เข็มทิศฮวงจุ้ย ถอดรหัสบ้าน

คุณสมบัติ เข็มทิศ

แต่ละวง

สร้างความร่ำรวยได้

เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 1. 

THE HEAVEN’S POOL นี่คือวงกลมและจุดกลางมีเข็มแม่เหล็ก

ในสมัยโบราณ เข็มนี้จะลอยอยู่ในน้ำ จากนั้นวงกลมนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นสระ (POOL)

ลักษณะเด่นที่ให้เห็นของวงกลมนี้คือเส้นแดงบางกับจุดเล็กๆ 2 จุดพิมพ์ที่กันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเป็นที่พักอย่างถูกต้องแท้จริงของเข็มทิศในเวลาเมื่อ LOPAN อยู่ ณ ขวาและตำแหน่งทิศใต้


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 3.

THE EARLY ARRANGEMENT OF EIGHT TRIGRAMS นี่คือแหวนของ 8 ตรีลักษณ์ในตำแหน่งดั้งเดิมของการจัดเรียงที่ประดิษฐ์โดยนักปราชญ์ FUSHI

อะไรคือ 8 ตรีลักษณ์ที่แท้จริง ? พวกมันเป็นชุดของ 8 สัญลักษณ์ ประกอบด้วยเส้น 2 เส้นมีแบบเส้นตรง และเส้นขาดๆ เป็นระยะ ซึ่งแทน YANG (ตัวผู้) และเส้นที่ขาดๆ เป็นระยะหรือเป็น 2 ตอน จะเป็นตัวแทน YIN (ตัวเมีย) ด้วยเหตุนี้เอง นี่คือสัญลักษณ์ของ YANG และ YIN เพื่อรวมเข้าด้วยกัน นี่คือขั้นพื้นฐานในการเข้าใจจักรวาล

แปดตรีลักษณ์ที่ประดิษฐ์โดย FUSHI ถูกจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยทุกชนชาติและสามารถผ่านพ้นการพิสูจน์ของกาลเวลา ความพิเศษของออกแบบของเขาคือมันเรียบง่ายแต่มีหลักการของ YIN และ YANG ความหมายที่ลึกซึ้งของจักรวาล 

FUSHI ได้ประดิษฐ์ สัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างไร มันมีการจารึกไว้ว่าเข้าได้สังเกตที่ท้องฟ้าและบนดิน ดังนั้น สัญลักษณ์ ได้แทนการสังเกตการณ์ของสิ่งแวดล้อมของเขา มันก็คือตัวแทนของธรรมชาติที่สังเกตโดย FUSHI ที่จริงแล้วสัญลักษณ์แต่ละอันของ 8 สัญลักษณ์ ได้แทนวัตถุธรรมชาติหรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติสวรรค์, ทะเลสาบ, ไฟ, ฟ้าผ่า, ลม, ภูเขา และดิน 

วงแหวนนี้ก็มีประโยชน์สำหรับการใช้ของสูตรน้ำ เรียกว่า “EIGHT DRAGON GATE METHOD” นี่คือสูตรสำหรับการตัดสินตำแหน่งที่มีความโชคลาภสำหรับน้ำไหลข้างหน้า และรอบๆ ภูมิทัศน์ โดยเทียบเคียงกับตำแหน่งของตรีลักษณ์ใน “EARLY ARRANGEMENT” กับ “LATER ARRANGEMENT” ที่ประดิษฐ์โดย KUNG WEN ของราชวงศ์ CHOU


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 4. 

THE LO SHU DIAGRAM แผนผัง LOSHU นี่คือวงแหวนของสัญลักษณ์ที่แทนด้วยตัวเลขซึ่งลอกเลียนจากแผนผังที่ลึกลับพบบนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งในแม่น้ำ LO (RIVER LO) ในประเทศจีนประมาณ 6000 ปีที่แล้ว 

แผนผังได้แสดงแบบอย่างการเรียงที่แทนด้วยตัวเลข ซึ่งเป็นแบบแผนภูมิเก้าช่องสี่เหลี่ยมที่วิเศษ มันเป็นแผนผังอันนี้ที่ได้นำไปสู่การเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของฮวงจุ้ย หรือธาตุของ Flying Stars เมื่อเวลาผ่านไป

แบบ Flying Stars ของฮวงจุ้ยถูกจัดเป็นสิ่งล้ำลึก และระบบที่มีผลของการปฏิบัติฮวงจุ้ยซึ่งมักเน้นในพลังที่มองไม่เห็น จากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมของเรา  ในระบบพลังที่เกี่ยวกับจักรวาล ถูกแบ่งออกเป็น 9 ชนิดต่างๆ และแต่ละชนิดก็ถูกแทนด้วย ตัวเลขตัวหนึ่ง จาก 1 ถึง 9 มีการเชื่อว่า 9 Flying Stars ค้นพบการริเริ่มของมันจากกลุ่มดาว (CONSTELLATION) “THE BIG DIPPER ตามที่ระบบ Flying Stars ได้เน้นความอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเวลาบนความมั่งคั่ง มันก็ยังมีระบบเฉพาะเพื่อแสดงปัจจัยเวลาซึ่งเรียกว่า “3 PERIOD และ 9 AGES” (3 ช่วง และ 9 ยุค) เวลาถูกแบ่งออกเป็นวัฏจักร 180 ปี ซึ่งถูกแบ่งออกอีกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 60 ปี เรียกว่า “UPPER” (ช่วงต้น) “MIDDLE” (ช่วงกลาง) “LOWER” (ช่วงปลาย) จากนั้น ทุกยุค 60 ปียังถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงๆ ละ 20 ปี (20 ปี ต่อ 1 ยุค) แต่ละยุคก็มีตัวเลขของมันเอง จากนั้นเราก็ยุค 1 ถึง 9 รวมกันเข้าก็จะเป็นวัฏจักร 180 ปี ทั้งหมด ระบบการนับเวลานี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2637 BC และมันก็นับไปเรื่อยๆ 

เวลาปัจจุบันระหว่าง 2004 ถึง 2024 ตกอยู่ใน “ยุค 8” ดังนั้นพลังตัวเลข 8 เป็นตัวแทน “ความมั่งคั่ง ปัจจุบัน” ตัวเลข 9 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคต” และตัวเลข 1 เป็นตัวแทนของ “ความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งห่างไกล” อีกทางหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ตัวเลข 2 ถึง 7 เป็นของยุคที่ผ่านไป ดังนั้น พวกมัน (2 และ 7) จึงไม่มีโชคลาภ กับตัวเลข 5, 2, 7 และ 3 (รวม 2, 7) เป็นตัวเลขที่แย่สุดๆ ตัวเลข 5 หมายถึงโชคร้าย ตัวเลข 2 หมายถึง เจ็บไข้ได้ป่วย และตัวเลข 3 หมายถึง ความขัดแย้งและลักขโมย และตัวเลข 7 คืออื้อฉาว


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 5. 

THE RING OF “SUBSTITUTE STARS” ในแบบ “Flying Star” ของฮวงจุ้ย มันจำเป็นที่จะต้องวัดทิศทางของตึกให้แม่นยำ ภายในขอบเขตของหนึ่งของ 15 องศา “24 ภูเขา” อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์เวลาวัดทิศทางตกอยู่ในทิศทางเส้นยาแดง ก็จะถือว่าไม่แม่นยำแล้วและมันจำเป็นที่จะใช้สูตรพิเศษมาช่วยในสถานการณ์แบบนี้เรียกว่า “SUBSTITUTE STARS” ในทิศทางหนึ่งของ 45 องศา เช่น ทิศเหนือ LOPAN มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เรียกว่า “ภูเขา” ทิศทางเหนือถูกแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน – N1, N2, N3 ความสอดคล้องกับสูตร Flying Star 

บ้านหลังหนึ่งหันไปยังทิศN1 จะมีแผนภูมิ Flying Star ต่างจากบ้านที่หันไปยัง N2 หรือ N3 เพราะฉะนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าการวัดของบ้านหลังหนึ่งแสดงทิศทางตกอยู่ ณ เส้นยาแดง ระหว่าง N1 และ N2 หรือ NW3 และ N1 ถ้าแบบนี้เกิดขึ้น ในทางฮวงจุ้ย จะถูกเรียกว่า ทิศทางเป็น “โมฆะ” เพราะไม่มีแผนภูมิ Flying Star สามารถเขียนขึ้นได้สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ทำการวัดอย่างระมัดระวังอีก ถ้าสามารถเห็นทิศทางตกอยู่ข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างแน่แท้ เช่น N1 ในกรณีนั้น มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะเขียนแผนภูมิ Flying Star สำหรับบ้านหลังนี้ อย่างไรก็ตาม มันก็ยังไม่ใช่กรณีที่ปกติอีกต่อไป  และยังต้องใช้สูตร “SUBSTITUTE STARS”


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 7

THE 24 MOUNTAINS (MAN’S PLATE) วงแหวนนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์ที่มีชื่อคือ LAI PO YEE ผู้สร้างวงแหวนกลางของ 24 ภู ซึ่งปัดไปทางขวาของ “วงแหวนดิน” 7.5 องศา การเบี่ยงเบนในการวัดทิศทางสืบเนื่องจากวิธีต่างๆ ของการตั้งทิศทาง NORTH ในวงแหวนดิน 

ทิศเหนือ หมายถึง แม่เหล็กเหนือของโลก อย่างไรก็ตามใน “วงแหวนคน” ทิศเหนือถูกวัดตามตำแหน่งของดาวที่ชื่อว่า “POLARIS”  (โพราริสคือดาวเหนือ เป็นจุดที่แน่นอนตายตัวซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วฟ้า มันเป็นศูนย์กลางของดาวต่างๆ ดังนั้นมันจึงถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล) วงแหวนนี้ถูกสร้างใช้สำหรับวัดวัตถุ เช่น ก้อนหิน ภูเขาสูงๆ เสาไฟฟ้า หอคอยไฟฟ้าสูง ตึกสูง......เป็นต้น  ซึ่งอยู่โดยรอบของบ้านและธาตุจะแสดงให้เห็นว่าบ้าน YANG และบ้าน YIN จะถูกสะท้อนในทางดีหรือไม่ดีโดยวัตถุแหล่งนี้ละแวกบ้าน จะแสดงให้เห็นว่าเราควรตัดสินอย่างไร เช่น ถ้ามีวัตถุที่ยื่นออกมาในละแวกบ้านจะสะท้อนถึงบ้าน


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 8

THE RING OF KUA NUMBERS (สำหรับทำฮวงซุ้ย สุสาน)

นี่คือวงแหวนสำคัญวงหนึ่งของแบบ SAN YUEN ของฮวงจุ้ยของบ้าน YIN เพื่อวัดลักษณะของความมั่งคั่งของมังกร (ภูเขาบรรพบุรุษที่กำลังจะเข้ามาอยู่ข้างหลังถ้ำมังกร) และทิศทางในการสร้างศิลาหน้าหลุมฝังศพ แบบ SAN YUEN ได้เน้นไปที่อิทธิพลของมิติเวลาของความมั่งคั่ง ทิศทางต่างๆ ได้เกี่ยวโยงกับช่วงเวลาต่างๆ ตัวเลข 94382761 เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาเรียกว่า “ยุค”

ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 7 หมายถึง “ยุค 7” เมื่อทำการคัดเลือกสถานที่ดี และมีความมั่งคั่ง ที่จะทำการฝังบรรพบุรุษ มันจำเป็นต้องมั่นใจว่าทิศทางของมังกรที่กำลังจะมา ต้องมาจากตัวเลข KUA ที่มั่งคั่ง เมื่อทำการสร้างศิลาหน้าหลุมฝังศพ มันก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มั่นใจว่ามันหันหน้าไปยังตัวเลข KUA ที่มั่งคั่งด้วย และยังต้องการดังนี้ :- 

(A) ทิศทางของมังกรและข้างหลังของศิลาหน้าหลุมฝังศพ 

(B) ทิศทางของน้ำให้อยู่ตรงข้ามกับมังกรและการหันของศิลาหน้าหลุมฝังศพทั้งคู่ตกอยู่บนตัวเลข KUA ที่มีความเกี่ยวโยง กับ HOTO (1 และ 6, 2 และ 7, 3 และ , 4 และ 9) หรือในการผสมให้เป็นเลข 10


เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 9

THE 64 HEXAGRAMS IN SYMBOLS 64 HEXAGRAMS

ในสัญลักษณ์ภายใต้ตัวเลข KUA คือ 64 HEXAGRAMS เรียงลำดับในรูปแบบวงกลมในลำดับของ EARLY HERVEN ARRANGEMENT (การจัดเรียงตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า) ของ  8 ตรีลักษณ์ มันเป็นการจัดเรียงแบบ HEXAGRAMS แบบนี้ที่ได้สร้างขั้นพื้นฐานสำหรับตัวเลข KUA เช่น ข้างต้น การจัดเรียงแบบวงกลมของ HEXAGRAMS คือ 8 ตรีลักษณ์ ในการจัดเรียงแบบก่อนฟ้าที่อยู่บน 8 ตรีลักษณ์ที่เหมือนกัน ตัวเลข KUA คือตัวเลข LOSHU เกี่ยวโยงกับการจัดเรียงตรีลักษณ์ตรีลักษณ์แบบก่อนฟ้า 

ตัวอย่างเช่น ตรีลักษณ์ HEAVEN อยู่ในทิศใต้ที่ซึ่งตัวเลข LOSHU คือ 9 ดังนั้น เมื่อตรีลักษณ์ HEAVEN ปรากฏอยู่ด้านบน ตัวเลข KUA คือ 9 เมื่อตรีลักษณ์ที่สูงกว่าคือทะเลสาบ ตัวเลข KUA คือ 4 .....เป็นต้น


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 10

THE 9 STARS AND THE ASSOCIATED NUMBERS 9 ดาวและตัวเลขของดาวที่เกี่ยวโยงกัน

9 ดาวหมายถึง กลุ่มดาวที่เรียกว่า “GREAT DIPPER” กลุ่มดาวไถใหญ่

แต่ละดวงมีความเกี่ยวโยงกับตัวเลข เรียกว่า “ตัวเลขดาว”

ตัวเลขเหล่านี้ยังจัดหาบรรทัดฐานให้ในการตัดสินการผสมของสถานะที่สำคัญในแบบฮวงจุ้ย SAN YUEN 

เพื่อสร้างถ้ำมังกรที่มั่งคั่ง 4 สถานะ คือ

(A) มังกรกำลังจะเข้ามา

(B) น้ำอยู่ตรงข้ามกับมังกร

(C) ข้างหลังของศิลาหน้าหลุมฝังศพ

(D) การหันหน้าของศิลาหน้าหลุมฝังศพ


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 11.

THE 24 MOUNTAINS (Heaven’s Plate) คือวงแหวนของ 24 ภู สำหรับการวัดของการไหลของน้ำในแบบ SANKE ฮวงจุ้ย วงแหวนของ 24 ภู นี้มีการแตกต่างกัน 7.5 องศา จาก EARTH PLATE เพราะทิศทางเหนือของมันถูกวัดโดยการหมุนของพระอาทิตย์ (SUN DIAL) ฮวงจุ้ยจานนี้ (PLATE) สำคัญในการใช้สูตรน้ำของ SANKE ในฮวงจุ้ยบ้าน YIN เพื่อยืนยันทิศทางที่มีโชคลาภของน้ำที่เข้ามาและออกไป ตำแหน่งของน้ำและทิศทางของการไหล ตัดสินการไหลของน้ำจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย บนพื้นฐานของการหันของฮวงจุ้ยบ้าน หรือฮวงจุ้ยสุสานบรรพบุรุษ วงแหวนนี้ยังถูกใช้สำหรับสูตรน้ำที่มีชื่อ เรียกว่า “น้ำ YELLOW KILLING” และในทิศทางนั้นน้ำไม่ควรไหลออกไป


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 12.

THE UPPER AND BOTTOM LINES OF  HEXAGRAMS

ฮวงจุ้ยแบบ SAN YUEN  เพื่อทำการเลือกทิศทางที่มีโชคลาภมากที่สุด เพื่อทำการตั้งการหันของบ้าน YIN  หรือ บ้าน YANG  มีเครื่องหมายแบ่งขีดอย่างละเอียดของ 384 ส่วนแบบเล็กๆ ของวงกลม โดยต้องวัดองศาอย่างระมัดระวังหรือพิถีพิถันให้มากๆ มันคือทิศทางหนึ่งซึ่งน้อยกว่าหนึ่งองศา 384 ส่วนที่ละเอียดยิบหมายถึงทุกๆ 6 เส้นของ 64 HEXAGRAM แต่ละเส้นได้นำพลังชนิดต่างๆได้


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 13.

THE 384 LINES OF THE 64 HEXAGRAM ในระบบ SANYUEN บ้าน YIN จะรับพลังต่างๆ ถ้าการหันทิศทางของมัน ไปตกอยู่บนเส้นต่างๆ ของ HEXAGRAM ซึ่งมีเครื่องหมายบน LOPAN แต่ละตรีลักษณ์มีตัวเลข KUA ตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลข LOSHU มีความเกี่ยวโยงกับตรีลักษณ์ในแต่ละ HEXAGRAM มี 2 ตรีลักษณ์ ด้วยกัน ดังนั้นมันก็จะมีตัวเลข KUA สองตัวเลข ถ้าความเกี่ยวข้องระหว่างสองตัวเลขนี้เป็นความเกี่ยวข้อง HOTO (1และ6, 2 และ 7, 3 และ 8, 4 และ 9) หรือมันอาจบวกเข้าด้วยกันแล้วผลเป็นสิบ (1 และ 9, 2 และ 8, 3 และ7, 4 และ 6) ดังนั้น HEXAGRAM ก็จะถูกจัดเป็นเหมาะสม ในวงแหวนของ 384 ส่วนนี้ บางส่วนเป็นสีแดงและบางส่วนเป็นสีดำ ส่วนที่เป็นสีแดงหมายถึงเส้นที่มีโชคลาภของ HEXAGRAM ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขของการผสมสิบของ HOTO มีความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงใช้เส้นสีแดงเหล่านี้เมื่อทำการเลือกทิศทางของการหันของบ้าน YIN หรือบ้าน YANG


 เข็มทิศฮวงจุ้ย วงที่ 14.

THE 360 DEGREES OF A CIRCLE วงแหวนนี้สามารถแปลงการอ่าน 24 ภูเขา เป็นการอ่านองศาในเข็มทิศทั้ง 360 องศา


 

www.fengshuirich.com

รับดูฮวงจุ้ย ด้วยสูตรของแท้ จากแดนมังกร

โทร: 08-9009-9090

สำนักงาน 02-197-8888

 
Visitors: 120,334