ฮวงจุ้ยดาวเหินแม่นทุกองศาครอบคลุมทุกพื้นที่

ฮวงจุ้ยเกี่ยวข้องกับการไหลของพลังงาน เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เฉกเช่นคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากสถานีโทรทัศน์, สัญญาณมือถือ ซึ่งไม่มีใครเคยเห็น สัมผัส หรือได้กลิ่น เรารู้ได้อย่างไรว่ามีคลื่นวิทยุ? 

เข็มทิศฮวงจุ้ย เปรียบเหมือนโทรทัศน์ หรือ โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการรับคลื่น

เข็มทิศฮวงจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญในการวัดพลังงานของสนามแม่เหล็กที่มีผลกระทบกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

 

"ปริญญาฮวงจุ้ย 5 ใบ" เป็นสิ่งยืนยัน! 

ความรู้ ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ รู้จริง

ในการใช้เข็มทิศปรับฮวงจุ้ย สำหรับท่าน

 

 

เข็มทิศที่อาจารย์ใช้ในการดูฮวงจุ้ยนั้น เป็นเข็มทิศที่สร้างขึ้นมาพิเศษ (ไม่ใช่เข็มทิศที่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไป) เพื่อปฏิบัติการทำฮวงจุ้ย ให้ท่านโดยแท้จริง

 

โดยใช้สูตรฮวงจุ้ยซานเก๋อ + สูตรฮวงจุ้ยซานหยวน ทั้ง 2 ระบบควบคู่กัน เป็นเทคนิคขั้นสูงในการต่อเชื่อมพลังงาน 

1.เข็มทิศฮวงจุ้ยระบบ ซานเก๋อ คือ สูตร 3 กลมกลืน เน้นความปรองดอง กลมกลืน ของ

 

สวรรค์ คือ วงแหวนฟ้า ใช้สำหรับในการวัดการไหลของน้ำ สำหรับใช้สูตรน้ำในฮวงจุ้ยล้วนๆ

มนุษย์ คือ วงแหวนคน ใช้สำหรับการวัดวัตถุในสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อทำการตัดสินว่าอิทธิพลนั้นเป็นบวกหรือลบ

โลก คือ วงแหวนดิน การวัดมังกร ภูเขาหรือตึก

วงแหวน 3 วง ที่สำคัญมาก ในแต่ละทิศ ครอบคลุม 15 องศา เพราะในเข็มทิศมี 360 องศา นำมาหาร 24ส่วน 24คือดวงดาวแห่ง 24 ขุนเขา จะได้ส่วนละ 15 องศา แต่ละวงได้ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน 

โดยมีคุณสมบัติเน้น ความรักสามัคคี กับหน่วยทิศทาง เรียกว่าตระกูลสวรรค์ และ มนุษย์ที่อยู่บนโลก หมายถึง การใช้ดาวภูเขาและเส้นเลือดมังกรเพื่อดึงดูดพลังงาน และใช้สูตรมังกรน้ำในการเก็บสะสมพลังงาน

 

2.เข็มทิศฮวงจุ้ยระบบ ซานหยวน สูตร 3 วัฏจักร หรือ 3 ยุค

 

อันนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง จนถึงราชวงศ์ชิงในระยะต้นๆ ของราชวงศ์ชิง อาจารย์ เฉียง ไท้ ซัง ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่ง ชื่อหนังสือแปลเป็นไทย มีชื่อว่า “บทพิสูจน์ของทฤษฎีฮวงจุ้ย” ทำให้ ฮวงจุ้ยซานหยวน ได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้น ตราบเท่าทุกวันนี้

ความสำคัญของระบบ ซานหยวน คือ ความสำคัญของอิทธิพลของกาลเวลา วัฏจักร 180 ปี ถูกหารออกเป็นครั้ง เช่น ยุค 1, 2, 3, 4 ถูกจัดเป็น ช่วงต้น และ ยุค 6, 7, 8, 9 ถูกจัดเป็นช่วงปลาย โดยไม่มียุค 5 ในระบบซานหยวน ดังนั้นมันก็จะแตกต่างจากการปฏิบัติระบบดาวเหินซึ่งใช้ระบบ 3 ช่วง และ 9 ยุค

หลักในระบบ ซานหยวน ก็คือ ถ้าบ้านถูกสร้างขึ้นใน ช่วงต้น ท่านควรรับการหันทิศทางที่เป็นมงคลและมั่งคั่ง สำหรับยุค 1, 2, 3, 4 ด้วยสัญลักษณ์เดียวกัน 

และถ้าบ้านถูกสร้างในระหว่างหรือช่วงใดช่วงหนึ่งของ ช่วงปลาย ยุคที่6, 7, 8, 9 ดังนั้น การหันของทิศทางควรรับยุคที่มั่งคั่งสำหรับยุค 6, 7, 8, 9 ในเข็มทิศฮวงจุ้ย ทิศทางพวกนี้ถูกกำหนดเครื่องหมายเป็นวัฏจักรของตัวเลขกัว

วัฏจักรของตัวเลขนี้ถูกเรียงเป็นลำดับ 94382761 การต่อเนื่องของตัวเลขนี้ จริงๆ แล้วเป็นตัวเลข ในจตุรัสหลัวซู (ตาราง 9 ดาวเหิน) โดยละเว้น 5 ในจุดศูนย์กลาง ที่หลัวซู มีเลข 9 4 3 8 คือ ข้างซ้าย – ข้างหยาง ของไท้จิ หรือ สวรรค์, ทะเลสาบ, ไฟ, สายฟ้า เรียบเรียงแบบทวนเข็มนาฬิกา ตัวเลขอีก 4 ตัว 2, 7, 6, 1 อยู่ข้างขวาหลัวซูซึ่งก็เป็นข้างหยิน ของไท้จิ หรือ ตรีลักษณ์ ลม, น้ำ, ภูเขา,โลก ตามลำดับแบบตามเข็มนาฬิกา

เชี่ยวชาญการคำนวนสูตรเข็มทิศทุกวง

 ดังนั้น สูตรการทำฮวงจุ้ย แบบฉบับต้นตำรับวิชาของแท้ที่อาจารย์ ทำให้กับทุกท่านนั้น อาจารย์ใช้วิชาการล้วนๆ ที่นำมาใช้แล้วได้ผลดีขึ้น

 ปฏิทินหมื่นปี ตำราสำคัญยิ่ง ในการดูฮวงจุ้ย ใช้เป็นรากฐานของการคำนวณ ดวงเกิด รหัสชีวิต ราศีทิศมงคล

ครอบคลุมปฏิทิน 3 ระบบ ซึ่งประกอบด้วย

1.ปฏิทินแบบชาวตะวันตก (ปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้) 

2.ปฏิทินจันทรคติของจีน

3.ปฏิทินเซี่ย

 

ปฏิทินจีนที่เรียกกันว่าปฏิทินของเกษตรกรหรือปฏิทินเซี่ย เป็นระบบที่ถูกต้อง และชวนหลงใหล ซึ่งไม่เพียงแต่บันทึกกาลเวลา

แต่ยังเป็นเครื่องมือสำหรับระบุโชคชะตา ในระบบวิชาฮวงจุ้ย ปาจื้อ สี่เสาหลักของโชคชะตา หมายถึงการอ่านดวงชะตาของบุคคลจากข้อมูลการเกิดของเขาที่แสดงในรูปแบบปฏิทินเซี่ย คุณลักษณะเฉพาะของปฏิทินดังกล่าวคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเวลา ปี เดือน วัน ชั่วโมง

จะถูกนำเสนอในแง่ของ 5 ธาตุองค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกอย่างในจักรวาล

ถ้าเราทราบความสัมพันธ์ระหว่าง 5 องค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง เราก็สามารถวิเคราะห์ นำวิธีการเอาความมั่งคั่งร่ำรวยเข้าสู่ชีวิต และสามารถใช้ความรู้นี้ นำความโชคดีให้ทวีคูณ และ ลดโชคร้ายในชีวิต

 

ระบบปฏิทินที่แสดงกิ่งสวรรค์และก้านดินนี้ รู้จักกันในชื่อว่าปฏิทินเซี่ย เนื่องจากคิดค้นขึ้นมาใช้ในช่วงสมัยราชวงศ์เซี่ย ประมาณปี 2100 ถึง 1600 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวจีนเรียกปฏิทินนี้ว่า ปฏิทินชาวนา เพราะเป็นปฏิทินระบบสุริยคติ ที่ชาวไร่ชาวนาสามารถใช้อ้างอิงเพื่อวางแผนการเพาะปลูกโดยดูจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในฤดูทั้งสี่

 

ตรงนี้เองที่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับปฏิทินหลายๆคนมีความเข้าใจที่ผิดว่าปฏิทินจีนนั้น มีแต่ปฏิทินจันทรคติเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะชาวจีนมักประกอบพิธีเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตในวันขึ้นปีใหม่ของจีน(วันตรุษจีน)ตามปฏิทินจันทรคติ

 

ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลทั้งสี่ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อชีวิตมากกว่าดวงจันทร์ ในขณะที่ดวงจันทร์มีอิทธิพลแต่ไม่ลึกซึ้งและไม่สำคัญเท่าดวงอาทิตย์ เพราะเหตุนี้การศึกษาเชิงอภิปรัชญาของจีนจึงต้องใช้ปฏิทินสุริยคติ และแน่นอนว่าชาวนาต้องใช้ปฏิทินสุริยคติสำหรับวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่อิงอยู่บนพื้นฐานของฤดูกาลทั้งสี่

ปฏิทินจันทรคติมีความสำคัญกับเฉพาะบางประเพณี เช่น วันขึ้นปีใหม่ของจีนตามปฏิทินจันทรคติ (วันตรุษจีน) ประเพณีวันไหว้พระจันทร์ เป็นต้น 

 

ปฎิทินสุริยคติมีความแมนยำว่าเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 365.5 วัน ดังนั้นปีทางสุริยคติจึงค่อนข้างมีความสม่ำเสมอ
ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 29 วัน หลังจากครบรอบวงโคจร 12 รอบจะใช้เวลาไปประมาณ 350 วัน

ดังนั้นทุกๆปีจะมีความคลาดเคลื่อนกันระหว่างปีทางจันทรคติ และปีทางสุริยคติ หลังจากผ่านไป 2-3 ปี ความแตกต่างกันนี้จะขยายกว้างขึ้นจนมากพอที่จะเพิ่มเดือนพิเศษเข้าไปอีกเดือนหนึ่งในปฏิทินจันทรคติ

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเพิ่มเดือนที่ 13 ลงไปในปฏิทินจันทรคติเพื่อให้เท่ากันกับระบบปฏิทินสุริยคติ

เราจะเห็นได้ว่าปฏิทินจันทรคติไม่เป็นไปตามธรรมชาติและกฎเกณฑ์ ทั้งยังไม่ได้สะท้อนอิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์อย่างแท้จริง

ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาอภิปรัชญาเกือบทั้งหมดของจีนรวมไปถึงฮวงจุ้ย จตุสดมภ์แห่งโชคชะตา ปาจื้อ อี้จิ้ง ทั้งหมดล้วนรับเอาปฎิทินสุริยคติเข้ามาใช้

ยกเว้นแต่โหราศาสตร์ดาวม่วงที่นำเอาปฏิทินจันทรคติมาใช้ประกอบการพยากรณ์

 

ปฏิทินเซี่ยให้ความสำคัญกับฤดูกาลทั้งสี่ ดังนั้นหนึ่งปีในปฏิทินเซี่ยจึงประกอบด้วยฤดูกาลครบทั้งสี่ฤดู วันเริ่มต้นของปีเช่นนี้มักตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า “การมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ”

เพราะเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ เช่นเดียวกับวันแรกของปีในปฏิทินเซี่ย เนื่องจากปฏิทินเซี่ยเป็นระบบสุริยคติเช่นเดียวกับปฏิทิน เกรกอเรียน ของทางตะวันตก ที่เราใช้กันอยู่ (ปฏิทินสากลที่ระบุว่าหนึ่งปีมี 365 – 366 วัน)

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเทียบวันในปฏิทินตะวันตกกับจุดเวลาในปฎิทินเซี่ย ส่วนวันเริ่มปีใหม่ตามจันทรคติจะไม่แน่นอนตายตัว แต่จะผันแปรไปในแต่ละปี บางครั้งตรงกับเดือนมกราคม และ บางครั้งจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ จึงไม่สามารถเทียบกับวันที่แน่นอนในปฏิทินตะวันตกได้

เพราะระบบดังกล่าวไม่ใช่ระบบปฎิทินสุริยคติและยังมีปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เช่น การเพิ่มเดือนที่ 13 ในปีตามจันทรคติบางปีอีกด้วย เดือนที่เพิ่มขึ้นมานี้จะทำให้วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติในปีถัดไปเลื่อนไปยังเดือนกุมภาพันธ์

ระบบ 12 นักษัตรซึ่งเป็นที่แพร่หลายที่จริงแล้วเป็นส่วนสำคัญในปฏิทินเซี่ย 12 นักษัตรมีความคล้ายคลึงกับ 12 ราศี ในโหราศาสตร์ตะวันตก ซึ่งเป็นการแบ่งราศี หรือ สุริยวิถีตามการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

 

เราจะดูเรื่องระบบ 12 นักษัตรอย่างละเอียด แต่ในจุดนี้มีประเด็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของปีนักษัตร หลายคนมักถือเอาวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติเป็นวันแรกของปีนักษัตร ซึ่งเป็นเรื่องผิดโดยสิ้นเชิง

จากได้อธิบายไปข้างต้นนักษัตรก็เหมือนกับสัญลักษณ์จักรราศีที่แบ่งออกเป็น 12 ส่วนของสุริยวิถีซึ่งเป็นวงกลมสมมุติที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในปฏิทินสุริยคติเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปีใหม่ตามจันทรคติแต่อย่างใด

ดังนั้นปีนักษัตรปีหนึ่งๆ ควรจะเริ่มในวันที่ “ฤดูใบไม้ผลิมาเยือน” เสมอซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ หรือ โดยประมาณนั้นทุกๆปี

 

องค์ประกอบพื้นฐานของปฏิทินเซี่ยคือตัวอักษรจีน 22 ตัวซึ่งเรียกว่ากิ่งสวรรค์และก้านดิน

ข้อมูลแต่ละส่วนในปฏิทินนี้ได้แก่ ปี เดือน วัน และยาม ซึ่งแสดงออกมาด้วยตัวอักษรจีนหนึ่งคู่โดยตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่ง

ตัวที่อยู่ด้านบนคือกิ่งสวรรค์ สื่อถึงอิทธิพลจากเบื้องบน สวรรค์หรือที่ไกลจากโลกของเรา

ตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างเรียกว่าก้านดิน สื่อถึงอิทธิพลจากโลกที่เราอยู่

เนื่องจากตัวอักษรมักเขียนให้กิ่งสวรรค์อยู่ด้านบนและก้านดินอยู่ด้านล่างจึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงแนวตั้ง เราจึงมักเรียกคู่อักษรลักษณ์นี้ว่าสดมภ์ (เสา)

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลการเกิดของบุคคลจึงประกอบด้วยสดมภ์ปี สดมภ์เดือน สดมภ์วัน และ สดมภ์ยาม แต่ละสดมภ์ประกอบด้วยตัวอักษรสองตัว ดังนั้นจึงมีตัวอักษรทั้งสิ้น 8 ตัวอักษร ซึ่งในภาษาจีนเรียกว่า “ปาจื้อ” (แปดอักขระ) 

 

กิ่งสวรรค์มีทั้งสิ้น 10 ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 ที่เรียงไปตามวงจรกำเนิด โดยแต่ละธาตุจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ หยางหนึ่ง และ หยินหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น เริ่มจากธาตุไม้หยาง ตามด้วยธาตุไม้หยิน ,จากนั้นจะเป็นธาตุไฟหยาง และธาตุไฟหยิน เนื่องจากไม้สร้างไฟ ,จากนั้นจะเป็นธาตุดินหยาง และธาตุดินหยินเพราะไฟสร้างดิน จากนั้นจะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ จนถึงคู่สุดท้ายคือธาตุน้ำหยาง และ ธาตุน้ำหยิน

ซึ่งวนกลับไปเกื้อหนุนธาตุไม้หยางและธาตุไม้หยินในวงจรกิ่งสวรรค์วงจรใหม่

 

กิ่งสวรรค์คือพลังที่เราได้รับจากสวรรค์ และก้านดินคืออิทธิพลที่เราได้รับจากโลก

พลังที่เรารับจากโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้งสี่ ดังนั้นก้านดินจริงๆแล้วคือการอ้างถึงธาตุต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในละเดือน ก้านดินมีชื่อที่เรารู้จักกันทั่วไปคือ 12 นักษัตร และนักษัตรทั้ง 12 นี้มีความคล้ายคลึงกับ 12 ราศีของโหราศาสตร์ตะวันตกอย่างมาก

นักษัตรทั้ง 12 เกิดขึ้นจากการแบ่งวงจรที่เรียกว่าสุริยวิถีหรือจักรราศีออกเป็น 12 ส่วนเท่าๆกัน แต่ละส่วนมีสัดส่วน 30 องศา และแทนเดือนเดือนหนึ่ง

ดังนั้นก้านดินทั้ง 12 ที่จริงแล้วคือสัญลักษณ์ของเดือนทั้ง 12 ของปีทางสุริยคติในปฏิทินเซี่ยนั่นเอง

 

ท่านไม่ต้องกังวลใจ หรือไปศึกษาฮวงจุ้ยตามร้านหนังสือเพื่อมาทำฮวงจุ้ยแบบผิดวิธี

อาจารย์ใช้เทคนิค สูตรทำฮวงจุ้ยครบระบบ 16 สูตร สำหรับบ้านท่านที่ท่านรัก  

Visitors: 147,434