด (เป็นเลขคี่และเป็นจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุด) ทิศใต้ร้อนที่สุดและเป็นทิศหยางมากที่สุด ดังนั้นในหลัวซูพื้นฐาน ช่องซึ่งเป็นที่อยู่ของเลข "9" จึงอยู่ทางทิศใต้เป็นต้น 

หลัวซู อยู่ในวงแหวนเข็มทิศฮวงจุ้ยวงที่ 4

การเชื่อมโยง  ฮวงจุ้ยดาวเหิน และพลังของดวงดาวในระบบดาราศาสตร์ เกี่ยวกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของพลังชี่ ดาวเหล่านี้วัดพลังขึ้นๆ ลงๆ ของชี่ การผันผวนของกระแสพลังงาน ที่มีผลต่อโชคลาภ ความร่ำรวย ของผู้อาศัยในบ้าน รวมถึงอาคาร ตึกรามบ้านช่อง

พลังดวงดาวที่ส่งผลให้โชคดี หรือ โชคร้าย 

ดาว 1 ทันหลัง ดาวขาว ธาตุน้ำ

เป็นดาวที่ให้ประโยชน์ เพราะธาตุน้ำแทนความมั่งคั่งในยุค 8


ดาว 2 จวี้เหมิน ดาวดำ ธาตุดิน

เป็นดาวร้าย! ดาวที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย มันเป็นดาวธาตุดินและเป็นดาวโชคร้าย มันยิ่งเลวร้ายถ้าผสมกับดาว 5 ซึ่งเป็นดาวโชคร้ายธาตุดินอีกดวงหนึ่ง 

*แก้ฮวงจุ้ยเพื่อช่วยระบายผลกระทบในทางร้ายของมัน


ดาว 3 ลู่ฉุน ดาวหยก ธาตุไม้ (หยิน) 

เป็นดาวที่ยั่วยุให้เกิดการโต้แย้งการให้ร้าย ทะเลาะวิวาท และคดีความ

*แก้ฮวงจุ้ยเพื่อช่วยระบายผลกระทบในทางร้ายของมัน  


ดาว 4 เหวินฉวี่  ดาวเขียว ธาตุไม้ (หยาง) 

คือ ดาวโรแมนติคและความรัก ดีในงานวิชาการ ดังนั้น ดาวดวงนี้เป็นธาตุไม้แต่จะไม่เป็นภัยเหมือนดาว 3


 

ดาว 5 เหลียนเจิน ดาวเหลือง ธาตุดิน ให้โทษที่สุด

เป็นดาวร้าย! เป็นตัวแทนของโชคไม่ดีด้วย   และเป็นดาวโชคร้ายสุดๆ ยิ่งขึ้นถ้าผสมกับดาว 2 หรือดาว 9

*แก้ฮวงจุ้ยเพื่อช่วยระบายผลกระทบในทางร้ายของมัน  


 

ดาว 6 อู่ชวี ดาวขาว ธาตุทอง (หยิน) 

เป็นดาวมงคล ในยุคปัจจุบัน  แทนความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากมันเชื่อมโยงกับตรีลักษณ์เฉียน หรือฟ้าซึ่งเกี่ยวพันกับธาตุทอง โดยเฉพาะทอง ดาวดวงนี้จะมีพลัง ในยุค 8 หรือ 9 เท่านั้น


 

ดาว 7 พ่อจวิน ดาวแดง ธาตุทอง (หยาง) ทัพแตก

เป็นดาวที่ไม่เป็นประโยชน์ มักเกี่ยวพันกับการถูกขโมย

*แก้ฮวงจุ้ยเพื่อช่วยระบายผลกระทบในทางร้ายของมัน  


 

ดาว 8 จั่วฝู่ ดาวขาว ธาตุดิน

เป็นดาวที่ดียิ่งสำหรับความมั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน 


 

ดาว 9 อิ้วปิ้ ดาวม่วง ธาตุไฟ

เป็นดาวที่ส่งผลถึงความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต แต่ก็เป็นดาวแห่งความมั่งคั่งในยุค 8 ด้วย ถ้าอยู่กับดาวดีจะส่งพลังที่ดี แต่ถ้าอยู่ในดาวร้ายก็ส่งผลเสียอันร้ายกาจ

*ถ้าผสมกับดาวร้าย จำเป็นต้องแก้ฮวงจุ้ยเพื่อช่วยระบายผลกระทบในทางร้ายของมัน  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 127,514