ค่าครู ทำฮวงจุ้ย คอนโด

 ดูแลกระทั่งเสร็จ พร้อมจัดปรับให้ครบสมบูรณ์แบบ

ค่าครู 12,000 บาท/สถานที่

ดูแล 3-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1. วัดพื้นที่

วัดองศาคำนวณดวงห้องพัก/คอนโด

คำนวณดวงผู้อาศัย

ทำแผนภูมิฮวงจุ้ย

 

ครั้งที่ 2. แนะนำ เรื่องการแก้ฮวงจุ้ย

พร้อมแนะนำเรื่อง จัด/ปรับ/เสริม ฮวงจุ้ย

 

ครั้งที่ 3. เข้าไปตรวจ หลังจากที่จัดปรับใหม่แล้ว

 

ครั้งที่ 4. เข้าไปตรวจซ้ำ

 

ครั้งที่ 5. กรณี ถ้าเจ้าของห้อง ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม


  • ดูแลกระทั่งเสร็จ พร้อมจัดปรับให้ครบสมบูรณ์แบบ ค่าครู 30,000 บาท/หลัง ดูแล 3-5 ครั้ง ครั้งที่ 1. วัดพื้นที่ วัดองศาคำนวณดวงบ้าน คำนวณดวงของผู้อาศัย ทำแผนภูมิฮวงจุ้ย ครั้งที่ 2. แน...

  • ดูแลกระทั่งเสร็จ พร้อมจัดปรับให้ครบสมบูรณ์แบบ ค่าครู 30,000 บาท/สถานที่ ดูแล 3-5 ครั้ง ครั้งที่ 1. วัดพื้นที่ วัดองศาคำนวณดวงสถานที่ คำนวณดวงเจ้าของ/หุ้นส่วน ทำแผนภูมิฮวงจุ้ย ครั้...
Visitors: 120,334