ฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ

สุสานฮวงซุ้ยมงคล อำนวยผลให้มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย

มียศถาบรรดาศักดิ์ สู่ครอบครัว บุตรหลาน สืบต่อชนรุ่นหลัง  

 

       รับดูฮวงซุ้ย เลือกทำเลฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) ที่ดี เพื่อฝังร่างบรรพบุรุษ การเสาะหาทิศทางที่ถูกโฉลก และ สร้างหลุมฝังศพเพื่อรับพลังที่มีโชคลาภให้กับบุตรหลาน ชนรุ่นหลัง

 

ฮวงซุ้ย หรือ อีกชื่อที่เรียกว่าว่า ฮวงจุ้ยบ้านหยิน ความหมายคือที่ๆ สำหรับฝังบรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แบบสนิทใจว่า ถ้าฝังบรรพบุรุษในที่ๆ มีภูมิทัศน์ที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดพลังที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบุตรหลาน ชนรุ่นหลัง ฉะนั้น ในฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) จะเน้นความสำคัญในการเสาะหาภูมิทัศน์ที่ดี สำหรับฝังร่างบรรพบุรุษ

 

ฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) บรรจุสามพลังที่สำคัญ คือ 1.คน 2.ดิน 3.ฟ้า 

 

ร่างที่ถูกฝังในดินคือ การเชื่อมพลังของ1.คน และ 2.ดิน และหลุมฝังศพ ต้องหันไปในทิศที่มีโชคลาภ ก็จะได้รับพลังที่ดีจาก3.ฟ้า (สวรรค์)

 

1.ภูมิทัศน์ที่ถูกจัดเป็นฮวงจุ้ยที่ดี สามารถครอบครอง “พลังของมังกร” ได้ 

“มังกร” หมายถึง ภูเขา เพราะ รูปทรงของสันเขาเปรียบเหมือนมังกร และ “พลัง” หมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ คือลม 

พลังของมังกรจะถูกลมพัดหายไป ดังนั้นฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) ควรจะมีการป้องกันลมกระโชก มีมีเพราะกำบังทั้งซ้ายและขวา หน้าและหลัง เช่น ถ้าเป็นที่โล่ง เหมือนทะเลทราย หรือบนชายหาดหันไปยังทะเล ไม่มีกำบังที่จะป้องกันพลังหนีไปที่อื่น ที่ดินแห่งนี้ไม่เหมาะที่จะฝังบรรพบุรุษ

 

 

 

2. น้ำ “พลังของมังกรจะหยุดที่เขตแดนน้ำ” หมายถึง ขอบเขตภูเขา เช่น มังกรได้เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นระยะพันๆ ไมล์ ถ้ามังกรเคลื่อนที่พลังก็จะหมุนตามมังกร ดังนั้น เราจะใช้พลังได้ก็ต่อเมื่อมังกรหยุด เมื่อมังกรหยุด พลังก็อยู่กับที่ เพราะฉะนั้น ที่ๆมีโชคลาภมากๆ คือที่ๆ พลังปักหลักและมังกรก็หยุดด้วย สามัญสำนึกก็ได้บอกเราว่า ภูเขาหยุดเมื่อมันถึงจุดที่โล่งหรือน้ำ ดังนั้น เมื่อเราเห็น “เขตแดนน้ำ” ซึ่งเป็นที่ๆ มังกรหยุด และพลังก็อยู่กับที่ด้วย

 

 

3.โครงสร้างถ้ำมังกร โครงสร้างฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)ที่ดีคือ จุดที่มีพลังมังกรสูงสุดปักหลักอยู่ เป็นพื้นที่ใช้ฝังบรรพบุรุษด้วย ถ้ำมังกรนี้ก็คือ แม่และลูก เปรียบเหมือน ทารกในครรภ์ เชื่อมโยงกับแม่โดยสายสะดือ ซึ่งเป็นจุดที่ๆ แม่ให้อาหารกับลูก คือส่วนหนึ่งในสูตรที่ใช้สำหรับฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) พลังนี้ส่งผ่านไปยังช่องเชื่อมโยงไปยัง “ถ้ำมังกร” ดังนั้นถ้าช่องเชื่อมโยงแตกหรือถูกตัด ถ้ำมังกรก็จะตาย พลังมังกรเริ่มจากที่ๆไกลมาก เป็นระยะที่ห่างกันไกลกัน และเป็นที่ๆ เราได้พบ “บรรพบุรุษที่ห่างไกล” และแล้วพลังก็ถูกส่งต่อไปยังภูเขาหลายชั่วอายุคน เรียกว่า “บรรพบุรุษที่ใกล้ชิด”

และเชื่อมมายัง “บรรพบุรุษปัจจุบัน” ก่อนที่จะมาถึง “ถ้ำมังกร” ระยะอันยาวนานที่พลังเดินทาง พลังมังกรก็ยิ่งเพิ่มพูน อิทธิพลก็ยิ่งอยู่นานขึ้น ถ้ำมังกร ต้องมีการกำบังอย่างดี ป้องกันลมจากทั้ง 2 ข้างเหมือนแขนทั้ง 2 ข้างของเก้าอี้นั่ง แขนซ้ายคือมังกรเขียว แขนขวาคือ เสือขาว ข้างหน้าถ้ามังกรเป็นที่โล่ง ซึ่งเราเรียกว่า น้ำ ชื่อเจาะจงของที่โล่งนี้เรียกว่า หมิงถัง ซึ่งหมายถึง ห้องโถง หรือ ลอบบี้ ที่โล่งนี้ได้ยึดพลังและยังบ่งชี้ถึงการปลายสุดของมังกรด้วย มันคือ เขตแดนน้ำที่ๆ มังกรจะหยุดอยู่กับที่

 

ด้านหน้าถ้ำมังกรยังมีการกำบังด้วย อันที่ใกล้และรูปร่างสั้นกว่าในศัพท์ฮวงจุ้ยเรียกว่า “โต๊ะภูเขา” มันเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของบัลลังก์กษัตริย์ นี่คือการป้องกันชั้นแรก ชั้นที่สองของการป้องกันคือ ภูเขาที่อยู่ห่างไกลกว่าและสูงกว่า มันเป็นที่กำบังอีกอย่างที่ป้องกันลมและเปรียบเสมือนทหารที่ยืน อยู่หน้าบัลลังก์รอรับคำสั่งจากกษัตริย์

ในภูมิทัศน์ มีทั้งภูเขาและน้ำ น้ำเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)ตามคำนิยามของปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ถ้ำมังกรถูกค้นพบที่เขตแดนน้ำ

 

 

4. ภูมิทัศน์ที่ล้อมรอบถ้ำมังกร มีอิทธิพลสูงมากต่อกับบุตรหลาน ชนรุ่นหลัง

ตามหลักแล้ว แขนมังกร หมายถึง ความมั่งคั่งของลูกคนที่ 1คนที่ 4 และคนที่ 7 

เส้นกลางภูเขาพ่อแม่ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ของลูกคนที่ 2 คนที่ 5 และคนที่ 8 

แขนเสือมีส่วนรับผิดชอบในโชคลาภของลูกคนที่ 3 คนที่ 6 และคนที่ 9 

เช่นลูกคนที่ 1 จะเป็นผู้สืบตระกูลของพ่อ เพราะฉะนั้นแขนมังกรจะถูกจัดเป็นส่วนสำคัญและควรจะสูงกว่าแขนเสือ ในกรณีลูกชายคนที่ 1 เสียชีวิตไป

คนที่ 2 ก็จะขึ้นมาแทน และจะถูกสนับสนุนให้รับตำแหน่งแทนลูกคนที่ 1 ที่เสียชีวิตไป ดังนั้นแขนมังกร มักจะสำคัญเสมอและมีคุณค่า มากกว่า เมื่อนำมาประเมินฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)

 

เพื่ออำนวยผลประโยชน์ที่ส่งไปยังบุตรหลาน ชนรุ่นหลัง ชนรุ่นอนาคต และผลประโยชน์ เหล่านี้ก็คือ ความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน อำนาจและฐานะ ความสำเร็จในธุรกิจค้าขาย ความสำเร็จทางวิชาการ หรือความสำเร็จในการรับราชการ คือหัวใจที่สำคัญมากๆ ของสูตรการทำฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)

 

 

 

5.หาฤกษ์งาม ยามดี สำหรับพิธีการฝังศพบรรพบุรุษ เพื่อความเจริญ สำหรับบุตรหลาน ชนรุ่นหลัง ชนรุ่นอนาคต

 

  

 

 

6.ทิศทาง องศา ดวงดาว ของฮวงซุ้ย (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) จะต้องสัมพันธ์เหมาะสมกับดวงบรรพบุรุษ หมายถึงดวงเจ้าของฮวงจุ้ย คือหัวใจที่สำคัญ เพื่อส่งพลังให้ลูกหลาน ชนรุ่นหลัง มั่งคั่งร่ำรวย

 

 

สุสานฮวงซุ้ยมงคล อำนวยผลให้มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ สู่ครอบครัว บุตรหลาน สืบต่อชนรุ่นหลัง เลือกเฟ้นทำเลสุสานให้เหมาะสม ด้านหน้าสง่างาม คีรีด้านหลังสูงตระหง่าน มีหลุมมงคลระหว่างเขา ปีกภูเขาสง่างาม ทัศนีย์ภาพโอ่อ่าไพบูลย์ น้ำหน้าสุสานกว้างใหญ่ไพศาล เสริมสร้างพลัง ให้ลูกหลานมากมาย บุตรหลานปรีชาสามารถ พรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง มั่งคั่งร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเด่น 

Visitors: 147,437