ฮวงจุ้ยแซกี

รับทำฮวงจุ้ยแซกี เลือกทำเล ทิศทางที่ถูกโฉลก สร้างฮวงจุ้ยแซกี เพื่อรับพลังที่มีโชคลาภ, เสริมดวง, ต่อชะตาชีวิต, ส่งผลให้ มีอำนาจ ฐานะมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง, ความสำเร็จในธุรกิจค้าขาย, ความสำเร็จทางวิชาการ หรือความสำเร็จในการรับราชการ

ในภาพคือฮวงจุ้ยแซกีของอาจารย์

 

    ฮวงจุ้ยแซกี หรือ อีกชื่อที่เรียกว่าว่า ฮวงจุ้ยบ้านหยิน ความหมายคือที่ๆ สำหรับเสริมดวง ต่อชะตาชีวิต เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แบบสนิทใจว่า ถ้าทำฮวงจุ้ยแซกี ในที่ๆ มีภูมิทัศน์ที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดพลังที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเราเอง  ฮวงจุ้ยแซกี จะเน้นความสำคัญในการเสาะหาภูมิทัศน์ที่ดี  สำหรับเสริมดวง ต่อชะตาชีวิตตัวเอง 

 

ฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) บรรจุสามพลังที่สำคัญ คือ

1.คน 2.ดิน 3.ฟ้า ดวงถูกฝังในดินคือ การเชื่อมพลังของ1.คน และ 2.ดิน และหลุมฝังดวง ต้องหันไปในทิศที่มีโชคลาภ ก็จะได้รับพลังที่ดีจาก3.ฟ้า (สวรรค์)

 ในภาพคือฮวงจุ้ยแซกีของอาจารย์

 

1.ภูมิทัศน์ที่ถูกจัดเป็นฮวงจุ้ยที่ดี สามารถครอบครอง “พลังของมังกร” ได้  “มังกร” หมายถึง ภูเขา เพราะ รูปทรงของสันเขาเปรียบเหมือนมังกร และ “พลัง” หมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ คือลม พลังของมังกรจะถูกลมพัดหายไป ดังนั้นฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) ควรจะมีการป้องกันลมกระโชก มีกำบังทั้งซ้ายและขวา หน้าและหลัง เช่น ถ้าเป็นที่โล่ง เหมือนทะเลทราย หรือบนชายหาดหันไปยังทะเล ไม่มีกำบังที่จะป้องกันพลังหนีไปที่อื่นจึงไม่เหมาะที่จะฝังดวงชะตา ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเฟ้นหาทำเลสวย ๆ สำหรับสร้างฮวงจุ้ยแซกี บรรจุดวงชะตาลงไปด้วย จึงจะสมบูรณ์แบบส่งพลังให้ดวงชะตาแข็งแกร่ง

 

 

2. น้ำ “พลังของมังกรจะหยุดที่เขตแดนน้ำ” หมายถึง ขอบเขตภูเขา เช่น มังกรได้เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นระยะพันๆ ไมล์ ถ้ามังกรเคลื่อนที่พลังก็จะหมุนตามมังกร ดังนั้น เราจะใช้พลังได้ก็ต่อเมื่อมังกรหยุด เมื่อมังกรหยุด พลังก็อยู่กับที่ เพราะฉะนั้น ที่ๆมีโชคลาภมากๆ คือที่ๆ พลังปักหลักและมังกรก็หยุดด้วย สามัญสำนึกก็ได้บอกเราว่า ภูเขาหยุดเมื่อมันถึงจุดที่โล่งหรือน้ำ ดังนั้น เมื่อเราเห็น “เขตแดนน้ำ” ซึ่งเป็นที่ๆ มังกรหยุด และพลังก็อยู่กับที่ด้วย

 

 

3.โครงสร้างถ้ำมังกร โครงสร้างฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)ที่ดีคือ จุดที่มีพลังมังกรสูงสุดปักหลักอยู่ เป็นพื้นที่ใช้ฝังดวงด้วย ถ้ำมังกรนี้ก็คือ แม่และลูก เปรียบเหมือน ทารกในครรภ์ เชื่อมโยงกับแม่โดยสายสะดือ ซึ่งเป็นจุดที่ๆ แม่ให้อาหารกับลูก คือส่วนหนึ่งในสูตรที่ใช้สำหรับฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) พลังนี้ส่งผ่านไปยังช่องเชื่อมโยงไปยัง “ถ้ำมังกร” ดังนั้นถ้าช่องเชื่อมโยงแตกหรือถูกตัด ถ้ำมังกรก็จะตาย พลังมังกรเริ่มจากที่ๆไกลมาก เป็นระยะที่ห่างกันไกลกัน และเป็นที่ๆ เราได้พบ “บรรพบุรุษที่ห่างไกล” และแล้วพลังก็ถูกส่งต่อไปยังภูเขาหลายชั่วอายุคน เรียกว่า “บรรพบุรุษที่ใกล้ชิด”และเชื่อมมายัง “บรรพบุรุษปัจจุบัน” ก่อนที่จะมาถึง “ถ้ำมังกร” ระยะอันยาวนานที่พลังเดินทาง พลังมังกรก็ยิ่งเพิ่มพูน อิทธิพลก็ยิ่งอยู่นานขึ้น ถ้ำมังกร ต้องมีการกำบังอย่างดี ป้องกันลมจากทั้ง 2 ข้างเหมือนแขนทั้ง 2 ข้างของเก้าอี้นั่ง แขนซ้ายคือมังกรเขียว แขนขวาคือ เสือขาว ข้างหน้าถ้ามังกรเป็นที่โล่ง ซึ่งเราเรียกว่า น้ำ ชื่อเจาะจงของที่โล่งนี้เรียกว่า หมิงถัง ซึ่งหมายถึง ห้องโถง หรือ ลอบบี้ ที่โล่งนี้ได้ยึดพลังและยังบ่งชี้ถึงการปลายสุดของมังกรด้วย มันคือ เขตแดนน้ำที่ๆ มังกรจะหยุดอยู่กับที่ด้านหน้าถ้ำมังกรยังมีการกำบังด้วย อันที่ใกล้และรูปร่างสั้นกว่าในศัพท์ฮวงจุ้ยเรียกว่า “โต๊ะภูเขา” มันเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของบัลลังก์กษัตริย์ นี่คือการป้องกันชั้นแรก ชั้นที่สองของการป้องกันคือ ภูเขาที่อยู่ห่างไกลกว่าและสูงกว่า มันเป็นที่กำบังอีกอย่างที่ป้องกันลมและเปรียบเสมือนทหารที่ยืน อยู่หน้าบัลลังก์รอรับคำสั่งจากกษัตริย์ ภูมิทัศน์ มีทั้งภูเขาและน้ำ น้ำเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)ตามคำนิยามของปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ถ้ำมังกรถูกค้นพบที่เขตแดนน้ำ

 4. ภูมิทัศน์ ที่ล้อมรอบถ้ำมังกร มีอิทธิพลสูงมากต่อตัวเราตามหลักแล้ว แขนมังกร เส้นกลางภูเขาพ่อแม่ แขนเสือ สำคัญเสมอและมีคุณค่า มากกว่า เมื่อนำมาประเมินฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) เพื่ออำนวยผลประโยชน์ ที่ส่งให้กับตัวเรา และผลประโยชน์ เหล่านี้ก็คือ ความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน อำนาจและฐานะ ความสำเร็จในธุรกิจค้าขาย ความสำเร็จทางวิชาการ หรือความสำเร็จในการรับราชการ คือหัวใจที่สำคัญมากๆ ของสูตรการทำฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน)

 

 

5.ฤกษ์งาม ยามดี สำหรับพิธีการฝังดวงชะตา เพื่อความเจริญ สำหรับตัวเรา

 

6.ทิศทาง องศา ดวงดาว รวมถึงขนาดของป้ายชื่อ ของฮวงจุ้ยแซกี (ฮวงจุ้ยบ้านหยิน) จะต้องสัมพันธ์เหมาะสมกับดวงเราเอง หมายถึงดวงเจ้าของฮวงจุ้ยแซกี คือหัวใจที่สำคัญ เพื่อส่งพลังให้มั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง


 

  ฮวงจุ้ยแซกี เป็นมงคล อำนวยผลให้มีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ สู่ตัวเราเอง และ บุตรหลานในอนาคต  เลือกเฟ้นทำเลฮวงจุ้ยแซกี ให้เหมาะสม ด้านหน้าสง่างาม คีรีด้านหลังสูงตระหง่าน มีหลุมมงคลระหว่างเขา ปีกภูเขาสง่างาม ทัศนีย์ภาพโอ่อ่าไพบูลย์ น้ำหน้าสุสานกว้างใหญ่ไพศาล เสริมสร้างพลัง ให้ลูกหลานมากมาย บุตรหลานปรีชาสามารถ พรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทอง มั่งคั่งร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเด่น

 

 

Visitors: 147,437